Spolupráca v apkách Pages, Numbers a Keynote

Na svojich dokumentoch môžete v reálnom čase spolupracovať s inými používateľmi. Možnosti spolupráce sú vstavané v apkách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade, iPode touch, Macu a online na stránke iCloud.com.

Na spoluprácu na iPhone, iPade alebo Macu potrebujete iPhone, iPad alebo Mac so systémom iOS 13.1, iPadOS 13.1 či macOS Catalina alebo novším a apku Pages, Numbers alebo Keynote vo verzii 11.1 alebo novšej.

Ak chcete spolupracovať prostredníctvom apky Pages, Numbers alebo Keynote online na stránke iCloud.com, budete pre Mac potrebovať prehliadač Safari 9.1.3 alebo novší, prípadne prehliadač Google Chrome. Na PC budete potrebovať prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.


Pozvanie iných používateľov na spoluprácu

Keď pozývate ľudí, aby spolupracovali na dokumente, tabuľke alebo prezentácii, pošlete im odkaz na stránku iCloud.com. Prezerať a upravovať zdieľaný dokument môže najviac 100 ľudí súčasne.

Názov dokumentu je súčasťou URL adresy. Ak je názov alebo obsah dokumentu dôverný, požiadajte účastníkov, aby odkaz neposielali iným osobám.

Môžete tiež pozvať druhých, aby spolupracovali na dokumentoch apky Pages, Numbers alebo Keynote zdieľaním priečinka v službe iCloud Drive. Keď zdieľate priečinok, všetky dokumenty apky Pages, Numbers alebo Keynote v zdieľanom priečinku sa pre všetkých používateľov, s ktorými sa priečinok zdieľa, automaticky stanú dokumentmi s aktivovanou spoluprácou. 

Ľudia, ktorých pozvete, si môžu otvoriť a prezerať zdieľaný dokument akejkoľvek veľkosti. Ak je váš dokument väčší ako 2 GB a chcete, aby ho mohli pozvaní ľudia upravovať, predtým, ako ich pozvete pomocou apky Pages, Numbers alebo Keynote pre iPhone, iPad alebo Mac, zmenšite veľkosť dokumentu na menej ako 2 GB.

Pozvanie spolupracovníkov z iPhonu alebo iPadu

 1. Prihláste sa na zariadení do iCloudu a potom zapnite službu iCloud Drive pre apky Pages, Numbers a Keynote.
 2. V otvorenom dokumente klepnite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa dokument nachádza v zdieľanom priečinku, po klepnutí na Zobraziť zdieľaný priečinok v menu Spolupracovať môžete upravovať zoznam pozvaných.
 3. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, klepnite na Možnosti zdieľania, vyberte požadované možnosti a klepnite na Zdieľať súbor. V predvolenom nastavení môžu používatelia, ktorých ste pozvali, dokument upravovať.
 4. Vyberte, ako chcete pozvať iných používateľov na spoluprácu, a potom odošlite odkaz.

Navrchu dokumentu sa zobrazí tlačidlo Spolupracovať  so značkou zaškrtnutia. Táto ikona informuje aj o tom, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov z Macu

 1. Prihláste sa na zariadení do iCloudu a potom zapnite službu iCloud Drive pre apky Pages, Numbers a Keynote.
 2. Otvorte dokument apky Pages, Numbers alebo Keynote, ktorý chcete zdieľať.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa dokument nachádza v zdieľanom priečinku, kliknite na Zobraziť zdieľaný priečinok.
 4. Ak chcete v dokumente nastaviť obmedzenia, v rozbaľovacích menu vyberte používateľov, ktorí k nemu budú mať prístup, a akcie s dokumentom, pre ktoré budú mať povolenie.
 5. Vyberte, ako chcete pozvať iných používateľov na spoluprácu.
 6. Kliknite na Zdieľať a odošlite odkaz. 

Navrchu dokumentu sa zobrazí tlačidlo Spolupracovať  so značkou zaškrtnutia. Táto ikona informuje aj o tom, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Pozvanie spolupracovníkov zo stránky iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou svojho Apple ID a otvorte apku Pages, Numbers alebo Keynote.
 2. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.
 3. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa dokument nachádza v zdieľanom priečinku, kliknite na Zobraziť zdieľaný priečinok.
 4. Ak chcete nastaviť obmedzenia, kto si môže dokument prezerať a kto ho môže meniť, kliknite na Možnosti zdieľania. V predvolenom nastavení môžu pozvaní používatelia dokument upravovať.
 5. Vyberte spôsob, akým chcete pozvať ostatných používateľov na spoluprácu na dokumentoch. Ak máte k iCloudu prístup len cez web, musíte odkaz skopírovať. 
 6. Kliknite na Zdieľať a správu odošlite alebo zverejnite. 

Navrchu dokumentu sa zobrazí tlačidlo Spolupracovať  so značkou zaškrtnutia. Táto ikona informuje aj o tom, koľko ľudí okrem vás má dokument otvorený.

Obmedzenie dokumentu

Ak dokument obmedzíte, aby na ňom mohli spolupracovať len pozvaní používatelia, musia sa pomocou svojho účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com.

 1. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa dokument nachádza v zdieľanom priečinku, klepnite alebo kliknite na Zobraziť zdieľaný priečinok.
 2. Vyberte Možnosti zdieľania a vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete povoliť prístup k dokumentu len určitým ľuďom, vyberte možnosť Len pozvaní užívatelia. Aby títo účastníci mohli zdieľaný dokument otvoriť, musia sa pomocou účtu Apple ID prihlásiť do iCloudu alebo na stránke iCloud.com. Ak účet Apple ID nemajú, môžu si ho vytvoriť po tom, ako s nimi začnete dokument zdieľať.
  • Ak chcete, aby zdieľaný dokument mohol otvoriť ktokoľvek, kto má naň odkaz, vyberte možnosť „Ktokoľvek s odkazom“.
  • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument upravovať a tlačiť, vyberte možnosť „Môže vykonávať zmeny“.
  • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument zobraziť a tlačiť, ale nie upravovať, vyberte možnosť „Len prezeranie“.

Možnosti zdieľania môžete kedykoľvek zmeniť. Urobíte to tak, že kliknete alebo klepnete na tlačidlo Spolupracovať  a potom vykonáte požadované zmeny.

Nastavenie hesla

Dokument môžete tiež zabezpečiť pomocou hesla, aby ho mohli otvoriť len používatelia, ktorí heslo poznajú:

 • Na Macu vyberte Súbor > Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na Nastaviť heslo.
 • Na iPhone alebo iPade klepnite v otvorenom dokumente na tlačidlo Viac , klepnite na Nastaviť heslo, zadajte požadované informácie a potom klepnite na Hotovo.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nástroje , kliknite na Nastaviť heslo, zadajte heslo a pomôcku a potom kliknite na Nastaviť heslo.

Ak ako možnosť zdieľania vyberiete „Len pozvaní užívatelia“, heslo dokumentu budú môcť pridať, zmeniť a vymazať len ľudia s povolením na úpravy. V opačnom prípade budete môcť heslo upravovať len vy.


Spolupráca na zdieľanom dokumente

V reálnom čase môžete sledovať úpravy ostatných používateľov, skryť alebo zobraziť aktivitu úprav a používať ďalšie funkcie. 

Ak chcete zobraziť dokumenty, ktoré sa zdieľajú:

 • Na iPhone alebo iPade klepnite na položku Posledné alebo na tlačidlo Posledné  v správcovi dokumentov. Vaše zdieľané dokumenty sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na postrannom paneli správcu dokumentov na Zdieľané.

Pri upravovaní zdieľaného dokumentu môžete až na niekoľko výnimiek používať všetky funkcie apiek Pages, Numbers a Keynote

Sledovanie, kto pracuje s dokumentom

Ak sa chcete pozrieť, kto sa k dokumentu pridal, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať . Ak sa vedľa používateľského mena v zozname zobrazuje bodka, znamená to, že daný používateľ má dokument otvorený. Klepnutím alebo kliknutím na bodku zobrazíte miesto, na ktorom príslušný používateľ vykonáva úpravy.

Ak chcete s ostatnými účastníkmi komunikovať, môžete priamo v apkách Pages, Numbers a Keynote používať vlákna komentárov, ktoré umožňujú vkladať komentáre a odpovedať na ne.

Úpravy v režime offline

Aj keď nie ste pripojený na internet, môžete zdieľaný dokument naďalej upravovať. Úpravy, ktoré vykonáte v režime offline, sa uložia najmenej na 30 dní a po návrate do režimu online sa automaticky nahrajú do iCloudu. Vaše zmeny sa ostatným účastníkom zobrazia po nahratí. Stav synchronizácie dokumentu môžete na iPhone alebo iPade skontrolovať pomocou správcu dokumentov a na Macu výberom položky Zobraziť > Zobraziť stav synchronizácie.

Ak chcete poslať kópiu dokumentu so svojimi zmenami niekomu inému pred nahratím zmien, na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac  alebo na Macu kliknite na Zdieľať a potom vyberte Odoslať kópiu. Ak pripojíte dokument z apky Súbory (na iPhone alebo iPade) alebo z Findera (na Macu), vaše zmeny sa nezačlenia. Ak niekto, s kým spolupracujete, vymaže objekt, snímku apky Keynote alebo hárok apky Numbers, ktoré ste upravili offline, tieto úpravy sa v dokumente po vašom návrate do režimu online a synchronizovaní dokumentu s iCloudom neprejavia.


Zastavenie zdieľania dokumentu

Otvorte dokument, potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo Spolupracovať  > Zastaviť zdieľanie a potom klepnite alebo kliknite na OK.

Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak budete dokument neskôr znova zdieľať, odkaz zostane rovnaký. Ak v možnostiach zdieľania dokumentu nastavíte možnosť „Len pozvaní užívatelia“, budete musieť účastníkov pozvať znova.

Ak chcete prestať zdieľať dokument, ktorý sa nachádza v zdieľanom priečinku, presuňte dokument mimo zdieľaného priečinka.


Funkcie, ktoré počas spolupráce nie sú podporované

Ak potrebujete používať niektorú z týchto funkcií, zastavte zdieľanie dokumentu, vykonajte požadované zmeny a dokument znova zdieľajte. Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak ste dokument obmedzili na možnosť „Len pozvaní užívatelia“, budete musieť všetkých ostatných pozvať znova.

Počas spolupráce s ostatnými v súčasnosti nie sú dostupné tieto funkcie:

Pages, Numbers a Keynote

 • Pridávanie alebo úprava multimediálnych súborov väčších ako 50 MB.1
 • Zmenšenie veľkosti súboru (Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru).2
 • Ťahanie riadkov a stĺpcov medzi oblasťami s textom a hlavičkami v tabuľkách.
 • Vytváranie, mazanie alebo zmena poradia štýlov.
 • Úprava pomocou softvéru Ruby v ázijských jazykoch.
 • Vytváranie a úprava vlastných formátov buniek.
 • Nahradenie všetkých výskytov písma v dokumente.

Pages

 • Úprava nastavení vysvetliviek.
 • Vkladanie, vystrihovanie, kopírovanie, odstraňovanie, duplikovanie, zmena usporiadania alebo úprava sekcií.
 • Úprava nastavení koncových poznámok.
 • Pridávanie a úprava objektov rozloženia sekcie.
 • Vkladanie dynamických polí s dátumom a časom.
 • Prevod dokumentov textového editora na dokumenty s rozložením strany a naopak.
 • Úprava nastavení číslovania strán. 
 • Pridávanie alebo úprava šablón strán.
 • Opakované použitie šablóny strany na stranu.

Numbers

 • Vkladanie dynamických polí.
 • Kopírovanie alebo vkladanie štýlov tabuliek.
 • Transponovanie tabuliek.

Keynote

 • Zmena veľkosti snímok.
 • Zmena témy.
 • Nahrávanie prezentácií alebo prehrávanie predtým nahraných prezentácií. 
 • Pridávanie alebo úprava zvukových stôp. 
 • Úprava poznámok prezentátora počas prehrávania prezentácie.
 • Odstraňovanie zvukových stôp alebo stôp.
 • Odstraňovanie existujúcich nahrávok prezentácií.

Pages, Numbers a Keynote pre iCloud

Pri spolupráci na stránke iCloud.com niektoré funkcie nie sú momentálne dostupné:

 • Ak je v dokumente apky Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete si ho zobraziť a vybrať text, ale nemôžete ho upraviť.
 • Ak máte v dokumente apky Pages, Numbers alebo Keynote zvislý text, môžete si zobraziť obrázok dokumentu na stránke iCloud.com, no nemôžete ho upraviť.
 • Úprava objektov vo vnútri skupín.

V apkách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade a Macu môžete dokumenty so zapnutým sledovaním zmien a so zvislým textom stále upravovať.

1. Na stránke iCloud.com možno pridávať len obrázky do veľkosti 10 MB.

2. Zdieľaný dokument sa zmenšiť nedá, môžete však zmenšiť jeho kópiu.


Ak spolupráca nie je dostupná

Ak používate apku Pages, Numbers alebo Keynote a spolupráca nie je dostupná, tieto apky budete možno musieť v iPhone, iPade alebo Macu aktualizovať. Zapnite si automatické aktualizácie, aby vaše apky boli vždy aktuálne. Ak je vaše zariadenie na aktualizovanie apky zastarané, stále môžete pomocou Macu alebo PC spolupracovať online na stránke iCloud.com

Ak chcete niekomu poslať kópiu dokumentu, nemusíte na to používať funkcie spolupráce:

 • Na Macu prejdite do menu Zdieľať > Odoslať kópiu.
 • Na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac  > Zdieľať. 
 • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nástroje  > Odoslať kópiu.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: