Använda flera bildskärmar med Windows på Mac Pro (sent 2013)

Du kan ansluta flera bildskärmar till Thunderbolt-, Mini DisplayPort- och HDMI-anslutningarna på Mac Pro (sent 2013) och sedan använda dem när du startar Mac-datorn från Microsoft Windows.

Ansluta bildskärmar till Mac Pro (sent 2013)

Du kan ansluta upp till sex bildskärmar till Mac Pro (sent 2013) via Thunderbolt, Mini DisplayPort och HDMI. Du kan använda dessa bildskärmar när Mac-datorn startas från OS X eller från Windows 8.1 eller senare med Boot Camp.

Varje bildskärmsanslutning är en del av en inbyggd ”buss” på Mac Pro-datorn. När du använder fler än en bildskärm med Mac Pro måste vissa anslutas till specifika portar. Kontrollera att du ansluter bildskärmarna korrekt genom att läsa igenom riktlinjerna nedan.

Du kan ansluta:

  • Sex Apple LED Cinema Display-skärmar (27 tum) eller tredjepartsskärmar via Thunderbolt. Du får bäst resultat om bildskärmarna om möjligt ansluts till olika Thunderbolt-bussar.
  • Tre Apple Thunderbolt Display-skärmar (27 tum). Anslut bara en bildskärm till varje Thunderbolt-buss. Du kan också ansluta ytterligare tre LED Cinema-skärmar (27 tum) eller tredjepartsskärmar, en per Thunderbolt-buss, vilket ger totalt sex skärmar.
  • Två Apple Thunderbolt Display-skärmar (till Thunderbolt-buss 1 och 2) och en 4K Ultra HDTV-apparat med användning av HDMI.
  • Två 4K-skärmar (till Thunderbolt-bussarna 1 och 2) och en 4K Ultra HDTV-apparat till HDMI).

DVI-skärmar

Du kan ansluta DVI-skärmar med en lämplig adapter. Använd högst två DVI-skärmar (eller andra enheter med TMDS-signaler) med din Mac Pro samtidigt. Använd bara en DVI-skärm om du också använder en HDMI-enhet.

4K-skärmar

Du kan använda samma 4K- och Ultra HDTV-skärmar med din Mac Pro i Windows som fungerar med OS X. Vissa Windows-program visar eventuellt endast halva skärmbilden på en 4K-skärm när uppdateringsfrekvensen 60 Hz används. Om du ändrar inställningarna för 4K-skärmen med bildskärmens inbyggda kontroller till 30 Hz kan du utnyttja hela skärmen med dina program.

Om en bildskärm inte fungerar

Om ingen bild visas på en ansluten bildskärm provar du med att koppla loss den och sedan återansluta Thunderbolt-, HDMI- eller Mini DisplayPort-kabeln eller -adaptern till Mac Pro-datorn. Om du fortfarande inte kan se någon bild provar du med att installera om Boot Camp-stödprogramvaran

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: