Om iTunes inte känner igen din iPhone, iPad eller iPod

Du kan få hjälp om du ansluter enheten till din dator med en USB-kabel och iTunes inte känner igen din iPhone, iPad eller iPod.

När iTunes på datorn inte känner igen den anslutna enheten kan ett meddelande om ett okänt fel eller felmeddelandet "0xE" visas. Om du ser ett sådant meddelande följer du dessa steg och försöker ansluta enheten igen efter varje steg:

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes som fungerar med din dator.
 2. Kontrollera att du har den senaste programvaran på din Mac eller Windows-dator.
 3. Se till att enheten är påslagen.
 4. Om varningen Vill du lita på den här datorn visas, låser du upp datorn och trycker på Lita på.
 5. Koppla ur alla USB-tillbehör som är kopplade till datorn, förutom din enhet. Prova alla USB-portarna för att se om det fungerar i en av dem. Prova sedan med en annan USB-kabel från Apple.
 6. Starta om datorn och din iPhone, iPad eller iPod.
 7. Försök ansluta enheten till en annan dator. Om du har samma problem på en annan dator kan du kontakta Apple-support.
   

Om du vill ha mer hjälp följer du stegen nedan för din Mac eller Windows-PC.

Om du använder Mac

 1. Håll ned alternativtangenten, klicka på Apple-menyn och välj Systeminformation eller Systemrapport.
 2. Välj USB från listan till vänster. 
 3. Om du ser din iPhone, iPad, or iPod i USB-enhetsträdet ska du avinstallera säkerhetsprogram från tredje part. Om inte kontaktar du Apple-support.

Om du använder en dator med Windows

Följ de här stegen om du vill ominstallera Apple Mobile Device USB-drivrutinen:

 1. Koppla bort enheten från datorn.
 2. Återanslut enheten. Stäng iTunes om det öppnas.
 3. Tryck på Windows-tangenten och R på tangentbordet om du vill öppna kommandot Kör.
 4. I fönstret Kör skriver du:
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. Klicka på OK.
 6. Högerklicka på filen usbaapl64.inf eller filen usbaapl.inf och välj Installera.

  Du kanske ser andra filer som börjar med usbaapl64 eller usbaapl. Kontrollera att du installerar filen som slutar med .inf. Om du inte är säker på vilken fil du ska installera högerklickar du på ett tomt område i Utforskaren, klickar på Visa och sedan på Detaljer för att hitta rätt filtyp. Du vill installera filen Setup Information.
 7. Koppla bort enheten från datorn och starta sedan om datorn.
 8. Återanslut enheten och öppna iTunes.

Om enheten fortfarande inte känns igen

Kontrollera i Enhetshanteraren om Apple Mobile Device USB-drivrutinen är installerad. Följ de här stegen för att öppna Enhetshanteraren:

 1. Tryck på Windows-tangenten och R på tangentbordet om du vill öppna kommandot Kör.
 2. I fönstret Kör skriver du devmgmt.msc och klickar sedan på OK. Enhetshanteraren bör öppnas. 
 3. Leta reda på avsnittet om Universal Serial Bus-kontroller och utöka det.
 4. Leta efter Apple Mobile Device USB-drivrutinen.

Om du inte hittar Apple Mobile Device USB-drivrutinen eller om Okänd enhet visas:

 • Anslut enheten till datorn med en annan USB-kabel.
 • Anslut enheten till en annan dator. Om du har samma problem på en annan dator kan du kontakta Apple-support.

Om du ser Apple Mobile Device USB-drivrutinen med en felsymbol:

Om du ser  eller  bredvid Apple Mobile Device USB-drivrutinen följer du de här stegen:

 1. Starta om Apple Mobile Device Service.
 2. Kontrollera och lös problem med säkerhetsmjukvara från tredje part och starta sedan om datorn.
 3. Prova att installera filen usbaapl64.inf eller usbaapl.inf igen.

 

Kontakta Apple-supporten om problemet kvarstår.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: