Pripojenie študentského informačného systému k službe Apple School Manager

Prečítajte si, ktoré študentské informačné systémy (SIS) podporuje služba Apple School Manager a ako k nej pripojiť systém SIS a importovať z neho údaje.

Čo sa stane, keď sa pripojíte k službe Apple School Manager

Službu Apple School Manager možno zabezpečene pripojiť k podporovaným študentským informačným systémom (SIS). Keď sa pripojíte k systému SIS, do služby Apple School Manager sa importujú informácie o študentoch, zamestnancoch, triedach a skupinách a na ich základe sa vytvoria spravované Apple ID, pracoviská a kurzy. Zmeny vykonané v systéme SIS sa automaticky aktualizujú v službe Apple School Manager.

Pripojenie systému SIS

Ak už na importovanie informácií používate protokol SFTP, pred pripojením systému SIS k službe Apple School Manager si prečítajte tieto informácie.

 1. Prihláste sa do služby Apple School Manager.
 2. Kliknite na položku Nastavenia v ľavom dolnom rohu, vyberte položku Zdroj dát a potom kliknite na položku Pripojiť.
  Pred pripojením k systému SIS musíte overiť doménu.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať vedľa položky „Vyhľadajte žiakov, študentov, zamestnancov, triedy alebo skupiny“ a vyberte možnosť Študentský informačný systém (SIS).
 4. Vo vyskakovacom menu vyberte požadovaný systém SIS a kliknite na položku Pripojiť.
 5. Každý systém SIS pracuje s údajmi a zabezpečením inak. Podľa pokynov na obrazovke autorizujte konkrétny systém SIS.
 6. Zadajte všetky požadované informácie a kliknite na položku Pripojiť.
 7. Počkajte na dokončenie procesu kopírovania. V závislosti od rýchlosti pripojenia a množstva kopírovaných údajov môže tento proces trvať dlhšie.
 8. Skontrolujte prípadné chyby, ktoré sa zistili počas procesu kopírovania. Tieto chyby je potrebné opraviť v systéme SIS.
 9. Kliknutím na položku „Skontrolovať údaje v systéme [názov systému SIS]“ zobrazte pridané údaje.
 10. Skontrolujte ich správnosť a kliknite na položku Potvrdiť.

Po dokončení úvodného importu sa zobrazí názov systému SIS a obsah, ktorý sa importoval. Služba Apple School Manager sa zo systému SIS aktualizuje každých 24 hodín. Keď do systému SIS pridáte nového študenta, služba Apple School Manager mu automaticky vytvorí účet a spravované Apple ID. Keď budú tieto prihlasovacie údaje vytvorené, môžete ich zdieľať s vlastníkom účtu.

Počas letných prázdnin mnohé zo systémov SIS nevracajú žiadne údaje, pretože sú nastavené tak, aby načítavali len aktuálne informácie. Ide o očakávané správanie systému SIS. Aby bolo možné synchronizovať údaje so službou Apple School Manager, musí byť v systéme SIS nastavené aktívne obdobie s dátumom začiatku v deň synchronizácie údajov alebo skôr.

Ak ste už v minulosti používali protokol SFTP

V závislosti od záznamov exportovaných zo systému SIS môžete na nahranie informácií o študentoch, zamestnancoch, triedach a skupinách do služby Apple School Manager použiť aj protokol SFTP. Ak ste už používateľov, triedy a skupiny vytvorili nahraním údajov cez protokol SFTP a prejdete z protokolu SFTP na priame pripojenie k systému SIS, služba Apple School Manager vytvorí pre všetkých používateľov nové ID. To znamená, že používatelia, ktorých ste už predtým vytvorili pomocou protokolu SFTP, pravdepodobne budú mať duplicitné účty. Ak sa chcete duplicitným účtom vyhnúť, zostaňte pri používaní protokolu SFTP a nepoužívajte priame pripojenie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: