Starttangentkombinationer för Mac

Läs om funktioner och verktyg på Mac som du kan komma åt med en eller flera tangenter vid start. 

När du vill använda en sådan tangentkombination håller du ned tangenterna omedelbart efter att du har tryckt på strömbrytaren för att starta din Mac eller omedelbart efter att den börjar starta om. Håll nedtryckt tills det beskrivna beteendet inträffar.

Om Mac-datorn använder ett lösenord för fast mjukvara avaktiveras samtliga dessa tangentkombinationer med undantag för nedanstående.

Håll ned under start Beskrivning
Skift (⇧) Starta i säkert läge.
Alternativ (⌥) Starta till Starthanteraren, där du kan välja andra startenheter om det finns. 
Om Mac-datorn använder ett lösenord för fast mjukvara ombeds du att först ange lösenordet.
D Starta från det inbyggda verktyget Apple Hardware Test eller Apple Diagnostics, beroende på vilken modell av Mac du har. Du kan också använda Alternativ-D för att starta verktyget via internet.
N Starta från en kompatibel NetBoot-server om en sådan är tillgänglig. Håll ned Alternativ-N för att starta från standardstartbilden på NetBoot-servern istället.
Datorer som har Apple T2-chippet har inte stöd för den här starttangenten.
Kommando (⌘)-R Starta från det inbyggda systemet Återställning i macOS. Du kan också använda Alternativ-Kommando-R eller Skift-Alternativ-Kommando-R för att starta från Återställning i macOS via internet. Återställning i macOS installerar olika versioner av macOS beroende på vilken tangentkombination som du använder när datorn startar.
Alternativ-Kommando-P-R Nollställa NVRAM (eller PRAM).
När du använder ett lösenord för fast mjukvara ignorerar din Mac den här kombinationen eller startar från Återställning i macOS. Stäng av lösenordet för fast mjukvara innan du nollställer NVRAM.
Kommando-S Starta i enanvändarläge.
T Starta i hårddiskläge.
Kommando-V Starta i Verbose-läge.
Mata ut (⏏), F12, musknapp eller styrplatteknapp Mata ut uttagbara media, till exempel en optisk skiva.

De här kombinationerna fungerar med Intel-baserade Mac-datorer. Andra kortkommandon på Mac är tillgängliga när Mac-datorn har startat.

Publiceringsdatum: