iOS: Om fildelning

Läs om Fildelning mellan datorn och iOS-enheten.

Med iTunes 9.1 eller senare kan du kopiera filer mellan din dator och programmen på din iOS-enhet som har stöd för fildelning (exempelvis har Pages för iPad stöd för fildelning, så du kan skapa ett dokument i Pages på din iPad och därefter kopiera det till din Mac för att sedan öppna det i Pages för Mac OS X). Den här artikeln beskriver hur du med hjälp av fildelning kopierar filer mellan din dator och din iOS-enhet.

Fildelningskrav

 • Den senaste versionen av iTunes
 • Mac OS X 10.5.8 eller senare, eller en uppdaterad version av Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
 • En iOS-enhet (med den senaste iOS-versionen)
 • En iOS-app med stöd för fildelning

Så här kopierar du filer via fildelning

 1. Anslut iOS-enheten till datorn med hjälp av den medföljande dockningskontakten till USB-kabeln.
 2. Öppna iTunes 9.1 eller senare på datorn.
 3. Markera iOS-enheten i avsnittet Enheter i iTunes.
  Avsnittet iTunes-enheter
 4. Klicka på fliken Appar och rulla längst ned på sidan.
  &Obs! Om du inte ser avsnittet Fildelning, som visas i bilden nedan, har iOS-enheten inga appar som stöder Fildelning.
  Fliken Fildelning i iTunes
 5. Under avsnittet Fildelning bör du se en lista över installerade appar på iOS-enheten som stöder Fildelning. Markera en app för att visa en lista över dess associerade filer på iOS-enheten.
  Lista över appar och dokument i iTunes

Så här kopierar du filer från datorn till iOS-appen

 1. Se till att du väljer korrekt app i listan Appar under Fildelning.
 2. Dra och släpp filer till listan Dokument för att kopiera dem till iOS-appen eller…
 3. Klicka på knappen Lägg till, leta reda på filen eller filerna som du vill kopiera från datorn och klicka därefter på knappen Välj. De markerade filerna kopieras genast till appen på iOS-enheten. Markera endast filer som stöds av appen på iOS-enheten. Se dokumentationen till iOS-appen om du vill ta reda på vilka filformat som stöds.
  Dialogrutan Kopiera till iPad

Så här kopierar du filer från en iOS-app till datorn

 1. Se till att du väljer korrekt app i listan Appar under Fildelning.
 2. Dra och släpp filer från listan Dokument till en mapp eller ett fönster på datorn för att kopiera dem till datorn eller…
 3. Markera filen eller filerna som du vill kopiera till datorn från listan Dokument och klicka därefter på knappen Spara som. Markera endast filer som stöds av iOS-appen. Se dokumentationen till iOS-appen om du vill ta reda på vilka filformat som stöds. Leta fram den mapp på datorn som du vill kopiera filerna till och klicka därefter på knappen Välj. De markerade filerna kopieras genast till den valda mappen på datorn.
  Kopiera till dator från iPad

Läs mer

Hur fungerar Fildelning?

Med Fildelning kan du kopiera filer från datorn till appar på iOS-enheten och från dessa appar till datorn. Fildelning stöds inte i alla iOS-appar. Med Fildelning kopieras filer till en särskild iOS-app och de kan endast öppnas från den appen om appen stöder det. Se dokumentationen som medföljde iOS-appen för att fastställa vilka filformat som stöds och hur du interagerar med delade dokument.

Kommer jag att förlora filerna jag delat till en app om jag raderar appen från iOS-enheten?

Ja. Om du raderar en iOS-app med delade filer kommer även dessa filer, som är associerade till iOS-enheten, att raderas. Du undviker att förlora delade filer på iOS-enheten som är associerade med appen genom att säkerhetskopiera och kopiera delade filer regelbundet till datorn, och speciellt innan du raderar appen från iOS-enheten.

Hur säkerhetskopierar jag delade filer?

iTunes säkerhetskopierar de delade filerna på iOS-enheten när den synkroniserar iOS-enheten med datorn. Du kan inte välja eller återställa specifika filer från en säkerhetskopia, så du måste se till att med jämna mellanrum kopiera filerna som du skapat på iOS-enheten till datorn.

Var hittar jag filer som kopierats till appar på min iOS-enhet?

Filerna som du kopierat från datorn är endast tillgängliga från appen på iOS-enheten som du kopierade filerna till. De kan inte nås från andra appar eller platser på iOS-enheten. Du kan visa listan över filer under avsnittet Fildelning på fliken Appar i iTunes när iOS-enheten är ansluten till datorn. Se ”Så här kopierar du filer via Fildelning” ovan.

Hur raderar jag filer som jag har kopierat till en app på min iOS-enhet?

Så här raderar du en fil som du kopierat till en iOS-app via Fildelning:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Markera din iOS-enhet i avsnittet Enheter i iTunes.
 3. Klicka på fliken Appar och rulla sedan ner till avsnittet Fildelning.
 4. Välj appen som du vill radera en specifik fil från.
 5. Välj filen i listan Dokument och tryck på raderingstangenten på tangentbordet.
 6. När du uppmanas till att bekräfta din begäran klickar du på Radera.
  Ta bort bekräftelserutan
 7. Filen raderas genast från programmet på iOS-enheten.

Vissa program kan stödja ytterligare metoder för radering av filer. Referera till dokumentationen till appen om du vill ha mer information.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
56% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)