Slå på ljudbeskrivningar på Apple TV

På Apple TV kan du aktivera ljudbeskrivningar för att få beskrivningar av scener i videor.

Om videon du tittar på har ljudbeskrivningar hittar du dem i menyn Undertexter. När du tittar på en video:

  • Apple TV HD: Svep nedåt på fjärrkontrollens pekyta för att visa informationspanelen. Svep sedan åt höger för att visa panelen Undertexter. Svep nedåt och välj det alternativ du vill använda.
  • Apple TV (2:a eller 3:e generationen): Håll ned mittknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder för att visa fliken Undertexter. Välj det alternativ du vill använda. 

Ange ljudinställningar

Om du vill att videor ska använda syntolkning som standard:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.
  2. Välj Ljudbeskrivningar.

Läs mer

Det finns inte syntolkningsspår i alla videor. Kontrollera i dokumentationen till respektive video om de här funktionerna ingår.

Det finns en del webbplatser och appar från tredje part som erbjuder anpassningsbara ljudkontroller för videor. Om du inte ser ljudkontroller när du visar en video från en webbplats kontrollerar du dokumentationen eller kontaktar webbplatsens ägare eller programmets utvecklare för mer information.

Du kan också aktivera syntolkning på andra enheter med hjälp av stegen nedan:

Läs om hur du hittar innehåll med syntolkning i iTunes Store.

Publiceringsdatum: