Återskapa din iPhone, iPad eller iPod till fabriksinställningarna med hjälp av iTunes

När du återskapar din iOS-enhet eller iPod till fabriksinställningarna installerar du även den senaste programvaran. Du kan ställa in din enhet som ny eller återskapa från en säkerhetskopia.

Om du återskapar iOS- eller iPod-programvaran raderas alla data och allt innehåll från enheten, inklusive låtar, videor, kontakter, bilder och kalenderinformation.

Du kan även radera allt innehåll och inställningar på enheten återställa till fabriksinställningarna.

Innan du återskapar enheten:

  1. Se till att du har den senaste versionen av iTunes.
  2. Använd iTunes för att säkerhetskopiera din enhet. Överför och synkronisera övrigt innehåll till din dator.
  3. Om du använder iOS 6 eller senare går du till Inställningar > iCloud och inaktiverar Hitta min iPhone.

Återskapa enheten

  1. Koppla enheten till datorn med den kabel som följde med enheten.
  2. Välj din iPhone, iPad eller iPod när den visas i iTunes. 
  3. Klicka på Återställ i panelen Sammanfattning.
  4. Bekräfta att du vill återskapa till fabriksinställningarna och radera alla data och allt innehåll genom att klicka på Återställ igen. Enhetens programvara hämtas och din iOS-enhet återskapas i iTunes.
  5. När din enhet har återskapats till fabriksinställningarna startas den om. När den gör det visas välkomstskärmen Ställ in. Följ stegen i inställningsassistenten. Du kan ställa in enheten som en helt ny enhet eller så kan du använda en säkerhetskopia som du har skapat tidigare. Om du har återskapat en iOS-enhet som har mobiltjänst aktiveras den när du har ställt in din enhet.

Mer hjälp

Senast ändrad: