Om varningen ”Vill du lita på den här datorn” på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om betrodda datorer och ta reda på hur du ändrar dina inställningar.

Vad tillförlitlighetsinställningarna på din enhet betyder

När du ansluter din iPhone, iPad eller iPod touch till en dator eller annan enhet för första gången visas en varning om du litar på datorn eller inte:

  • En betrodd dator kan synkronisera med din iOS-enhet, skapa säkerhetskopior och komma åt enhetens bilder, videor, kontakter och annat innehåll. Dessa datorer fortsätter att vara betrodda så länge du inte ändrar vilka datorer du litar på eller raderar din iOS-enhet.
  • Om du väljer att inte lita på en dator så blockerar du dess åtkomst till innehållet på din enhet. Du ser tillförlitlighetsvarningen varje gång du ansluter iOS-enheten till den datorn.

Välja om du vill lita på en dator

  1. Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till datorn eller en annan enhet.
  2. Ange din lösenkod, om du har en, för att låsa upp iOS-enheten.
  3. Tryck på Lita inte på på din iOS-enhet om du inte vill lita på datorn eller en annan ansluten enhet. Tryck på Lita på om du vill lita på datorn eller en annan enhet. 
  4. Tryck på Fortsätt i iTunes om du är ansluten till en dator. Om du är ansluten till en annan enhet svarar du på de kvarvarande frågorna.

Ändra inställningarna för betrodda datorer

Din iOS-enhet kommer ihåg de datorer du har valt att lita på.

Om du inte längre vill lita på en dator eller annan enhet, ändrar du integritetsinställningarna på din iPhone, iPad eller iPod touch. Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ integritetsskydd. När du nu ansluter till datorer som du tidigare litat på, visas tillförlitlighetsvarningen där du får ange om du litar på den datorn eller inte. 

Få hjälp

Följ dessa steg om du trycker på Lita på eller Lita inte på men iOS-enheten inte godtar ditt svar eller om tillförlitlighetsvarningen inte försvinner. Prova igen efter varje:

  1. Kontrollera att din dator har den senaste versionen av iTunes
  2. Koppla från och anslut iOS-enheten igen till datorn.
  3. Starta om iOS-enheten och datorn.
  4. Nollställ dina tillförlitlighetsinställningar.

Om stegen ovan inte löser problemet går du till Inställningar > Allmänt > Nollställ och trycker på Nollställ nätverk. Då nollställs även wifi-nätverk och lösenord, mobilinställningar samt VPN- och APN-inställningar som du har använt tidigare.

Om du hämtade iTunes för Windows från Microsoft Store kontrollerar du att iTunes Mobile Device Helper är aktiverat som en startapp.

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: