Spolupráca v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Na svojich dokumentoch môžete v reálnom čase spolupracovať s inými používateľmi. Možnosti spolupráce sú vstavané v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade, iPode touch, Macu a online na stránke iCloud.com.

Na spoluprácu na iPhone, iPade alebo Macu potrebujete iPhone, iPad alebo Mac so systémom iOS 12, iPadOS či macOS Mojave alebo novším a aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote vo verzii 10.0 alebo novšej. 

Ak chcete spolupracovať prostredníctvom aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote online na stránke iCloud.com, budete pre Mac potrebovať prehliadač Safari 9.1.3 alebo novší, prípadne prehliadač Google Chrome. Na PC budete potrebovať prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Pozvanie ostatných na spoluprácu

Keď pozývate ľudí, aby spolupracovali na dokumente, tabuľke alebo prezentácii, pošlete im odkaz na stránku iCloud.com. Prezerať a upravovať zdieľaný dokument môže najviac 100 ľudí súčasne.

Názov dokumentu je súčasťou adresy URL. Ak je názov alebo obsah dokumentu dôverný, požiadajte účastníkov, aby odkaz neposielali iným osobám.

Môžete tiež pozvať druhých, aby spolupracovali na dokumentoch aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote zdieľaním priečinka v službe iCloud Drive. Keď zdieľate priečinok, všetky dokumenty aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote v zdieľanom priečinku sa automaticky stávajú dokumentmi, na ktorých sa spolupracuje. 

Ľudia, ktorých pozvete, si môžu otvoriť a prezerať zdieľaný dokument akejkoľvek veľkosti. Ak je váš dokument väčší ako 2 GB a chcete, aby ho mohli pozvaní ľudia upravovať, predtým ako ich pozvete pomocou aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote pre iPhone, iPad alebo Mac, zmenšite veľkosť dokumentu na menej ako 2 GB.

Pozvanie spolupracovníkov z iPhonu alebo iPadu

 1. Prihláste sa na zariadení do iCloudu a potom zapnite službu iCloud Drive pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote.
 2. Zdieľanie je možné z otvoreného dokumentu alebo zo správcu dokumentov.
  • V otvorenom dokumente klepnite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Spolupracovať .
  • V správcovi dokumentov klepnite na položku Prechádzať, na položku Vybrať a potom na dokument, ktorý chcete zdieľať. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a potom na možnosť Pridať ľudí. Možno bude potrebné najskôr dokument stiahnuť do zariadenia.
 3. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, klepnite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť. V predvolenom nastavení môžu používatelia, ktorých ste pozvali, dokument upravovať.
 4. Klepnite na preferovaný spôsob odoslania odkazu.
 5. Pridajte ďalšie potrebné informácie a správu odošlite alebo zverejnite.

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Spolupracovať . Táto ikona taktiež uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov z Macu

 1. Prihláste sa na zariadení do iCloudu a potom zapnite službu iCloud Drive pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote.
 2. Otvorte dokument aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote, ktorý chcete zdieľať.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Spolupracovať .
 4. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 5. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumente.
 6. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Spolupracovať . Táto ikona taktiež uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov zo stránky iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou svojho Apple ID a otvorte aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote.
 2. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.
 3. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať .
 4. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na položku Možnosti zdieľania. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 5. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumentoch. Ak máte k iCloudu prístup len cez web, musíte odkaz skopírovať. 
 6. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

V hornej časti dokumentu sa zobrazí ikona Spolupracovať . Táto ikona taktiež uvádza, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Obmedzenie dokumentu

Ak dokument obmedzíte, aby na ňom mohli spolupracovať len pozvaní používatelia, musia sa pomocou svojho účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com.

 1. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať .
 2. Vyberte položku Možnosti zdieľania a vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete povoliť prístup k dokumentu len určitým ľuďom, vyberte možnosť Len pozvaní užívatelia. Aby títo účastníci mohli zdieľaný dokument otvoriť, musia sa pomocou účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com. Ak účet Apple ID nemajú, môžu si ho vytvoriť po tom, ako s nimi začnete dokument zdieľať.
  • Ak chcete, aby zdieľaný dokument mohol otvoriť ktokoľvek, kto má naň odkaz, vyberte možnosť „Ktokoľvek s odkazom“.
  • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument upravovať a tlačiť, vyberte možnosť „Môže vykonávať zmeny“.

Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument zobraziť a tlačiť, ale nie upravovať, vyberte možnosť „Len prezeranie“.

Možnosti zdieľania môžete kedykoľvek zmeniť. Urobíte to tak, že kliknete alebo klepnete na tlačidlo Spolupracovať  a potom vykonáte požadované zmeny.

Nastavenie hesla

Dokument môžete tiež zabezpečiť pomocou hesla, aby ho mohli otvoriť len používatelia, ktorí heslo poznajú:

 • Na Macu vyberte položky Súbor > Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na položku Nastaviť heslo.
 • Na iPhone alebo iPade klepnite v otvorenom dokumente na tlačidlo Viac , klepnite na položku Nastaviť heslo, zadajte požadované informácie a potom klepnite na položku Hotovo.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nástroje , kliknite na položku Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na položku Nastaviť heslo.

Ak ako možnosť zdieľania vyberiete „Len pozvaní užívatelia“, heslo dokumentu budú môcť pridať, zmeniť a vymazať len ľudia s povolením na úpravy. V opačnom prípade budete môcť heslo upravovať len vy.


Spolupráca na zdieľanom dokumente

V reálnom čase môžete sledovať úpravy ostatných používateľov, skryť alebo zobraziť aktivitu úprav a používať ďalšie funkcie. 

Ak chcete zobraziť dokumenty, ktoré sa zdieľajú:

 • Na iPhone alebo iPade klepnite na položku Posledné alebo na tlačidlo Posledné  v správcovi dokumentov. Vaše zdieľané dokumenty sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na postrannom paneli správcu dokumentov na položku Zdieľané.

Pri upravovaní zdieľaného dokumentu môžete až na niekoľko výnimiek používať všetky funkcie aplikácií Pages, Numbers a Keynote

Sledovanie, kto pracuje s dokumentom

Ak sa chcete pozrieť, kto sa k dokumentu pridal, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa vedľa mena používateľa v zozname zobrazuje bodka, znamená to, že daný používateľ má dokument otvorený. Klepnutím alebo kliknutím na bodku zobrazíte miesto, na ktorom príslušný používateľ vykonáva úpravy.

Ak chcete s ostatnými účastníkmi komunikovať, môžete priamo v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote používať vlákna komentárov, ktoré umožňujú vkladať komentáre a odpovedať na ne.

Úpravy v režime offline

Aj keď nie ste pripojený na internet, môžete zdieľaný dokument naďalej upravovať. Úpravy, ktoré vykonáte v režime offline, sa uložia najmenej na 30 dní a po návrate do režimu online sa automaticky nahrajú do iCloudu. Vaše zmeny sa ostatných účastníkom zobrazia po nahratí. Stav synchronizácie dokumentu môžete na iPhone alebo iPade skontrolovať pomocou správcu dokumentov a na Macu výberom položky Zobraziť > Zobraziť stav synchronizácie.

Ak chcete poslať kópiu dokumentu s vašimi zmenami niekomu inému pred nahratím zmien, na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac , na Macu kliknite na položku Zdieľať a potom vyberte položku Odoslať kópiu. Ak pripojíte dokument z aplikácie Súbory (na iPhone alebo iPade), prípadne vo Finderi (na Macu), vaše zmeny sa nezačlenia. Ak niekto, s ktorým spolupracujete, vymaže objekt, snímku aplikácie Keynote alebo hárok aplikácie Numbers, ktoré ste upravili v režime offline, tieto úpravy sa v dokumente po vašom návrate do režimu online a synchronizovaní dokumentu s iCloudom neprejavia.


Zastavenie zdieľania dokumentu

Otvorte dokument, následne klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať  > Zastaviť zdieľanie a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak budete dokument neskôr znova zdieľať, odkaz zostane rovnaký. Ak v možnostiach zdieľania dokumentu nastavíte možnosť „Len pozvaní užívatelia“, budete musieť účastníkov pozvať znova.


Funkcie, ktoré počas spolupráce nie sú podporované

Ak potrebujete používať niektoré z týchto funkcií, zastavte zdieľanie dokumentu, vykonajte požadované zmeny a dokument znova zdieľajte. Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak ste dokument obmedzili na možnosť „Len pozvaní užívatelia“, budete musieť všetkých ostatných pozvať znova.

Počas spolupráce s ostatnými v súčasnosti nie sú dostupné tieto funkcie:

Pages, Numbers a Keynote

 • Pridávanie alebo úprava multimediálnych súborov väčších ako 50 MB1
 • Zmenšenie veľkosti súboru (Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru)2
 • Ťahanie riadkov a stĺpcov medzi oblasťami s textom a hlavičkami v tabuľkách
 • Vytváranie, mazanie alebo zmena poradia štýlov
 • Úprava pomocou softvéru Ruby v ázijských jazykoch
 • Vytváranie alebo úprava vlastných formátov buniek
 • Nahradenie všetkých výskytov písma v dokumente 

Pages

 • Úprava nastavení vysvetliviek
 • Vkladanie, vystrihovanie, kopírovanie, odstraňovanie, duplikovanie, zmena usporiadania alebo úprava sekcií
 • Úprava nastavení koncových poznámok
 • Pridávanie a úprava predlôh objektov 
 • Vkladanie dynamických polí s dátumom a časom
 • Prevod dokumentov textového editora na dokumenty s rozložením strany a naopak  
 • Úprava nastavení číslovania strán 
 • Pridávanie alebo úprava predlôh
 • Opakované použitie predlohy

Numbers

 • Vytváranie alebo úprava formulárov na iPhone alebo iPade
 • Vkladanie dynamických polí
 • Kopírovanie alebo vkladanie štýlov tabuliek
 • Transponovanie tabuliek

Keynote

 • Zmena veľkosti snímky 
 • Zmena témy 
 • Nahrávanie prezentácie alebo prehrávanie predtým nahranej prezentácie 
 • Pridávanie alebo úprava zvukových stôp 
 • Úprava poznámok prezentátora počas prehrávania prezentácie
 • Odstraňovanie zvukových stôp alebo stôp
 • Odstraňovanie existujúcej nahrávky prezentácie

Pages, Numbers a Keynote pre iCloud

Pri spolupráci na stránke iCloud.com niektoré funkcie nie sú momentálne dostupné:

 • Ak je v dokumente aplikácie Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete si ho zobraziť a vybrať text, ale nemôžete ho upraviť.
 • Ak máte v dokumente aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote zvislý text, môžete si zobraziť obrázok dokumentu na stránke iCloud.com, no nemôžete ho upraviť.
 • Úprava objektov vo vnútri skupín

V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade a Macu môžete dokumenty so zapnutým sledovaním zmien a so zvislým textom stále upravovať.

1 Na stránke iCloud.com možno pridávať len obrázky do veľkosti 10 MB.

2 Zdieľaný dokument sa zmenšiť nedá, môžete však zmenšiť jeho kópiu.


Ak spolupráca nie je dostupná

Ak používate aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote a spolupráca nie je dostupná, je možné, že tieto aplikácie budete musieť v iPhone, iPade alebo Macu aktualizovať. Zapnite si automatické aktualizácie, aby vaše aplikácie boli vždy aktuálne. Ak je vaše zariadenie na aktualizovanie aplikácie zastarané, stále môžete pomocou Macu alebo PC spolupracovať online na stránke iCloud.com

Ak chcete niekomu poslať kópiu dokumentu, nemusíte na to používať funkcie spolupráce:

 • Na Macu prejdite do menu Zdieľať > Odoslať kópiu.
 • Na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac  > Zdieľať. 
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nástroje  > Odoslať kópiu.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: