Používanie funkcie Skupinový FaceTime na iPhone alebo iPade

Funkcia Skupinový FaceTime umožňuje jednoducho volať s viacerými ľuďmi naraz. Skupinový hovor FaceTime môžete uskutočniť priamo v apke FaceTime alebo v skupinovej konverzácii v apke Správy. Môžete doň pridať až 32 ľudí.iPhone a iPad so zobrazeným hovorom Skupinový FaceTime

Ikona FaceTime

Ak chcete uskutočňovať videohovory Skupinový FaceTime, musíte mať systém iOS 12.1.4 či novší alebo systém iPadOS v jednom z týchto zariadení: iPhone 6s či novší, iPad Pro či novší, iPad Air 2 či novší, iPad mini 4 či novší, iPad (5. generácia) či novší alebo iPod touch (7. generácia). Staršie modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, ktoré podporujú systém iOS 12.1.4, sa k hovorom Skupinový FaceTime môžu pripojiť ako ku klasickému hlasovému hovoru.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

iPhone so zobrazením začatia hovoru Skupinový FaceTime v apke FaceTime 

Začatie hovoru Skupinový FaceTime v apke FaceTime

 1. Prejdite na Nastavenia > FaceTime a uistite sa, že je zapnutá možnosť FaceTime.
 2. Otvorte apku FaceTime a klepnite na ikonu  Nový FaceTime.
 3. Zadajte kontakty, ktorým chcete zavolať.
 4. Klepnite na tlačidlo Audio  alebo  FaceTime.

Do hovoru Skupinový FaceTime môžete pridať až 32 ľudí.

iPhone so zobrazením uskutočnenia hovoru Skupinový FaceTime v apke Správy 

Začatie hovoru Skupinový FaceTime v apke Správy

 1. Otvorte Správy a začnite skupinovú konverzáciu. Môžete tiež prejsť do existujúcej skupinovej konverzácie.
 2. Klepnite na tlačidlo FaceTime  v pravom hornom rohu.
 3. Klepnite na Audio FaceTime  alebo Video FaceTime .

Do hovoru Skupinový FaceTime môžete pridať až 32 ľudí.

Pripojenie k hovoru Skupinový FaceTime

Existuje viacero spôsobov, ako sa pripojiť k hovoru Skupinový FaceTime niekoho iného:

 • Klepnite na hlásenie v centre hlásení alebo na zamknutej ploche a potom klepnite na tlačidlo FaceTime 
 • V Správach sa k hovoru Skupinový FaceTime pripojíte klepnutím na hlásenie v hornej časti obrazovky alebo tak, že v skupinovej konverzácii v Správach klepnete na Pripojiť sa. Po klepnutí na Pripojiť sa vás apka automaticky pripojí.
 • V apke FaceTime sa k hovoru jednoducho pripojíte tak, že v nej prejdete na aktívny hovor FaceTime a klepnete na tlačidlo FaceTime Ikona FaceTime.

Z hlásenia

iPhone so zobrazením pripojenia k hovoru FaceTime z hlásenia 

Zo skupinovej správy

iPhone so zobrazením pripojenia k hovoru FaceTime zo skupinovej správy 

iPhone so zobrazením pridania účastníka do hovoru Skupinový FaceTime 

Pridanie účastníka do hovoru Skupinový FaceTime

 1. Počas hovoru klepnite na účastníkov v hornej časti obrazovky a potom klepnite na Pridať ľudí .
 2. Zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mail kontaktu.
 3. Klepnite na Pridať ľudí.

Keď niekoho pridáte do hovoru, vedľa jeho mena môžete klepnúť na Zavolať, aby ho zariadenie znova upozornilo na prichádzajúci hovor.

Keď je niekto pridaný do hovoru Skupinový FaceTime, nedá sa z neho odstrániť. Ak má daná osoba hovor opustiť, musí ukončiť hovor Skupinový FaceTime na svojom zariadení.

Ďalšie možnosti FaceTime

Dátum zverejnenia: