Spolupráca v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Na svojich dokumentoch môžete v reálnom čase spolupracovať s inými používateľmi. Spolupráca je integrovanou súčasťou aplikácií iWork na iPhone, iPade, iPode touch, Macu a stránke iCloud.com.

Čo potrebujete

Spoluprácu na dokumentoch iWork môžete používať na týchto zariadeniach Apple a v týchto verziách softvéru:

 • Mac so systémom macOS Mojave a aplikáciami Pages 8.2, Numbers 6.2 alebo Keynote 9.2 alebo novšími
 • iPhone alebo iPod touch so systémom iOS 12 a aplikáciami Pages 5.2, Numbers 5.2 alebo Keynote 5.2 alebo novšími
 • iPad so systémom iOS 12 alebo iPadOS a aplikáciami Pages 5.2, Numbers 5.2 alebo Keynote 5.2 alebo novšími

Spolupracovať online môžete prostredníctvom týchto verzií prehliadačov:

 • Safari 9 alebo novší, prípadne Google Chrome 50 alebo novší pre Mac
 • Internet Explorer 11 alebo novší, prípadne Google Chrome 50 alebo novší pre PC so systémom Windows

Ak máte iPhone alebo iPad so staršími verziami systému iOS alebo aplikácií iWork alebo ak máte zariadenie so systémom Android, môžete si dokumenty prezerať, ale nemôžete ich upravovať. Prečítajte si, ako postupovať, ak funkcie spolupráce nie sú dostupné.

Ak používate spravované účty Apple ID, učitelia a študenti môžu v aplikáciách iWork spolupracovať v rámci vašej organizácie.

Pozvanie iných používateľov na spoluprácu

Keď pozývate iných používateľov na spoluprácu na dokumente, tabuľke alebo prezentácii, aplikácia vytvorí odkaz na stránku iCloud.com, ktorý im môžete poslať. Ak nastavíte obmedzenia, aby na dokumente mohli spolupracovať len pozvaní používatelia, musia sa pomocou svojho účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com. Prezerať a upravovať zdieľaný dokument môže najviac 100 ľudí súčasne.

Názov dokumentu je súčasťou URL adresy. Ak je názov alebo obsah dokumentu dôverný, požiadajte účastníkov, aby odkaz neposielali iným osobám.

Ľudia, ktorých pozvete, si môžu otvoriť a prezerať zdieľaný dokument akejkoľvek veľkosti. Ak je váš dokument väčší ako 2 GB a chcete, aby ho mohli pozvaní ľudia upravovať, predtým ako ich pozvete pomocou aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote pre iPhone, iPad alebo Mac, zmenšite veľkosť dokumentu na menej ako 2 GB.

Pozvanie ľudí z iPhonu alebo iPadu

 1. Prihláste sa do iCloudu v zariadení a zapnite iCloud Drive pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote.
 2. Ak už máte dokument otvorený v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote, klepnite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa nachádzate v správcovi dokumentov, klepnite na položku Prechádzať, na položku Vybrať a potom na dokument, ktorý chcete zdieľať. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a potom na možnosť Pridať ľudí. Ak vybraný dokument nemáte stiahnutý do zariadenia, stiahne sa.
 3. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, klepnite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 4. Klepnite na preferovaný spôsob odoslania odkazu.
 5. Pridajte ďalšie potrebné informácie a správu odošlite alebo zverejnite.

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Spolupracovať . Táto ikona taktiež uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov z Macu

 1. Prihláste sa do iCloudu v zariadení a zapnite iCloud Drive pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote.
 2. V aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Spolupracovať .
 4. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 5. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumente.
 6. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Spolupracovať . Táto ikona taktiež uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov zo stránky iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou svojho Apple ID a otvorte aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote.
 2. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.
 3. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať .
 4. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na položku Možnosti zdieľania. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 5. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumentoch. Ak máte k iCloudu prístup len cez web, musíte odkaz skopírovať. 
 6. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Spolupracovať . Táto ikona taktiež uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Nastavenie obmedzení dokumentov

 1. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať .
 2. Vyberte položku Možnosti zdieľania a vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete povoliť prístup k dokumentu len určitým ľuďom, vyberte možnosť „Len pozvaní používatelia“. Aby títo účastníci mohli zdieľaný dokument otvoriť, musia sa pomocou účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com. Ak účet Apple ID nemajú, môžu si ho vytvoriť po tom, ako s nimi začnete dokument zdieľať.
  • Ak chcete, aby zdieľaný dokument mohol otvoriť ktokoľvek, kto má naň odkaz, vyberte možnosť „Ktokoľvek s odkazom“.
  • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument upravovať a tlačiť, vyberte možnosť „Môže vykonávať zmeny“.

Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument zobraziť a tlačiť, ale nie upravovať, vyberte možnosť „Len prezeranie“.

Možnosti zdieľania môžete kedykoľvek zmeniť. Urobíte to tak, že kliknete alebo klepnete na tlačidlo Spolupracovať  a potom vykonáte požadované zmeny.

Nastavenie hesla

Dokument môžete tiež zabezpečiť pomocou hesla, aby ho mohli otvoriť len používatelia, ktorí heslo poznajú:

 • Na Macu vyberte položky Súbor > Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na položku Nastaviť heslo.
 • V iPhone alebo iPade klepnite v otvorenom dokumente na tlačidlo Viac , klepnite na položku Nastaviť heslo, zadajte požadované informácie a potom klepnite na položku Hotovo.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nástroje , kliknite na položku Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na položku Nastaviť heslo .

Ak ako možnosť zdieľania vyberiete „Len pozvaní používatelia“, heslo dokumentu budú môcť pridať, zmeniť a vymazať len ľudia s povolením na úpravy. V opačnom prípade budete môcť heslo upravovať len vy.


Spolupráca na zdieľanom dokumente

V reálnom čase môžete sledovať úpravy ostatných používateľov, skryť alebo zobraziť aktivitu úprav a používať ďalšie funkcie. 

Ak chcete zobraziť dokumenty, ktoré sa zdieľajú:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Posledné alebo na tlačidlo Posledné  v správcovi dokumentov. Vaše zdieľané dokumenty sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na postrannom paneli správcu dokumentov na položku Zdieľané.

Pri upravovaní zdieľaného dokumentu môžete až na niekoľko výnimiek používať všetky funkcie aplikácií Pages, Numbers a Keynote

Sledovanie, kto pracuje s dokumentom

Ak sa chcete pozrieť, kto sa k dokumentu pridal, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa vedľa mena používateľa v zozname zobrazuje bodka, znamená to, že daný používateľ má dokument otvorený. Ak chcete s ostatnými účastníkmi komunikovať, môžete priamo v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote používať vlákna komentárov, ktoré umožňujú vkladať komentáre a odpovedať na ne.

Sledovanie úprav ostatných

Úpravy dokumentu sa zobrazujú v reálnom čase – uvidíte farebne odlíšené kurzory, texty a vybrané objekty. Ak sa chcete pozrieť, kde používatelia vykonávajú úpravy, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať  a potom na bodku vedľa mena danej osoby.

Skrytie alebo zobrazenie aktivity spolupráce

Aktivitu spolupráce môžete kedykoľvek skryť alebo zobraziť.

 • Na Macu vyberte položky Zobraziť > Skryť aktivitu spolupráce. Alebo vyberte položky Zobraziť > Zobraziť aktivitu spolupráce.
 • V iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac  a zapnite alebo vypnite možnosť Aktivita spolupráce.
 • Na stránke iCloud.com na Macu alebo počítači kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Zobraziť  a potom vyberte položku Skryť aktivitu spolupráce alebo Zobraziť aktivitu spolupráce.

Úpravy, keď ste offline

V iPhone, iPade a Macu môžete zdieľaný dokument upravovať len vtedy, keď máte zariadenie pripojené na internet. Ak pripojené nie je alebo ak sa počas spolupráce odpojíte, aplikácia zobrazí upozornenie s otázkou, či chcete pracovať s offline kópiou dokumentu. 

Ak sa odpojíte počas spolupráce na stránke iCloud.com, vaše zmeny sa ostatným nebudú zobrazovať, kým sa znova nepripojíte na internet.

Zmena nastavení jazyka a oblasti

Nastavenia jazyka a oblasti vášho dokumentu sa budú zhodovať s nastavením jazyka a oblasti systému vášho zariadenia vo chvíli, keď pozývate ostatných na spoluprácu. Keď pozvete ostatných na spoluprácu na dokumente, nemôžete používať vlastné formátovanie podľa oblasti.

Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, vypnite spoluprácu, vykonajte požadované zmeny a potom dokument znova zdieľajte.


Zastavenie zdieľania dokumentu

Otvorte dokument, následne klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať  > Zastaviť zdieľanie a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak budete dokument neskôr znova zdieľať, odkaz zostane rovnaký. Ak v možnostiach zdieľania dokumentu nastavíte možnosť „Len pozvaní používatelia“, budete musieť účastníkov pozvať znova.


Funkcie, ktoré počas spolupráce nie sú podporované

Ak potrebujete používať niektoré z týchto funkcií, zastavte zdieľanie dokumentu, vykonajte požadované zmeny a dokument znova zdieľajte. Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak ste dokument obmedzili na možnosť „Len pozvaní používatelia“, budete musieť všetkých ostatných pozvať znova.

Počas spolupráce s ostatnými v súčasnosti nie sú dostupné tieto funkcie:

Pages, Numbers a Keynote

 • Pridávanie alebo úprava multimediálnych súborov väčších ako 50 MB1
 • Zmenšenie veľkosti súboru (Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru)2
 • Ťahanie riadkov a stĺpcov medzi oblasťami s textom a hlavičkami v tabuľkách
 • Vytváranie, mazanie alebo zmena poradia štýlov
 • Úprava pomocou softvéru Ruby v ázijských jazykoch
 • Zmena miestneho nastavenia dokumentu alebo používania vlastných formátov podľa oblasti
 • Vytváranie alebo úprava vlastných formátov buniek

Pages

 • Úprava nastavení vysvetliviek
 • Vkladanie, vystrihovanie, kopírovanie, odstraňovanie, duplikovanie, zmena usporiadania alebo úprava sekcií
 • Úprava nastavení koncových poznámok
 • Pridávanie a úprava predlôh objektov 
 • Vkladanie dynamických polí s dátumom a časom
 • Prevod dokumentov textového editora na dokumenty s rozložením strany a naopak  
 • Úprava nastavení číslovania strán 
 • Pridávanie alebo úprava predlôh
 • Opakované použitie predlohy

Numbers

 • Vytváranie alebo úprava formulárov v iPhone alebo iPade
 • Vkladanie dynamických polí
 • Kopírovanie alebo vkladanie štýlov tabuliek
 • Transponovanie tabuliek

Keynote

 • Zmena veľkosti snímky 
 • Zmena témy 
 • Nahrávanie prezentácie alebo prehrávanie predtým nahranej prezentácie 
 • Pridávanie alebo úprava zvukových stôp 
 • Úprava poznámok prezentátora počas prehrávania prezentácie
 • Odstraňovanie zvukových stôp alebo stôp
 • Odstraňovanie existujúcej nahrávky prezentácie

Pages, Numbers a Keynote pre iCloud

Pri spolupráci na stránke iCloud.com niektoré funkcie nie sú momentálne dostupné:

 • Ak je v dokumente aplikácie Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete si ho zobraziť a vybrať text, ale nemôžete ho upraviť.
 • Ak máte v dokumente aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote zvislý text, môžete si zobraziť obrázok dokumentu na stránke iCloud.com, no nemôžete ho upraviť.
 • Úprava objekty vnútri skupín

V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote v iPhone, iPade a Macu môžete dokumenty so zapnutým sledovaním zmien a so zvislým textom stále upravovať.

1 Na stránke iCloud.com možno pridávať len obrázky do veľkosti 10 MB.

2 Zdieľaný dokument sa zmenšiť nedá, môžete však zmenšiť jeho kópiu.


Ak spolupráca nie je dostupná

Ak používate aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote a spolupráca nie je dostupná, je možné, že tieto aplikácie budete musieť v iPhone, iPade alebo Macu aktualizovať. Zapnite si automatické aktualizácie, aby vaše aplikácie boli vždy aktuálne. Ak je vaše zariadenie na aktualizovanie aplikácie zastarané, stále môžete pomocou Macu alebo PC spolupracovať online na stránke iCloud.com

Ak chcete niekomu poslať kópiu dokumentu, nemusíte na to používať funkcie spolupráce:

 • Na Macu prejdite do menu Zdieľať > Odoslať kópiu. Ak chcete pridať odkaz na panel s nástrojmi, kliknite so stlačeným klávesom Control na panel s nástrojmi a vyberte možnosť Prispôsobiť panel s nástrojmi. Potom na panel s nástrojmi potiahnite tlačidlo Odoslať kópiu.  
 • V iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac  > Zdieľať. 
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nástroje  > Odoslať kópiu.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: