Starttangentkombinationer för Mac

Läs om funktioner och verktyg på Mac som du kan komma åt genom att hålla ned en eller flera tangenter vid start. 

Dessa tangentkombinationer gäller endast Mac-datorer med en Intel-processor, inte Mac-datorer med Apple-chip.

När du vill använda någon av dessa tangentkombinationer håller du ned tangenterna omedelbart efter att du har tryckt på strömbrytaren för att starta din Mac eller efter att den börjar starta om. Håll ned tangenterna tills det beskrivna beteendet inträffar.

 


Om en tangentkombination inte fungerar

Om en tangentkombination inte fungerar vid start kan någon av dessa lösningar hjälpa:

  • Tryck och håll ned alla tangenterna på samma gång, inte en åt gången. 
  • Stäng av datorn. Starta sedan Mac-datorn genom att trycka på strömknappen. Tryck och håll ned tangenterna medan din Mac startar. 
  • Vänta i några sekunder innan du trycker på tangenterna för att ge din Mac mer tid att känna igen tangentbordet vid start. Vissa tangentbord har en lampa som blinkar till vid start och signalerar att tangentbordet har känts igen och är redo att användas.
  • Om du använder ett trådlöst tangentbord, anslut det till din Mac med sladd om det är möjligt. Annars kan du använda det integrerade tangentbordet eller ett tangentbord med sladd. Om du använder ett tangentbord för pc, till exempel ett tangentbord med Windows-logga, kan du testa att använda ett tangentbord för Mac.
  • Om du startar från Microsoft Windows med hjälp av Boot Camp ska du välja inställningspanelen Startskiva för att starta från macOS. Stäng sedan av, eller starta om datorn, och försök igen.

Kom ihåg att vissa tangentkombinationer inte går att använda om din Mac använder ett lösenord för fast mjukvara.

 


Publiceringsdatum: