Om iTunes inte kan identifiera iPhone, iPad eller iPod

Du kan få hjälp om du ansluter enheten till din dator med en USB-kabel och iTunes inte känner igen din iPhone, iPad eller iPod.

När iTunes på datorn inte känner igen den anslutna enheten följer du dessa steg. Prova igen efter varje steg:

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes som fungerar med din dator.
 2. Kontrollera att du har den senaste programvaran på din Mac eller Windows-PC.
 3. Se till att enheten är påslagen.
 4. Om varningen Vill du lita på den här datorn visas, låser du upp datorn och trycker på Lita på.
 5. Koppla bort alla USB-tillbehör från datorn förutom enheten. Prova med alla USB-portar för att se om någon fungerar. Prova med en annan Apple USB-kabel.
 6. Starta om datorn och iPhone, iPad eller iPod.
 7. Kontrollera om enheten behöver service genom att prova med en annan dator. Om du får samma problem igen kontaktar du Apple-supporten.

Om du vill ha mer hjälp följer du stegen nedan för din Mac eller Windows-PC.

Om du använder Mac

 1. Håll alternativtangenten intryckt, klicka på Apple-menyn och välj Systeminformation eller Systemrapport.
 2. Välj USB i listan till vänster. 
 3. Om din iPhone, iPad eller iPod visas under USB-enhetsträdet, avinstallerar du säkerhetsprogramvara från tredje part. Om inte kontaktar du Apple-supporten.

Om du använder en dator med Windows

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att följa stegen för den version av Windows som du har:
  • Windows 10: Klicka på sökrutan i det nedre vänstra hörnet, skriv Enhetshanteraren och tryck på Enter. I listan under USB-styrenheter letar du efter Apple Mobile Device USB Driver.
  • Windows 8: Svep från skärmens högerkant. Tryck på Sök, ange Enhetshanteraren och tryck sedan på Enhetshanteraren. Om du uppmanas till det anger du ditt lösenord. I listan under USB-styrenheter letar du efter Apple Mobile Device USB Driver.
  • Windows 7: Klicka på > Kontrollpanelen > System och underhåll > Enhetshanteraren.‌ Om du uppmanas till det anger du ditt lösenord. I listan under USB-styrenheter letar du efter Apple Mobile Device USB Driver.
 2. Även om du inte hittar Apple-drivrutinen följer du stegen nedan baserat på det som visas eller inte visas.

Inga symboler visas vid Apple Mobile Device USB Driver

Om , eller inte visas vid Apple Mobile Device USB Driver kontrollerar du om det finns konflikter med programvara från tredje part. Om du ändå behöver hjälp startar du om Apple Mobile Device Service eller kontaktar Apple-supporten.

Det visas en nedåtpil

Om visas vid Apple Mobile Device USB Driver högerklickar du på drivrutinen och väljer Aktivera från snabbmenyn. Kontakta därefter Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Det visas ett utropstecken eller frågetecken

Om du ser eller vid Apple Mobile Device USB Driver högerklickar du på raden och uppdaterar sedan manuellt Apple Mobile Device USB Driver.

Apple Mobile Device USB Driver visas inte

 1. Koppla från enheten från datorn.
 2. Spara en skärmbild genom att trycka på enhetens hemknapp och vilo-/väckningsknappen samtidigt. Skärmen ska blixtra till helt kort.
 3. Återanslut enheten till datorn.
 4. Om du ser något av dessa avsnitt i Enhetshanteraren utökar du dem:
  • Bildenheter
  • Övriga enheter
  • Flyttbara enheter
  • USB-styrenheter

Sök reda på posten som visar enheten som en kamera. Du bör se Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod. Högerklicka på enhetsraden och uppdatera sedan manuellt Apple Mobile Device USB Driver.

Om endast Okänd enhet visas följer du dessa steg:

 1. Högerklicka på raden Okänd enhet.
 2. Välj Egenskaper från snabbmenyn och klicka sedan på fliken Information.
 3. Välj Maskinvaru-ID i listrutan.
 4. Om ID:t börjar med något annat än USB\VID_0000&PID_0000 går du till Enhetshanteraren och högerklickar på raden Okänd enhet. Därefter ska du uppdatera Apple Mobile Device USB Driver manuellt
 5. Om ID:t börjar med USB\VID_0000&PID_0000 följer du sedan resten av stegen.
 6. Koppla från enheten och koppla från alla USB-enheter från datorn.
 7. Stäng av datorn och slå sedan på den igen.
 8. Anslut enheten på nytt och testa varje USB-port i cirka 30 sekunder för att se om enheten känns igen.
 9. Testa med en annan 30-stifts-till-USB-kabel eller Lightning-till-USB-kabel du vet fungerar, om tillgänglig.

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver få hjälp.

Uppdatera Apple Mobile Device USB Driver manuellt

Om ett av avsnitten ovan dirigerar dig till det här avsnittet bör du redan ha dubbelklickat på en rad i Enhetshanteraren. Följ nu de här stegen:

 1. Välj Uppdatera drivrutin.
 2. Välj alternativet Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.
 3. Klicka på alternativet Låt mig välja från en lista på drivrutiner på min dator.
 4. Klicka på knappen Disk finns. Om det inte är tillgängligt väljer du en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet, om sådana alternativ finns.
 5. Klicka på Nästa. Du bör se knappen Disk finns.
 6. Klicka på Bläddra och navigera till följande plats: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl. Om du har en 64-bitarsversion av Windows kallas den här filen för usbaapl64. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 8. Klicka på Öppna, därefter på Nästa och till sist på Slutför i fönstret Disk finns.
 9. Windows installerar drivrutinen. Om ett meddelande anger att programvaran du installerar inte fått godkänt på Windows-logotyptestet klickar du på Fortsätt ändå. Du kan få hjälp med andra vanliga fel och felkoder i den här Microsoft-artikeln.
 10. Öppna iTunes och kontrollera om iTunes känner igen din enhet. Om den inte gör det startar du om Apple Mobile Device Service.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: