Hitta och visa din anslutna enhet på datorn

När du har anslutit din iPhone, iPad eller iPod till datorn kan du visa den och komma åt dess inställningar i Finder eller iTunes.

Visa din enhet i Finder

Från och med macOS Catalina visas dina enheter i sidofältet i Finder. Välj en enhet genom att klicka på den.

Läs om vad du ska göra om du inte ser din enhet på datorn.

Visa din enhet i iTunes

Se till att du har den senaste versionen av iTunes. Om du använder Windows eller macOS Mojave eller tidigare visas din enhet längst upp till vänster i iTunes-fönstret. Läs om vad du ska göra om du inte ser din enhet på datorn.

Om du har flera enheter anslutna till datorn klickar du på enhetssymbolen och väljer enheten på menyn.

 

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: