Starttangentkombinationer för Mac

Läs om funktioner och verktyg på Mac som du kan komma åt genom att hålla ned en eller flera tangenter vid start. 

På en Mac med Apple-chip

Ta reda på om du har en Mac med Apple-chip

  1. Slå på din Mac och fortsätt hålla ned strömbrytaren medan datorn startar.
  2. Släpp strömknappen när du ser skärmen för startalternativ, som visar dina startskivor och en kugghjulsikon märkt Alternativ.
  3. Från det här fönstret kan du starta från en annan skiva, starta i säkert läge, använda macOS Återställning med mera. Läs mer om de här alternativen.

På en Intel-baserad Mac

Om du inte använder en Mac med Apple silicon, använder du en Intel-baserad Mac.

Riktlinjer för användning av dessa tangentkombinationer

  • Tryck och håll ned alla tangenterna på samma gång, inte en åt gången. 
  • Om du inte kan få en tangentkombination att fungera när du startar om din Mac, stänger du av din Mac först. Om du inte kan stänga av, tryck och håll ned strömknappen i upp till tio sekunder tills din Mac stängs av. Tryck sedan på och håll ned tangentkombinationen efter att ha tryckt på strömknappen för att slå på din Mac.
  • Du kan behöva vänta i några sekunder innan du trycker på tangenterna för att ge din Mac mer tid att känna igen tangentbordet vid start. Vissa tangentbord har en lampa som blinkar till vid start och signalerar att tangentbordet har känts igen och är redo att användas.
  • Om du använder ett trådlöst tangentbord ansluter du det till din Mac med sladd om det är möjligt. Annars kan du använda det integrerade tangentbordet eller ett tangentbord med sladd. Om du använder ett tangentbord för pc, till exempel ett tangentbord med Windows-logga, kan du testa att använda ett tangentbord för Mac.
  • Vissa tangentkombinationer fungerar inte när din Mac använder ett firmwarelösenord. Stäng av firmwarelösenordet först.
  • Om du startar från Microsoft Windows med hjälp av Boot Camp ska du välja inställningspanelen Startskiva för att starta från macOS. Stäng sedan av, eller starta om datorn, och försök igen.

Tangentkombinationer för en Intel-baserad Mac

Kommando (⌘)-R: Starta från det inbyggda macOS-återställningssystemet. Du kan också använda Alternativ-Kommando-R eller Skift-Alternativ-Kommando-R för att starta från macOS Återställning via internet. macOS Återställning installerar olika versioner av macOS beroende på vilken tangentkombination du använder. 

Alternativ (⌥) eller Alt: Starta från Starthanteraren, där du kan välja andra tillgängliga startskivor eller volymer.

Alternativ-Kommando-P-R: Nollställa NVRAM eller PRAM.

Skift (⇧): Starta i säkert läge.

D: Starta från verktyget Apple Diagnostics. Du kan också använda Alternativ-D för att starta verktyget via internet.

N: Starta från en NetBoot-server, om din Mac har stöd för nätverksvolymer för start. Håll ned Alternativ-N för att starta från standardstartbilden på servern istället. 

Kommando-S: Starta i enanvändarläge. Inaktiverad i macOS Mojave eller senare.

T: Starta i hårddiskläge.

Kommando-V: Starta i verbose-läge.

Mata ut (⏏) eller F12 eller musknapp eller knapp på styrplatta: Mata ut borttagbart medium, till exempel en optisk skiva.

Publiceringsdatum: