Använda och anpassa Kontrollcenter på iPhone, iPad och iPod touch

Med iOS 11 och senare kan du använda Kontrollcenter till att snabbt ta en bild, tända lampor, styra din Apple TV och annat. Du kan till och med anpassa Kontrollcenter så att du får omedelbar tillgång till sådant du gör ofta.

Öppna Kontrollcenter

Svep uppåt från nederkanten på vilken skärm som helst. På iPhone X sveper du nedåt från skärmens övre högra hörn. På iPad kan du också dubbelklicka på hemknappen.

Stänga Kontrollcenter

Svep nedåt, tryck längst upp på skärmen eller tryck på hemknappen. På iPhone X sveper du uppåt från skärmens nederkant eller trycker på skärmen.

 

     

Anpassa Kontrollcenter

Du kan anpassa Kontrollcenter så att du snabbt kan ändra inställningarna för sådant du gör ofta. Vill du vara beredd när inspirationen slår till? Lägg till reglaget för Röstmemon. Vill du dimma belysningen i köket med ett tryck? Lägg till reglage för Hem. Så här gör du:

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter.
  2. Tryck på Anpassa reglage.
  3. Lägg till reglage genom att trycka på . Ta bort reglage genom att trycka på  och sedan på Ta bort.

Vill du flytta reglagen i Kontrollcenter? Gå bara till Inställningar > Kontrollcenter, tryck på Anpassa reglage och håll ned  bredvid reglagen och dra dem till den ordning du vill ha.

Snabbt styra inställningar och använda appar

De här apparna och inställningarna kan du snabbt komma åt i Kontrollcenter.

     

Slå på nätverksinställningar

Öppna Kontrollcenter och slå på följande genom att trycka hårt på eller hålla ned kortet för nätverksinställningar i det övre vänstra hörnet:

  • Flygplansläge: Slår direkt av mobilanslutningar på din iOS-enhet.
  • Mobildata:* Tillåt eller begränsa appar och tjänster från att använda mobilnätet för att ansluta till internet.
  • Wi-Fi: Surfa på nätet, strömma musik, hämta filmer och annat.
  • Bluetooth: Anslut till hörlurar, biltillbehör, trådlösa tangentbord och andra Bluetooth-aktiverade enheter.
  • AirDrop: Dela bilder, videor, platser med mera direkt med andra Apple-enheter i närheten.
  • Internetdelning:* Dela enhetens internetanslutning med datorn eller andra iOS-enheter.

*Tillgängligt på iPhone och iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller).

     

Justera ljudet

Tryck hårt på eller håll ned kortet för ljud i det övre högra hörnet i Kontrollcenter om du snabbt vill spela upp, pausa och reglera volymen i en låt, en podcast och annat. Tryck på  för att byta ljudutgång till högtalare, hörlurar, Apple TV eller annan ljudenhet.

Du kan även se kort för enheter i närheten som du kan styra ljudet på. Bara tryck på ett kort när du vill styra ljudet för den enheten. Du kan även använda korten för att skapa en delad musikkö med dina vänner.

Styra med ett tryck

Slå på, använd eller justera följande appar och inställningar genom att trycka på dem.


Alarm: Tryck här om du vill ställa in ett alarm.


Ljusstyrka: Justera ljusstyrkan på bildskärmen genom att dra reglaget för ljusstyrka uppåt eller nedåt.


Kalkylator:Gör snabba beräkningar med standardkalkylatorn eller rotera enheten om du vill se den avancerade kalkylatorn med fler avancerade funktioner.


Stör ej: Du kan snabbt stänga av ljudet för samtal, aviseringar och notiser som kommer till enheten.


Stör ej medan jag kör:* iPhone kan känna av att du kanske kör och stänga av ljudet för samtal, SMS och notiser. De som försöker nå dig får ett meddelande om att du kör.


Guidad åtkomst: Använd Guidad åtkomst för att begränsa enheten till en enda app och styra vilka appfunktioner som är tillgängliga för användning.


Strömsparläge:* Växla till Strömsparläge när iPhone-batteriet är svagt eller när du inte har tillgång till el.


Förstorare: Förvandla din iPhone till ett förstoringsglas så att du kan förstora föremål i närheten.


Riktningslås: Förhindra att skärmen roterar när du flyttar enheten.


Tyst läge:* Du kan snabbt stänga av ljudet för aviseringar och notiser som kommer till enheten.


Tidtagarur: Mät tiden för en händelse och registrera varvtider.


Textstorlek: Gör texten på enheten större eller mindre genom att trycka och dra reglaget uppåt eller nedåt.


Röstmemon:* Skapa ett röstmemo med enhetens inbyggda mikrofon.


Volym: Justera volymen för all ljuduppspelning genom att dra volymreglaget uppåt eller nedåt.

  

*Kalkylator och Röstmemon är endast tillgängliga på iPhone och iPod touch. Stör ej medan jag kör och Strömsparläge är endast tillgängliga på iPhone. Tyst läge är endast tillgängligt på iPad och iPod touch.

Tryck för fler reglage

På iPhone 6s och senare kan du visa fler reglage genom att trycka hårt på följande appar och inställningar. Om du har en iPhone 6 eller tidigare, iPad eller iPod touch visar du fler reglage genom att hålla ned följande appar.


Hjälpmedelsgenvägar: Slå snabbt på hjälpmedel som AssistiveTouch, Reglagestyrning, VoiceOver och annat.


Apple TV Remote: Anslut Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) till iPhone, iPad och iPod touch.


Kamera: Ta snabbt en bild, en selfie eller spela in video.


Ficklampa:* Förvandla LED-blixten på kameran till en ficklampa. Tryck hårt på eller håll ned ficklampan om du vill justera ljusstyrkan.


Hörapparater: Parkoppla din hörapparat till iPhone, iPad eller iPod touch, eller ta bort parkopplingen.


Hem:* Om du ställer in tillbehör i appen Hem kan du styra dina favoritenheter och scenarier hemma.


Night Shift: Slå på Night Shift i reglaget för Ljusstyrka så justeras färgerna på bildskärmen till den varmare delen av spektrat på kvällen.


Anteckningar: Du kan snabbt skriva ned en idé, skapa en checklista, rita en skiss och annat.


Skärmdubblering: Strömma musik, bilder och videor till Apple TV och andra AirPlay-aktiverade enheter. Läs om vad du kan göra om du inte ser AirPlay.


Skärminspelning: Tryck här om du vill spela in skärmen. Använd enhetens mikrofon till att spela in ljud genom att trycka hårt på eller hålla ned Skärminspelning och sedan trycka på Mikrofonljud.


Timer: Ställ in tidslängden för timern genom att dra reglaget uppåt eller nedåt och sedan trycka på Starta.


True Tone:* I kontrollen för ljusstyrka kan du slå på True Tone om du vill justera färgen och intensiteten på bildskärmen automatiskt så att den matchar det omgivande ljuset.


Wallet:* Snabb åtkomst till Apple Pay, boardingkort, biobiljetter och annat.

  

  

*Ficklampan är endast tillgänglig på iPhone, iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen), iPad Pro 10,5 tum, iPad Pro 9,7 tum och iPod touch. Hem är enbart tillgänglig på iPhone och iPad. True Tone är tillgängligt på iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen), iPad Pro 10,5 tum, iPad Pro 9,7 tum, iPhone 8 och iPhone X. Wallet är endast tillgängligt på iPhone och iPod touch.

Publiceringsdatum: