Använda och anpassa Kontrollcenter på iPhone, iPad och iPod touch

Med Kontrollcenter kan du snabbt ta en bild, tända belysningen, styra din Apple TV och mycket mer. Du kan till och med anpassa Kontrollcenter så att du får omedelbar tillgång till sådant du gör ofta.

Öppna Kontrollcenter

Svep uppåt från nederkanten på vilken skärm som helst. På iPhone X eller senare eller iPad med iOS 12 eller senare sveper du nedåt från skärmens övre högra hörn.

Stänga Kontrollcenter

Tryck högst upp på skärmen eller tryck på hemknappen. På iPhone X eller senare sveper du uppåt från skärmens nederkant eller trycker på skärmen.

 

Anpassa Kontrollcenter

Du kan anpassa Kontrollcenter så att du snabbt kan ändra inställningarna för sådant du gör ofta. Vill du vara beredd när inspirationen slår till? Lägg till reglaget för Röstmemon. Vill du dimma belysningen i köket med ett tryck? Lägg till reglage för Hem. Så här gör du:

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter.
  2. Tryck på Anpassa reglage.
  3. Lägg till reglage genom att trycka på . Ta bort reglage genom att trycka på  och sedan på Ta bort.

Du kan ändra ordning på reglagen i Kontrollcenter genom att gå till Inställningar > Kontrollcenter, trycka på Anpassa reglage och hålla ned  bredvid reglagen och dra dem dit du vill ha dem.

Snabbt styra inställningar och använda appar

De här apparna och inställningarna kan du snabbt komma åt i Kontrollcenter.

Slå på nätverksinställningar

Öppna Kontrollcenter och aktivera följande genom att trycka och hålla ned kortet för nätverksinställningar längst upp till vänster:

  • Flygplansläge: Slår direkt av mobilnätsanslutningar på din iOS-enhet.
  • Mobildata:* Tillåt eller begränsa appar och tjänster från att använda mobilnätet för att ansluta till internet.
  • Wi-Fi: Surfa på nätet, strömma musik, hämta filmer och annat. Om du håller ned wifi-symbolen kan du byta wifi-nätverk.
  • Bluetooth: Anslut till hörlurar, biltillbehör, trådlösa tangentbord och andra Bluetooth-aktiverade enheter. Om du håller ned Bluetooth-symbolen kan du byta Bluetooth-enhet.
  • AirDrop: Dela bilder, videor, platser med mera direkt med andra Apple-enheter i närheten.
  • Internetdelning:* Dela enhetens internetanslutning med datorn eller andra iOS-enheter.

*Tillgängligt på iPhone och iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller).

Justera ljudet

Tryck hårt på eller håll ned ljudkortet längst upp till höger i Kontrollcenter om du snabbt vill spela upp, pausa och reglera volymen i en låt, en podcast och annat.

Tryck på  för att byta ljudutgång till högtalare, hörlurar, Apple TV eller annan ljudenhet. Du kan välja att spela samma musik på flera högtalare i ditt hem.

Du kan även se kort för enheter i närheten som du kan styra ljudet på. Bara tryck på ett kort när du vill styra ljudet för den enheten. Du kan även använda korten för att skapa en delad musikkö med dina vänner.

Styra med ett tryck

Slå på, använd eller justera följande appar och inställningar genom att trycka på dem.


Alarm: Tryck här om du vill ställa in ett alarm.


Ljusstyrka: Justera ljusstyrkan på bildskärmen genom att dra reglaget för ljusstyrka uppåt eller nedåt.


Kalkylator:Gör snabba beräkningar med standardkalkylatorn eller rotera enheten om du vill se den avancerade kalkylatorn med fler avancerade funktioner.


Mörkt läge: Aktivera Mörkt läge för en suverän visningsupplevelse i mörka miljöer. Gå till Kontrollcenter och tryck för att byta mellan ljust och mörkt läge, eller håll ned ljusstyrkereglaget och tryck sedan på Utseende Mörkt.


Stör ej: Stänga av ljud på samtal och notiser. Tryck och håll ned om du vill aktivera det för en timme eller fram till dagens slut. Eller aktivera det bara för en viss händelse eller när du är på en viss plats, så avaktiveras det automatiskt när händelsen är avslutad eller du lämnar platsen.


Stör ej medan jag kör:* iPhone kan känna av att du kanske kör och stänga av ljudet för samtal, SMS och notiser. De som försöker nå dig får ett meddelande om att du kör.


Guidad åtkomst: Använd Guidad åtkomst för att begränsa enheten till en enda app och styra vilka appfunktioner som är tillgängliga för användning.


Strömsparläge:* Växla till Strömsparläge när iPhone-batteriet är svagt eller när du inte har tillgång till el.


Förstorare: Förvandla din iPhone till ett förstoringsglas så att du kan förstora föremål i närheten.


Skanna QR-kod: Använd den inbyggda kameran på iOS-enheten för att skanna en QR-kod och få snabbåtkomst till webbplatser utan att behöva skriva in eller komma ihåg någon webbadress.

 


Riktningslås: Förhindra att skärmen roterar när du flyttar enheten.


Tyst läge:* Du kan snabbt stänga av ljudet för aviseringar och notiser som kommer till enheten.


Tidtagarur: Mät tiden för en händelse och registrera varvtider.


Textstorlek: Gör texten på enheten större eller mindre genom att trycka och dra reglaget uppåt eller nedåt.


Röstmemon: Skapa ett röstmemo med enhetens inbyggda mikrofon.


Volym: Justera volymen för all ljuduppspelning genom att dra volymreglaget uppåt eller nedåt.

*Kalkylator är endast tillgängligt på iPhone och iPod touch. Stör ej medan jag kör och Strömsparläge är endast tillgängliga på iPhone. Tyst läge är endast tillgängligt på iPad och iPod touch.

Tryck för fler reglage

Tryck och håll ned följande appar och inställningar om du vill se fler reglage.


Hjälpmedelsgenvägar: Slå snabbt på hjälpmedel som AssistiveTouch, Reglagestyrning, VoiceOver och annat.


Apple TV Remote: Styr Apple TV 4K eller Apple TV HD med din iPhone, iPad eller iPod touch.


Kamera: Ta snabbt en bild, en selfie eller spela in video.


Ficklampa:* Förvandla LED-blixten på kameran till en ficklampa. Tryck och håll ned ficklampan om du vill justera ljusstyrkan.


Hörapparater: Parkoppla din hörapparat till iPhone, iPad eller iPod touch, eller ta bort parkopplingen. Kom sedan snabbt åt dina hörapparater eller använd Hör allt på dina AirPods.


Hem:* Om du ställer in tillbehör i appen Hem kan du styra dina favoritenheter och scenarier hemma.


Night Shift: Slå på Night Shift i reglaget för Ljusstyrka så justeras färgerna på bildskärmen till den varmare delen av spektrat på kvällen.


Anteckningar: Du kan snabbt skriva ned en idé, skapa en checklista, rita en skiss och annat.


Skärmdubblering: Strömma musik, bilder och videor till Apple TV och andra AirPlay-aktiverade enheter. Läs om vad du kan göra om du inte ser AirPlay.


Skärminspelning: Tryck här om du vill spela in skärmen. Använd enhetens mikrofon till att spela in ljud genom att trycka på och hålla ned Skärminspelning och sedan trycka på Mikrofonljud.


Timer: Ställ in tidslängden för timern genom att dra reglaget uppåt eller nedåt och sedan trycka på Starta.


True Tone:* I kontrollen för ljusstyrka kan du slå på True Tone om du vill justera färgen och intensiteten på bildskärmen automatiskt så att den matchar det omgivande ljuset.


Wallet:* Snabb åtkomst till Apple Pay, boardingkort, biobiljetter och annat.

*Ficklampa finns bara på iPhone, iPad Pro 12,9 tum (3:e generationen), iPad Pro 11 tum, iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen), iPad Pro (10,5 tum), iPad Pro (9,7 tum) och iPod touch. Hem är enbart tillgänglig på iPhone och iPad. True Tone är tillgängligt på iPad Pro 12,9 tum (3:e generationen), iPad Pro 11 tum, iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen), iPad Pro (10,5 tum), iPad Pro (9,7 tum), iPhone X eller senare och iPhone 8. Wallet är endast tillgängligt på iPhone och iPod touch.

Publiceringsdatum: