OS X: Kortkommandon

Du kan använda kortkommandon till att göra saker på Mac-datorn genom att trycka på tangentkombinationer på ditt tangentbord.

Använda kortkommandon

Tryck på en specialtangent samtidigt som en teckentangent för att använda ett kortkommando. Om du till exempel håller ned kommandotangenten (tangenten med ⌘-symbolen) tillsammans med tangenten C, kopieras det som för tillfället är markerat till Urklipp. Det kallas ibland också för kortkommandot Kommando-C. Du kan se vilka tangenter som hör till vilka kortkommandon genom att titta i menyn för ett program.

Specialtangenter används i många kortkommandon. En specialtangent ändrar det sätt på vilket andra tangenttryckningar eller musklick tolkas av OS X. Några exempel på specialtangenter är kommando-, skift-, alternativ-, kontroll-, skiftlås- och fn-tangenten. De här tangenterna visas med speciella symboler i menyer och andra delar av OS X:

Kommandotangent
Kontrolltangent
Alternativtangent
Skifttangent
Skiftlås
fn Funktionstangent

 

När fn-tangenten används tillsammans med tangenterna i den övre raden på ditt tangentbord aktiveras en annan funktion. Om till exempel ett kortkommando är Kontroll-F2 kan du trycka på fn-Kontroll-ljusstyrka på ditt tangentbord. Om du tittar noggrant på tangenten för ljusstyrka högst upp på tangentbordet ser du att det står F2. Det betyder att tangenten fungerar som en funktionstangent (F2 eller funktion 2) när du håller ned fn-tangenten.

Om du använder ett tangentbord som inte är tillverkat av Apple finns det även en Windows-tangent. Om du trycker på Alt-tangenten motsvarar det att trycka på alternativtangenten och Windows-tangenten motsvarar kommandotangenten. Mer information om de här tangenterna hittar du på panelen Tangentbord i Systeminställningar

Klipp ut, kopiera och klistra in

Du kan använda dessa genvägar i de flesta program till att klippa ut, kopiera och klistra in valda objekt. Det gäller för text, bilder, musik med mera. Du kan till och med kopiera och klistra in filer i Finder för att kopiera dem till en ny plats.

Tangentkombination Funktion
Kommando-C Kopiera markerade data till Urklipp
Kommando-X Ta bort det valda objektet och placera en kopia i Urklipp
Kommando-V Placera en kopia av (klistra in) innehållet i Urklipp i det aktuella dokumentet eller programmet

Ta skärmavbilder

Använd de här kortkommandona för att ta en skärmavbild av det som visas på din skärm. Använd programmet Skärmavbildning för att ta skärmavbilder. Det här programmet finns i mappen Verktygsprogram.

Tangentkombination Funktion
Kommando-Skift-3 Avbilda skärmen som en fil
Kommando-Skift-Kontroll-3 Skapa skärmavbild i Urklipp
Kommando-Skift-4 Avbilda en del av skärmen i en fil eller tryck på mellanslagstangenten för att avbilda endast ett fönster
Kommando-Skift-Kontroll-4 Avbilda en del av skärmen i Urklipp eller tryck på mellanslagstangenten för att avbilda endast ett fönster

Kortkommandon för start

Med de här tangentkombinationerna kan du ändra hur datorn startas. Tryck på och håll ned tangenten eller tangentkombinationen direkt efter att du har startat din Mac tills den förväntade funktionen inträffar eller visas. Exempel: Tryck på och håll ned alternativtangenten under starten tills Starthanteraren visas.

Obs! Om du använder ett tangentbord som inte är tillverkat av Apple motsvarar Alt-tangenten vanligen alternativtangenten. Om denna specialtangent inte fungerar kan du försöka igen genom att använda ett Apple-tangentbord.

Tangent eller tangentkombination Funktion
Alternativ eller Alt Visa alla startvolymer (Välja startskiva på Mac-datorn)
Skift Starta i säkert läge
C Starta från startbara medier (DVD, CD, USB-minne)
T Starta i hårddiskläge
N Starta från en NetBoot-server
X Tvinga start av OS X (när startvolymerna för OS X inte finns tillgängliga)
D Använd Apple Hardware Test
Kommando-R Använd OS X Återställning (OS X Lion eller senare)
Kommando-Alternativ-R Använd Internetåterställning på datorer som stöds
Kommando-V Starta i utförligt läge
Kommando-S Starta i enkelanvändarläge
Kommando-Alternativ-P-R Återställ NVRAM
Håll ned utmatningstangenten (⏏), F12-tangenten eller knappen på musen eller styrplattan Mata ut borttagbara diskar

Genvägar för vila, avstängning och utloggning

Använd de här tangentkombinationerna efter att din Mac har startat för att försätta den i viloläge, stänga av, logga ut eller starta om.

Tangent eller tangentkombination Funktion
Strömbrytare Tryck för att slå på strömmen. När strömmen är påslagen trycker du på strömknappen för att väcka eller försätta Mac-datorn i viloläge.
Håll ned strömbrytaren i 1,5 sekunder Visa dialogrutan för omstart/vila/avstängning
Håll ned strömbrytaren i 5 sekunder Tvinga Mac-datorn att stängas av
Kontroll-strömbrytaren

Visa dialogrutan för omstart/vila/avstängning
Kommando-Kontroll-strömbrytaren Tvinga Mac-datorn att starta om

Kommando-Alternativ-strömbrytaren

Försätt datorn i viloläge
Kommando-Kontroll-strömbrytaren
Avsluta alla program (efter att du har fått möjlighet att spara ändringar i öppna dokument), starta sedan om datorn

Kommando-Alternativ-Kontroll-strömbrytaren

Avsluta alla program (efter att du har fått möjlighet att spara ändringar i öppna dokument), stäng sedan av datorn
Skift-Kontroll-strömbrytaren
Försätt samtliga skärmar i viloläge
Kommando-Skift-Q Logga ut
Kommando-Skift-Alternativ-Q Logga ut omedelbart

Programgenvägar

De här kortkommandona fungerar i de flesta program.

Tangentkombination Funktion
Kommando-A Välj alla objekt eller all text i det översta fönstret
Kommando-Z Ångra det föregående kommandot (i vissa program kan du ångra flera gånger)
Kommando-Skift-Z Gör om, tar tillbaka den senaste ändringen som du gjorde med ångra (i vissa program kan du göra om flera gånger)
Kommando-mellanslag Visa eller dölj Spotlight-sökfältet
(om flera språk används samtidigt kan du rotera mellan de aktiverade skriptsystemen istället)
Kommando-Alternativ-mellanslag Visa fönstret för sökresultaten i Spotlight (om flera språk är installerade kan du rotera mellan tangentbordslayouter och inmatningsmetoder inom ett skript)
Kommando-tabb Flytta framåt till nästa senast använda program i en lista över öppna program
Alternativ-utmatningstangenten (⏏) Mata ut från sekundär optisk enhet (om någon är installerad)
Kommando-ljusstyrka ned (F1) Växla mellan ”spegelskärmar” i flerskärmskonfigurationer
Kommando-ljusstyrka upp (F2) Växla bildskärmsläge
Kommando-Mission Control  (F3) Visa skrivbordet
Kommando-F5 Slå på eller av VoiceOver
Alternativ-ljusstyrka (F2) Öppna systeminställningar för Bildskärmar
Alternativ-Mission Control (F3) Öppna inställningarna för Mission Control
Alternativ-volymtangenten (F12) Öppna Ljudinställningar
Kommando-minus (–) Minska storleken på det markerade objektet
Kommando-kolon (:) Visa ett grammatik- och rättstavningsfönster
Kommando-semikolon (;) Sök efter felstavade ord i dokumentet
Kommando-komma (,) Öppna inställningsfönstret för det program som ligger överst
Kommando-frågetecken (?) Öppna Hjälp-menyn
Kommando-plus (+)
eller Kommando-Skift-likamedtecken (=)
Öka storleken på det markerade objektet
Kommando-Alternativ-D Visa eller dölj Dock
Kommando-Kontroll-D Visa eller dölj definitionen för ett valt ord
Kommando-D Välj skrivbordsmappen i dialogrutorna Öppna och Spara
Kommando-backsteg Välj Spara inte i dialogrutor som har en Spara inte- eller Radera-knapp
Kommando-E Använda markeringen för en sökning
Kommando-F Öppna ett sökfönster eller sök efter text i ett dokument
Kommando-Alternativ-F Flytta till sökfältskontrollen
Kommando-G Söka efter nästa förekomst av det markerade
Kommando-Skift-G Söka efter föregående förekomst av det markerade
Kommando-H Dölj fönstren i det program som körs just nu
Kommando-Alternativ-H Dölj fönstren i alla andra program som är igång
Kommando-Alternativ-I Visa ett granskningsfönster
Kommando-M Minimera det aktiva fönstret till Dock
Kommando-Alternativ-M Minimera alla fönster i det aktiva programmet till Dock
Kommando-N Skapa ett nytt dokument i det program som ligger överst
Kommando-O Visa en dialogruta för att välja ett dokument som ska öppnas i det program som ligger överst
Kommando-P Skriv ut det nuvarande dokumentet
Kommando-Skift-P Visa ett fönster för att ange utskriftsparametrar (utskriftsformat)
Kommando-Q Avsluta det program som ligger överst
Kommando-S Spara det aktiva dokumentet
Kommando-Skift-S Visa dialogrutan Spara som eller duplicera det aktuella dokumentet
Kommando-Alternativ-T Visa eller dölj ett verktygsfält
Kommando-W Stäng det fönster som ligger överst
Kommando-Alternativ-W Stäng alla fönster för det aktuella programmet
Kommando-Z Ångra föregående kommando (i vissa program går det att ångra flera gånger)
Kommando-Skift-Z Gör om, tar tillbaka den senaste ändringen som gjordes med ångra (i vissa program går det att ångra flera gånger)
Kommando-Alternativ-Esc Välj ett program som du vill tvångsavsluta
Kommando-Skift-Alternativ-Esc (håll ned i tre sekunder) Tvångsavsluta det översta programmet

Arbeta med text

Använd de här tangentkombinationerna när du redigerar text i ett fält eller dokument.

Tangentkombination Funktion
Kommando-B Använd fetstil för den markerade texten eller växla mellan kursiv text på eller av
Kommando-I Kursivera den markerade texten eller växla mellan kursiv text på eller av
Kommando-U Stryk under markerad text eller aktivera/avaktivera understrykning
Kommando-T Visa eller dölj fönstret Typsnitt
Fn-Delete Framåt-radera (på bärbara Mac-datorer med inbyggda tangentbord)
Fn-uppåtpil Rulla upp en sida (samma som Page up-tangenten)
Fn-nedåtpil Rulla ned en sida (samma som Page down-tangenten)
Fn-vänsterpil Rulla till början av dokumentet (samma som hemknappen)
Fn-högerpil Rulla till slutet av dokumentet (samma som End-tangenten)
Kommando-högerpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av den aktuella raden
Kommando-vänsterpil Flytta platsen för inklistring av text till början av den aktuella raden
Kommando-nedåtpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av dokumentet
Kommando-uppåtpil Flytta platsen för inklistring av text till början av dokumentet
Alternativ-högerpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av nästa ord
Alternativ-vänsterpil Flytta platsen för inklistring av text till början av föregående ord
Alternativ-backsteg Radera såväl ordet till vänster om markören som alla mellanslag och punkter efter ordet

Kommando-Skift-högerpil

Markera text mellan insättningspunkten och slutet av den aktuella raden (*)
Kommando-Skift-vänsterpil Markera text mellan insättningspunkten och början av den aktuella raden (*)
Kommando-Skift-uppåtpil Markera text mellan insättningspunkten och början av dokumentet (*)
Kommando-Skift-nedåtpil Markera text mellan insättningspunkten och slutet av dokumentet (*)
Skift-vänsterpil Utöka markeringen ett tecken åt vänster (*)
Skift-högerpil Utöka markeringen ett tecken åt höger (*)
Skift-uppåtpil Utöka textmarkeringen till raden ovanför, till den närmaste teckengränsen vid samma horisontella läge (*)
Skift-nedåtpil Utöka textmarkeringen till raden under, till den närmaste teckengränsen vid samma horisontella läge (*)
Skift-Alternativ-högerpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella ordet, och sedan till slutet av nästa ord om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-vänsterpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella ordet, och sedan till början av nästa ord om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-nedåtpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella stycket, och sedan till slutet av nästa stycke om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-uppåtpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella stycket, och sedan till början av nästa stycke om du trycker en gång till (*)
Kontroll-A Flytta till början av raden eller stycket
Kontroll-B Flytta ett tecken bakåt
Kontroll-D Radera tecknet framför markören
Kontroll-E Flytta till början av raden eller stycket
Kontroll-F Flytta ett tecken framåt
Kontroll-H Radera tecknet bakom markören
Kontroll-K Radera från tecknet framför markören till slutet av raden eller stycket
Kontroll-L Centrera markören eller markeringen på den synliga ytan
Kontroll-N Flytta en rad nedåt
Kontroll-O Infoga ny rad efter markören
Kontroll-P Flytta en rad uppåt
Kontroll-T Transponera tecknet bakom markören och tecknet framför markören
Kontroll-V Flytta ned 
Kommando-{ Vänsterjustera en markering
Kommando-} Högerjustera en markering
Kommando-| Centrera en markering
Kommando-Alternativ-C Kopiera formateringsinställningarna för det markerade objektet och spara i Urklipp
Kommando-Alternativ-V Använda ett objekts stil på det markerade objektet (Klistra in stil)
Kommando-Skift-Alternativ-V Använda den omgivande textens stil på det infogade objektet (Klistra in och matcha stilen)
Kommando-Kontroll-V Använda formateringsinställningar på det markerade objektet (Klistra in linjal)

Hjälpmedel

Med de här kortkommandona kan du styra din Mac med ditt tangentbord eller dina hjälpmedel. Vissa av kommandona måste aktiveras i panelen Tangentbord eller Hjälpmedel i Systeminställningar.

Kortkommandon för Hjälpmedel och VoiceOver

Tangentkombination Funktion
Kommando-Alternativ-F5 Visa hjälpmedelsalternativ
Kommando-F5 eller fn-Kommando-F5 Slå på eller av VoiceOver
Alternativ-Kontroll-F8 eller fn-Alternativ-Kontroll-F8 Öppna VoiceOver-verktyget (om VoiceOver är på)
Kommando-Alternativ-8 Slå på eller av Zoom
Kommando-Alternativ-plus (+) Zooma in
Kommando-Alternativ-minus (-) Zooma ut
Kommando-Alternativ-Kontroll-8 Invertera/återställ skärmfärgerna
Kommando-Alternativ-Kontroll-komma (,) Minska kontrast 
Kommando-Alternativ-Kontroll-punkt (.) Öka kontrasten

Obs! Du kan behöva aktivera Använd F1, F2 osv. som vanliga funktionstangenter i tangentbordsinställningarna för att VoiceOver-menyn och -verktyget ska fungera.

 

Tangentbordstjänster

Tangentbordstjänster gör det möjligt för dig att använda ditt tangentbord till att navigera och interagera med objekt på skärmen. Använd dessa genvägar för att markera och justera kontroller, som textfält och reglage. Du kan växla inställning genom att trycka på Kontroll-F7 eller genom att välja Tangentbordstjänster från panelen Genvägar i tangentbordsinställningarna i Systeminställningar. 

Tangentkombination Funktion
Tabb Flytta till nästa kontroll
Skift-tabb Flytta till föregående kontroll
Kontroll-tabb Flytta till nästa kontroll när ett textfält markeras
Skift-Kontroll-tabb Flytta fokus till föregående grupp av kontroller
Piltangenter

Flytta till intilliggande objekt i en lista, flikgrupp eller meny, eller
flytta reglage och justerare (vertikala upp- och nedåtpilar används för att öka och minska värden)

Kontroll-piltangenter Flytta till en kontroll som ligger intill textfältet
Mellanslag Välj det markerade menyobjektet
Returtangent eller Enter Klicka på standardknappen eller utför standardåtgärden
Esc Klicka på knappen Avbryt eller
stänga en meny utan att välja ett objekt
Skift-Kontroll-F6 Flytta fokus till föregående panel
Kontroll-F7 Ignorera tillfälligt det aktuella tangentbordsåtkomstläget i fönster och dialogrutor
Kontroll-F8 Gå till statusmenyerna i menyfältet
Kommando-accent (`) Aktivera nästa öppna fönster i det program som ligger överst
Kommando-Skift-accent (`) Aktivera föregående öppna fönster i det program som ligger överst
Kommando-Alternativ-accent (`) Flytta fokus till fönstrets utdragslåda

Du kan navigera bland menyerna i menyfältet utan mus eller styrplatta. Sätta fokus på menyfältet genom att trycka på Kontroll-F2 (fn-Kontroll-F2 på bärbara tangentbord). Använd därefter tangentbordskombinationerna som anges nedan.

Tangentkombination Funktion
Vänsterpil och högerpil Flytta från meny till meny
Gå tillbaka Öppna en markerad meny
Uppåtpil och nedåtpil Gå till menyobjekt i den valda menyn
Ange menyobjektets namn Hoppa till ett menyobjekt i den valda menyn
Gå tillbaka Välja ett menyobjekt

 

Hjälpmedel – mustangenter

När mustangenter är aktiverade i inställningarna för Hjälpmedel går det att flytta muspekaren med tangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet. 

Tangentkombination Funktion
8 eller 8 på det numeriska tangentbordet Flytta upp
K eller 2 på det numeriska tangentbordet Flytta ned
U eller 4 på det numeriska tangentbordet Flytta åt vänster
O eller 6 på det numeriska tangentbordet Flytta åt höger
J eller 1 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt nedåt till vänster
L eller 3 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt nedåt till höger
7 eller 7 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt uppåt till vänster
9 eller 9 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt uppåt till höger
I eller 5 på det numeriska tangentbordet Trycka på musknappen
M eller 0 på det numeriska tangentbordet Hålla ned musknappen
. (punkt-tangenten) Släppa musknappen

Kortkommandon för Finder

Tangentkombination Funktion
Kommando-A Välj alla filer i det översta fönstret
Kommando-Alternativ-A Avmarkera alla objekt
Kommando-C Kopiera valda filer och flytta sedan filerna med hjälp av Klistra in eller Flytta.
Kommando-D Dubblera de valda filerna
Kommando-E Mata ut
Kommando-F Söka efter matchande Spotlight-attribut
Kommando-I Visa fönstret Visa info för en vald fil
Kommando-Skift-C Öppna fönstret Dator
Kommando-Skift-D Öppna mappen Skrivbord
Kommando-Skift-F Visa fönstret Alla mina filer
Kommando-Skift-G Gå till mapp
Kommando-Skift-H Öppna hemmappen i det användarkonto som är inloggat för närvarande
Kommando-Skift-I Öppna iCloud Drive
Kommando-Skift-K Öppna fönstret Nätverk
Kommando-Skift-L Öppna mappen Hämtade filer
Kommando-Skift-O Öppna mappen Dokument
Kommando-Skift-R Öppna fönstret AirDrop
Kommando-Skift-U Öppna mappen Verktygsprogram
Kommando-Kontroll-T Lägga till i sidofältet (OS X Mavericks)
Kommando-Alternativ-I Visa eller dölj fönstret Granskare
Kommando-Kontroll-I Visa sammanfattning
Kommando-Alternativ-P Visa eller dölj sökvägsfältet
Kommando-Alternativ-S Visa eller dölj sidofältet
Kommando-snedstreck (/) Visa eller dölj statusfältet
Kommando-J Visa visningsalternativ
Kommando-K Anslut till server
Kommando-L Skapa alias för markerat objekt
Kommando-N Nytt Finder-fönster
Kommando-Skift-N Ny mapp
Kommando-Alternativ-N Ny smart mapp
Kommando-O Öppna markerat objekt
Kommando-R Visa original (av alias)
Kommando-T Visa eller dölj flikfältet när en enda flik är öppen i det nuvarande Finder-fönstret
Kommando-Skift-T Visa eller dölj Finder-flik 
Kommando-Alternativ-T Visa eller dölj verktygsfältet när en enda flik är öppen i det aktuella Finder-fönstret
Kommando-V Klistra in kopior av filer som du har lagt i Urklipp till den aktuella platsen.
Kommando-Alternativ-V Flytta filer som du har lagt i Urklipp från deras ursprungliga plats till den nuvarande platsen.
Kommando-Alternativ-Y Visa ett Överblicka-bildspel för dina valda filer.
Kommando-1 Visa som symbol
Kommando-2 Visa som lista
Kommando-3 Visa som kolumner
Kommando-4 Visa som Cover Flow (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommando-komma (,) Öppna Finder-inställningar
Kommando-vänster fyrkantsparentes ([) Gå till föregående mapp
Kommando-höger fyrkantsparentes (]) Gå till nästa mapp
Kommando-uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen
Kommando-Kontroll-uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen i ett nytt fönster
Kommando-nedåtpil Öppna markerat objekt
Högerpil (i Listvy) Öppna den markerade mappen
Vänsterpil (i Listvy) Stäng den markerade mappen
Alternativklicka på visningstriangeln (i Listvy) Öppna alla mappar i den markerade mappen
Alternativ-dubbelklicka Öppna en mapp i ett separat fönster och stäng det aktuella fönstret
Kommando-dubbelklicka Öppna en mapp i en separat flik eller ett separat fönster
Kommando-klicka på fönsterrubriken Se mapparna som innehåller det aktuella fönstret
Kommando-backsteg Flytta till papperskorgen
Kommando-Skift-backsteg Tömma papperskorgen
Kommando-Skift-Alternativ-backsteg Tömma papperskorgen utan att visa en dialogruta
Mellanslag (eller Kommando-Y) Använd Överblicka för de valda filerna
Kommandotangenten medan du drar Flytta objektet som du drar till en annan volym eller plats
(pekaren ändras medan du håller ned tangenterna)
Alternativtangenten medan du drar Kopiera objektet som du drar
(pekaren ändras medan du håller ned tangenterna)
Tangentkombinationen Kommando-Alternativ medan du drar Gör ett alias för objektet som du drar
(pekaren ändras medan du håller ned tangenterna)

Läs mer

Sök efter ”kortkommandon” i hjälpmenyn om du vill lära dig mer om den här funktionen i OS X. I följande artiklar hittar du mer information om kortkommandon.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
60% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)