Om varningen ”Vill du lita på den här datorn” på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om betrodda datorer och ta reda på hur du ändrar dina inställningar.

Vad betroddhetsinställningarna på din enhet betyder

När du ansluter din iPhone, iPad eller iPod touch till en dator eller annan enhet för första gången visas en varning om du litar på datorn eller inte:

 • En betrodd dator kan synkronisera med din enhet, skapa säkerhetskopior och komma åt enhetens bilder, videor, kontakter och annat innehåll. En betrodd dator fortsätter vara betrodd så länge du inte ändrar vilka datorer du litar på eller raderar din enhet.
 • Om du väljer att inte lita på en dator så blockerar du dess åtkomst till innehållet på din enhet. Varningen visas varje gång du ansluter din enhet till den datorn.

Välja om du vill lita på en dator

 1. Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till datorn eller en annan enhet.
 2. Lås upp din iPhone, iPad eller iPod touch med din lösenkod, om du har en.
 3. Om du vill tillåta att din dator kommer åt information på din enhet markerar du enheten i Finder och klickar på Lita på eller, om du använder iTunes, på Fortsätt.
  iPhone-skärm som visar Vill du lita på den här datorn? varning
 4. Bekräfta på din iPhone, iPad eller iPod touch att du tillåter att din dator eller en annan enhet kommer åt dina data. Om du inte vill lita på datorn eller en annan ansluten enhet trycker du på Lita inte på. Tryck på Lita på om du vill lita på din dator.

Ändra inställningarna för betrodda datorer

Din enhet kommer ihåg vilka datorer du har valt att lita på.

Om du inte längre vill lita på en dator eller annan enhet, nollställer du inställningarna för Plats och Integritet på din iPhone, iPad eller iPod touch. Gå till Inställningar > Allmänt > Överför eller nollställ [enhet] > Nollställ > Nollställ plats och integritet. När du nu ansluter till datorer som du tidigare litat på, visas betroddhetsvarningen där du får ange om du litar på den datorn eller inte. 

Få hjälp

Om du trycker på Lita på eller Lita inte på men datorn inte godtar ditt svar eller om varningen inte försvinner kan du försöka med dessa steg: Prova igen efter varje:

 1. Se till att din dator har den senaste versionen av macOS eller den senaste versionen av iTunes
 2. Koppla från enheten och anslut den till datorn igen.
 3. Starta om datorn.
 4. Starta om enheten:
 5. Nollställ inställningarna för Plats och Integritet.

Om stegen ovan inte hjälper går du till Inställningar > Allmänt > Överför eller nollställ [enhet] > Nollställ och tryck på Nollställ nätverksinställningar. Då nollställs även wifi-nätverk och lösenord, mobilinställningar samt VPN- och APN-inställningar som du har använt tidigare.

Om du hämtade iTunes för Windows från Microsoft Store kontrollerar du att iTunes Mobile Device Helper är aktiverat som en startapp.

Läs om vad du kan göra om datorn inte känner igen din iPhone eller iPad

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: