Använda Touch ID på din Mac

Med Touch ID på en MacBook Pro och MacBook Air går det snabbt att låsa upp Mac-datorn och göra köp med ditt Apple-ID och Apple Pay – allt med ditt fingeravtryck. 

På MacBook Pro-modeller med Touch Bar sitter Touch ID-knappen på höger sida om Touch Bar högst upp på tangentbordet.

På MacBook Air-modeller som infördes 2018 och senare sitter Touch ID-knappen till höger om funktionstangenterna.

Kom igång

Lyft locket på din MacBook Pro eller MacBook Air för att starta den eller tryck på Touch ID. Varje gång du startar, startar om eller loggar ut behöver du ange lösenordet till ditt användarkonto för att logga in. När du har ställt in Touch ID kan du så länge som du är inloggad använda fingeravtryck istället för att skriva när du uppmanas att ange ditt lösenord.

Med Touch ID kan du även använda fingeravtryck till att göra köp i App Store, Apple Books Store och iTunes Store, samt många av dina favoritwebbplatser med hjälp av Apple Pay.

MacBook Pro med Touch Bar

MacBook Air

Ställa in Touch ID

Följ dessa steg för att ställa in Touch ID:

 1. Se till att ditt finger är rent och torrt.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar.
 3. Klicka på Touch ID.
 4. Klicka på plustecknet  för att lägga till ett fingeravtryck och ange sedan kontolösenordet när du uppmanas till det. Följ anvisningarna på skärmen som följer.
 5. Använd kryssrutorna till att välja de Touch ID-funktioner som du vill använda på Mac-datorn.

Tips för att lägga till fingeravtryck:

 • Placera ditt finger på Touch ID-knappen – men tryck inte. Håll kvar tills du ombeds lyfta fingret.
 • Lyft och placera fingret långsamt. Flytta fingret något varje gång.

Du kan även ta bort fingeravtryck:

 1. Håll muspekaren över ett fingeravtryck. En raderingsknapp  visas.
 2. Klicka på raderingsknappen och ange ditt lösenord för att ta bort fingeravtrycket.

Använda Touch ID till att låsa upp Mac

När du har ställt in Touch ID kan du använda det till att låsa upp Mac-datorn. Väck Mac-datorn genom att öppna locket och trycka på en tangent eller genom att trycka på styrplattan. Därefter placerar du fingret lätt på Touch ID för att logga in. 

Du måste ange ditt lösenord när du loggar in efter att du startat, startat om eller loggat ut från Mac-datorn. När du är inloggad kan du snabbt autentisera med Touch ID varje gång du uppmanas att ange ditt lösenord.

Du kan även använda Touch ID till att låsa upp följande funktioner på Mac-datorn:

 • Lösenordsskyddade anteckningar
 • Avsnittet Lösenord i Safari-inställningar
 • Systeminställningar 
  Om du har FileVault aktiverat måste du skriva ditt lösenord för att låsa upp panelerna Säkerhet och integritet och Användare och grupper.

Om flera användare aktiverar Touch ID och loggar in på samma Mac-dator kan de använda Touch ID för att växla konton. Du behöver bara trycka på Touch ID så växlar din Mac till det inloggade användarkonto som är kopplat till ditt fingeravtryck.

Utföra köp i iTunes Store, App Store och Apple Books Store med Touch ID

Använda Touch ID istället för Apple-ID-lösenordet till att göra köp på Mac-datorn:

 1. Öppna iTunes Store, App Store eller Apple Books Store.
 2. Klicka på köpknappen för något som du vill köpa. Då visas en uppmaning om Touch ID.
 3. Placera ditt finger på Touch ID för att slutföra köpet.

Du kan uppmanas att ange ditt lösenord vid det första köpet eller om du ändrat de fingeravtryck som är aktiverade för Touch ID.

Använda Touch ID för Apple Pay

Du kan göra enkla, säkra och skyddade köp på webbplatser med Apple Pay på Mac-datorn. Apple Pay sparar aldrig kredit- eller betalkortsinformation och delar den inte med handlaren.

Apple Pay är inte tillgängligt i alla länder.

Ställa in Apple Pay

På bärbara Mac-modeller med Touch ID uppmanas du att konfigurera Apple Pay under inställningen. Följ instruktionerna som visas.

Om du inte väljer att ställa in Apple Pay när du startar första gången kan du ställa in det senare i avsnittet Wallet och Apple Pay i Systeminställningar. Du kan även se din inköpshistorik och hantera dina betalkort där. Till exempel kan du lägga till eller ta bort kort och göra uppdateringar av kontakt- eller fraktinformation. 

Du kan bara lägga till betalkort till ett användarkonto på Mac-datorn. Om du ställer in Apple Pay på ditt primära användarkonto och sedan loggar in på ett annat konto är Touch ID och Apple Pay inte tillgängliga. I den här situationen kan du använda en berättigande iPhone eller Apple Watch till att slutföra Apple Pay-transaktioner som du påbörjar i Safari på Mac-datorn.

Göra ett köp i Safari med Apple Pay

På webbplatser som erbjuder Apple Pay klickar du på Apple Pay-knappen i kassan. När du uppmanas till det slutför du betalningen genom att trycka lätt med fingret på Touch ID.

Starta, starta om, försätta i viloläge och stänga av

Starta MacBook Pro eller MacBook Air om den är öppen och avstängd genom att trycka på Touch ID. Om din Mac är stängd och avstängd öppnar du den helt enkelt för att starta den.

Till skillnad mot äldre bärbara Mac-datorer kan du inte genom att hålla ned Touch ID på din MacBook Pro eller MacBook Air visa en dialogruta med alternativ för att starta om, försätta i viloläge eller stänga av datorn. Dessa alternativ visas i Apple-menyn. Om din Mac inte svarar kan du stänga av den genom att hålla ner Touch ID i sex sekunder. Observera att du förlorar arbete du inte har sparat om du gör detta.

Om du trycker på Touch ID försätter det inte din Mac i viloläge. Istället väljer du Apple-menyn  > Vila. Om din Mac har en Touch Bar kan du också lägga till en viloknapp till Control Strip:

 1. Klicka på Finder.
 2. Välj Innehåll > Anpassa Touch Bar.
 3. Tryck i området Touch Bar i Control Strip för att växla till anpassa Control Strip.  
 4. Använd pekaren för att dra objekt du vill ha, till exempel knappen Vila, från huvudskärmen ned till Touch Bar. Du kan också ordna om objekt genom att dra dem till vänster och höger i Touch Bar, eller dra dem uppåt och ut ur Touch Bar om du vill ta bort dem.
 5. Tryck på Klar i Touch Bar eller klicka på Klar på skärmen när du är klar.

Läs mer om Touch ID

Du kan använda Touch ID till att hantera åtkomstfunktioner på Mac-datorn:

 • Tryck tre gånger på Touch ID för att visa fönstret Hjälpmedelsalternativ.
 • Håll ner kommandotangenten och tryck tre gånger på Touch ID för att slå på eller av VoiceOver.

I vissa situationer behöver du ange ditt lösenord istället för att använda Touch ID:

 • Om du precis startade om Mac-datorn
 • Om du loggat ut från ditt användarkonto
 • Om ditt fingeravtryck inte känns igen fem gånger i rad
 • Om du inte har låst upp Mac-datorn på över 48 timmar 
 • Om du nyss har registrerat eller raderat fingeravtryck

Om du fortfarande behöver hjälp med att låsa upp Mac-datorn med Touch ID provar du dessa tips. Prova igen efter varje tips:

 • Se till att dina fingrar är rena och torra.
  Fukt, lotion, svett, oljor, skärsår eller torr hud kan påverka avkänningen. Vissa aktiviteter som att träna, duscha, simma eller laga mat kan även tillfälligt påverka fingeravtrycksidentifieringen.
 • Ditt finger bör helt täcka Touch ID. Tryck inte ned fingret eller flytta det medan Touch ID skannar.
 • Prova att ställa in ett annat fingeravtryck.
Publiceringsdatum: