Kortkommandon på Mac

Genom att trycka på en kombination av tangenter kan du göra saker som det normalt krävs en mus, styrplatta eller annan enhet för att göra.

Du använder ett kortkommando genom att hålla ned en eller flera specialtangenter och sedan trycka ned den sista knappen i kortkommandot. Om du till exempel vill använda kortkommandot Kommando-C (kopiera) håller du ned Kommando och trycker på C, och släpper sedan båda tangenterna. För Mac-menyer och tangentbord används ofta symboler för vissa tangenter, däribland specialtangenterna:

  • Kommando ⌘
  • Skift ⇧
  • Alternativ ⌥
  • Kontroll ⌃
  • Skiftlås ⇪
  • Fn


Om du använder ett tangentbord som skapats för en Windows-dator använder du Alt-tangenten istället för Alternativ, och tangenten med Windows-logotypen istället för Kommando. Vissa Mac-tangentbord och kortkommandon använder specialtangenter på den översta raden, där det finns symboler för volym, ljusstyrka på skärmen och andra funktioner. Tryck på symboltangenten för att använda den funktionen, eller kombinera den med Fn-tangenten om du vill använda den som F1, F2, F3 eller en annan vanlig funktionstangent. 

Om du vill lära dig fler kortkommandon tittar du i menyerna i det program du använder. Alla program kan ha sina egna kortkommandon, och kortkommandon som fungerar i ett program kanske inte gör det i ett annat.

Klipp ut, kopiera, klistra in och andra vanliga kortkommandon

          Kortkommando           Beskrivning
Kommando-X Klipp ut det markerade objektet och kopiera det till Urklipp.
Kommando-C Kopiera det markerade objektet till Urklipp. Det här fungerar även med filer i Finder.
Kommando-V Klistra in innehållet i Urklipp till det nuvarande dokumentet eller programmet. Det här fungerar även med filer i Finder.
Kommando-Z Ångra det tidigare kommandot. Du kan sedan trycka på Kommando-Skift-Z och Göra om, vilket ångrar ångra-kommandot. I vissa program kan du ångra och göra om flera kommandon.
Kommando-A Markera alla objekt. 
Kommando-F Sök efter objekt i ett dokument eller öppna ett Sök-fönster.
Kommando-G Sök igen: Hitta nästa förekomst av det tidigare hittade objektet. Om du vill hitta den föregående förekomsten trycker du på Kommando-Skift-G.
Kommando-H Dölj det främsta programmets fönster. Om du vill visa det främsta programmet men dölja alla andra program trycker du på Kommando-Alternativ-H.
Kommando-M Minimera det aktiva fönstret till Dock. Om du vill minimera alla fönster i det främsta programmet trycker du på Kommando-Alternativ-M.
Kommando-N Nytt: Öppna ett nytt dokument eller fönster.
Kommando-O Öppna det markerade objektet, eller öppna en dialogruta där du kan välja en fil som ska öppnas.
Kommando-P Skriv ut det aktuella dokumentet.
Kommando-S Spara det aktuella dokumentet.
Kommando-W Stäng det främsta fönstret. Stäng programmets alla fönster genom att trycka på Kommando-Alternativ-W.
Kommando-Q Avsluta programmet.
Alternativ-kommando-esc Tvångsavsluta: Välj ett program som ska tvångsavslutas. Eller håll ner Kommando-Skift-Alternativ-Esc i 3 sekunder, så tvångsavslutas enbart det främsta programmet.
Kommando-Mellanslag Spotlight: Visa eller dölj Spotlight-sökfältet. Om du vill göra en Spotlight-sökning från ett Finder-fönster trycker du på Kommando-Alternativ-Mellanslag. Om du använder olika inmatningskällor för att skriva på olika språk ändrar dessa kortkommandon inmatningskälla istället för att visa Spotlight.
Mellanslag Överblick: Använd Överblick till att förhandsgranska det markerade objektet.
Kommando-Tabb Växla program: Växla till det näst senast använda programmet bland de öppna programmen. 
Skift-Kommando-Tilde (~) Växla fönster: Växla till det näst senast använda fönstret i det främsta programmet. 
Skift-kommando-3 Skärmbild: Ta en skärmbild på hela skärmen. Läs mer om kortkommandon för skärmbilder.
Kommando-Komma (,) Inställningar: Öppna inställningarna för det främsta programmet.

Kortkommandon för viloläge, logga ut och stänga av

               Kortkommando               Beskrivning
Strömbrytare

Tryck om du vill slå på din Mac-dator eller väcka den från viloläge.

Tryck och håll ned den här knappen i 1,5 sekunder medan Mac-datorn är på, så visas en dialogruta där du kan starta om eller stänga av datorn, eller sätta den i viloläge. Om du inte vill vänta i 1,5 sekunder trycker du på Kontroll–Strömknappen eller Kontroll–Mata ut skiva  .*

Tryck och håll ned knappen i 5 sekunder så tvingas Mac-datorn att stängas av.

Kontroll–Kommando–Strömknappen Tvinga Mac-datorn att starta om.*
Kontroll–Skift–Strömknappen eller
Kontroll–Skift–Mata ut skiva 
Sätt skärmarna i viloläge.*
Kontroll–Kommando–Mata ut skiva  Avsluta alla program och starta sedan om Mac-datorn. Om några öppna dokument har osparade ändringar blir du tillfrågad om du vill spara dem.*
Kontroll–Alternativ–Kommando–Strömknappen eller
Kontroll–Alternativ–Kommando–Mata ut skiva 
Avsluta alla program och stäng sedan av Mac-datorn. Om några öppna dokument har osparade ändringar blir du tillfrågad om du vill spara dem.*
Skift-Kommando-Q Logga ut från macOS-användarkontot. Du blir ombedd att bekräfta.
Alternativ-Skift-Kommando-Q Logga ut från macOS-användarkontot omedelbart, utan att bekräfta.

*Gäller inte tangentbord med Touch Bar.

Dokument-kortkommandon

               Kortkommando               Beskrivning
Kommando-B Gör den markerade texten fet eller slå på och av fet text. 
Kommando-I Kursivera den markerade texten eller slå på och av kursivering.
Kommando-U Stryk under markerad text eller slå på och av understrykning.
Kommando-T Visa eller dölj fönstret Typsnitt.
Kommando-D Välj mappen Skrivbord i en Öppna- eller Spara-dialogruta.
Kontroll-Kommando-D Visa eller dölj definitionen för det markerade ordet.
Skift-Kommando-Kolon (:) Visa grammatik- och rättstavningsfönstret.
Kommando-semikolon (;) Sök efter felstavade ord i dokumentet.
Alternativ-Backsteg Ta bort ordet till vänster om insättningspunkten.
Kontroll-H Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten. Eller använd Backsteg.
Kontroll-D Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten. Eller använd Fn-Backsteg.
Fn-Backsteg Ta bort framåt på tangentbord som inte har en Borttagning framåt-tangent  . Eller använd Kontroll-D.
Kontroll-K Ta bort text mellan insättningspunkten och slutet av raden eller stycket.
Kommando-Backsteg Välj Radera eller Spara inte i en dialogruta som har en Radera- eller Spara inte-knapp.
Fn-Uppåtpil Sida upp: Bläddra uppåt en sida. 
Fn-Nedåtpil Sida ned: Bläddra nedåt en sida.
Fn-Vänsterpil Home: Bläddra till början av ett dokument.
Fn-Högerpil End: Bläddra till slutet av ett dokument.
Kommando-Uppåtpil Flytta insättningspunkten till början av dokumentet.
Kommando-Nedåtpil Flytta insättningspunkten till slutet av dokumentet.
Kommando-Vänsterpil Flytta insättningspunkten till början av den aktuella raden.
Kommando-Högerpil Flytta insättningspunkten till slutet av den aktuella raden.
Alternativ-Vänsterpil Flytta insättningspunkten till början av föregående ord.
Alternativ-Högerpil Flytta insättningspunkten till slutet av nästa ord.
Skift–Kommando–Uppåtpil Markera texten mellan insättningspunkten och början av dokumentet.
Skift–Kommando–Nedåtpil Markera texten mellan insättningspunkten och slutet av dokumentet.
Skift–Kommando-Vänsterpil Markera texten mellan insättningspunkten och början av den aktuella raden.
Skift–Kommando-Högerpil Markera texten mellan insättningspunkten och slutet av den aktuella raden.
Skift-Uppåtpil Utöka textmarkeringen till närmaste tecken vid samma horisontella läge på raden ovanför.
Skift-Nedåtpil Utöka textmarkeringen till närmaste tecken vid samma horisontella läge på raden nedanför.
Skift-Vänsterpil Utöka textmarkeringen ett tecken åt vänster.
Skift-Högerpil Utöka textmarkeringen ett tecken åt höger.
Alternativ–Skift–Uppåtpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella stycket, och sedan till början av nästa stycke om du trycker en gång till.
Alternativ–Skift–Nedåtpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella stycket, och sedan till slutet av nästa stycke om du trycker en gång till.
Alternativ–Skift–Vänsterpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella ordet, och sedan till början av nästa ord om du trycker en gång till.
Alternativ–Skift–Högerpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella ordet, och sedan till slutet av nästa ord om du trycker en gång till.
Kontroll-A Flytta till början av raden eller stycket.
Kontroll-E Flytta till slutet av raden eller stycket.
Kontroll-F Flytta ett tecken framåt.
Kontroll-B Flytta ett tecken bakåt.
Kontroll-L Centrera markören eller markeringen på den synliga ytan.
Kontroll-P Flytta en rad uppåt.
Kontroll-N Flytta en rad nedåt.
Kontroll-O Infoga en ny rad efter insättningspunkten.
Kontroll-T Byt plats på tecknet bakom insättningspunkten och tecknet framför insättningspunkten.
Kommando-Vänster klammerparentes ({) Vänsterjustera.
Kommando-Höger klammerparentes (}) Högerjustera.
Skift–Kommando–Vertikalt streck (|) Centrera.
Alternativ-Kommando-F Gå till sökfältet. 
Alternativ-Kommando-T Visa eller dölj ett verktygsfält i programmet.
Alternativ-Kommando-C Kopiera stil: Kopiera formateringsinställningarna för det markerade objektet till Urklipp.
Alternativ-Kommando-V Klistra in stil: Tillämpa den kopierade stilen på det markerade objektet.
Alternativ-Skift-Kommando-V Klistra in och matcha stilen: Tillämpa stilen på det omgivande innehållet på det objekt som klistrades in i det innehållet.
Alternativ-Kommando-I Visa eller dölj fönstret Granskare.
Skift-Kommando-P Utskriftsformat: Visa ett fönster för val av dokumentinställningar.
Skift-Kommando-S Visa dialogrutan Spara som eller duplicera det aktuella dokumentet.
Skift–Kommando–
Minustecken (-)    
Minska storleken på det markerade objektet.
Skift–Kommando–
plustecken (+)
Öka storleken på det markerade objektet. Kommando-Likhetstecken (=) har samma funktion.
Skift–Kommando–
Frågetecken (?)
Öppna Hjälp-menyn.

Kortkommandon för Finder

          Kortkommando           Beskrivning
Kommando-D Dubblera de valda filerna.
Kommando-E Mata ut den markerade disken eller volymen.
Kommando-F Starta en Spotlight-sökning i Finder-fönstret.
Kommando-I Visa fönstret Visa info för en vald fil.
Skift-Kommando-C Öppna fönstret Dator.
Skift-Kommando-D Öppna mappen Skrivbord.
Skift-Kommando-F Öppna fönstret Alla mina filer.
Skift-Kommando-G Öppna ett Gå till mapp-fönster.
Skift-Kommando-H Öppna Hemmappen för det inloggade macOS-användarkontot.
Skift-Kommando-I Öppna iCloud Drive.
Skift-Kommando-K Öppna fönstret Nätverk.
Alternativ-Kommando-L Öppna mappen Hämtade filer.
Skift-Kommando-O Öppna mappen Dokument.
Skift-Kommando-R Öppna fönstret AirDrop.
Skift-Kommando-T Lägg till markerade Finder-objekt i Dock (OS X Mountain Lion eller senare)
Kontroll-Skift-Kommando-T Lägg till markerade Finder-objekt i Dock (OS X Mavericks eller senare)
Skift-Kommando-U Öppna mappen Verktygsprogram.
Alternativ-Kommando-D Visa eller dölj Dock. Detta fungerar ofta även när du inte är i Finder.
Kontroll-Kommando-T Lägg till det markerade objektet i sidofältet (OS X Mavericks eller senare).
Alternativ-Kommando-P Visa eller dölj sökvägsfältet i Finder-fönster.
Alternativ-Kommando-S Visa eller dölj sidofältet i Finder-fönster.
Kommando-Snedstreck (/) Visa eller dölj statusfältet i Finder-fönster.
Kommando-J Visa visningsalternativ.
Kommando-K Öppna Anslut till server-fönstret.
Kommando-L Skapa ett alias för det markerade objektet.
Kommando-N Öppna ett nytt Finder-fönster.
Skift-Kommando-N Skapa en ny mapp.
Alternativ-Kommando-N Skapa en ny smart mapp.
Kommando-R Visa originalfilen för markerat alias.
Kommando-T Visa eller dölj flikfältet när en enda flik är öppen i det nuvarande Finder-fönstret.
Skift-Kommando-T Visa eller dölj en Finder-flik.
Alternativ-Kommando-T Visa eller dölj verktygsfältet när en enda flik är öppen i det nuvarande Finder-fönstret.
Alternativ-Kommando-V Flytta: Flytta filer i Urklipp från deras ursprungliga plats till den nuvarande platsen.
Alternativ-Kommando-Y Visa ett Överblick-bildspel av de markerade filerna.
Kommando-Y Förhandsvisa de markerade filerna med Överblick.
Kommando-1 Visa objekten i ett Finder-fönster som symboler.
Kommando-2 Visa objekten i ett Finder-fönster som en lista.
Kommando-3 Visa objekten i ett Finder-fönster i kolumner. 
Kommando-4 Visa objekten i ett Finder-fönster med Cover Flow.
Kommando-Vänster hakparentes ([) Gå till föregående mapp.
Kommando-Höger hakparentes (]) Gå till nästa mapp.
Kommando-Uppåtpil Öppna den mapp som innehåller den aktuella mappen.
Kommando-Kontroll-Uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen i ett nytt fönster.
Kommando-Nedåtpil Öppna det markerade objektet.
Kommando-Mission Control Visa skrivbordet. Detta fungerar även när du inte är i Finder.
Kommando-Högre ljusstyrka Aktivera eller inaktivera Target Display-läget.
Kommando-Lägre ljusstyrka Slå på eller av skärmdubblering när din Mac-dator är ansluten till mer än en skärm.
Högerpil  Öppna den markerade mappen. Detta fungerar enbart i listvyn.
Vänsterpil Stäng den markerade mappen. Detta fungerar enbart i listvyn.
Alternativ-dubbelklicka Öppna en mapp i ett separat fönster och stäng det aktuella fönstret.
Kommando-dubbelklicka Öppna en mapp i en separat flik eller ett separat fönster.
Kommando-Backsteg Flytta det markerade objektet till papperskorgen.
Skift-Kommando-Backsteg Töm papperskorgen.
Alternativ-Skift-Kommando-Backsteg Töm papperskorgen utan att visa en dialogruta för bekräftelse.
Kommando-Y Förhandsvisa filerna med Överblick.
Alternativ-Högre ljusstyrka Öppna bildskärmsinställningarna. Detta fungerar med båda tangenterna för ljusstyrka.
Alternativ-Mission Control Öppna inställningarna för Mission Control.
Alternativ-Högre volym Öppna ljudinställningarna. Detta fungerar med båda volymtangenterna.
Kommandotangenten medan du drar Flytta objektet som du drar till en annan volym eller plats. Pekaren förändras medan du drar objektet.
Alternativtangenten medan du drar Kopiera objektet som du drar. Pekaren förändras medan du drar objektet.
Alternativ-Kommando medan du drar Gör ett alias för objektet som du drar. Pekaren förändras medan du drar objektet.
Alternativ-klicka på en visningstriangel Öppna alla mappar i den markerade mappen. Detta fungerar enbart i listvyn.
Kommando-klicka på en fönsterrubrik Visa de mappar som innehåller den aktuella mappen.

Publiceringsdatum:Tue Jan 23 19:19:35 GMT 2018