Hitta macOS-versionsnumret på din Mac

Versionsnummer och byggnummer för Mac-datorns operativsystem visas under Om den här datorn.

Är Mac-datorns operativsystem uppdaterat? Uppfyller det systemkraven för program eller enheter som du vill använda med din Mac? Vilka macOS-versioner är tidigare eller senare än den version du använder? För att kunna besvara de frågorna måste du veta vilken version av macOS du använder.

Om din Mac inte är uppdaterad läser du om hur du uppdaterar till en senare version av macOS.

Se efter i Om den här datorn

Välj Om den här datorn på Apple-menyn () i hörnet på skärmen. Versionen för ditt operativsystem visas under macOS eller OS X i fönstret som öppnas. Om du behöver veta byggnummer klickar du på versionsnumret. Det här exemplet visar macOS High Sierra version 10.13, byggnummer 17A365:


Nedan visas versioner och byggnummer för varje Mac-operativsystem som varit tillgänglig i Mac App Store* med start med den senaste (nyaste).

macOS High Sierra

Version Byggnummer
10.13.6 17G65
10.13.5 17F77
10.13.4 17E199 eller 17E201
10.13.3 17D47, 17D102, 17D2047 eller 17D2102
10.13.2 17C88, 17C89, 17C205 eller 17C2205
10.13.1 17B48, 17B1002 eller 17B1003
10.13 17A365 eller 17A405

macOS Sierra

Version Byggnummer
10.12.6 16G29, 16G1036, 16G1114 eller 16G1212
10.12.5 16F73
10.12.4 16E195
10.12.3 16D32
10.12.2 16C67
10.12.1 16B2555 eller 16B2557
10.12 16A323

OS X El Capitan

Version Byggnummer
10.11.6 15G31, 15G17023, 15G18013 eller 15G19009
10.11.5 15F34
10.11.4 15E65
10.11.3 15D21
10.11.2 15C50
10.11.1 15B42
10.11 15A284

OS X Yosemite

Version Byggnummer
10.10.5 14F27
10.10.4 14E46
10.10.3
14D136
10.10.2 14C109
10.10.1 14B25
10.10 14A389

OS X Mavericks

Version Byggnummer
10.9.5 13F34
10.9.4 13E28
10.9.3 13D65
10.9.2 13C64
10.9.1 13B42
10.9 13A603

OS X Mountain Lion

Version Byggnummer
10.8.5 12F37, 12F45 eller 12F2029
10.8.4 12E55
10.8.3 12D78
10.8.2 12C54, 12C60 eller 12C2034
10.8.1 12B19
10.8 12A269

Tidigare versioner av OS X

  • Lion 10.7
  • Snow Leopard 10.6
  • Leopard 10.5
  • Tiger 10.4
  • Panther 10.3
  • Jaguar 10.2
  • Puma 10.1
  • Cheetah 10.0

Använd alltid den version av macOS som medföljde din Mac eller senare kompatibel version.

*Mac App Store medföljer OS X Snow Leopard 10.6.6 och senare.

Publiceringsdatum: