Spolupráca v Pages, Numbers a Keynote

Na svojich dokumentoch môžete v reálnom čase spolupracovať s inými používateľmi. Spolupráca je integrovanou súčasťou aplikácií iWork na iPhone, iPade, iPode touch, Macu a stránke iCloud.com.

Čo potrebujete

Spoluprácu na dokumentoch iWork môžete používať na týchto zariadeniach Apple a v týchto verziách softvéru:

 • Mac so systémom macOS High Sierra a aplikáciami Pages 7.2, Numbers 5.2 a Keynote 8.2 alebo novšími. 
 • iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 11 a aplikáciami Pages 4.2, Numbers 4.2 a Keynote 4.2 alebo novšími.

Spolupracovať online môžete prostredníctvom týchto verzií prehliadačov:

 • Safari 9 alebo novší, prípadne Google Chrome 50 alebo novší pre Mac
 • Internet Explorer 11 alebo novší, prípadne Google Chrome 50 alebo novší pre PC so systémom Windows

Ak máte iPhone, iPad alebo iPod touch so staršími verziami systému iOS alebo aplikácií iWork alebo ak máte zariadenie s Androidom, môžete si dokumenty prezerať, ale nemôžete ich upravovať. Prečítajte si, ako postupovať, ak funkcie spolupráce nie sú dostupné.

Ak používate spravované účty Apple ID, učitelia a študenti môžu v aplikáciách iWork spolupracovať v rámci vašej organizácie.

Prihlásenie do iCloudu

Skôr než začnete so spoluprácou, prihláste sa na zariadení do iClouduzapnite službu iCloud Drive. Ak používate webový prehliadač, prihláste sa na stránke iCloud.com a otvorte aplikáciu iWork, ktorú chcete používať.

Pozvanie ostatných na spoluprácu

Keď pozývate iných používateľov na spoluprácu na dokumente, tabuľke alebo prezentácii, aplikácia vytvorí odkaz na stránku iCloud.com, ktorý im môžete poslať. Ak nastavíte obmedzenia, aby na dokumente mohli spolupracovať len pozvaní používatelia, musia sa pomocou svojho účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com.

Názov dokumentu je súčasťou URL adresy. Ak je názov alebo obsah dokumentu dôverný, požiadajte účastníkov, aby odkaz neposielali iným osobám.

Pozvanie spolupracovníkov z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Ak už dokument máte otvorený v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote, klepnite na ikonu Ikona Viac a potom na položku Spolupracujte s ostatnými. Ak sa nachádzate v správcovi dokumentov, klepnite na položku Prechádzať, na položku Vybrať a potom na dokument, ktorý chcete zdieľať. Klepnite na položku Zdieľať alebo na ikonu Ikona Zdieľať a potom na položku Pridať ľudí. Ak vybraný dokument nemáte stiahnutý do zariadenia, stiahne sa.
  Obrazovka Pridať ľudí
 2. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, klepnite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 3. Klepnite na požadovaný spôsob odoslania odkazu.
 4. Pridajte ďalšie potrebné informácie a správu odošlite alebo zverejnite.

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia. Táto ikona uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov z Macu

 1. V aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu  Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia.
 3. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 4. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumente.
 5. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia. Táto ikona uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov zo stránky iCloud.com

 1. Ak už dokument máte otvorený v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote pre iCloud, kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu Ikona spolupráce so znamienkom plus. Ak sa nachádzate v správcovi dokumentov, vyberte dokument a kliknite na tlačidlo Tlačidlo Viac. Vyberte položku Spolupracujte s ostatnými.
 2. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na položku Možnosti zdieľania. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 3. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumentoch. Ak máte k iCloudu prístup len cez web, musíte odkaz skopírovať. 
 4. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia. Táto ikona uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Nastavenie obmedzení dokumentov

 1. Na Macu alebo online na stránke iCloud.com kliknite na ikonu Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia. Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na ikonu Ikona Viac a potom na položku Spolupracujte s ostatnými. 
 2. Vyberte položku Možnosti zdieľania a vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete povoliť prístup k dokumentu len určitým ľuďom, vyberte možnosť Len pozvaní užívatelia. Aby títo ľudia mohli zdieľaný dokument otvoriť, musia sa pomocou účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com. Ak účet Apple ID nemajú, môžu si ho vytvoriť po tom, ako s nimi začnete dokument zdieľať.
  • Ak chcete, aby dokument mohol otvoriť ktokoľvek, kto pozná jeho odkaz, vyberte možnosť Ktokoľvek s odkazom.
  • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument upravovať a tlačiť, vyberte možnosť Úpravy.
  • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument zobraziť a tlačiť, ale nie upravovať, vyberte možnosť Len prezeranie.
   Obrazovka Možnosti zdieľania

Možnosti zdieľania môžete kedykoľvek zmeniť. Urobíte to tak, že kliknete alebo klepnete na ikonu Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia a potom vykonáte požadované zmeny.

Nastavenie hesla

Dokument môžete tiež zabezpečiť pomocou hesla, aby ho mohli otvoriť len používatelia, ktorí heslo poznajú:

 • Na Macu vyberte položky Súbor > Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na položku Nastaviť heslo.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite v otvorenom dokumente na tlačidlo Tlačidlo Viac, klepnite na položku Nastaviť heslo, zadajte požadované informácie a potom klepnite na položku Hotovo.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na položku Nastaviť heslo.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

V reálnom čase môžete sledovať úpravy ostatných používateľov, skryť alebo zobraziť aktivitu úprav a používať ďalšie funkcie. 

Ak chcete zobraziť dokumenty, ktoré sa zdieľajú:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Posledné alebo na ikonu Ikona Posledné v správcovi dokumentov. Vaše zdieľané dokumenty sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na postrannom paneli správcu dokumentov na položku Zdieľané.

Pri upravovaní zdieľaného dokumentu môžete až na niekoľko výnimiek používať všetky funkcie aplikácií Pages, Numbers a Keynote

Sledovanie, kto pracuje s dokumentom

Ak sa chcete pozrieť, kto sa k dokumentu pridal, klepnite alebo kliknite na ikonu Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia. Ak sa vedľa mena používateľa v zozname zobrazuje bodka, znamená to, že daný používateľ má dokument otvorený. Ak chcete s ostatnými používateľmi komunikovať, môžete priamo v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote používať funkciu komentárov usporiadaných do vlákien, ktorá umožňuje vkladať komentáre a odpovedať na ne.

Sledovanie úprav ostatných

Úpravy dokumentu sa zobrazujú v reálnom čase – uvidíte farebne odlíšené kurzory, texty alebo vybrané objekty. Ak sa chcete pozrieť, na čom kto práve pracuje, klepnite alebo kliknite na ikonu Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia a potom na bodku vedľa mena danej osoby.

Skrytie alebo zobrazenie aktivity spolupráce

Aktivitu spolupráca môžete kedykoľvek skryť alebo zobraziť.

 • Na Macu vyberte položky Zobraziť > Skryť aktivitu spolupráce, prípadne položky Zobraziť > Zobraziť aktivitu spolupráce.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Tlačidlo Viac a zapnite alebo vypnite možnosť Aktivita spolupráce.
 • Na stránke iCloud.com na Macu alebo PC kliknite na ikonu Ikona postranného panela na paneli s nástrojmi a vyberte položku Skryť aktivitu spolupráce alebo Zobraziť aktivitu spolupráce.

Úpravy, keď ste offline

Na Macu a v systéme iOS môžete zdieľaný dokument upravovať, len keď je vaše zariadenie pripojené na internet. Ak pripojené nie je alebo ak sa počas spolupráce odpojíte, aplikácia zobrazí upozornenie s otázkou, či chcete pracovať s offline kópiou dokumentu. 

Ak sa odpojíte počas spolupráce na stránke iCloud.com, vaše zmeny sa ostatným nebudú zobrazovať, kým sa znova nepripojíte na internet.

Zmena nastavení jazyka a oblasti

Dokument bude používať rovnaké nastavenia jazyka a oblasti, aké sa používajú vo vašom zariadení vo chvíli, keď pozývate ostatných na spoluprácu. Keď pozvete ostatných na spoluprácu na dokumente, nemôžete používať vlastné formátovanie podľa oblasti.

Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, vypnite spoluprácu, vykonajte požadované zmeny a potom dokument znova zdieľajte.

Zastavenie zdieľania dokumentu

Otvorte dokument, klepnite alebo kliknite na položky Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia > Zastaviť zdieľanie a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa odstráni zo služby iCloud Drive pre všetkých účastníkov. Ak budete dokument neskôr znova zdieľať, odkaz zostane rovnaký. Ak v možnostiach zdieľania dokumentu nastavíte možnosť „Len pozvaní užívatelia“, budete musieť účastníkov pozvať znova.

Funkcie, ktoré počas spolupráce nie sú podporované

Ak na Macu alebo v systéme iOS potrebujete používať niektoré z týchto funkcií, zastavte zdieľanie dokumentu, vykonajte požadované zmeny a dokument znova zdieľajte. Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa odstráni zo služby iCloud Drive pre všetkých účastníkov. Ak ste dokument obmedzili na možnosť „Len pozvaní užívatelia“, budete musieť všetkých ostatných pozvať znova.

Počas spolupráce s ostatnými v súčasnosti nie sú dostupné tieto funkcie:

Pages, Numbers a Keynote

 • Úprava objektov vo vnútri skupín
 • Pridávanie alebo úprava multimediálnych súborov väčších ako 50 MB2
 • Zmenšenie súboru (Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru)3
 • Ťahanie riadkov a stĺpcov medzi oblasťami s textom a hlavičkami v tabuľkách
 • Vytváranie, mazanie alebo zmena poradia štýlov
 • Úprava pomocou softvéru Ruby v ázijských jazykoch
 • Zmena miestneho nastavenia dokumentu alebo používania vlastných formátov podľa oblasti
 • Vytváranie a úprava vlastných formátov buniek

Pages

 • Vkladanie a úprava obsahov
 • Úprava nastavení vysvetliviek
 • Vkladanie, vystrihovanie, kopírovanie, odstraňovanie, duplikovanie, zmena usporiadania alebo úprava sekcií
 • Úprava nastavení sekcií
 • Úprava nastavení koncových poznámok
 • Pridávanie a úprava predlôh objektov
 • Vkladanie dynamických polí s dátumom a časom
 • Prevod dokumentov na spracovanie textu na dokumenty s rozložením strany a naopak 
 • Úprava nastavení číslovania strán
 • Používanie sledovania zmien4
 • Pridávanie a úprava predlôh

 

Numbers

 • Vytváranie a úprava formulárov v systéme iOS
 • Vkladanie dynamických polí
 • Kopírovanie alebo vkladanie štýlov tabuliek
 • Transponovanie tabuliek
 • Vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie hárkov
   

Keynote

 • Zmena veľkosti snímok 
 • Pridávanie, zobrazenie a úprava predlôh 
 • Opätovné aplikovanie predlôh na snímky alebo objekty 
 • Zmena témy 
 • Nahrávanie prezentácií alebo prehrávanie predtým nahraných prezentácií 
 • Pridávanie alebo úprava soundtrackov 
 • Úprava poznámok prezentátora počas prehrávania prezentácie
 • Odstraňovanie soundtrackov alebo stôp
 • Odstraňovanie existujúcich nahrávok prezentácií

 

2 Na stránke iCloud.com možno pridávať len obrázky do veľkosti 10 MB.

3 Zdieľaný dokument sa zmenšiť nedá, môžete však zmenšiť jeho kópiu.

4 Sledovanie zmien je podporované len na Macu a v systéme iOS. Ak používate stránku iCloud.com a je zapnuté sledovanie zmien, môžete si dokument prezerať, ale nemôžete ho upravovať.

Ak spolupráca nie je dostupná

Ak používate aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote a spolupráca nie je dostupná, je možné, že tieto aplikácie budete musieť na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu aktualizovať. Zapnite si automatické aktualizácie, aby vaše aplikácie boli vždy aktuálne. Ak je vaše zariadenie na inštaláciu potrebných verzií systému macOS, systému iOS alebo aplikácií iWork príliš staré, môžete na Macu alebo PC spolupracovať prostredníctvom stránky iCloud.com

Ak chcete niekomu poslať kópiu dokumentu, nemusíte na to používať funkcie spolupráce:

 • Na Macu prejdite do menu Zdieľať > Odoslať kópiu. Ak chcete pridať odkaz na panel s nástrojmi, podržte kláves Control, kliknite na panel s nástrojmi a vyberte možnosť Prispôsobiť panel s nástrojmi. Potom na panel s nástrojmi potiahnite tlačidlo Odoslať kópiu.  
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položky Tlačidlo Viac > Zdieľať. 
 • Na stránke iCloud.com kliknite na položky Ikona kľúča > Odoslať kópiu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: