Använda dikteringskommandon för att säga åt Mac-datorn vad den ska göra

Funktionen Dikteringskommandon låter dig tala med din Mac för att få den att utföra vissa saker.

När du slår på Diktering kan du göra mer än bara använda din röst för att ange text på din Mac. Du kan också använda dikteringskommandon för att säga åt din Mac vad du vill göra, till exempel ”ångra det där” eller ”välj den föregående meningen”.

Aktivera dikteringskommandon

De flesta dikteringskommandon aktiveras automatiskt när du aktiverar Förbättrad diktering:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och därefter på Diktering.
 2. Aktivera Diktering och välj sedan Använd förbättrad diktering.

Nu kan du hämta en lista med kommandon och välja de du vill använda:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Hjälpmedel.
 2. Välj Diktering från kategorierna med hjälpmedel till vänster. Klicka sedan på knappen Dikteringskommandon.
 3. En lista med dikteringskommandon öppnas. Använd kryssrutorna för att aktivera eller avaktivera kommandon. Klicka på ett kommando för att se vilka fraser som fungerar med det kommandot. Ångra det där fungerar med flera fraser som även omfattar Ångra det här och Ta bort. 

  Välj Aktivera avancerade kommandon om du vill se fler kommandon.

Använda dikteringskommandon

När du vill använda något av kommandona som du har aktiverat måste du först få din Mac att lyssna efter dikteringskommandon:

 • Tryck på kortkommandot för att börja diktera. Standardkommandot är Fn Fn (tryck på Fn-tangenten två gånger).
 • Eller slå på alternativet Aktivera nyckelordsfrasen för diktering som finns bredvid knappen Dikteringskommandon. Du kan sedan säga nyckelordsfrasen för diktering så vet din Mac att det du säger efter nyckelordsfrasen är ett dikteringskommando.

Säg sedan någon av de fraser som fungerar med ett dikteringskommando. Du kan även säga Visa kommandon för att öppna ett fönster med alla tillgängliga dikteringskommandon.

Skapa dina egna kommandon

När du har valt Aktivera avancerade kommandon visas en Lägg till-knapp  under listan med kommandon.

 1. Klicka på knappen Lägg till  för att lägga till odefinierade kommandon till listan med kommandon.
 2. Klicka på det odefinierade kommandot för att välja det och ställ sedan in följande alternativ:
  • När jag säger: Ange ordet eller frasen du vill säga för att utföra åtgärden.
  • När jag använder: Välj om din Mac endast ska utföra åtgärden när du använder ett särskilt program.
  • Utför: Välj åtgärden du vill utföra. Du kan öppna ett Finder-objekt, öppna en URL, klistra in text, klistra in data från Urklipp, trycka på ett kortkommando, välja ett menyobjekt eller köra ett Automator-arbetsflöde. 

Om du vill lära dig mer om diktering väljer du Hjälp från menyfältet i Finder och söker efter ”diktering”.

Publiceringsdatum: