Support för Boot Camp

Installera Windows på din Mac-dator

Boot Camp är ett verktyg som medföljer Mac och låter dig byta mellan macOS och Windows. Hämta din kopia av Windows 10 och låt sedan Boot Camp-assistenten gå igenom installationsstegen med dig.

Aktuella ämnen

Resurser