Príprava školských zariadení Apple na vzdelávanie na diaľku

Prečítajte si o zdrojoch a aplikáciách pre vzdelávanie na diaľku, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Apple a tretích strán.

Nasledujúce zdroje sú určené pre IT lídrov, aby pomohli pripraviť prostredie na vzdelávanie na diaľku.

Príprava zariadení, ktoré budú používané z domu

Prvým krokom je určiť zariadenia, ktoré si môžu učitelia a študenti zobrať domov. Potom môžete pomocou svojho systému na správu mobilných zariadení (MDM) v zariadeniach iPad a počítačoch Mac rýchlo nastaviť obsah, nastavenia a obmedzenia, ktoré študentom zjednodušia vzdelávanie na diaľku. 

Nižšie sa uvádzajú odporúčania, pomocou ktorých môžete pripraviť zariadenia na vzdelávanie na diaľku v závislosti od toho, ako sa v súčasnosti používajú v škole.

Zariadenia v súčasnosti nasadené v triednych programoch individuálneho vyučovania

Upravte nastavenia tak, aby študenti mohli pracovať na diaľku, keď si vezmú zariadenia domov. 

Zariadenia v súčasnosti nasadené ako zdieľané zariadenia poskytované v triede

Upravte nastavenia tak, aby si jednotliví študenti mohli vziať zariadenia domov. Môžete tiež vytvoriť plán, aby si zariadenia mohla zobrať domov na určitý čas jedna skupina študentov, ktorá potom tieto zariadenia vráti pre ďalšiu skupinu študentov. Pomocou riešenia MDM môže byť obsah zariadení rýchlo vymazaný a nastavený pre jednotlivé skupiny používateľov. 

Študenti s osobnými zariadeniami

Poskytnite študentom pokyny na manuálnu registráciu v riešení MDM, aby mali doma prístup k ďalším aplikáciám a zdrojom. Prečítajte si viac o manuálnej registrácii zariadenia v riešení MDM

Nastavenie zariadení pomocou riešenia MDM

 • V zariadeniach, ktoré vlastní inštitúcia, používajte automatizovanú registráciu zariadení. Tieto zariadenia tak budú vždy spravované a po vymazaní opätovne zaregistrované do riešenia MDM.
 • Aktualizujte všetky počítače Mac a zariadenia iPad na najnovšiu verziu systému macOS a iPadOS. Zabezpečíte tým kompatibilitu s aplikáciami a nastaveniami riešenia MDM.
 • Skonfigurujte spravované Apple ID v Apple School Managerovi, aby učitelia a študenti získali prístup k 200 GB bezplatného iCloud úložiska na dokumenty, mediálne projekty a zálohy. Prečítajte si viac o spravovaných Apple ID.
 • Študentom používajúcim osobné zariadenia odošlite overovacie kódy v Apple School Manageri, aby sa mohli so svojím spravovaným Apple ID prihlásiť do iCloudu. 
 • Skonfigurujte Kalendár, aby ste pomohli študentom zorganizovať jednotlivé dni a úlohy. Prečítajte si viac o nastaveniach objemu dát kalendára.
 • Nasaďte kľúčové aplikácie, ktoré učitelia aj študenti potrebujú na vzdelávanie z domu. Aplikácie sa môžu distribuovať na diaľku pomocou Apple School Managera a riešenia MDM. Prečítajte si viac o výbere a nákupe obsahu v Apple School Manageri.
 • Pomocou samoobslužnej funkcie (ak je k dispozícii) riešenia MDM môžete študentom poskytnúť katalóg doplnkových aplikácií. Informácie o tom, či je táto funkcia podporovaná a ako ju implementovať, nájdete v dokumentácii k riešeniu MDM.
 • Ak riešenie MDM nemáte, poskytovatelia, ako napríklad Jamf, Mosyle a Meraki, ponúkajú predĺžené skúšobné obdobia, aby vám pomohli s rýchlym nasadzovaním pre vzdelávanie na diaľku. 

Konfigurácia nastavení špecifických pre vašu školu

Ak je Apple School Manager prepojený so študentským informačným systémom (SIS)

Nezabudnite nastaviť počiatočný a koncový dátum obdobia tak, aby zahŕňal aj obdobie, keď je škola zatvorená alebo plánujete vzdelávanie na diaľku. Vďaka tomu sa budú zoznamy žiakov aj naďalej synchronizovať s Apple School Managerom. Prečítajte si viac o pripojení systému SIS k Apple School Manageru.

Filtrovanie obsahu zariadenia pre vhodné zdroje

Nastaveniami zabezpečte, aby mali študenti prístup k zdrojom a aby pri domácom vzdelávaní dodržiavali pravidlá vhodného používania. Príklad:

Udržiavanie komunikácie pomocou aplikácií na video a správy

Učitelia a študenti môžu zostať v kontakte na diaľku cez textové konferencie a videokonferencie.

Používanie pracovných aplikácií a aplikácií na spoluprácu

V triedach aj prostrediach vzdelávania na diaľku dobre fungujú tieto aplikácie, služby a funkcie Apple:

S iPadom a Macom spolupracujú aj nasledujúce nástroje na produktivitu a spoluprácu:

 • Google G Suite for Education funguje v Safari v systémoch macOS a iPadOS. Ponúka tiež natívne aplikácie pre iPad, ako sú napríklad Učebňa GoogleDisk Google.
 • Aplikácie Microsoft Office 365 sú k dispozícii v App Store a bezproblémovo sa integrujú so systémom iPadOS a macOS.
 • Konferenčné nástroje ako Cisco WebExZoom Cloud Meetings sa integrujú s funkciou Živé vysielanie, ktorá umožňuje učiteľom a študentom jednoducho zdieľať zobrazenie obrazovky s triedou.

Ďalšie vzdelávacie aplikácie v App Store

App Store obsahuje tisícky aplikácií slúžiacich na vyučovanie a vzdelávanie. Máme špecializované zbierky s aplikáciami na vzdelávanie z domuaplikáciami fungujúcimi s aplikáciou Škola. Distribuujte ich cez Apple School Manager, aby ich mohli učitelia používať na rozosielanie materiálov, komunikáciu so študentmi a pútavé formy vzdelávania.

Získanie ďalšej pomoci

Zdroje pre IT

Ďalšie vzdelávacie programy a fóra pre učiteľov

 • Učitelia sa môžu zapojiť do bezplatného samoštudijného profesionálneho vzdelávacieho programu Apple Teacher, pomocou ktorého sa naučia získavať zručnosti na prácu so zariadeniami iPad a počítačoch Mac. Tie môžu potom priamo využívať pri aktivitách so študentmi.
 • #AppleEDUchat je týždenné fórum na Twitteri, kde sa učitelia z celého sveta môžu deliť o nápady, klásť otázky a učiť sa navzájom. Mnohé čety na Twitteri sa zameriavajú na problematiku vzdelávania na diaľku.

Ďalšie zdroje

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: