Ochrana osobných údajov a zabezpečenie v produktoch Apple pre vzdelávanie

V spoločnosti Apple pokladáme ochranu osobných údajov za základné ľudské právo. Každý produkt Apple je preto vybudovaný od základov tak, aby chránil osobné informácie a umožnil každému zákazníkovi, aby si vybral, čo chce zdieľať a s kým. Preto majú všetky naše produkty vrátane produktov pre vzdelávanie zabudované funkcie a ovládacie prvky na ochranu osobných údajov. Produkty navrhujeme tak, aby obmedzovali zhromažďovanie a používanie údajov, spracovávali údaje priamo v zariadení vždy, keď je to možné, a aby umožňovali transparentnosť a kontrolu nad spôsobom zdieľania informácií.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich aplikáciách a službách pre školy, o tom, ako chránime údaje študentov, alebo ak chcete získať ďalšie informácie a zdroje pre školy a rodičov, čítajte ďalej a využite aj odkazy nižšie.

Aplikácie a služby pre školy

Spoločnosť Apple vyvinula výkonné nástroje špeciálne určené na použitie v školách, aby podporila administrátorov v nasadzovaní, učiteľov v pracovných postupoch na hodinách a aby poskytla každému študentovi vlastné študijné prostredie.

 • Apple School Manager je bezplatná webová služba, ktorá správcom technológií pomáha s nasadzovaním iPadu a Macu na školách, s vytváraním spravovaných účtov Apple ID pre študentov a zamestnancov, s vytváraním triednych zoznamov pre aplikácie Škola a Učebňa, so zaznamenávaním pokroku v aplikácii Škola a so spravovaním aplikácií a kníh na vyučovanie a štúdium. Apple School Manager tvorí základ služieb a aplikácií spoločnosti Apple pre vzdelávanie. 
 • Spravované účty Apple ID sú vytvárané, vlastnené a spravované školami a študentom umožňujú používať iCloud Drive, Fotoknižnicu, Zálohu, Školu a Zdieľaný iPad. Študenti tak majú prístup k učebným materiálom a práci, ktorú vytvorili, na akomkoľvek zariadení. 
 • Zdieľaný iPad je funkcia, ktorá umožňuje viacerým študentom používať rovnaký iPad, pričom zaisťuje vlastné študijné prostredie a zároveň zabezpečuje a oddeľuje údaje jednotlivých študentov. 
 • Škola umožňuje učiteľom a študentom zdieľať a prijímať inštruktážne materiály, kontrolovať pokrok študentov a poskytovať okamžitú spätnú väzbu, vďaka čomu je výučba viac personalizovaná. Aplikácia Škola poskytuje prehľadné zobrazenie postupu študentov pri práci na úlohách, takže učiteľ vždy vie, či študent nepotrebuje náročnejšie zadanie alebo naopak pomoc. Študenti zároveň získavajú jedno miesto, kde môžu vidieť úlohy, odovzdávať práce a sledovať vlastný pokrok. 
 • Učebňa umožňuje učiteľom spravovať iPady študentov počas vyučovania a pomáha im viesť študentov počas hodiny otváraním aplikácií a odkazov. Učitelia si môžu vymieňať dokumenty so všetkými študentmi v triede a môžu dohliadať na ich prácu sledovaním jednotlivých obrazoviek.
 • iTunes U pomáha učiteľom vytvárať pútavé hodiny. Každý, kto má iPhone alebo iPad, môže využívať veľkú zbierku študijných materiálov od popredných škôl, univerzít a kultúrnych organizácií.

Výkonné aplikácie na prácu aj tvorbu na iPade a Macu pomáhajú študentom vyjadriť sa jedinečným spôsobom.

 • Pages, Numbers a Keynote sú ideálne pre študentov a učiteľov na vytváranie zaujímavých správ a kníh, prehľadných tabuliek a pôsobivých prezentácií. Študenti môžu pracovať jednotlivo alebo využiť spoluprácu v reálnom čase a vypracovávať projekty spolu.
 • GarageBand, iMovie a Clips umožňujú študentom a učiteľom skladať hudbu, upravovať dokumentárne filmy alebo nahrávať krátke videoklipy.
 • Swift Playgrounds pre iPad umožňuje zábavnou a interaktívnou formou začať so Swiftom, naším výkonným programovacím jazykom. A komplexné osnovy Everyone Can Code zahŕňajú lekcie pre iPad a Mac, príručky pre učiteľov a aplikácie, ktoré uľahčujú učenie programovania. Veríme, že programovanie je nevyhnutná zručnosť. Vyučovanie programovania študentov učí, ako riešiť problémy a kreatívne spolupracovať. Zároveň im pomáha vytvárať aplikácie, ktorými svoje nápady zmenia na skutočnosť.

Prečítajte si viac o produktoch Apple pre vzdelávanie.

Ako chránime údaje študentov

Ochranu osobných údajov pokladáme za základné ľudské právo. Chránime osobné údaje všetkých zákazníkov, ktorí používajú naše produkty. Kam beriete svoj iPad, webové stránky, ktoré navštevujete, a aplikácie, ktoré používate – to všetko sú osobné informácie, ktoré nechceme a nepotrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť skvelý zážitok. Preto majú všetky naše produkty vrátane produktov vytvorených pre vzdelávanie, ako napríklad Apple School Manager, Škola a spravované Apple ID, zabudované funkcie a ovládacie prvky na ochranu osobných údajov. Nepredávame informácie o študentoch a nikdy ich nezdieľame s tretími stranami, ktoré by ich mohli použiť na marketing alebo reklamu. Takisto nikdy nevytvárame profily na základe e‑mailov študentov ani na základe toho, ako si prezerajú web.

Prečítajte si Prehľad ochrany osobných údajov pre rodičov

Údaje o študentoch spojené s aplikáciami a službami Apple pre vzdelávanie

Keď školy pomocou Apple School Managera poskytujú študentom prístup k službám, spoločnosť Apple vystupuje ako spracovateľ údajov v mene školy. Vlastníctvo a kontrola údajov o študentoch zostáva škole.

Apple prijíma a spracováva údaje o študentoch iba v mene školy podľa pokynov školy. A keď nám školy dôverujú a poskytnú nám osobné informácie svojich študentov, môžu mať istotu, že sa použijú iba na vzdelávacie účely. Nevytvárame profily študentov na základe ich správania online a nikdy nebudeme informácie o študentoch predávať na žiadny účel.

Apple School Manager, administratívny portál spoločnosti Apple pre IT, je budovaný s ohľadom na ochranu osobných údajov študentov. Napríklad administrátori môžu v Apple School Manageri nastaviť spravované účty Apple ID a triedne zoznamy, pričom importujú iba minimum údajov, napríklad meno študenta a zapísané hodiny. Ďalšie informácie o študentoch, ktoré škola môže mať vo svojom študentskom informačnom systéme, sa neimportujú, pokiaľ o tom škola výslovne nerozhodne.

Každý spravovaný účet Apple ID vytvorený v Apple School Manageri môže mať priradené nasledujúce informácie, ktoré si škola môže pozrieť v zozname účtov alebo keď je v Apple School Manageri vybratý nejaký účet:

 • Alfanumerické ID jedinečné pre tento účet, meno, stredné meno a priezvisko, pridelené pracovisko, zapísané hodiny, pozícia (napr. študent, učiteľ, administrátor atď.), zdroj údajov (import SiS, manuálne vytvorenie atď.), dátum vytvorenia, dátum úpravy, trieda (ak je k dispozícii), e-mailová adresa (ak je k dispozícii).
 • Prečítajte si viac o spravovaných účtoch Apple ID.

Škola pomáha učiteľom zdieľať učebné materiály a lepšie sledovať pokrok študentov v aplikáciách a knihách, ktoré používajú pri výučbe. Pri práci v aplikácii Škola sa používajú informácie o študentoch a triednych zoznamoch, ktoré administrátori nastavili v Apple School Manageri. Škola môže povoliť zaznamenávanie pokroku študentov v Apple School Manageri pomocou aplikácie Škola, takže vývojári aplikácií môžu s učiteľmi súkromne a bezpečne zdieľať pokrok študentov v aktivitách v školou spravovanom prostredí, napríklad čítanie kapitoly v knihe, počítanie matematických rovníc alebo absolvovanie testu. Tieto údaje umožňujú učiteľom aj študentom lepšie sledovať pokrok v učení pri zadaných činnostiach a umožňujú učiteľom poskytovať doplnkové aktivity alebo dodatočnú pomoc podľa potrieb študentov.

Informácie o pokroku zdieľané s učiteľom pri používaní aplikácie Škola na zadanie aktivít závisia od typu údajov generovaných zúčastnenou aplikáciou, ktoré môžu zahŕňať: strávený čas, časovače začiatku a konca, výsledok testu, dosiahnutý pokrok, získané body a binárne hodnoty ako Áno/Nie, Pravda/Nepravda alebo Dokončené/Nedokončené.

Prehľad zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov pre školy poskytuje ďalšie podrobnosti o tom, ako spoločnosť Apple spracúva údaje o študentoch a chráni ich osobné údaje v prípade spravovaných Apple ID a súvisiacich vzdelávacích funkcií.

Ochrana osobných údajov študentov

Produkty a služby spoločnosti Apple pre vzdelávanie sú postavené na integrovanom prístupe k ochrane osobných údajov, ktorý je základom návrhov všetkého hardvéru, softvéru a služieb spoločnosti Apple. Nevytvárame profily študentov na základe ich správania online a nikdy nebudeme informácie o študentoch predávať na žiadny účel. Používame miestne spracovanie (ak je to možné), na povolenie našich funkcií a služieb používame minimálne množstvo údajov a poskytujeme transparentnosť a kontrolu nad zdieľaním informácií.

Keď napríklad študenti vidia návrhy QuickType pri písaní správy pre svojho učiteľa, je to umožnené inteligenciou zariadenia a na naše servery nie je potrebné odosielať žiadne údaje. Keď si učiteľ prezerá obrazovku študenta v aplikácii Učebňa alebo keď študent dokončí úlohu s hlásením pokroku v aplikácii Škola, študent uvidí v hornej časti svojej obrazovky upozornenie, aby sa zabezpečila transparentnosť. A keď študenti používajú svoje spravované Apple ID na spoluprácu na dokumentoch v aplikáciách Pages, Numbers alebo Keynote, môžu spolupracovať iba s ostatnými používateľmi v škole. 

Spravované Apple ID, ktoré študenti používajú v škole na prihlásenie do svojich zariadení, prístup k učebným materiálom a používanie kľúčových služieb iCloud, sú špeciálne navrhnuté tak, aby chránili osobné údaje študentov vrátane obmedzení nákupu a komunikácie. Nákupy jednotlivcov na App Store, iBooks Store, iTunes a Apple Music sú deaktivované a vzdelávacie materiály a aplikácie sú distribuované školou. Škola vlastní a spravuje informácie o študentoch a môže sa rozhodnúť povoliť alebo zakázať služby, ako sú iMessage, FaceTime alebo zaznamenávanie pokroku študentov pomocou aplikácie Škola.

Aplikácia Škola bola navrhnutá tak, aby chránila osobné údaje študentov. Ak škola umožňuje zaznamenávanie pokroku v aplikácii Škola v Apple School Manager, údaje o pokroku študentov sa zdieľajú iba pre činnosti, ktoré učiteľ špecificky zadáva pomocou aplikácie Škola, a iba vtedy, keď študenti používajú svoj spravovaný účet Apple ID, ktorý pre nich vytvorila škola na ich zariadení. Pokrok študentov v činnostiach, ktoré neboli zadané, sa nebude zdieľať ani zobrazovať. Ak napríklad učiteľ zadá študentom čítanie prológu v diele Rómeo a Júlia v iBooks a študent zároveň číta knihu Veľký Gatsby, študent a učiteľ uvidia údaje o postupe iba v prológu, pretože ten bol zadaným čítaním. Aby bola zabezpečená transparentnosť, keď je aktívne hlásenie pokroku, študentom sa zobrazí upozornenie, že ich pokrok sa zaznamenáva.

V obchode App Store vyžaduje spoločnosť Apple od vývojárov aplikácií, aby súhlasili s určitými pokynmi zameranými na ochranu osobných údajov a bezpečnosti používateľov. Všetci vývojári, ktorí používajú našu platformu ClassKit na zaznamenávanie pokroku študentov v aplikácii Škola, musia splniť ďalšie požiadavky. Okrem našich štandardných požiadaviek na publikovanie aplikácií v obchode App Store vyžadujeme, aby vývojári používali ClassKit iba vtedy, ak je jeho použitie určené na poskytovanie vzdelávacích služieb.  Nesmú ho používať na behaviorálnu reklamu a musia poskytovať aj vhodné zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na využívanie všetkých osobných údajov. 

Prečítajte si viac o záväzku spoločnosti Apple chrániť osobné údaje.

Prehľad zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov pre školy poskytuje ďalšie podrobnosti o tom, ako spoločnosť Apple spracúva údaje o študentoch a chráni ich osobné údaje v prípade spravovaných Apple ID a súvisiacich vzdelávacích funkcií.

Sprievodca ochranou osobných údajov pre rodičov pomôže rodičom a zákonným zástupcom pochopiť, ako spoločnosť Apple pomáha chrániť osobné údaje študentov.

Zmluva Apple School Managera stanovuje podmienky týkajúce sa zhromažďovania a uchovávania informácií o študentoch vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sú špecifické pre zákazníkov v oblasti vzdelávania. 

Zabezpečenie osobných údajov študentov

Všetky údaje o študentoch, ktoré škola posiela spoločnosti Apple, sú v šifrované v úložisku aj pri prenose. Spoločnosť Apple uchováva šifrovacie kľúče vo vlastných bezpečných dátových centrách.

Súbory uložené na iPade alebo Macu, napríklad poznámky, dokumenty alebo kreatívne projekty, sú zabezpečené šifrovaním. Šifrovanie je automaticky povolené na iPade, kde sa z prístupového kódu používateľa generuje jedinečný šifrovací kľúč na ochranu údajov na úrovni súborov 256-bitovým šifrovaním AES. Na Macu je možné šifrovanie povoliť pomocou funkcie FileVault. 

iCloud, cloudová služba spoločnosti Apple, zabezpečuje používateľské dáta ich šifrovaním pomocou zabezpečeného sieťového protokolu TLS 1.2, ktorý poskytuje ochranu osobných údajov a integritu údajov pri ich odosielaní cez internet, ukladá ich v šifrovanom formáte, keď sa uchovávajú na serveri, a používa bezpečné tokeny na overenie. To znamená, že údaje študentov sú chránené pred neoprávneným prístupom tak počas prenosu do zariadení, ako aj keď sú uložené v iCloude. Služba iCloud využíva minimálne 128-bitové šifrovanie AES, teda zabezpečenie na rovnakej úrovni, aké používajú veľké finančné organizácie, a nikdy šifrovacie kľúče neposkytuje tretím stranám. Spoločnosť Apple uchováva šifrovacie kľúče vo vlastných bezpečných dátových centrách. iCloud tiež ukladá heslá a poverenia študentov takým spôsobom, že si ich Apple nemôže prečítať ani získať k nim prístup.

Prečítajte si o zabezpečení a ochrane osobných údajov v iCloude.

Ukladanie a uchovávanie údajov študentov

Spoločnosť Apple ukladá údaje z Apple School Managera, spravovaných Apple ID, Školy, iTunes U a iCloudu v bezpečných dátových centrách, ktoré podliehajú prísnym štandardom a požiadavkám na ukladanie údajov. Získali sme certifikát ISO 27001, čo je jeden z najuznávanejších, medzinárodne prijímaných nezávislých bezpečnostných štandardov pre cloudovú infraštruktúru a systémy, a ISO 27018, medzinárodný štandard na ochranu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb (PII) vo verejných cloudových službách. 

Autorizovaní zástupcovia školy môžu podľa potreby vytvárať a mazať spravované účty Apple ID v Apple School Manageri; všetky informácie spojené s odstránenými účtami budú zo serverov Apple vymazané do 30 dní.

Údaje o pokroku študentov zhromaždené v aplikácii Škola sa ukladajú len dovtedy, kým študent neopustí triedu, a to podľa triedneho zoznamu v Apple School Manageri. Keď študent opustí triedu, údaje z tejto triedy sa vymažú. Rodič môže požiadať školu aj o zakázanie zaznamenávania pokroku v aplikácii Škola pre svoje dieťa. V takom prípade sa predtým zaznamenané údaje za všetky triedy vymažú. Údaje, ktoré škola takto odstráni, sa zo serverov spoločnosti Apple vymažú do 30 dní.

Ak škola prestane používať Apple School Manager, všetky relevantné údaje o študentoch sa vymažú najneskôr do 180 dní.

Ovládanie údajov o polohe

Spoločnosť Apple poskytuje používateľom možnosť podrobnej kontroly toho, ako sú spravované a zdieľané údaje o polohe s aplikáciami a cloudovými službami. Lokalizačné služby sú predvolene vypnuté, ale študent ich môže zapnúť, ak to škola povolí. 

Vstavané aplikácie spoločnosti Apple, napríklad Mapy, Počasie alebo Kamera, musia takisto požiadať o povolenie zhromažďovať a používať údaje, ktoré označujú polohu. Údaje o polohe zhromaždené spoločnosťou Apple sa zhromažďujú vo forme, ktorá osobne neidentifikuje študenta. Takisto ostatné aplikácie sprístupňované školou musia požiadať o povolenie na prístup k údajom o polohe. Študenti, rovnako ako všetci naši zákazníci, môžu schváliť a odvolať prístup pre každú aplikáciu, ktorá žiada o použitie služby.

Vždy, keď aplikácia na iPade využije Lokalizačné služby, v lište sa objaví ikona šípky, ktorá informuje používateľa o zdieľaní jeho polohy. 

Poloha používateľa nie je pre školu prostredníctvom funkcií a služieb spoločnosti Apple bežne k dispozícii. Lokalizačné služby však môžu pomôcť škole získať stratené alebo ukradnuté zariadenie. Na školskom zariadení môže administrátor MDM vzdialene povoliť režim Stratené. Ak je povolený režim Stratené, aktuálny používateľ je odhlásený a zariadenie nemožno odomknúť. Na obrazovke sa zobrazí správa, ktorú môže administrátor prispôsobiť, napríklad zobrazenie telefónneho čísla, na ktoré sa má volať, ak sa zariadenie nájde. Keď je zariadenie prepnuté do režimu Stratené, administrátor môže požiadať zariadenie, aby poslalo svoju aktuálnu polohu späť na server MDM. Keď administrátor režim Stratené pre zariadenie vypne, odošle sa jeho poloha a používateľ bude o tomto kroku informovaný. 

Prístup k údajom o študentoch z aplikácií a služieb spoločnosti Apple

Apple School Manager umožňuje podrobné riadenie prístupu, kde rôznym jednotlivcom môžu byť udelené rôzne oprávnenia na základe ich pozície (študent, vyučujúci, správca, administrátor). Autorizovaní administrátori a správcovia školy môžu vytvárať nové účty, definovať pozície a oprávnenia a vidieť informácie ako mená a zapísané hodiny pre existujúce účty. V prípade potreby môžu resetovať heslá a vykonávať audit účtov.

Spravované Apple ID umožňujú autorizovanému personálu školy vykonať audit študentského účtu podľa uváženia školy. Táto funkcia sa riadi prísnym protokolom, ktorý zaznamenáva všetky audity. Funguje to tak, že administrátorovi, správcovi alebo učiteľovi sa v Apple School Manageri, IT portáli spoločnosti Apple, udelí audítorské oprávnenie. Platnosť audítorských oprávnení vyprší po 8 hodinách. Počas obdobia auditu má audítor prístup k obsahu používateľa uloženému v iCloude alebo v aplikáciách, ktoré ukladajú údaje v iCloude. Audítor si môže zobraziť aj údaje o pokroku zhromaždené v aplikácii Škola. Keď škola audituje účet, táto udalosť sa zaznamená a časovo označí povereniami audítora a administrátorom a správcom sa to zobrazí v Apple School Manageri. Ak je to potrebné, pri audite účtu študenta môžu so školou spolupracovať aj rodičia.

V aplikácii Škola bude mať prístup k informáciám o pokroku študenta iba študent a učitelia, ktorí sú uvedení ako vyučujúci kurzu, ktorého sa študent zúčastňuje podľa triedneho zoznamu v Apple School Manageri, a prístup bude možný iba vtedy, keď škola povolila zaznamenávanie pokroku študenta v Apple School Manageri. Každý študent má prístup iba k svojim vlastným údajom a každý učiteľ má prístup iba k údajom o pokroku študentov v činnostiach zadaných k špecifickej hodine, ktorú vyučuje. 

S aplikáciou Učebňa je možné spravovať iPady študentov iba počas hodiny a po ukončení relácie hodiny sa neukladajú žiadne údaje. Učiteľ a študenti musia byť v tesnej blízkosti, prihlásení do rovnakej siete Wi-Fi a musia byť v aktívnej relácii hodiny. Učiteľ nemôže spravovať ani si prezerať zariadenia študentov mimo hodiny. Aby sa zabezpečila transparentnosť, keď je aktívna funkcia zobrazenia obrazovky študenta v triede, v hornej časti obrazovky sa mu zobrazí hlásenie, že obrazovku si pozerá učiteľ. Študent má prístup k podrobnostiam o učiteľovi, ktorý si prezerá jeho obrazovku, v Nastaveniach na svojom iPade. Školy sa môžu rozhodnúť vypnúť funkciu zobrazenia obrazovky, ak nechcú, aby si učitelia prezerali obrazovky študentov.

Možnosť pre rodičov nezaznamenávať pokrok svojho dieťaťa

Rodič môže požiadať školu, aby zakázala funkcie zaznamenávania pokroku v aplikácii Škola na všetkých hodinách dieťaťa. Všetky predtým zhromaždené údaje o tomto študentovi budú odstránené. Študent sa môže stále zúčastňovať na aktivitách zadaných v aplikácii Škola, ak to bude potrebné, ale jeho pokrok sa nezaznamená.

Obmedzenie reklamy

Aplikácie spoločnosti Apple pre vzdelávanie, ako sú Učebňa a Škola, neobsahujú žiadne reklamy. To isté platí aj pre naše aplikácie na prácu aj tvorbu, ako sú aplikácie Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie a GarageBand.

Pre všetky spravované Apple ID je povolené nastavenie „Obmedziť sledovanie“. To zaisťuje, že hoci študenti používajúci spravované Apple ID môžu počas prehliadania Apple News alebo App Store vidieť kontextové reklamy, reklama nikdy nie je cielená pomocou informácií o nich.

Aplikácie v kategórii Deti v obchode App Store a aplikácie, ktoré používajú ClassKit na sledovanie pokroku študentov v aplikácii Škola, nesmú študentom zobrazovať behaviorálne reklamy.

Právne dohody medzi školou, spoločnosťou Apple a vývojármi aplikácií týkajúce sa zhromažďovania a uchovávania informácií o študentoch

Zmluva Apple School Managera stanovuje podmienky zhromažďovania a uchovávania informácií o študentoch spoločnosťou Apple vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sú špecifické pre zákazníkov z oblasti školstva. Podľa tejto zmluvy pôsobí spoločnosť Apple ako spracovateľ údajov, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa vytvárajú v Apple School Manageri a v aplikácii Škola. 

Aj keď spoločnosť Apple má pre vývojárov aplikácií používaných v škole prísne pravidlá, školy by mali všetky aplikácie, ktoré chcú používať na hodinách, vyhodnotiť z hľadiska zásad ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a zákonných povinností školy.

V obchode App Store vyžaduje spoločnosť Apple od vývojárov aplikácií, aby súhlasili s určitými pokynmi zameranými na ochranu osobných údajov a bezpečnosti používateľov. Všetci vývojári, ktorí používajú našu platformu ClassKit na zaznamenávanie pokroku študentov, musia splniť ďalšie požiadavky. Okrem našich štandardných požiadaviek na publikovanie aplikácií v obchode App Store vyžadujeme, aby vývojári používali ClassKit iba vtedy, ak je jeho použitie určené na poskytovanie vzdelávacích služieb. Nesmú ho používať na behaviorálnu reklamu a musia poskytovať aj vhodné zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na využívanie všetkých osobných údajov.

A hoci ktorákoľvek aplikácia používaná školou môže generovať údaje o pokroku študentov, ako sú napríklad výsledky testov alebo pokrok v čítaní, údaje zdieľajú so spoločnosťou Apple iba aplikácie, ktoré používajú ClassKit, a deje sa to iba v prípade škôl, ktoré pre svoju školu výslovne povolili zaznamenávanie pokroku študentov. 

Zverejňovanie údajov o študentoch tretím stranám

Spoločnosť Apple nikdy nepredáva informácie o študentoch a nezdieľa ich s tretími stranami na marketingové ani reklamné účely. Nikdy nevytvárame profily študentov na základe ich správania online a nezhromažďujeme, nepoužívame ani nesprístupňujeme informácie o študentoch na iné účely, ako je poskytovanie relevantných vzdelávacích služieb. 

Aplikácie, ktoré zaznamenávajú pokrok študentov v aplikácii Škola, nezískajú od spoločnosti Apple prístup k osobným informáciám študentov. Údaje o pokroku, ktoré generuje zúčastnená aplikácia, napríklad odpovede na otázky v teste alebo pokrok pri čítaní kapitoly v knihe, je možné zdieľať s aplikáciou Škola iba pre zadané aktivity, kde sa využíva naša nová platforma ClassKit, a to iba vtedy, ak to škola povoľuje. Nezávisle od zaznamenávania pokroku študentov v aplikácii Škola sa však školy môžu rozhodnúť poskytnúť informácie o študentovi vývojárovi, aby nastavil študentské účty na prístup k určitým aplikáciám. 

Súlad s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov študentov

Školy môžu používať funkcie a služby spoločnosti Apple na vzdelávanie v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákonov COPPA a FERPA v Spojených štátoch a v súlade s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov v jurisdikciách, v ktorých je Apple School Manager k dispozícii. 

Spravované účty Apple ID môžu požadovať kópiu svojich údajov, ak to povolí ich organizácia v Apple School Manageri. Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple ukladá údaje z Apple School Managera, spravovaných Apple ID, Školy, iTunes U a iCloudu v bezpečných dátových centrách, ktoré podliehajú prísnym štandardom a požiadavkám na ukladanie údajov. Získali sme certifikáty ISO 27001 a 27018 za implementáciu systému riadenia zabezpečenia informácií s opatreniami na ochranu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb (PII) vo verejných cloudových prostrediach.

Na ďalšie zdôraznenie svojho záväzku chrániť osobné údaje spoločnosť Apple podpísala dohodu o ochrane osobných údajov študentov vytvorenú fórom Future of Privacy Forum (FPF) a združením Software & Information Industry Association (SIIA).

Doplňujúce informácie pre školy a rodičov

Prečítajte si viac o ďalších zdrojoch od spoločnosti Apple a ďalších organizácií. 

Správa študentských zariadení pre školy

Na podporu vzdelávacieho prostredia a na to, aby sa študenti mohli sústrediť na učenie, môžu školy používať softvér na správu mobilných zariadení (MDM) pre zariadenia vlastnené školou, ako aj pre zariadenia študentov. MDM uľahčuje administrátorom školy konfigurovať nastavenia a pravidlá zariadení pre prístup k sieti, bezpečný webový obsah, aktualizácie softvéru a podobne, ako aj distribuovať aplikácie a knihy, ktoré študenti používajú pri učení.

Takto môže škola zabezpečiť, že zariadenia budú nakonfigurované tak, aby poskytovali čo najlepšie vzdelávacie prostredie, bezpečné používanie a aby študentov nevyrušovali aplikácie a webové stránky, ktoré škola neschvaľuje. 

Ak vaša škola zariadenie študenta vlastní, nastavenia, obmedzenia a aplikácie pre iPad a Mac je možné konfigurovať pomocou softvéru MDM alebo pomocou nástroja Apple Configurator a zariadenie je možné riadiť tak, aby sa tieto nastavenia nedali odstrániť. Ak si študent prinesie do školy svoje vlastné zariadenie, predtým, ako bude možné zariadenie spravovať, sa musí prihlásiť do školského softvéru na správu. Keďže v tomto prípade škola zariadenie nevlastní, študent alebo rodič môže nastavenia MDM v zariadení kedykoľvek odstrániť.

Vyhodnotenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti aplikácií pre triedu

Pri výbere aplikácií na použitie v škole je okrem vzdelávacej hodnoty dôležité aj to, aby školy vyhodnotili, ako aplikácia, ktorú chcú používať na hodinách, spracúva údaje o študentoch.

Každá posudzovaná aplikácia by mala mať zásady ochrany osobných údajov, ktoré prehľadne a jasne uvádzajú, ako vývojári riešia tieto aspekty:

 • Opis druhov zozbieraných údajov a v ideálnom prípade všetky opatrenia použité na obmedzenie zhromažďovania údajov. Napríklad aplikácia tabule nemusí potrebovať prístup k polohe používateľa, zatiaľ čo aplikácia máp ho potrebuje.
 • Budú sa nejaké údaje ukladať mimo krajiny ich pôvodu? Ako vývojár zaistí bezpečnosť dátových centier a zabráni neoprávnenému získavaniu údajov? 
 • Sú niektoré alebo všetky údaje počas ukladania šifrované? Prenášajú sa údaje pomocou šifrovaných metód, napríklad HTTPS, ako sa vyžaduje v zabezpečení prenosu aplikácií spoločnosti Apple?
 • Používa vývojár údaje iba na výslovné vzdelávacie účely aplikácie (napr. nie na inzerciu alebo vytváranie profilov)?
 • Zdieľa vývojár údaje s tretími stranami? S akým cieľom?
 • Podpísal vývojár dohodu o ochrane osobných údajov študentov?

Školské zdroje na komunikáciu o postupoch v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti s rodičmi

Spoločnosť Apple vyvinula Komunikačnú súpravu, aby vedeniu škôl uľahčila komunikáciu o tejto vzdelávacej iniciatíve v spolupráci so spoločnosťou Apple s celou svojou školskou komunitou. Táto súprava obsahuje šablóny pre prispôsobiteľnú prezentáciu v Keynote, ktorú môžu školy použiť pri stretnutiach s rodičmi alebo zriaďovateľmi, aby vysvetlili svoju iniciatívu od vízie vzdelávania pomocou technológií až po plánovanie a prax a opísali svoje stratégie na zaistenie bezpečnosti študentov pri využívaní tejto technológie.

Školy môžu poskytnúť dokument Sprievodca ochranou osobných údajov pre rodičov, ktorý pomôže rodičom a zákonným zástupcom pochopiť, ako spoločnosť Apple pomáha chrániť osobné údaje študentov.

Možnosti rodičov pri konfigurácii iPadu a Macu pre dieťa

Rodičia môžu používať obmedzenia, známe tiež ako rodičovská ochrana, na blokovanie alebo obmedzenie konkrétnych aplikácií a funkcií na zariadeniach detí. Môžu napríklad obmedziť obsah, ako sú filmy alebo hudba podľa vekovej kategórie, blokovať určité aplikácie alebo webové stránky a obmedziť zdieľanie súkromných údajov, ako je napríklad poloha dieťaťa. 

Školy často používajú konfiguračné profily, pomocou ktorých je možné zapnúť podobné obmedzenia v súlade s technologickými zásadami školy. Ak chcete zistiť, či sa na zariadení používa profil, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Profily. Ďalšie informácie vám poskytne správca alebo osoba, ktorá nastavila daný profil.

Na našej stránke Rodiny si môžete prečítať o nástrojoch, ktoré rodičom pomáhajú vybrať, čo môžu ich deti robiť so svojimi zariadeniami.

Zdroje, ktoré deťom pomôžu stať sa dobrými digitálnymi občanmi

K dispozícii je veľa zdrojov, ktoré pomôžu študentom stať sa dobrými digitálnymi občanmi a fungujú ako návod pre školy aj rodičov. Napríklad organizácia Common Sense Media má k dispozícii materiály pre rodičov aj školy. Rodičia a študenti by si tiež mali prečítať technologické zásady svojej školy, ktoré sa týkajú správneho používania, e-mailov, skladovania a nabíjania zariadení, prístupu k obsahu a aplikáciám a ďalších oblastí. 

V obchode Apple Store môžete navštíviť bezplatné semináre pre deti a rodičov, ktoré sú súčasťou programu Today at Apple.

Organizácia Common Sense Media školám poskytuje Program digitálneho občianstva.

Fórum Future Privacy Forum ponúka Príručku o ochrane osobných údajov študentov pre rodičov.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: