Manuálna aktualizácia apiek na hodinkách Apple Watch

Môžete vypnúť automatické aktualizácie a aktualizovať apky manuálne. Alebo môžete zapnúť automatické aktualizácie, aby ste nemuseli manuálne aktualizovať každú apku.

Manuálna aktualizácia apiek

Na iPhone a iPade sa apky, ktoré si stiahnete z App Storu, predvolene aktualizujú automaticky. Ak sa však vyskytne problém, môžete apku aktualizovať manuálne.

Manuálna aktualizácia apiek na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte App Store.

 2. Klepnite na ikonu svojho profilu v hornej časti obrazovky.

 3. Rolovaním môžete prechádzať čakajúce aktualizácie a poznámky k vydaniu. Klepnutím na Aktualizovať vedľa určitej apky aktualizujete len danú apku. Alebo môžete klepnúť na Aktualizovať všetky.

  iPhone so zobrazeným tlačidlom Aktualizovať všetky.

Prečítajte si, čo robiť, ak na iPhone alebo iPade nemôžete aktualizovať apku

Manuálna aktualizácia apiek na Macu

 1. Otvorte App Store.

 2. Na postrannom paneli kliknite na možnosť Aktualizácie.

 3. Kliknutím na položku Aktualizovať vedľa určitej apky aktualizujete len danú apku. Alebo môžete kliknúť na Aktualizovať všetky.

  Mac so stránkou Aktualizácie v App Store.

Ak apku na Macu nemáte z App Storu, o pomoc s aktualizáciami požiadajte jej vývojára.

Prečítajte si, čo robiť, ak na Macu nemôžete aktualizovať apku

Manuálna aktualizácia apiek v hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte App Store a odrolujte nadol.

 2. Klepnite na Účet.

 3. Klepnite na položku Aktualizácie.

 4. Klepnutím na Aktualizovať vedľa určitej apky aktualizujete len danú apku. Alebo môžete klepnúť na Aktualizovať všetky.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií

Ak uprednostňujete manuálne aktualizácie všetkých apiek, môžete automatické aktualizácie vypnúť. Keď to urobíte, vždy, keď bude vydaná aktualizácia niektorej z vašich apiek, dostanete hlásenie z App Storu.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií na iPhone alebo iPade

 1. Prejdite na Nastavenia.

 2. Klepnite na App Store.

 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Aktualizácie apiek.

  iPhone so zobrazenými možnosťami App Storu v Nastaveniach vrátane možnosti Aktualizácie apiek.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií na Macu

 1. Otvorte App Store.

 2. V lište v hornej časti obrazovky vyberte App Store > Nastavenia.

 3. Vyberte možnosť Automatické aktualizácie alebo jej výber zrušte.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií na hodinkách Apple Watch

 1. Prejdite na Nastavenia > App Store.

 2. Zapnite alebo vypnite možnosť Automatické aktualizácie.

Môžete aj otvoriť na iPhone apku Watch, rolovať na App Store, klepnúť na túto položku a zapnúť alebo vypnúť možnosť Automatické aktualizácie.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií na Apple TV HD alebo 4K

 1. Prejdite na Nastavenia > Apky.

 2. Vyberte možnosť Automaticky aktualizovať apky alebo jej výber zrušte.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: