Om en förloppsindikator visas när Mac-datorn väcks från viloläge

När Mac-datorn väcks från viloläge kan en förloppsindikator visas på skärmen. Detta är normalt och visar att Mac-datorn väcks från säkert viloläge.

Förloppsindikator för väckning från säkert viloläge

Säkert viloläge säkerställer att data som lagras i Mac-datorns huvudminne inte förloras om datorn stängs av på grund av urladdat batteri. 

Med säkert viloläge sparas innehållet i Mac-datorns huvudminne automatiskt på hårddisken innan datorn går in i viloläge. Det kan till exempel röra sig om skrivbordsinställningar, öppna program och pågående arbeten. 

Det finns två situationer när din Mac-dator försätts i säkert viloläge:

  1. Om batteriet blir helt uttömt medan datorn är försatt i viloläge stängs datorn av. Om du ansluter en strömadapter kan datorn startas om. Om du trycker på strömknappen återgår Mac-datorn automatiskt till det skrivbordsläge den hade före viloläget, vilket gör det enkelt för dig att fortsätta ditt arbete.
  2. Med OS X Mountain Lion 10.8.2-tilläggsuppdatering introducerades en funktion som försatte datorn i säkert viloläge när den hade varit ansluten till nätström under fyra timmar. Det följer de europeiska energistandarderna (ErP Lot6) och sker när det inte pågår nätverksaktivitet och ingen aktivitet från anslutna enheter, till exempel externa hårddiskar. 

En förloppsindikator för säkert viloläge visas när dessa modeller väcks: 

  • MacBook (Retina-skärm, 12 tum, tidigt 2015) och senare
  • MacBook Pro (mitten av 2012) och senare
  • MacBook Pro (Retina-skärm, mitten av 2012) och senare
  • MacBook Air (mitten av 2012) och senare
  • iMac (sent 2012) och senare
  • Mac mini (sent 2012) och senare
Publiceringsdatum: