Slå på syntolkning på Apple TV

På Apple TV kan du slå på syntolkning för att få beskrivningar av scener i videor.

Om videon du tittar på har syntolkning visas det i menyn Undertexter. När du tittar på en video:

  • Apple TV (4:e generationen): Svep ned på pekytan för att visa informationspanelen. Svep sedan åt höger för att visa panelen Undertexter. Svep ned och välj alternativet som du vill använda.
  • Apple TV (2:a eller 3:e generationen): Håll ned mittknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder för att visa fliken Undertexter. Välj alternativet du vill använda. 

Ställa in ljudinställningar

Om du vill att videor ska använda syntolkning som standard:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.
  2. Välj Ljudbeskrivningar.

Läs mer

Alla videor har inte syntolkning. Kontrollera i dokumentationen till respektive video om de här funktionerna ingår.

Det finns en del webbplatser och appar från tredje part som erbjuder anpassningsbara ljudreglage för videor. Om du inte ser ljudreglagen när du visar en video från en webbplats kontrollerar du dokumentationen eller kontaktar webbplatsens ägare eller programmets utvecklare för mer information.

Du kan även slå på syntolkning på andra enheter med hjälp av stegen nedan:

Läs om att hitta syntolkat innehåll i iTunes Store.

Publiceringsdatum: