Kortkommandon på Mac

Genom att trycka vissa kombinationer av tangenter kan du göra saker som det normalt krävs en mus, styrplatta eller annan enhet för att göra.

Använd ett kortkommando genom att hålla ned en eller flera specialtangenter och sedan trycka på den sista tangenten i kortkommandot. Om du till exempel vill använda Kommando-C (kopiera) håller du ned Kommando-tangenten, trycker ned C och släpper sedan båda knapparna. För Mac-menyer och tangentbord används ofta symboler för vissa tangenter, däribland specialtangenterna:

 • Kommando (eller Kmd) ⌘
 • Skift ⇧
 • Alternativ (eller Alt) ⌥
 • Kontroll (eller Ctrl) ⌃
 • Skiftlås ⇪
 • Fn 


På tangentbord som skapats för en Windows-dator använder du Alt-tangenten istället för Alternativ, och tangenten med Windows-logotypen istället för Kommando.

Vissa tangenter på vissa Apple-tangentbord har särskilda symboler och funktioner, till exempel bildskärmens ljusstyrka , tangentbordets ljusstyrka , med mera. Om dessa funktioner inte är tillgängliga på ditt tangentbord kanske du kan reproducera dem genom att skapa egna kortkommandon. För att använda dessa tangenter som F1, F2, F3 eller andra standardfunktionstangenter, kombinerar du dem med Fn-tangenten.

Klipp ut, kopiera, klistra in och andra vanliga kortkommandon

 • Kommando-X: Klipp ut det markerade objektet och kopiera det till Urklipp.
 • Kommando-C: Kopiera det markerade objektet till Urklipp. Det här fungerar även med filer i Finder.
 • Kommando-V: Klistra in innehållet i Urklipp till det nuvarande dokumentet eller programmet. Det här fungerar även med filer i Finder.
 • Kommando-Z: Ångra det tidigare kommandot. Du kan sedan trycka på Skift-Kommando-Z och Göra om, vilket ångrar ångra-kommandot. I vissa program kan du ångra och göra om flera kommandon.
 • Kommando-A: Markera alla objekt.
 • Kommando-F: Sök efter objekt i ett dokument eller öppna ett Sök-fönster.
 • Kommando-G: Sök igen: Hitta nästa förekomst av det tidigare hittade objektet. Om du vill hitta den föregående förekomsten trycker du på Skift-Kommando-G.
 • Kommando-H: Dölj det främsta programmets fönster. Om du vill visa det främsta programmet men dölja alla andra program trycker du på Alternativ-Kommando-H.
 • Kommando-M: Minimera det aktiva fönstret till Dock. Om du vill minimera alla fönster i det främsta programmet trycker du på Alternativ-Kommando-M.
 • Kommando-O: Öppna det markerade objektet, eller öppna en dialogruta där du kan välja en fil som ska öppnas.
 • Kommando-P: Skriv ut det aktuella dokumentet.
 • Kommando-S: Spara det aktuella dokumentet.
 • Kommando-T: Öppna en ny flik.
 • Kommando-W: Stäng det främsta fönstret. Stäng programmets alla fönster genom att trycka på Alternativ-Kommando-W.
 • Alternativ-Kommando-Esc: Tvinga avstängning av en app.
 • Kommando-Mellanslag: Visa eller dölj Spotlight-sökfältet. Om du vill göra en Spotlight-sökning från ett Finder-fönster trycker du på Kommando-Alternativ-Mellanslag. (Om du använder olika inmatningskällor för att skriva på olika språk, ändrar dessa kortkommandon inmatningskälla istället för att Spotlight visas. Läs om hur du ändrar ett kortkommando som har en konflikt.)
 • Kontroll-Kommando-Mellanslag: Visa Teckenvisaren, där du kan välja emoji och andra symboler.
 • Kontroll-Kommando-F: Visa appen i helskärm, om det stöds av appen.
 • Mellanslag: Använd Överblick för att förhandsvisa det valda objektet.
 • Kommando-Tabb: Växla till det näst senast använda programmet bland de öppna programmen. 
 • Kommando-Grav accent (`): Växla mellan fönster i appen du använder. (Det andra tangentbordstecknet kan se olika ut på olika tangentbord. Det är vanligen tangenten ovanför Tabb-tangenten och till vänster om siffran 1.)
 • Skift-Kommando-5: Ta en skärmavbild eller gör en skärminspelning i macOS Mojave eller senare. Eller använd Skift-Kommando-3 eller Skift-Kommando-4 om du vill ta skärmavbilder. Läs mer om skärmavbilder.
 • Skift-Kommando-N: Skapa en ny mapp i Finder.
 • Kommando-Komma (,): Öppna inställningarna för det främsta programmet.

Kortkommandon för viloläge, logga ut och stänga av

Du kan behöva hålla in vissa av dessa kortkommandon lite längre än andra. Detta förhindrar att du använder dem av misstag.

 • Strömknapp: Tryck för att starta Mac-datorn eller väcka den ur viloläge. Tryck och håll ned knappen i 1,5 sekunder för att försätta Mac-datorn i viloläge.* Fortsätt att hålla ned knappen för att tvinga din Mac att stänga av.
 • Alternativ–Kommando–Strömknapp* eller Alternativ–Kommando–Medieutmatning : Sätt Mac-datorn i viloläge.
 • Kontroll–Skift–Strömknapp* eller Kontroll–Skift–Medieutmatning : Sätt bildskärmarna i viloläge.
 • Kontroll-Strömknapp* eller Kontroll-Medieutmatning : Visa en dialogruta där du får välja om du vill starta om, försätta i viloläge eller stänga av.
 • Kontroll-Kommando-Strömknapp:* Tvinga Mac-datorn att starta om, utan att fråga om några öppna och osparade dokument ska sparas.
 • Kontroll–Kommando–Medieutmatning : Avsluta alla appar och starta om Mac-datorn. Om några öppna dokument har osparade ändringar blir du tillfrågad om du vill spara dem.
 • Kontroll-Alternativ-Kommando-Strömknapp* eller Kontroll-Alternativ-Kommando-Medieutmatning : Avsluta alla appar och stäng sedan av Mac. Om några öppna dokument har osparade ändringar blir du tillfrågad om du vill spara dem.
 • Kontroll-Kommando-Q: Lås skärmen direkt.
 • Skift-Kommando-Q: Logga ut från macOS-användarkontot. Du får bekräfta. Tryck på Alternativ-Skift-Kommando-Q om du vill logga ut direkt utan att bekräfta.

* Gäller inte för Touch ID-sensorn.

Kortkommandon för Finder och system

 • Kommando-D: Dubblera de valda filerna.
 • Kommando-E: Mata ut den markerade disken eller volymen.
 • Kommando-F: Starta en Spotlight-sökning i Finder-fönstret.
 • Kommando-I: Visa fönstret Visa info för en vald fil.
 • Kommando-R: (1) När du väljer ett alias i Finder: visa den ursprungliga filen för den valda aliaset. (2) I vissa program, som Kalender eller Safari, uppdaterar eller läser du in sidan på nytt. (3) Sök efter programuppdateringar igen i Programuppdatering.
 • Skift-Kommando-C: Öppna fönstret Dator.
 • Skift-Kommando-D: Öppna mappen Skrivbord.
 • Skift-Kommando-F: Öppna fönstret Senaste med alla filer du nyligen har visat eller ändrat.
 • Skift-Kommando-G: Öppna ett Gå till mapp-fönster.
 • Skift-Kommando-H: Öppna Hemmappen för det inloggade macOS-användarkontot.
 • Skift-Kommando-I: Öppna iCloud Drive.
 • Skift-Kommando-K: Öppna fönstret Nätverk.
 • Alternativ-Kommando-L: Öppna mappen Hämtade filer.
 • Skift-Kommando-N: Skapa en ny mapp.
 • Skift-Kommando-O: Öppna mappen Dokument.
 • Skift-Kommando-P: Visa eller dölj förhandsvisningsrutan i Finder-fönster.
 • Skift-Kommando-R: Öppna fönstret AirDrop.
 • Skift-Kommando-T: Visa eller dölj flikfältet i Finder-fönster. 
 • Kontroll-Skift-Kommando-T: Lägg till markerade Finder-objekt i Dock (OS X Mavericks eller senare)
 • Skift-Kommando-U: Öppna mappen Verktygsprogram.
 • Alternativ-Kommando-D: Visa eller dölj Dock. 
 • Kontroll-Kommando-T: Lägg till det markerade objektet i sidofältet (OS X Mavericks eller senare).
 • Alternativ-Kommando-P: Visa eller dölj sökvägsfältet i Finder-fönster.
 • Alternativ-Kommando-S: Visa eller dölj sidofältet i Finder-fönster.
 • Kommando-Snedstreck (/): Visa eller dölj statusfältet i Finder-fönster.
 • Kommando-J: Visa vyalternativ.
 • Kommando-K: Öppna Anslut till server-fönstret.
 • Kontroll-Kommando-A: Skapa ett alias för det markerade objektet.
 • Kommando-N: Öppna ett nytt Finder-fönster.
 • Alternativ-Kommando-N: Skapa en ny smart mapp.
 • Kommando-T: Visa eller dölj flikfältet när en enda flik är öppen i det nuvarande Finder-fönstret.
 • Alternativ-Kommando-T: Visa eller dölj verktygsfältet när en enda flik är öppen i det nuvarande Finder-fönstret.
 • Alternativ-Kommando-V: Flytta filer i Urklipp från deras ursprungliga plats till den nuvarande platsen.
 • Kommando-Y: Förhandsvisa de markerade filerna med Överblick.
 • Alternativ-Kommando-Y: Visa ett bildspel av de valda filerna med Överblick.
 • Kommando-1: Visa objekten i ett Finder-fönster som symboler.
 • Kommando-2: Visa objekten i ett Finder-fönster som en lista.
 • Kommando-3: Visa objekten i ett Finder-fönster i kolumner. 
 • Kommando-4: Visa objekten i ett Finder-fönster i ett galleri.
 • Kommando–Vänster hakparentes ([): Gå till föregående mapp.
 • Kommando–Höger hakparentes (]): Gå till nästa mapp.
 • Kommando-Uppåtpil: Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen.
 • Kommando-Kontroll-Uppåtpil: Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen i ett nytt fönster.
 • Kommando-Nedåtpil: Öppna det valda objektet.
 • Högerpil: Öppna den valda mappen. Detta fungerar enbart i listvyn.
 • Vänsterpil: Stäng den valda mappen. Detta fungerar enbart i listvyn.
 • Kommando-Backsteg: Flytta det markerade objektet till papperskorgen.
 • Skift-Kommando-Backsteg: Töm papperskorgen.
 • Alternativ-Skift-Kommando-Backsteg: Töm papperskorgen utan att visa en dialogruta för bekräftelse.
 • Kommando–Ljusstyrka ned: Aktivera eller inaktivera videospegling när Mac-datorn är ansluten till mer än en bildskärm.
 • Alternativ–Ljusstyrka upp: Öppnar Bildskärmsinställningar. Detta fungerar med båda tangenterna för ljusstyrka.
 • Kontroll–Ljusstyrka upp eller Kontroll–Ljusstyrka ned: Ändra ljusstyrkan på den anslutna bildskärmen, om den stöder det.
 • Alternativ–Skift–Ljusstyrka upp eller Alternativ–Skift–Ljusstyrka ned: Justera bildskärmens ljusstyrka i mindre steg. Lägg till Kontroll-tangenten i det här kortkommandot om du vill göra justeringen på den externa bildskärmen, om den stöder det.
 • Alternativ–Mission Control: Öppna Mission Control-inställningarna.
 • Kommando–Mission Control: Visa skrivbordet. 
 • Kontroll–Nedåtpil: Visa alla fönster i den främre appen.
 • Alternativ–Volym upp: Öppna ljudinställningarna. Detta fungerar med båda volymtangenterna.
 • Alternativ–Skift–Volym upp eller Alternativ–Skift–Volym ned: Justera ljudvolymen i mindre steg.
 • Alternativ–Tangentbordets ljusstyrka upp: Öppna inställningarna för tangentbordet. Detta fungerar med båda tangenterna för tangentbordets ljusstyrka.
 • Alternativ–Skift–Tangentbordets ljusstyrka upp eller Alternativ–Skift–Tangentbordets ljusstyrka ned: Justera tangentbordets ljusstyrka i mindre steg.
 • Alternativ-tangenten och dubbelklicka: Öppna objektet i ett separat fönster och stäng sedan det ursprungliga fönstret.
 • Kommando-tangenten och dubbelklicka: Öppna en mapp på en separat flik eller i ett separat fönster.
 • Kommando-tangenten och dra till en annan volym: Flytta det dragna objektet till den andra volymen i stället för att kopiera det. 
 • Alternativ-tangenten och dra: Kopiera det dragna objektet. Pekaren förändras medan du drar objektet.
 • Alternativ-Kommando medan du drar: Skapa ett alias av det dragna objektet. Pekaren förändras medan du drar objektet.
 • Alternativ-klicka på en informationstriangel: Öppna alla mappar i den markerade mappen. Detta fungerar enbart i listvyn.
 • Kommando-klicka en fönstertitel: Visa mapparna som innehåller den aktuella mappen.
 • Läs om hur du använder Kommando eller Skift för att markera flera objekt i Finder
 • Klicka på menyn Gå i Finder-menyfältet för att visa kortkommandon som öppnar mappar som används ofta, till exempel Program, Dokument, Hämtade filer, Verktyg och iCloud Drive.

Dokument-kortkommandon

Kortkommandonas beteende varierar beroende på vilken app du använder.

 • Kommando-B: Gör den markerade texten fet eller slå på och av fet text. 
 • Kommando-I: Kursivera den markerade texten eller slå på och av kursivering.
 • Kommando-K: Lägg till en webblänk.
 • Kommando-U: Stryk under markerad text eller slå på och av understrykning.
 • Kommando-T: Visa eller dölj fönstret Typsnitt.
 • Kommando-D: Välja mappen Skrivbord i en Öppna- eller Spara-dialogruta.
 • Kontroll-Kommando-D: Visa eller dölj definitionen för det markerade ordet.
 • Skift-Kommando-Kolon (:): Visa grammatik- och rättstavningsfönstret.
 • Kommando-Semikolon (;): Sök efter felstavade ord i dokumentet.
 • Alternativ-Backsteg: Ta bort ordet till vänster om insättningspunkten.
 • Kontroll-H: Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten. Eller använd Backsteg.
 • Kontroll-D: Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten. Eller använd Fn-Backsteg.
 • Fn-Backsteg: Radera framåt på tangentbord som inte har någon Radera framåt-tangent. Eller använd Kontroll-D.
 • Kontroll-K: Ta bort text mellan insättningspunkten och slutet av raden eller stycket.
 • Fn–Uppåtpil: Page Up: Bläddra uppåt en sida. 
 • Fn–Nedåtpil: Page Down: Bläddra nedåt en sida.
 • Fn-Vänsterpil: Bläddra till början av ett dokument.
 • Fn-Högerpil: Bläddra till slutet av ett dokument.
 • Kommando-Uppåtpil: Flytta platsen för inklistring till början av dokumentet.
 • Kommando-Nedåtpil: Flytta platsen för inklistring till slutet av dokumentet.
 • Kommando-Vänsterpil: Flytta platsen för inklistring till början av den aktuella raden.
 • Kommando-Högerpil: Flytta platsen för inklistring till slutet av den aktuella raden.
 • Alternativ-Vänsterpil: Flytta platsen för inklistring till början av föregående ord.
 • Alternativ-Högerpil: Flytta platsen för inklistring till slutet av nästa ord.
 • Skift-Kommando-Uppåtpil: Markera texten mellan insättningspunkten och början av dokumentet.
 • Skift-Kommando-Nedåtpil: Markera texten mellan insättningspunkten och slutet av dokumentet.
 • Skift-Kommando-Vänsterpil: Markera texten mellan insättningspunkten och början av den aktuella raden.
 • Skift-Kommando-Högerpil: Markera texten mellan insättningspunkten och slutet av den aktuella raden.
 • Skift-Uppåtpil: Utöka textmarkeringen till närmaste tecken vid samma horisontella läge på raden ovanför.
 • Skift-Nedåtpil: Utöka textmarkeringen till närmaste tecken vid samma horisontella läge på raden nedanför.
 • Skift-Vänsterpil: Utöka markeringen ett tecken åt vänster.
 • Skift-Högerpil: Utöka markeringen ett tecken åt höger.
 • Alternativ-Skift-Uppåtpil: Utöka textmarkeringen till början av det aktuella stycket, och sedan till början av nästa stycke om du trycker en gång till.
 • Alternativ-Skift-Nedåtpil: Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella stycket, och sedan till slutet av nästa stycke om du trycker en gång till.
 • Alternativ-Skift-Vänsterpil: Utöka textmarkeringen till början av det aktuella ordet, och sedan till början av nästa ord om du trycker en gång till.
 • Alternativ-Skift-Högerpil: Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella ordet, och sedan till slutet av nästa ord om du trycker en gång till.
 • Kontroll-A: Flytta till början av raden eller stycket.
 • Kontroll-E: Flytta till slutet av raden eller stycket.
 • Kontroll-F: Flytta ett tecken framåt.
 • Kontroll-B: Flytta ett tecken bakåt.
 • Kontroll-L: Centrera markören eller markeringen på den synliga ytan.
 • Kontroll-P: Flytta en rad uppåt.
 • Kontroll-N: Flytta en rad nedåt.
 • Kontroll-O: Infoga en ny rad efter insättningspunkten.
 • Kontroll-T: Byt plats på tecknet bakom insättningspunkten och tecknet framför insättningspunkten.
 • Kommando-Vänster klammerparentes ({): Vänsterjustera.
 • Kommando–Höger klammerparentes (}): Högerjustera.
 • Skift–Kommando–Vertikalt streck (|): Centrera.
 • Alternativ-Kommando-F: Gå till sökfältet. 
 • Alternativ-Kommando-T: Visa eller dölj ett verktygsfält i appen.
 • Alternativ-Kommando-C: Kopiera stil: Kopiera formateringsinställningarna för det markerade objektet till Urklipp.
 • Alternativ-Kommando-V: Klistra in stil: Tillämpa den kopierade stilen på det markerade objektet.
 • Alternativ-Skift-Kommando-V: Klistra in och matcha stilen: Tillämpa stilen på det omgivande innehållet på det objekt som klistrades in i det innehållet.
 • Alternativ-Kommando-I: Visa eller dölj fönstret Granskare.
 • Skift-Kommando-P: Utskriftsformat: Visa ett fönster för val av dokumentinställningar.
 • Skift-Kommando-S: Visa dialogrutan Spara som eller duplicera det aktuella dokumentet.
 • Skift-Kommando-minustecken (-): Minska storleken på det markerade objektet.
 • Skift-Kommando-plustecken (-): Öka storleken på det markerade objektet. Kommando-Likhetstecken (=) har samma funktion.
 • Skift–Kommando–Frågetecken (?): Öppna Hjälp-menyn.

Andra kortkommandon

Förkortningar för fler kortkommandon visas i menyerna i dina appar. Alla program kan ha sina egna kortkommandon, och kortkommandon som fungerar i ett program kanske inte gör det i ett annat. 

Publiceringsdatum: