Så här använder du funktionstangenterna på din Mac

Du kan använda den översta tangentraden på Apple-tangentbordet som standardfunktionstangenter eller för att styra inbyggda Mac-funktioner.

Styrfunktioner på din Mac

Som standard styr den översta tangentraden på Apple-tangentbordet många olika funktioner på din Mac. Om du till exempel trycker på tangenterna med högtalarsymboler justeras volymen.

illustrerat diagram över MacBook Air-funktionstangenter

Om din Mac har en Touch Bar kan du läsa mer om att använda funktionstangenterna på MacBook Pro med Touch Bar.


Använda standardfunktionstangenter

Standardfunktionstangenterna fungerar olika beroende på appar och de kortkommandon du har ställt in. Vissa appar har sina egna inställningar för kortkommandon som du kan anpassa.

Om du vill använda standardfunktionstangenterna håller du ner Fn-tangenten (Funktion)/globtangenten när du trycker på en funktionstangent. Om du som exempel trycker på både Fn och F12 (högtalarsymbol) utförs den funktion som är tilldelad F12-tangenten istället för att öka volymen på högtalarna. 

Om ditt tangentbord saknar en Fn-tangent provar du att trycka och hålla ned tangenten Kontroll (Ctrl) när du trycker på en funktionstangent.


Ändra hur standardfunktionstangenterna beter sig

Om du vill ändra den översta tangentraden så att den alltid ska fungera som standardfunktionstangenter utan att du behöver hålla ner Fn-tangenten gör du så här:

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar.
  2. Klicka på Tangentbord.
  3. Välj Använd F1, F2 och så vidare som standardfunktionstangenter. 


Om du inte ser Använd F1, F2 och så vidare som standardfunktionstangenter

Om du inte ser Använd F1, F2 och så vidare som standardsfunktionstangenter använder du kanske ett tangentbord som inte kommer från Apple. Du kan behöva ett verktyg för att ändra tangentbordets funktioner. Kontakta tillverkaren av tangentbordet för mer information.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: