Så här använder du AirDrop på iPhone, iPad eller iPod touch

Använd AirDrop för att dela och ta emot bland annat bilder och dokument med andra Apple-enheter i närheten.

Innan du börjar

 • Kontrollera att personen du skickar till är i närheten och inom räckvidden för Bluetooth och wifi.
 • Kontrollera att personen du skickar till har wifi och Bluetooth aktiverat. Stäng av Internetdelning om någon av er har det aktiverat.
 • Kontrollera om personen du skickar till har mottagningsinställningen för AirDrop inställd för att ta emot från Endast kontakter. I sådana fall, och om du är en av kontakterna, måste hen ha din mejladress eller mobilnummer i ditt kontaktkort för att AirDrop ska fungera.
 • Om du inte är med i hens kontakter ser du till att hen ställer in mottagningsinställningen för AirDrop till Alla för att ta emot filen.

Du kan ställa in dina mottagningsinställningar för AirDrop till Endast kontakter eller Mottagning av när som helst för att styra vilka som kan se din enhet och skicka innehåll till dig i AirDrop.

Så här använder du AirDrop

 1. Öppna en app och tryck på Dela eller knappen Dela . Om du delar en bild från appen Bilder kan du svepa åt vänster eller höger och välja flera bilder.
 2. Tryck på AirDrop-användaren* som du vill dela med. Eller använd AirDrop mellan dina egna Apple-enheter. Ser du inte AirDrop-användaren eller din andra enhet? Läs om vad du gör då.

* Om personen som du delar innehåll med finns bland dina kontakter visas en bild med hens namn. Om hen inte finns bland dina kontakter ser du bara hens namn utan en bild. 

Så här godkänner du AirDrop

När någon delar något med dig med hjälp av AirDrop visas en varning med en förhandsvisning. Du kan trycka på Godkänn eller Avböj.

Om du trycker på Godkänn levererar AirDrop i samma app som innehållet skickades från. Exempelvis visas bilder i appen Bilder och webbplatser öppnas i Safari. Länkar till appar öppnas i App Store så att du kan hämta eller köpa appen.

Om du använder AirDrop för att skicka något till dig själv, som en bild från din iPhone till din Mac, visas inte alternativet Godkänn eller Avböj – innehållet skickas automatiskt till din enhet. Kontrollera att båda enheterna är inloggade med samma Apple-ID.


Så här ändrar du AirDrop-inställningarna

Välj vilka som kan se din enhet och skicka innehåll till dig i AirDrop:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Allmänt.
 2. Tryck på AirDrop och välj ett alternativ.

Du kan även ställa in alternativ för AirDrop i Kontrollcenter. Gör så här:

 1. På iPhone X eller senare eller en iPad med iOS 12 eller senare eller iPadOS sveper du nedåt från det övre högra hörnet av skärmen för att öppna Kontrollcenter. På iPhone 8 och tidigare sveper du uppåt från skärmens nederkant.
 2. Tryck hårt eller tryck och håll ned kortet för nätverksinställningar i det övre vänstra hörnet.
 3. Tryck på och håll ned AirDrop-knappen  och välj ett av följande alternativ:
  • Mottagning av: Du kan inte ta emot AirDrop-förfrågningar. 
  • Endast kontakter: Endast dina kontakter kan se din enhet.
  • Alla: Alla Apple-enheter i närheten som använder AirDrop kan se din enhet.

Om det står Mottagning av och du inte kan trycka för att ändra det:

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet.
 3. Tryck på Tillåtna appar och se till att AirDrop är aktiverat.

Publiceringsdatum: