Pripojenie študentského informačného systému k Apple School Manageru

Prečítajte si, ktoré študentské informačné systémy (SIS) podporuje Apple School Manager a ako k nemu pripojiť systém SIS a importovať z neho údaje.

Čo sa stane, keď sa pripojíte k Apple School Manageru

Apple School Manager možno zabezpečene pripojiť k podporovaným študentským informačným systémom (SIS). Keď sa pripojíte k systému SIS, do Apple School Managera sa importujú informácie o študentoch, zamestnancoch, triedach a skupinách a na ich základe sa vytvoria spravované Apple ID, pracoviská a kurzy. Zmeny vykonané v systéme SIS sa automaticky aktualizujú v Apple School Manageri.

Pripojenie systému SIS

Ak ste už na importovanie informácií použili protokol SFTP, pozrite si pred pripojením riešenia SIS k Apple School Manageru informácie o protokole SFTP v nasledujúcej časti.

 1. Prihláste sa do Apple School Managera.
 2. Kliknite na Nastavenia v ľavom dolnom rohu, vyberte Zdroj dát a potom kliknite na Pripojiť.
  Pred pripojením k systému SIS musíte overiť doménu.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať vedľa položky „Vyhľadajte žiakov, študentov, zamestnancov, triedy alebo skupiny“ a vyberte možnosť Študentský informačný systém (SIS).
 4. Vo vyskakovacom menu vyberte požadovaný systém SIS a kliknite na Pripojiť.
 5. Podľa pokynov na obrazovke autorizujte konkrétny systém SIS. Každý systém SIS pracuje s údajmi a zabezpečením inak. 
 6. Zadajte všetky požadované informácie.
 7. Vyberte, či sa majú dáta synchronizovať 30 dní pred začiatkom obdobia.*
  V predvolenom nastavení môže systém SIS vracať dáta len pre aktuálne obdobie. Ak sa rozhodnete synchronizovať v predstihu, dostanete dáta pre každé obdobie, ktoré začína počas nasledujúcich 30 dní. Toto nastavenie môžete zmeniť po nastavení pripojenia systému SIS.
 8. Kliknite na Pripojiť a počkajte na dokončenie procesu. V závislosti od rýchlosti pripojenia a množstva importovaných údajov môže táto operácia trvať dlhšie. 
 9. Skontrolujte všetky zistené chyby. Je potrebné odstrániť ich v systéme SIS.
 10. Kliknutím na položku „Skontrolovať údaje v systéme [názov systému SIS]“ zobrazte pridané údaje.
 11. Skontrolujte ich správnosť a kliknite na položku Potvrdiť.

Po dokončení úvodného importu sa zobrazí názov systému SIS a obsah, ktorý sa importoval. Apple School Manager sa zo systému SIS aktualizuje každých 24 hodín. Keď do systému SIS pridáte nového študenta, Apple School Manager mu automaticky vytvorí účet a spravované Apple ID. Keď budú tieto prihlasovacie údaje vytvorené, môžete ich odovzdať vlastníkovi účtu.

* Ak chcete túto funkciu používať so systémom SIS PowerSchool, nainštalujte najnovší plugin Apple School Managera. Ak túto funkciu používate so systémom SIS Infinite Campus, použite adresu URL rozhrania API OneRoster v1.1. 

Ak ste už v minulosti používali protokol SFTP

V závislosti od záznamov exportovaných zo systému SIS môžete na nahranie informácií o študentoch, zamestnancoch, triedach a skupinách do Apple School Managera použiť aj protokol SFTP. Ak ste už používateľov, triedy a skupiny vytvorili nahraním údajov cez protokol SFTP a prejdete z protokolu SFTP na priame pripojenie k systému SIS, Apple School Manager vytvorí pre všetkých používateľov nové ID. To znamená, že používatelia, ktorých ste už predtým vytvorili pomocou protokolu SFTP, pravdepodobne budú mať duplicitné účty. Ak sa chcete duplicitným účtom vyhnúť, zostaňte pri používaní protokolu SFTP a nepoužívajte priame pripojenie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: