Starttangentkombinationer för Mac

En del Mac-funktioner blir tillgängliga när du håller ned vissa tangenter när datorn startar. 

Tryck på och håll ned tangenterna omedelbart efter att du slagit på Mac-datorn och hör startljudet. Håll nedtryckt tills det beskrivna beteendet inträffar. De här kombinationerna fungerar med Intel-baserade Mac-datorer

Håll ned under start Beskrivning
Skift ⇧ Starta i säkert läge.
Alternativ ⌥ Starta med Starthanteraren.
C Starta från en startbar CD-, DVD- eller USB-enhet (till exempel OS X-installationsmedier).
D Starta med antingen Apple Hardware Test eller Apple Diagnostics, beroende på vilken Mac du använder.
Alternativ-D Starta med antingen Apple Hardware Test eller Apple Diagnostics över internet.
N Starta från en kompatibel NetBoot-server.
Alternativ-N Starta från en NetBoot-server med den förvalda startavbilden.
Kommando (⌘)-R Starta från OS X Återställning
Kommando-Alternativ-R Starta från OS X Återställning över internet.
Kommando-Alternativ-P-R Återställa NVRAM. Släpp tangenterna när du hör startljudet igen.
Kommando-S Starta i enanvändarläge.
T Starta i hårddiskläge.
X Starta från en OS X-startvolym när datorn annars skulle starta från en startvolym som innehåller ett annat operativsystem än OS X.
Kommando-V Starta i Verbose-läge.
Mata ut (⏏), F12, musknapp eller styrplatteknapp Mata ut uttagbara media, till exempel en optisk skiva.

Andra kortkommandon på Mac är tillgängliga när Mac-datorn har startat.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
72% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)