Använda din Macs energisparinställningar

Lär dig mer om strömsparfunktionerna i Mac, till exempel viloläge och Power Nap.

Sätta Mac-datorn i viloläge

Du kan spara energi genom att försätta din Mac i viloläge när du inte använder den. När datorn är i viloläge är den på, men den drar mindre energi. Och att väcka din Mac från viloläge går fortare än att starta den om den varit avstängd.

Gör något av följande om du vill att Mac-datorn ska försättas i viloläge direkt:

  • Välj Apple-menyn () > Vila.
  • Om du använder en bärbar Mac-dator fäller du ned den inbyggda bildskärmen.
  • Tryck på Kommando (⌘) – Mata ut skiva (⏏).*
  • Tryck på datorns strömbrytare.*

*De här alternativen gäller inte MacBook Pro-modeller med Touch ID.

Justera inställningarna för att spara ström

När du inte använder din Mac på en stund kan macOS automatiskt stänga av funktioner som du inte använder. När datorn ska utföra en uppgift slås strömmen på till de komponenter som behövs.

Du kan justera strömrelaterade inställningar i panelen för strömbesparing i Systeminställningar:

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar.
  2. Klicka på Strömsparare.

Skärm i viloläge

Du kan ange hur länge din Mac ska vänta innan din bildskärm försätts i viloläge. Det är klokt att stänga av bildskärmen om datorn gör något (t.ex. spelar upp musik) som du inte behöver se.

När bildskärmen försätts i vila stoppas videosignalen till interna och externa bildskärmar. För Apple-bildskärmar och inbyggda bildskärmar betyder det också att bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen stängs av för att spara ström.

När bildskärmen försätts i vila blir den mörk eller stängs av, men programmen som är i gång på datorn är fortfarande aktiva. Om bildskärmen har en strömindikator kanske den ändras för att visa att skärmen är i strömsparläge. När du vill väcka skärmen rör du på musen, styrplattan eller trycker på någon knapp på tangentbordet.

Sätt hårddiskarna i vila när det är möjligt

Den här inställningen i Strömsparare stänger av strömmen till hårddiskens motor när du inte läser eller skriver filer från enheten. SSD-hårddiskar har inga rörliga delar så denna inställning påverkar inte Mac-datorer där data endast lagras på SSD:er. 

Överväg att avmarkera det här alternativet om du har en intern eller extern hårddisk som inte är en SSD-disk och du använder program, till exempel professionella ljud- eller videoredigeringsprogram, som fungerar bättre med kontinuerlig läs- och skrivåtkomst till hårddisken.

Vakna för nätverksåtkomst

Välj det här alternativet om du vill att datorn ska vakna automatiskt när någon använder dess delade resurser, till exempel delade skrivare eller iTunes-spellistor.

Den här inställningen gäller de trådbundna anslutningarna från andra datorer, till exempel via Ethernet. Den gäller även Wi-Fi-anslutningar om du använder en AirPort-basstation med rätt inställningar. Vissa uppgifter kan hindra datorn från att försättas i viloläge även när den är inaktiv.

Aktivera Power Nap

Med Power Nap kan din Mac då och då vakna upp för att utföra olika åtgärder som att hämta ny e-post eller programuppdateringar.

Under Power Nap låter datorn bildskärmar och annan maskinvara som inte behövs för de här uppgifterna vara kvar i viloläge för att spara ström. När uppgifterna är klara går Mac-datorn automatiskt tillbaka till viloläget för att spara ström.

Om du inte vill att datorn ska vakna av sig självt för att utföra de här uppgifterna, avmarkerar du det här alternativet.

Fler alternativ

Du kan eventuellt se fler alternativ i inställningarna för Strömsparare beroende på om du använder en stationär eller en bärbar Mac-dator.

iMac, Mac Pro och Mac mini

Om du använder en stationär Mac-dator kan du styra när datorn, bildskärmen och hårddiskarna ska försättas i viloläge för att spara ström.

De här alternativen är tillgängliga på iMac och Mac Pro:

Mac mini har följande alternativ:

Stänga av bildskärmen

På en del stationära Mac-datorer kan du ställa in hur länge datorn ska vänta tills den övergår till sitt mest strömbesparande läge. Den här inställningen skiljer sig från bildskärmsvila genom att övriga delar av datorn också försätts i viloläge.

Om du ställer in datorn så att den aldrig försätts i viloläge med hjälp av det här reglaget lämnar bildskärmen och datorns övriga komponenter inte det vanliga strömförbrukningsläget.

Starta automatiskt efter strömavbrott

Du kan ställa in din stationära dator så den startar om automatiskt efter att anslutningen till elnätet har avbrutits. Om det till exempel inträffar ett strömavbrott eller om någon råkar dra ur strömsladden startas datorn om igen så fort strömmen återkommer.

Du kan öppna fönster, program och dokument igen automatiskt på din Mac efter att den startar om, vilket är användbart om datorn är inställd på att utföra uppgifter i obevakat läge.

MacBook Pro, MacBook Air och MacBook

På bärbara Mac-datorer är vissa alternativ tillgängliga när datorn går på batteri och andra när den är ansluten till elnätet. Du kanske till exempel vill att datorn aldrig ska försättas i viloläge när den är ansluten till elnätet. Men när den går på batteri kanske du vill försätta den i viloläge tidigare när den är inaktiv så att batteriet är laddat längre.

Markera på inställningspanelen Strömsparare fliken Batteri eller Strömadapter:

 

Automatiskt grafikbyte

Alternativet automatiskt grafikbyte visas på bärbara Mac-datorer med fler än ett inbyggt grafikchip. Om du markerar det här alternativet använder datorn det grafikchip som drar minst ström för uppgifter som textredigering. macOS byter automatiskt till ett annat, mer avancerat grafikchip vid mer krävande uppgifter, till exempel spel eller komprimering av video.

Om du avmarkerar det här alternativet kommer datorn alltid att använda högprestandagrafik, vilket förbrukar mer energi.

Andra vilolägen

En del Mac-datorer går över i speciella vilolägen när de lämnas inaktiva under en längre tid, vilket hjälper dem att spara ännu mer energi.

Vänteläge

För Mac-datorer som startas från en intern solid state-hårddisk finns det ett ännu mer effektivt viloläge i macOS som kallas Vänteläge.

Mac-datorer som tillverkats 2013 eller senare går över i vänteläge efter en till tre timmar i viloläge. I tidigare modeller aktiveras vänteläget efter en timmes vila. I vänteläget sparas datorns status på flashlagringsenheten (SSD). Sedan aktiveras strömmen till vissa maskinvarusystem som RAM och USB-bussar.

Vänteläget förlänger tiden som en bärbar dator kan vila med batteriström. En bärbar dator med fulladdat batteri kan förbli i vänteläge i upp till 30 dagar utan att behöva anslutas till elnätet.

Säkert viloläge

macOS har även ett mer effektivt viloläge som kallas säkert viloläge. Datorn kan gå över i säkert viloläge om batteriladdningen börjar ta slut eller om datorn lämnas inaktiv under en längre tid.

I säkert viloläge kopieras innehållet i minnet till startenheten och datorn stängs av, så att du kan fortsätta där du slutade utan att förlora det du gjorde.

Tryck på strömbrytaren på Mac-datorn när du vill väcka den från säkert viloläge. Om du använder en bärbar Mac-dator och batteriet börjar bli svagt ansluter du nätadaptern först. 

När du väcker din dator från säkert viloläge visas en förloppsindikator. Det visar när det tidigare lagrade innehållet i minnet läses från startenheten och kopieras tillbaka till RAM-minnet.

Väcka din Mac

Oavsett vilket viloläge din Mac befinner sig i väcker du den genom att göra något av följande: 

  • Tryck på datorns strömbrytare.
  • Klicka med musen eller styrplattan. 
  • Öppna locket på din bärbara Mac-dator. 
  • Tryck på en tangent på ett anslutet tangentbord.

Om du använder delningsfunktionerna på din Mac kan övriga datorer som använder de här tjänsterna väcka datorn vid behov.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: