iPhone, iPad och iPod känns inte igen i iTunes för Windows

Om din iPhone, iPad eller iPod inte kan ansluta till iTunes på din PC provar du med stegen nedan.

Använd dessa steg om din iPhone, iPad eller iPod inte visas under Enheter i iTunes efter att du har anslutit den till din Windows-PC. Placera inte enheten manuellt i återhämtningsläge när du försöker med de här stegen. Ett av följande meddelande kan även ha visats:

 • Enheten kan inte återskapas iiTunes.
 • Ett ”!” eller ”?”, kontaktsymbolen eller ”X” visas bredvid enhetens rad i Enhetshanteraren.
 • Under en uppdatering eller när du återskapar kan det hända att enheten inte längre känns igen i iTunes.

Om du använder en Mac-dator kan du läsa om vad du ska göra om din enhet inte kan identifieras i OS X.

Starta om

Stäng av datorn och iOS-enheten eller iPod-enheten och starta dem sedan igen.

Uppdatera datorn

Kontrollera att du har installerat alla nödvändiga uppdateringar för datorn.

Uppdatera iTunes

Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes installerat på datorn.

Kontrollera att iOS-enheten litar på datorn

Om du ansluter din iPhone-, iPad- eller iPod touch-enhet till datorn och varningen ”Om du inte har anslutit din iOS-enhet till den här datorn förut låser du upp den och trycker på Lita på” visas, kontrollerar du att enheten litar på datorn.

Om du använder Windows XP och får den här varningen upprepade gånger kontrollerar du att iTunes är installerat. Lär dig hur du löser problemet med att meddelandet ”Vill du lita på den här datorn?” visas upprepade gånger när du använder Windows XP. Du kan behöva nollställa mappen Lockdown.

Kontrollera USB-kabeln

Kontrollera att det inte finns smuts eller skador på 30-stifts-till-USB-kabeln eller Lightning-kontakt-till-USB-kabeln. Om du har en annan kabel provar du istället med den.

USB-kablar som medföljer produkter eller tillbehör från andra tillverkare kan eventuellt bara användas för laddning och inte för överföring av data. Om du använder skal från andra tillverkare eller ett extrabatteri, provar du att ta bort skalet och ansluta USB-kabeln som levererades av Apple direkt till enheten.

Kontrollera att Apple Mobile Device Support är installerat

iOS-enheter kräver Apple Mobile Device Support, som ska installeras automatiskt med iTunes. Om du vill kontrollera ifall det är installerat följer du stegen nedan för ditt Windows-operativsystem.

Windows 8

 1. Flytta markören till det övre högra hörnet och klicka på förstoringsglaset.
 2. Skriv Kontrollpanelen och tryck på Retur.
 3. Klicka på Avinstallera ett program.
 4. Kontrollera att Apple Mobile Device Support visas i listan över nyligen installerade program.

Om Apple Mobile Device Support inte visas i listan ska du ta bort iTunes, QuickTime, Apple Programuppdatering, Apple Application Support och därefter installera iTunes på nytt.

Om du installerar om iTunes och Apple Mobile Device Support fortfarande inte är installerat, kan du lösa problem med att installera iTunes för Windows.

Windows Vista och Windows 7

 1. Klicka på Start.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Avinstallera ett program (klicka på Program och funktioner om du använder Klassisk vy för Kontrollpanelen i Windows Vista).
 4. Kontrollera att Apple Mobile Device Support visas i listan över nyligen installerade program.

Windows XP

 1. Klicka på Start.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen och kontrollera att Apple Mobile Device Support visas i listan med installerade program.

Starta om Apple Mobile Device Service

Lär dig hur du startar om Apple Mobile Device Service (AMDS) på Windows.

Kontrollera att Apple Mobile Device USB-drivrutinen är installerad

Följ stegen nedan.

Windows Vista, Windows 7 och Windows 8

 1. Anslut enheten till datorn.
 2. Avsluta iTunes om det öppnas.
 3. För Windows Vista och Windows 7:
  • Klicka på Start-menyn, högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper.
  • I det övre vänstra hörnet klickar du på Enhetshanteraren. 
  • För Windows 8 flyttar du pekaren till det övre högra hörnet, klickar på förstoringsglaset, skriver devmgmt.msc och trycker på Retur. Fönstret med Enhetshanteraren ska öppnas.
 4. Klicka på plustecknet (+) (eller visningstriangeln ) (för Windows 7 och Windows 8) bredvid USB-styrenheterna för att visa detta avsnitt.

 5. Leta reda på Apple Mobile Device USB-drivrutinen. Om den här raden visas utan en nedåtpil, ”!” eller ”?” ovanför, så har den här drivrutinen installerats. Fortsätt till ”Leta efter eventuella konflikter med programvara från tredje part”.

  • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte anges fortsätter du till ”Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan”.
  • Om det visas en nedåtpil vid enhetens rad innebär det att enheten är inaktiverad. Aktivera den här enheten genom att högerklicka på den och välja Aktivera från snabbmenyn.

  • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen finns med, men ett ”!” eller ”?” visas ovanför, installerar du om Apple Mobile Device-drivrutinen:
   1. Högerklicka på raden Apple Mobile Device i Enhetshanteraren.
   2. Välj Avinstallera från snabbmenyn.
   3. När du ombeds göra det markerar du rutan Radera drivrutinsprogramvaran för den här enheten. Klicka sedan på OK.
   4. Klicka på OK i dialogrutan som visas.
   5. Högerklicka på USB-styrenheter i Enhetshanteraren, och välj Sök efter maskinvaruförändringar i genvägsmenyn.
    Nödvändiga drivrutiner installeras automatiskt i Windows och sedan försöker Windows montera enheten på nytt.
  • Om det fortfarande visas ett utropstecken eller frågetecken ovanför raden med Apple Mobile Device USB-drivrutinen, högerklickar du på raden och väljer Egenskaper. Titta under Enhetsstatus på fliken Allmänt.
  • Om du ser ett meddelande med texten: ”Den digitala signaturen för den här filen kan inte verifieras i Windows. En fil som är felaktigt signerad eller skadad kan ha installerats om maskin- eller programvaran har ändrats nyligen. Felet kan också orsakas av skadlig programvara från en okänd källa. (Kod 52)”, går du till avsnittet nedan för felkod 52.
  • Om en annan felkod visas uppdaterar du Apple Mobile Device-drivrutinen manuellt:
   1. Högerklicka på raden Apple Mobile Device i Enhetshanteraren.
   2. Välj Uppdatera drivrutin.
   3. Välj alternativet Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.
   4. Klicka på alternativet Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.
   5. Klicka på knappen Disk finns. Om alternativet Disk finns inte är tillgängligt väljer du en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet (om sådana alternativ finns). Klicka därefter på Nästa. Knappen Disk finns bör visas.
   6. Klicka på knappen Bläddra och navigera därefter till följande plats: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   7. Dubbelklicka på filen usbaapl. (Den här filen heter usbaapl64 om du har en 64-bitars version av Windows. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers).
   8. Klicka på Öppna i fönstret Disk finns. Klicka på Nästa. Klicka sedan på Slutför. Windows installerar drivrutinen.

Om det visas information om att programvaran inte har godkänts i Windows Logo-testet klickar du på Fortsätt ändå för att installera drivrutinerna. Det finns lösningar till andra vanliga fel och felkodsnummer i den här Microsoft-artikeln.

Windows XP

 1. Anslut enheten till datorn.
 2. Avsluta iTunes om det öppnas.
 3. Öppna Start-menyn, högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Maskinvara och därefter på knappen Enhetshanteraren. Fönstret med Enhetshanteraren ska öppnas.
 5. Klicka på plustecknet (+) bredvid alternativet USB-styrenheter för att visa det här avsnittet.

 6. Leta reda på Apple Mobile Device USB-drivrutinen i listan. Om den raden visas utan någon av symbolerna ”x”, ”!” eller ”?” ovanför, så har den här drivrutinen installerats. Fortsätt till ”Leta efter eventuella konflikter med programvara från tredje part”.

  • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan går du vidare till avsnittet ”Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan”.
  • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen visas i listan, men har ett rött X bredvid enhetens rad är enheten avaktiverad. Du aktiverar enheten genom att högerklicka på posten i Enhetshanteraren och sedan välja Aktivera från snabbmenyn.


  • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen visas i listan, men har ett utropstecken eller frågetecken ovanför namnet, installerar du om Apple Mobile Device-drivrutinen:

   1. Högerklicka på raden Apple Mobile Device i Enhetshanteraren.
   2. Välj Avinstallera från snabbmenyn.
   3. Klicka på OK i dialogrutan som visas.
   4. Högerklicka på USB-styrenheter i Enhetshanteraren, och välj Sök efter maskinvaruförändringar i genvägsmenyn.
    Nödvändiga drivrutiner installeras automatiskt i Windows och sedan försöker Windows montera enheten på nytt.
  • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen fortfarande visas med ett utropstecken eller frågetecken ovanför namnet, installerar du om Apple Mobile Device-drivrutinen manuellt:
   1. Högerklicka på raden Apple Mobile Device i Enhetshanteraren.
   2. Välj Uppdatera drivrutin från snabbmenyn.
   3. Om du tillfrågas om du vill ansluta till Windows Update för att söka efter programvara, väljer du alternativet Nej, inte den här gången.
   4. Välj alternativet Installera från en lista eller angiven plats (avancerat).
   5. Klicka på Nästa.
   6. Markera alternativet Sök inte. Jag väljer vilken drivrutin som ska installeras.
   7. Klicka på Nästa.

   8. Klicka på knappen Disk finns. Om alternativet Disk finns inte är tillgängligt, väljer du en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet (om sådana alternativ finns). Klicka därefter på Nästa. Knappen Disk finns bör visas. 
   9. Klicka på knappen Bläddra. Navigera därefter till följande plats: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   10. Dubbelklicka på filen usbaapl.
   11. Klicka på OK i fönstret Disk finns.
   12. Klicka på Nästa.
   13. Klicka på Slutför. Windows installerar drivrutinen.

Om det visas information om att programvaran inte har godkänts i Windows Logo-testet klickar du på Fortsätt ändå för att installera drivrutinerna.

Felkod 52

Det kan hända att du ser detta meddelande i fönstret Egenskaper för enheten: ”Den digitala signaturen för den här filen kan inte verifieras i Windows. En fil som är felaktigt signerad eller skadad kan ha installerats om maskin- eller programvaran har ändrats nyligen. Felet kan också orsakas av skadlig programvara från en okänd källa. (Kod 52).”

Så här åtgärdar du felkoden 52:

 • Installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar. Se den här Microsoft-artikeln för ytterligare information om detta.
 • Kontakta datorns tillverkare för uppdateringar av drivrutiner, inklusive diskenheter, kretsuppsättningar och USB-styrenheter.
 • Inaktivera tillfälligt kravet på signering av drivrutiner så här:

  1. Starta om datorn.
  2. Tryck på F8-tangenten under omstarten.
  3. Windows Vista och Windows 7:
   • Listan Avancerade startalternativ visas. Tryck på nedåtpilen tills Inaktivera krav på signering av drivrutin markeras.
   • Tryck på returtangenten.
  4. Windows 8:
   1. Listan Avancerade startalternativ visas. Tryck på nedåtpilen tills Inaktivera krav på signering av drivrutin markeras.
   2. Tryck på returtangenten.
   3. Klicka på Ändra på standardinställningar eller välj andra alternativ.
   4. Klicka på Välj andra alternativ.
   5. Klicka på Felsök.
   6. Klicka på Avancerade alternativ.
   7. Klicka på Startinställningar.
   8. När du uppmanas till det klickar du på Starta om.
   9. När uppmaningen visas trycker du på tangenten 7 för att inaktivera krav på signering av drivrutin.
  5. Återanslut enheten.

Om enheten identifieras måste du utföra dessa steg varje gång du startar datorn. Kontakta Microsoft eller annan supportansvarig för Windows-installationen för ytterligare felsökning av problemet, så att du slipper välja det här alternativet varje gång.

Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan

 1. Koppla bort enheten från datorn.
 2. Spara en skärmbild genom att samtidigt trycka på hemknappen och vilo-/väckningsknappen (skärmen blinkar till snabbt). Om du vill ta skärmbilder och spara bilder på iPod touch krävs iOS 2.0 eller senare.
 3. Anslut enheten till datorn på nytt.
 4. Öppna Enhetshanteraren i Windows:
  • Windows 8:
   1. Flytta pekaren till övre högra hörnet.
   2. Klicka på förstoringsglaset.
   3. Skriv devmgmt.msc.
   4. Tryck på returtangenten.
  • Windows Vista eller Windows 7:
   1. Klicka på Start.
   2. Skriv devmgmt.msc.
   3. Tryck på returtangenten.
   4. Om Windows behöver din bekräftelse för att fortsätta klickar du på Fortsätt.
  • Windows XP:
   1. Klicka på Start > Kör.
   2. I dialogrutan som visas skriver du devmgmt.msc.
   3. Tryck på returtangenten.
 5. Visa alla avsnitt som markerats nedan (det kan hända att inte alla avsnitt finns med i listan):
  • Bildenheter
  • Andra enheter
  • Bärbara enheter
  • USB-styrenheter
 6. Sök reda på posten som visar enheten som en kamera. Den här posten bör heta Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod.

Om endast Okänd enhet visas följer du dessa steg:

 1. Högerklicka på raden Okänd enhet.
 2. Välj Egenskaper från snabbmenyn.
 3. Klicka på fliken Detaljer.
 4. Välj Maskinvaru-ID i listrutan.
 5. Om maskinvaru-ID:t som visas börjar med: USB\VID_0000&PID_0000 (Det betyder att Windows inte kan läsa maskinvaru-ID:n för enheten och har därför ersatt dem med enbart nollor. Det här orsakas vanligtvis av en felaktig USB-anslutning eller kompatibilitetsproblem med drivrutinerna för USB-kretsuppsättningen).
 6. Koppla från enheten och koppla från alla USB-enheter från datorn.
 7. Slå av datorn och slå på den igen.
 8. Anslut enheten på nytt och testa varje USB-port i cirka 30 sekunder för att se om enheten känns igen.
 9. Om du har en annan 30-stift till USB-kabel eller Lightning-kontakt till USB-kabel som du vet fungerar, kan du prova med den.
 10. Om du har en extern USB 2.0-hubb ansluter du hubben till din PC och iOS-enheten till hubben.
 11. Om enheten visas i iTunes provar du med att koppla från den externa USB 2.0-hubben och ansluta enheten direkt till PC:n. Om problemet kvarstår kanske du behöver använda den externa USB 2.0-hubben som en tillfällig lösning. Ta kontakt med datortillverkaren för att få alla uppdateringar för din USB-kretsuppsättning.

Om Okänd enhet visas när du ansluter enheten till fler än en fungerande dator med fler än en fungerande USB-kabel, kan enheten behöva service. Läs mer om dina servicealternativ.

Om endast Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod visas följer du dess steg:

Windows XP

 1. Högerklicka på namnet Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod i Enhetshanteraren och välj Uppdatera drivrutin i snabbmenyn.
 2. Om du ombeds ansluta till Windows Update för att söka efter programvara väljer du Nej, inte den här gången och klickar Nästa.
 3. Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat) och klicka på Nästa.
 4. Markera alternativet Leta inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som ska installeras och klicka på Nästa.
 5. Klicka på knappen Disk finns. (Om alternativet Disk finns inte visas, så ska du välja en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet, om sådana alternativ finns, och sedan klicka på Nästa. Därefter bör knappen Disk finns visas.) Klicka på knappen Bläddra i dialogrutan Installera från disk.
 6. Navigera till C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl.inf i den här mappen. Klicka OK i dialogrutan Installera från disk.
 8. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen på rätt sätt.

Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8

 1. Högerklicka på namnet Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod i Enhetshanteraren och välj Uppdatera drivrutin i menyn med genvägar.
 2. Klicka på alternativet Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.
 3. Klicka på alternativet Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.
 4. Klicka på knappen Disk finns. (Om alternativet Disk finns inte visas, så ska du välja en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet, om sådana alternativ finns, och sedan klicka på Nästa. Knappen Disk finns bör visas därefter.)
 5. Klicka på knappen Bläddra i dialogrutan Installera från disk.
 6. I det här fönstret navigerar du till följande mapp:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl. (Den här filen heter usbaapl64 om du har en 64-bitars version av Windows. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers. ).
 8. Klicka OK i dialogrutan Installera från disk.
 9. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen på rätt sätt.

Om enheten inte känns igen när den befinner sig i återhämtningsläge

Enheten kanske inte känns igen medan den befinner sig i återhämtningsläge. Det här kan ske under en uppdatering eller återskapning av enheten. När enheten befinner sig i återhämtningsläge är det vanligt att logotypen Anslut till iTunes visas på skärmen. Om iTunes inte känner igen enheten i det här tillståndet:

 1. Öppna Enhetshanteraren:
  • Windows XP:
   1. Klicka på Start > Kör.
   2. Skriv devmgmt.msc.
   3. Tryck på returtangenten.
  • Windows Vista eller Windows 7:
   1. Klicka på Start.
   2. Skriv devmgmt.msc.
   3. Tryck på returtangenten.
   4. Om Windows behöver din bekräftelse för att fortsätta klickar du på Fortsätt.
  • Windows 8:
   1. Flytta markören till det övre högra hörnet och klicka på förstoringsglaset.
   2. Skriv devmgmt.msc.
   3. Tryck på returtangenten.
 2. Klicka på plustecknet (+) (Windows XP och Vista) eller visningstriangeln ( ) (Windows 7 och 8) bredvid Bildenheter, Övriga enheter, Bärbara enheter och USB-styrenheter för att visa dessa avsnitt.
 3. Leta efter en eller flera rader som heter Apple Mobile Device (återställningsläge) i dessa avsnitt. Dessa poster kan ha utropstecken men behöver inte ha det.

Om det bara visas en rad med Apple Mobile Device USB-drivrutinen utan några fel

Ta reda på om det finns USB 3.0-portar på datorn. I USB-styrenheter letar du efter poster med titeln USB 3.0 eller SuperSpeed USB. Om du hittar dessa har du USB 3.0.

Om du har USB 3.0

 1. Prova med att ansluta enheten till en annan USB-port. Försök med alla portar tills enheten känns igen. På vissa datorer finns det särskilda USB 2.0- och 3.0-portar. I så fall kan problemet lösas med en USB 2.0-port.
 2. Fråga datortillverkaren om det finns uppdateringar av drivrutinen för USB 3.0-kretsuppsättningen.
 3. Om problemet kvarstår forsätter du till ”Leta efter eventuella konflikter med programvara från tredje part”.

Om du inte har USB 3.0

Fortsätt till ”Leta efter eventuella konflikter med programvara från tredje part”.

Om det visas två rader med Apple Mobile Device (återställningsläge) med ”!”

 1. Öppna Enhetshanteraren och anslut enheten.
 2. Klicka på fliken Visa.
 3. Välj Enheter efter anslutning.
 4. Leta fram felaktiga poster med namnet ”Apple Mobile Device (återställningsläge)”. Du kan behöva expandera alla sektioner i Enhetshanteraren för att kunna se dem.
 5. Direkt ovanför de här posterna finns en post som heter USB-enhet (sammansatt).

Beroende på vilken Windows-version du har följer du stegen nedan för att uppdatera den här drivrutinen:

Windows XP

 1. Högerklicka på den överordnade posten USB-enhet (sammansatt).
 2. Välj Uppdatera drivrutin från snabbmenyn.
 3. Om du tillfrågas om du vill ansluta till Windows Update för att söka efter programvara, väljer du alternativet Nej, inte den här gången.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat).
 6. Klicka på Nästa.
 7. Välj Sök inte. Jag väljer vilken drivrutin som ska installeras.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på knappen Disk finns.
 10. Klicka på knappen Bläddra i dialogrutan Installera från disk.
 11. Använd det här fönstret för att navigera till följande mapp: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 12. Dubbelklicka på filen usbaapl som finns listad i den här mappen. Klicka OK i dialogrutan Installera från disk.
 13. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen.
 14. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen korrekt och fortsätt sedan återställningen av enheten.

Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8

 1. Högerklicka på den överordnade posten USB-enhet (sammansatt).
 2. Välj Uppdatera drivrutin från snabbmenyn.
 3. Klicka på alternativet Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.
 4. Klicka på alternativet Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.
 5. Klicka på knappen Disk finns.
 6. Klicka på knappen Bläddra i dialogrutan Installera från disk.
 7. I det här fönstret navigerar du till följande mapp:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 8. Dubbelklicka på filen usbaapl. (Den här filen heter usbaapl64 om du har en 64-bitars version av Windows. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers).
 9. Klicka OK i dialogrutan Installera från disk.
 10. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen.
 11. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen korrekt och fortsätt sedan återställningen av enheten.

Leta efter eventuella konflikter med programvara från tredje part

Viss programvara för telefon- och mobildataanslutning från leverantörer som Samsung, Nokia, Bora, Novatel, Sony, Android, LG, Sierra, Huawei, Pantech eller Motorola kan göra att det inte går att känna igen din enhet. Gör så här om du har sådan programvara på din dator:

 1. Avinstallera tillfälligt programvaran för telefon- eller mobildataanslutning och gör ett test. Kontakta programvarutillverkaren för hjälp med att göra det. Om du använder telefonen från tredje part eller den mobila enheten till din internetanslutning kan du prova att ansluta till ett alternativt nätverk med Wi-Fi eller Ethernet.
 2. Ta bort iTunes och all relaterad programvara från Apple.

  Ta bort och installera om iTunes och andra programvarukomponenter från Windows XP
  Ta bort och installera om iTunes och relaterade programvarukomponenter för Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 

 3. Testa enheten efter att du har installerat om iTunes.
 4. Om du trots problemet behöver programvaran för tredjepartstelefonen eller mobildataanslutningen som togs bort installerar du om programvaran. Kontrollera sedan att enheten fortfarande fungerar med iTunes. Kontakta leverantören av programvaran för telefonanslutning om problemet återkommer.

Säkerhetsprogramvara från tredje part kan också orsaka konflikter med enheters anslutning till iTunes. Läs den här artikeln och felsök problem som kan orsakas av din säkerhetsprogramvara. Efter att du har åtgärdat eventuella problem som kan uppstå på grund av säkerhetsprogramvaran kan du behöva prova stegen i den här artikeln på nytt.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: