Prehľad zabezpečenia iCloudu

iCloud obsahuje štandardizované technológie zabezpečenia, používa prísne zásady na ochranu vašich informácií a je priekopníkom v nasadzovaní technológií na ochranu osobných údajov, ako napríklad šifrovanie dát medzi koncovými bodmi.

Zabezpečenie dát

iCloud zabezpečuje vaše informácie pomocou ich šifrovania pri prenose, ukladania v iCloude v šifrovanom formáte a používania zabezpečených tokenov na autentifikáciu. V prípade niektorých citlivých informácií Apple používa šifrovanie medzi koncovými bodmi. To znamená, že k svojim informáciám máte prístup iba vy, a to iba na zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili do iCloudu. K informáciám, ktoré sú takto šifrované, nemá prístup nik iný, dokonca ani Apple.

V niektorých prípadoch môžu byť vaše dáta z iCloudu uložené pomocou serverov partnerských poskytovateľov, ako napríklad Amazon Web Services alebo Google Cloud Platform. Títo partneri však nemajú kľúče na dešifrovanie vašich dát uložených na ich serveroch.

Šifrovanie medzi koncovými bodmi si vyžaduje, aby ste mali vo svojom účte Apple ID zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu. Aktuálnosť softvéru a používanie dvojfaktorovej autentifikácie sú na udržiavanie zabezpečenia vašich zariadení a dát najdôležitejšie.

Pozrite si podrobnejšie informácie o ochrane vašich dát v iCloude.

Dáta Šifrovanie Poznámky
Pri prenose Na serveri
Zálohovanie Áno Áno Minimálne 128-bitové šifrovanie AES
História a záložky Safari Áno Áno
Kalendáre Áno Áno
Kontakty Áno Áno
Nájsť (zariadenia a ľudí) Áno Áno
iCloud Drive Áno Áno
Správy v iCloude Áno Áno
Poznámky Áno Áno
Fotky Áno Áno
Pripomienky Áno Áno
Skratky Siri Áno Áno
Nahrávky Áno Áno
Lístky aplikácie Wallet Áno Áno
iCloud.com Áno Všetky relácie na stránke iCloud.com sú šifrované protokolom TLS 1.2. Všetky dáta prístupné cez iCloud.com sú šifrované na serveri, ako sa uvádza v tejto tabuľke.
Mail Áno Nie Celá komunikácia medzi vaším zariadením a iCloud Mailom je šifrovaná protokolom TLS 1.2. V súlade so štandardizovanými postupmi v odvetví iCloud nešifruje dáta uložené na poštových serveroch IMAP. Všetci e-mailoví klienti spoločnosti Apple podporujú voliteľné šifrovanie S/MIME.

Šifrovanie dát medzi koncovými bodmi

Šifrovanie medzi koncovými bodmi poskytuje najvyššiu úroveň zabezpečenia dát. Vaše dáta sú chránené kľúčom, ktorý je vytvorený z informácií jedinečných pre vaše zariadenie a skombinovaný s jeho kódom, ktorý poznáte len vy. K týmto dátam nemôže pristupovať ani ich nemôže čítať nik iný.

Pomocou šifrovania medzi koncovými bodmi sa prenášajú a ukladajú v iCloude tieto funkcie a dáta:

 • transakcie karty Apple Card (vyžaduje sa systém iOS 12.4 alebo novší),
 • dáta aplikácie Domácnosť,
 • dáta aplikácie Zdravie (vyžaduje sa systém iOS 12 alebo novší), 
 • iCloud Kľúčenka (vrátane všetkých uložených účtov a hesiel),
 • Mapy, Obľúbené, Zbierky a história vyhľadávania (vyžaduje sa systém iOS 13 alebo novší),
 • Memoji (vyžaduje sa systém iOS 12.1 alebo novší),
 • platobné údaje,
 • naučený slovník klávesnice QuickType (vyžaduje sa iOS 11 alebo novší),
 • história prehliadača Safari a Taby iCloudu (vyžaduje sa systém iOS 13 alebo novší),
 • čas pred obrazovkou,
 • informácie o Siri,
 • heslá Wi-Fi sietí,
 • kľúče Bluetooth W1 a H1 (vyžaduje sa systém iOS 13 alebo novší).

Ak chcete získať prístup k dátam v novom zariadení, možno budete musieť zadať kód z existujúceho alebo predchádzajúceho zariadenia.

Správy v iCloude tiež používajú šifrovanie medzi koncovými bodmi. Ak máte zapnutú zálohu v iCloude, vaša záloha bude obsahovať kópiu kľúča, ktorý chráni vaše Správy. Vďaka tomu budete môcť svoje Správy obnoviť, ak stratíte prístup k iCloud Kľúčenke a svojim dôveryhodným zariadeniam. Keď zálohu v iCloude vypnete, v zariadení sa vygeneruje nový kľúč, ktorý bude chrániť budúce správy. Tento kľúč Apple neukladá.

Dvojfaktorová autentifikácia

Ak používate dvojfaktorovú autentifikáciu, prístup k svojmu účtu môžete získať iba prostredníctvom zariadení, ktorým dôverujete (napríklad svojho iPhonu, iPadu alebo Macu). Ak sa chcete prvýkrát prihlásiť na novom zariadení pomocou účtu Apple ID, je potrebné poskytnúť dva údaje: heslo a šesťmiestny overovací kód, ktorý sa automaticky zobrazí na dôveryhodných zariadeniach.

Autentifikácia pomocou zabezpečených tokenov

Keď používate služby iCloudu vo vstavaných aplikáciách spoločnosti Apple (ako napríklad Mail, Kontakty a Kalendár v systémoch iOS alebo macOS), na autentifikáciu sa používa zabezpečený token. Vďaka zabezpečeným tokenom netreba ukladať heslá iCloudu do zariadení a počítačov.

Dáta aplikácie Zdravie

V prípade šifrovania dát aplikácie Zdravie medzi koncovými bodmi sa vyžaduje iOS 12 alebo novší a dvojfaktorová autentifikácia. V opačnom prípade sa dáta naďalej šifrujú pri ukladaní a prenose, nie sú však šifrované medzi koncovými bodmi. Po zapnutí dvojfaktorovej autentifikácie a aktualizácii systému iOS sa dáta aplikácie Zdravie prevedú na šifrovanie medzi koncovými bodmi.

Ak si zariadenie zálohujete na svojom Macu alebo v aplikácii iTunes, dáta aplikácie Zdravie sa ukladajú iba vtedy, keď je záloha šifrovaná.

Ochrana osobných údajov

Pre celú spoločnosť Apple je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá. Naše zásady ochrany osobných údajov uvádzajú, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a ukladáme vaše informácie. Okrem dodržiavania zásad ochrany osobných údajov spoločnosť Apple navrhuje všetky funkcie iCloudu s ohľadom na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o pokročilých bezpečnostných funkciách nájdete v príručke zabezpečenia systému iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: