Om datorn inte känner igen din iPhone eller iPad

När din enhet är påslagen och ansluten till din dator bör den visas i Finder eller iTunes. Ser du den inte, eller om du stöter på ett okänt fel eller felet 0xE, följer du dessa steg.

Titta i Finder eller iTunes

På en Mac med macOS Catalina eller senare letar du efter enheten i sidofältet i något av fönstren i Finder.*

På en Mac med en tidigare version av macOS letar du efter enheten i iTunes.

På en pc med iTunes för Windows letar du efter enheten i iTunes.

Läs mer om hur du visar din enhet i Finder eller iTunes

 

Uppdatera mjukvaran på alla enheter

Anslut enheten direkt till datorn

Se till att enheten är olåst och visar hemskärmen. Anslut den sedan direkt med en usb-kabel till en usb-port på datorn. Anslut den inte till en usb-hubb eller annan enhet. 

Hjälper inte det ska du koppla bort enheten och alla andra usb-enheter och usb-tillbehör från datorn. Anslut därefter endast din enhet. 

 

Ange att datorn är betrodd, om du blir tillfrågad

Om varningen Vill du lita på den här datorn visas på din enhet när du ansluter den till datorn trycker du på Lita på.

Om varningen Lita på den här datorn

  

Tillåt tillbehöret att ansluta

När du ansluter din enhet till en bärbar Mac-dator med Apple-chip kan din Mac fråga om du vill tillåta att detta tillbehör kan anslutas. I sådana fall tillåter du anslutning.

Läs mer om att tillåta tillbehör att ansluta

  

Prova en andra portar, kablar eller datorer

Problemet kan röra datorn, dess USB-portar eller USB-kabeln du använder för att ansluta enheten. Har du möjlighet kan du prova en annan dator, usb-port eller usb-kabel. Kontrollera även att det inte finns skräp i laddningsporten på undersidan av din iPhone eller iPad.

 

Kontakta oss

Om datorn fortfarande inte känner igen din iPhone eller iPad kan du kontakta Apple-supporten.

 


* Funktionen kräver en viss inställning: Gå till menyraden i Finder och välj Finder > Inställningar. Klicka på Sidofält överst i inställningsfältet och se till att du har markerat CD-skivor, DVD-skivor och iOS-enheter. Om du inte ser något sidofält i Finder-fönstret väljer du Innehåll > Visa sidofältet från menyraden eller så trycker du på Kontroll-Kommando-S.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: