Om fjärrväckning och Bonjour Sleep Proxy

En Mac-dator som är i viloläge kan fortsätta att dela tjänster såsom iTunes och iPhoto-biblioteket, skrivare, filer och skärmen.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Hur fungerar det?

Genom att använda funktionen fjärrväckning (på Mac-datorn) och tjänsten Bonjour Sleep Proxy (som finns på av en AirPort-enhet eller Apple TV), kan du spara energi och minska kostnader samtidigt som du fortfarande har full tillgång till alla dina delade tjänster. Du kan också få fjärråtkomst till delade enheter över internet via Tillbaka till min Mac.

Fjärrväckning fungerar tillsammans med Bonjour Sleep Proxy i din AirPort-basstation, i Time Capsule eller i Apple TV (när det inte finns en AirPort-basstation eller en Time Capsule-enhet i nätverket). Obs! Apple TV fungerar som Bonjour Sleep Proxy även om den är i viloläge.

Alla Mac-datorer i ditt nätverk som har fjärrväckning aktiverad i Strömsparinställningar kommer automatiskt att registreras i Bonjour Sleep Proxy, tillsammans med alla delade tjänster. Om det kommer en förfrågan om åtkomst till en delad tjänst när Mac-datorn är i viloläge, väcker Bonjour Sleep Proxy Mac-datorn så att den kan hantera förfrågan. När förfrågan hanterats registreras Mac-datorn återigen i Bonjour Sleep Proxy och återgår till viloläge enligt det vilolägesintervall som angetts i Strömsparare. Obs! För bästa prestanda bör du ha högst tjugo Mac-datorer som använder fjärrväckning via Bonjour Sleep Proxy i ditt nätverk.

Anteckningar

 • När fjärrväckning är aktiverad (se nedan) och Mac-datorn är i viloläge, väcks ibland Mac-datorn kortvarigt utan att bildskärmen tänds, för att på så sätt upprätthålla aktiva registreringar för delade tjänster i Bonjour Sleep Proxy. På vissa Mac-datorer hörs ljud från den optiska enheten, hårddisken eller fläktarna under dessa kortvariga underhållsväckningar. Obs! Om en Mac-dator som är i viloläge tas bort från nätverket, tas även dess registrerade delade tjänster bort automatiskt från Bonjour Sleep Proxy.
 • Bonjour Sleep Proxy körs på en AirPort-basstation, Time Capsule eller Apple TV (andra generationen eller senare) – när det inte finns en AirPort-basstation eller Time Capsule-enhet i nätverket – med de senaste programuppdateringarna installerade.
 • Bärbara Mac-datorer med fjärrväckning aktiverad kan endast utföra fjärrväckningsfunktioner när de är anslutna till en strömadapter och den inbyggda bildskärmen är öppen eller om det finns en extern bildskärm inkopplad.

Exempel på hur fjärrväckning fungerar

Delning av iTunes och iPhoto

Med program som iTunes och iPhoto kan du dela musik, filmer och bilder med familjemedlemmar och vänner i ditt lokala nätverk. Fjärrväckning tillåter dina Mac-datorer att gå i viloläge för att sedan automatiskt väckas så att andra kan ta del av dina delade objekt.

Skrivardelning

I OS X kan du koppla en skrivare till en Mac-dator och dela den med andra datorer i nätverket. Fjärrväckning tillåter Mac-datorn att gå i viloläge när den inte används, för att sedan automatiskt väckas när den behövs för en utskrift.

Tillbaka till min Mac

Med fjärrväckning kan du få fjärråtkomst till din Mac-dator via både Internet och Tillbaka till min Mac, även om Mac-datorn är i viloläge.

Lokal fildelning, skärmdelning och andra delningstjänster

Precis som din Mac-dator hemma automatiskt väcks vid fjärråtkomst via Tillbaka till min Mac, ger fjärrväckning samma möjligheter att nå din Mac-dator lokalt inom ditt eget hemnätverk, oavsett om det gäller fildelning, skärmdelning, fjärrinloggning via SSH eller andra delningstjänster.

Nyckelfunktioner

Automatisk registrering

Om du aktiverar alternativet Vakna för nätverksåtkomst, Vakna för trådlös nätverksåtkomst eller Vakna för Ethernet-nätverksåtkomst i Strömsparinställningar, kommer OS X automatiskt att upptäcka en Bonjour Sleep Proxy-tjänst som körs på AirPort-basstationen, Time Capsule-enheten eller Apple TV och registrera dess delade tjänster i Bonjour Sleep Proxy innan datorn går i viloläge.

Fungerar för alla tjänster

Eftersom fjärrväckning använder sig av Bonjour kan funktionen hantera alla tjänster som kan registreras i Bonjour oberoende av det underliggande protokollet.

Kompatibilitet

Alla klienter med Bonjour-funktionen aktiverad (inklusive både Mac och Windows) kan upptäcka Bonjour-registrerade delade tjänster på Mac-datorer som är i viloläge. Om en klient försöker att ansluta till en av dessa delade tjänster väcks Mac-datorn för att tillhandahålla den delade tjänsten till klienten.

Till exempel: En Mac-dator som delar en iTunes-spellista går i viloläge i ett hemnätverk med en AirPort-basstation. En Mac- eller PC-användare i hemnätverket ser iTunes-spellistan i iTunes och klickar på den. Bonjour Sleep Proxy väcker Mac-datorn ur viloläge och dess iTunes-spellista visas på den andra Mac- eller PC-datorn, klar för uppspelning av delade media.

Ställa in Bonjour Sleep Proxy och fjärrväckning

Följ stegen nedan för att konfigurera ditt nätverk och dina enheter på rätt sätt för Bonjour Sleep Proxy och fjärrväckning:

Ställa in Bonjour Sleep Proxy på AirPort-basstationen, Time Capsule eller Apple TV

Installera de senaste programuppdateringarna för AirPort-basstationen med 802.11n (eller senare, till exempel 802.11ac), Time Capsule eller Apple TV (andra generationen eller senare) för att den ska kunna agera som Bonjour Sleep Proxy. När programuppdateringarna är installerade kommer AirPort-basstationen, Time Capsule eller Apple TV (när det inte finns en AirPort-basstation eller en Time Capsule-enhet i nätverket) att göras tillgängliga som Bonjour Sleep Proxy för andra enheter i ditt nätverk utan att du behöver göra ytterligare inställningar. 

Ställa in Mac-datorn

Mac-datorer som levereras med Mac OS X 10.6 eller senare har fjärrväckningsfunktionen aktiverad som standard, men i vissa äldre Mac-datorer måste detta alternativ aktiveras genom att följa stegen nedan.

Följ dessa steg för att aktivera fjärrväckning på en Mac-dator:

 1. I Apple-menyn väljer du Systeminställningar.
 2. I menyn Innehåll väljer du Strömsparare.
 3. Välj (markera) Vakna för nätverksåtkomst. Obs! Texten i alternativet Vakna för nätverksåtkomst kan variera beroende på din Mac-dators funktioner:
 • Vakna för nätverksåtkomst – Din Mac har stöd för fjärrväckning via både Ethernet och AirPort
 • Vakna för Ethernet-nätverksåtkomst – din Mac har stöd för fjärrväckning enbart via Ethernet
 • Vakna för trådlös nätverksåtkomst – din Mac har stöd för fjärrväckning enbart via AirPort

Inställningar för klienter

Alla Bonjour-klienter kan interagera med en Mac-dator som kör Mac OS X 10.6 eller senare och få den att fjärrväckas. För Microsoft Windows bör du installera Bonjours utskriftstjänster för Windows.

Trådlös fjärrväckningsfunktion

Du kan kontrollera om din Mac har stöd för trådlös fjärrväckning genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Systeminformation.
  • Medan du håller ned alternativtangenten klickar du på Apple-menyn och väljer Systeminformation…
 2. Klicka på Wi-Fi i avsnittet Nätverk.

Om du ser meddelandet "Vakna vid trådlös anslutning: Stöds" stödjer din dator fjärrväckning när den är ansluten till ett trådlöst nätverk och har registrerats automatiskt i Sleep Proxy-servern. Om meddelandet "Vakna vid trådlös anslutning: Stöds" inte visas kan din Mac-dator använda fjärrväckningsfunktionen om den är ansluten till nätverket med en Ethernet-kabel.

Det trådlösa nätverk som används med fjärrväckning måste vara det första nätverket i din lista över primära nätverk. Prioritetsordningen för trådlösa nätverk kan ställas in på panelen Nätverk i Systeminställningar på följande sätt:

 1. Välj Systeminställningar… från Apple-menyn
 2. Välj Nätverk från menyn Innehåll.
 3. Välj Wi-Fi i listan över nätverksgränssnitt.
 4. Om hänglåssymbolen längst ned till vänster är låst klickar du på den. Ange ett administratörsnamn och ett lösenord för att låsa upp hänglåssymbolen när du uppmanas att göra det.
 5. Klicka på knappen Avancerat…
 6. I listan Primära nätverk, under fliken Wi-Fi, klickar du på det nätverk som använder fjärrväckning, och drar och släpper det sedan högst upp i listan.
 7. Klicka på OK för att spara inställningen.
 8. Klicka på Utför och stäng Systeminställningar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: