Grundläggande om Mac: Använda en skanner

Läs om hur du använder en skanner i OS X för att skanna in dokument, bilder och annat i filer på Mac-datorn.

Obs! Skannern kan var en del på en multifunktionsskrivare, läs Grunderna i Mac: Skriva ut (Mac OS X 10.6) för information om hur du hanterar skrivare.

Tips för att skanna i OS X

 • Sök i listan över skannrar som stöds efter skannermodellen som du ansluter till Mac-datorn.
 • Använd Programuppdatering för att automatiskt installera en skanner från tredje part eller uppdateringar av programvaror för skrivare.
 • Anslut en USB-skrivare för att automatiskt skapa en skanner-/skrivarkö.
 • Du kan dela en skanner som är ansluten via USB med andra datorer i ett hemnätverk.
 • Du kan skanna från flera olika program:
  • Bildinsamling
  • Förhandsvisning
  • Inställningar för skrivare och fax i Systeminställningar
  • Skanner-/skrivarkö
  • Vissa program från tredje part

Viktigt! Om drivrutinen för skannern stöder kontrollpanelfunktioner i OS X kanske inte skanningen startas med ett tryck på en skanningsknapp på enheten. Använd någon av programmen ovan för att starta skannern.

Läs nedan för mer information om dessa funktioner.

Innan du ansluter en skanner

 • Se till att skannern är påslagen och att inga meddelanden visas på dess kontrollpanel.
 • Se till att du känner till administratörsnamnet och lösenordet för Mac-datorn.

Ansluta skannern

Anslut helt enkelt flerfunktionsskrivaren eller -skannern med en USB-kabel.  Om flerfunktionsskrivaren använder ett Ethernet- eller trådlöst nätverk, ska du se till att den är konfigurerad att använda samma lokala nätverk som Mac-datorn.  Välj därefter Apple () > Systeminställningar… och välj sedan Visa > Skrivare och skanner. Klicka på plustecknet (+) nedanför fönstret Skrivare till vänster och välj sedan skrivaren som du vill lägga till.

Efter att du har anslutit skannern ska du köra Programuppdatering för att leta efter de senaste programvarorna och uppdateringarna för skrivare/skannrar från tredje part.

Obs! Installera inte programvaran som följde med skannern eftersom den kan vara föråldrad. OS X och Programuppdatering innehåller de senaste versionerna av programvara för skannrar. Framtida uppdateringar visas av Programuppdatering när de finns tillgängliga.

Skanna

Obs! Den här artikeln beskriver skanning via programmet Bildinsamling (finns i mappen Program). Att skanna med andra program som Förhandsvisning går till på liknande sätt.

Förenklat skanningsläge

I gränssnittet för "förenklad" skanning följer du stegen nedan:

 1. Placera objektet/objekten du ska skanna på skannerytan.
 2. Öppna Bildinsamling genom att klicka på Launchpad i Dock och skriva Bildinsamling i sökfältet.


   
 3. OS X Mountain Lion: Om din skanner har en dokumentmatare kan du markera "Använd dokumentmatare" för att skanna via mataren i stället för flatbädden.
  OS X Lion och tidigare: Om skannern stöder olika lägen kommer det att visas en popup-meny med olika "Läge:" i Bildinsamling. Lägena kan vara Flatbädd, Transparens positiv, Transparens negativ och andra.
 4. OS X Mountain Lion: Bildinsamling skannar som standard till systemets standardsidstorlek, som US Letter, och skannar hela sidan. Klicka för att visa andra alternativ, som "Känn av inramningsruta" eller "Hitta separata objekt".

  OS X Lion och tidigare: Välj "Hitta separata objekt" från popupmenyn "Autoval" för att få skannade objekt automatiskt valda och korrigerade. Varje objekt kommer även att lagras i en separat fil. Tips! Objekt med kanter med tydlig kontrast kommer att öka noggrannheten i autoval. "Känn av inramningsruta" från popupmenyn Autoval för att inkludera alla objekt på skannerytan i en bild.
 5. Välj var du vill spara de skannade bilderna från popupmenyn Skanna till:
  • Välj mapp efter eget tycke. Det finns flera mappar som är förkonfigurerade eller så kan du välja "Annan…" för att markera den önskade mappen.
  • Ett program som iPhoto, Aperture eller Förhandsvisning.
  • E-postprogram så att de skannade bilderna bifogas i egna e-postmeddelanden.
 6. Klicka på "Skanna" för att starta skanningen.

Obs! Skannade objekt blir JPEG-bilder och namnges stigande scan1.jpeg, scan2.jpeg och så vidare.

Avancerade skanningsalternativ

Klicka på "Visa detaljer" om du vill ange ett detaljerat skanningsläge med olika avancerade alternativ. I skannerns gränssnitt "Detaljer" kan du manuellt ställa in följande alternativ:

 1. Om skannern stöder olika lägen kommer det att visas en popup-meny med olika "Läge:". Lägena kan vara Flatbädd, Transparens positiv, Transparens negativ och andra.
 2. Popup-menyn "Typ:" hjälper dig välja vilken typ av skanning du ska utföra.
  • Välj "Färg" för att skanna in objektet i färg.
  • Välj "Svartvitt" för att skanna ett objekt i gråskala (256 eller tusentals gråtoner).
  • Välj "Text" för att skanna textdokument.
 3. I popup-menyn "Upplösning:" väljer du antal dpi (punkter per tum) för den skannade bilden.  Oftast räcker det med 300 dpi.  För hög upplösning kan leda till problem med utskrifter.
 4. Markera kryssrutan Använd anpassad storlek för att aktivera fälten "Storlek:" (om den inte redan är markerad) för att specificera bredden och höjden som du vill skanna. Välj pixlar, tum eller cm (centimeter). 
 5. I popupmenyn "Rotationsvinkel:" kan du ställa in hur många grader du vill rotera den skannade bilden medsols.
 6. Välj ett av följande alternativ för popupmenyn Autoval:
  • "Hitta separata objekt" för att automatiskt markera och räta upp skanningsobjekten.   Tips! Objekt med kanter med tydlig kontrast kommer att öka noggrannheten i autoval.
  • "Känn av inramningsruta" för att inkludera alla objekt på skannerytan på en bild.
 7. Använd popup-menyn "Skanna till:" för att välja destination för din skanning.  Destination kan vara något av följande:
  • Välj mapp efter eget tycke. Det finns flera mappar som är förkonfigurerade eller så kan du välja "Annan…" för att markera den önskade mappen.
  • Ett program som iPhoto, Aperture eller Förhandsvisning.
  • E-postprogram så att de skannade bilderna bifogas i egna e-postmeddelanden.
 8. I popupmenyn "Namn:" kan du skriva in namnet på den skannade bilden/bilderna. Om du gör flera skanningar kommer de att numreras stigande efter namnet. Exempelvis scan1.jpeg, scan2.jpeg och så vidare.
 9. "Format:" – Välj bildformat för din skanning: JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000 eller PDF.
 10. "Bildkorrigering:" – Om du väljer "Manuell" finns följande alternativ med hjälp av histogram för skanningen du klickar på. Följande alternativ är tillgängliga när popupmenyn "Typ:" är inställ på "Färg".
  • "Ljusstyrka:"
  • "Färgton:"
  • "Temperatur:"
  • "Mättnad:"
   Tips! Klicka på "Återställ förval" för att återställa inställningarna.
    
 11. Efter Bildkorrigering visas flera skannerspecifika alternativ som stöds av just denna skannermodell.

Välja ytor att skanna

Om du vill välja ut vissa ytor som ska skannas (eller om du inte markerat "Hitta separata objekt") kan du följa dessa steg. Obs! Skanningsknappen är gråtonad tills en skanningsyta har markerats.

 1. Avmarkera samtliga valda skanningsytor genom att klicka i en tom yta som inte är markerad (markerade ytor begränsas av en streckad kant).
 2. Markera den önskade skanningsytan genom att klicka och dra över ytan du vill skanna.
 3. Vill du ändra storlek på en markerad yta klickar du innanför gränsen på den markerade ytan.  Markeringsgränsen blir då bestående av grå punkter.  Om du för markören över ett handtag blir handtaget rött. Klicka och dra i handtaget för att ändra storlek på skanningsytan. Tips! Du kan också skift-klicka på flera ytor för att markera fler än en.
 4. Om du vill radera någon markering trycker du på Radera.
 5. Om du vill rotera markeringen klickar du på rotationshandtaget i slutet av den linje som börjar mitt i markeringen. När markören är i närheten av handtaget blir handtaget rött och en genomskinlig bild på en person visas i ytan. Klicka på det röda handtaget och rotera till det läge du önskar. Obs! Det kan finnas ett gränshandtag för att ändra storlek med i närheten av detta handtag. Var därför noga med att ta tag i rätt handtag. 6. Vill du markera en ny yta så är det bara att klicka i och dra en yta som inte är markerad.

Dela en USB-ansluten skanner i nätverket

 1. Från Apple-menyn () väljer du Systeminställningar.
 2. Välj Fildelning i menyn Innehåll.
 3. Aktivera (markera) "Skannerdelning".
 4. Markera den anslutna skannern som ska delas.

Ansluta till en nätverksdelad skanner

   

Bildinsamling och Skrivare och skanner

 1. Öppna inställningarna för Bildinsamling eller Skrivare och skanner.
 2. Markera skannern i gruppen "DELADE" i sidofältet.

Förhandsvisning och andra program

 1. Öppna Förhandsvisning genom att klicka på Launchpad i Dock och skriva Förhandsvisning i sökfältet.
 2. Aktivera först Enheter i nätverket. Välj Arkiv > Importera från skanner > Inkludera enheter i nätverket.
 3. Markera skannern. Välj Arkiv > Importera från skanner > (skannern under "Enheter i nätverket").

Om det inte går att skanna

Kontrollera så att skannern får ström och är påslagen. Stäng av och starta sedan skannern igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: