Ändra funktionstangenternas beteenden på din Mac-dator

Du kan använda den översta tangentraden på Apple-tangentbordet som standardfunktionstangenter eller för att styra inbyggda Mac-funktioner.

Om ditt Apple-tangentbord har symboler på vissa av tangenterna på den översta raden kan de tangenterna användas till att utföra de specialfunktioner som anges av respektive symbol. De kan också användas som standardfunktionstangenter (F1 till F12). 

Vilken åtgärd som utförs med standardfunktionstangenterna beror på det program du använder eller på vilka kortkommandon som är angivna i Tangentbord och mus i Systeminställningar:

  • Som standard utförs det kommando som motsvarar tangentens symbol. Om du till exempel trycker på tangenterna med högtalarsymboler justeras volymen.
  • Om du vill använda en av dessa tangenter som en standardfunktionstangent håller du ned Fn-tangenten (vanligen längst ned till vänster på tangentbordet) när du trycker på funktionstangenten. Om du som exempel trycker på Fn-F10 (högtalarsymbol) utförs den funktion som är tilldelad F10-tangenten istället för att slå på eller stänga av ljudet.

Om du föredrar att den översta tangentraden alltid ska bete sig som standardfunktionstangenter utan att du behöver hålla ned Fn-tangenten gör du så här:

  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
  2. Klicka på Tangentbord.
  3. Klicka på fliken Tangentbord om den inte redan är markerad.
  4. Välj Använd F1, F2 och så vidare som vanliga funktionstangenter

Med det här alternativet aktiverat beter sig den översta tangentraden som standardfunktionstangenter (F1–F12). Om du vill använda en funktion som indikeras av symbolen som är tryckt på respektive tangent, håller du ned Fn när du trycker på tangenten.

Publiceringsdatum: