Certifikácie internetových služieb spoločnosti Apple

Prečítajte si o certifikáciách, držiteľom ktorých spoločnosť Apple Inc. je v súlade s normami ISO 27001 a 27018.

Spoločnosť Apple Inc. je držiteľom certifikácií v súlade s normami ISO 27001 a 27018, aby svojim zákazníkom umožnila plniť ich regulačné a zmluvné záväzky. Tieto certifikácie poskytujú našim zákazníkom nezávislé osvedčenie o postupoch spoločnosti Apple v oblasti zabezpečenia informácií a ochrany osobných údajov v prípade systémov, ktorých sa tieto postupy týkajú.

Normy ISO 27001 a 27018 sú súčasťou skupiny globálnych noriem systému riadenia zabezpečenia informácií (Information Security Management System, ISMS) vydávaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). V rámci systému ISMS spoločnosti Apple boli všetky požiadavky na kontrolu uvedené v prílohe A zahrnuté do Vyhlásenia o použiteľnosti v súlade s normami ISO 27001 a 27018. Spoločnosť Apple každoročne absolvuje nezávislé zhodnotenie akreditovaným registrátorom.

ISO 27001

ISO 27001 je norma týkajúca sa systému ISMS, ktorá špecifikuje požiadavky na zavedenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému ISMS organizácie.

Norma ISO 27001 pokrýva nasledujúce oblasti zabezpečenia, ktorých sa týka certifikácia ISO spoločnosti Apple: 

 • Zásady zabezpečenia informácií
 • Organizácia zabezpečenia informácií
 • Správa majetku
 • Zabezpečenie ľudských zdrojov
 • Fyzické zabezpečenie a zabezpečenie prostredia
 • Riadenie komunikácie a prevádzky
 • Riadenie prístupu
 • Nákup, vývoj a údržba informačných systémov
 • Správa incidentov v oblasti zabezpečenia informácií
 • Riadenie obchodnej kontinuity
 • Spĺňanie požiadaviek

ISO 27018

ISO 27018 je kódex postupov na ochranu informácií umožňujúcich identifikáciu konkrétnych osôb (PII) vo verejných cloudových prostrediach.

Norma ISO 27018 pokrýva nasledujúce oblasti zabezpečenia, ktorých sa týka certifikácia ISO spoločnosti Apple:

 • Súhlas a výber
 • Legitimita a špecifikácia účelu
 • Obmedzenie zhromažďovania
 • Minimalizácia rozsahu údajov
 • Obmedzenie použitia, uchovávania a zverejňovania
 • Správnosť a kvalita
 • Otvorenosť, transparentnosť a oznámenia
 • Individuálna účasť a prístup
 • Zodpovednosť
 • Zabezpečenie informácií
 • Dodržiavanie ochrany osobných údajov

Služby spoločnosti Apple, na ktoré sa vzťahujú normy ISO 27001 a 27018

Certifikáty spoločnosti Apple udelené na základe súladu s normami ISO 27001 a 27018 sa vzťahujú na nasledujúce služby.

Vzdelávacie služby spoločnosti Apple

 • Apple School Manager
 • iTunes U
 • Škola

Podnikové služby spoločnosti Apple

 • Apple Business Manager

Služby spoločnosti Apple

 • Zákaznícky čet Apple
 • Služba APN
 • FaceTime
 • iCloud
 • iMessage
 • Spravované účty Apple ID
 • Siri

Certifikácia

Potvrdenia o certifikáciách spoločnosti Apple udelených na základe súladu s normami ISO 27001 a 27018 sú k dispozícii u nášho registrátora:

Certifikácie operačných systémov

Prečítajte si viac o zabezpečení, overeniach a poradenstve pre produkty:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: