Återskapa din iPhone, iPad eller iPod till fabriksinställningarna med hjälp av iTunes

När du återskapar din iOS-enhet eller iPod till fabriksinställningarna installerar du även den senaste programvaran. Du kan ställa in din enhet som ny eller återskapa från en säkerhetskopia.

Om du återskapar iOS- eller iPod-programvaran raderas alla data och allt innehåll från enheten, inklusive låtar, videor, kontakter, bilder och kalenderinformation.

Innan du återskapar enheten:

  1. Se till att du har den senaste versionen av iTunes.
  2. Använd iTunes för att säkerhetskopiera din enhet. Överför och synkronisera övrigt innehåll till din dator.
  3. Om du använder iOS 6 eller senare går du till Inställningar > iCloud och inaktiverar Hitta min iPhone.

Återställ enheten

  1. Koppla enheten till datorn med den kabel som följde med enheten.
  2. Välj din iPhone, iPad eller iPod när den visas i iTunes. 
  3. Klicka på Återställ i panelen Sammanfattning.

  4. Bekräfta att du vill återskapa till fabriksinställningarna och radera alla data och allt innehåll genom att klicka på Återställ igen. Enhetens programvaran hämtas och din iOS-enhet återskapas i iTunes.

  5. När din enhet har återskapats till fabriksinställningarna startas den om. När den gör det visas välkomstskärmen Ställ in. Följ stegen i enhetens Inställningsassistent. Du kan ställa in enheten som en helt ny enhet eller så kan du använda en säkerhetskopia som du har skapat tidigare. Om du har återskapat en iOS-enhet som har mobiltjänst aktiveras den när du har ställt in din enhet. 

Mer hjälp

Senast ändrad: