Používanie hovorov Skupinový FaceTime na iPhone, iPade a iPode touch

Funkcia Skupinový FaceTime umožňuje jednoducho volať s viacerými ľuďmi naraz. Skupinový FaceTime môžete uskutočniť priamo v aplikácii FaceTime alebo v skupinovej konverzácii v aplikácii Správy. Dlaždica s osobou, ktorá práve hovorí, sa automaticky zväčší, takže sa v rozhovore nikdy nestratíte.

 

Ak chcete uskutočňovať videohovory Skupinový FaceTime, musíte mať systém iOS 12.1.4 na jednom z týchto zariadení: iPhone 6s alebo novší, iPad Pro alebo novší, iPad Air 2 alebo novší, iPad Mini 4 alebo novší alebo iPod touch (7. generácia). Staršie modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, ktoré podporujú systém iOS 12.1.4, sa k hovorom Skupinový FaceTime môžu pripojiť ako ku klasickému hlasovému hovoru.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Uskutočnenie hovoru v aplikácii FaceTime

 1. Prejdite do menu Nastavenia > FaceTime a uistite sa, že je zapnutá možnosť FaceTime.
 2. Otvorte aplikáciu FaceTime a klepnite na ikonu  v pravom hornom rohu.
 3. Zadajte mená, telefónne čísla alebo e-mailové adresy kontaktov.
 4. Hovor cez FaceTime začnete klepnutím na položku Audio alebo Video.

Uskutočnenie hovoru v aplikácii Správy

Skupinový FaceTime môžete začať aj priamo v skupinovej konverzácii v aplikácii Správy. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a začnite skupinovú konverzáciu. Môžete tiež prejsť do existujúcej skupinovej konverzácie.
 2. V hornej časti konverzácie klepnite na kontakty.
 3. Klepnite na položku FaceTime  a začnite hovor.

 

Pripojenie k hovoru cez FaceTime

Existuje viacero spôsobov, ako sa pripojiť k hovoru Skupinový FaceTime niekoho iného:

 • Klepnite na hlásenie v centre hlásení alebo na zamknutej ploche a potom klepnite na ikonu Ikona FaceTime
 • V aplikácii Správy sa k hovoru Skupinový FaceTime pripojíte klepnutím na hlásenie v hornej časti obrazovky alebo tak, že v skupinovej konverzácii aplikácie Správy klepnete na položku Pripojiť sa. Po klepnutí na položku Pripojiť sa vás aplikácia automaticky pripojí.
 • V aplikácii FaceTime sa k hovoru jednoducho pripojíte tak, že v nej prejdete na aktívny hovor FaceTime a klepnete na ikonu Ikona FaceTime

Z hlásenia

Hlásenie

 

Zo skupinovej správy

 

Obrazovka na pridanie účastníka

Pridanie účastníka do hovoru Skupinový FaceTime

 1. V hovore klepnite na ikonu Ikona Pridať.
 2. Klepnite na položku Pridať osobu. 
 3. Zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mail kontaktu.
 4. Klepnite na položku Pridať osobu do FaceTime.

Obrazovka efektov kamery

Pridanie efektov kamery do hovorov

Na iPhone X a novšom, 11-palcovom iPade Pro alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia) môžete v hovoroch Skupinový FaceTime používať symboly Animoji a Memoji. Na iPhone 7 a novšom a iPode touch (7. generácia) môžete používať aj ďalšie efekty kamery, napríklad filtre, text a tvary.

Použitie symbolu Animoji alebo Memoji na iPhone X alebo novšom, 11-palcovom iPade Pro alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia):

 1. Počas hovoru cez FaceTime klepnite na ikonu Efekty kamery.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji a vyberte požadovaný symbol Animoji alebo Memoji.

Ďalšie efekty kamery vložíte takto:

 1. Počas hovoru cez FaceTime klepnite na ikonu Efekty kamery.
 2. Klepnite na položku Filtre Ikona Filtre, Text Ikona Text alebo Tvary Ikona Tvary.

Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia). Niektoré filtre a efekty nie sú podporované na všetkých zariadeniach so systémom iOS.

Zmena nastavení zvuku a videa v hovoroch cez FaceTime

Nastavenia zvuku a videa môžete v aplikácii FaceTime zmeniť kedykoľvek počas hovoru. Keď budete chcieť zmeniť nastavenia, klepnite na obrazovku, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Viac a vyberte si z týchto možností:

Klepnutím na položku Preklopiť prepnete na zadnú kameru. Ďalším klepnutím na túto položku prepnete späť na prednú kameru.

Klepnutím na položku Stíšiť vypnete zvuk. Ďalším klepnutím na túto položku zvuk znova zapnete.

Klepnutím na položku Reproduktor prepnete medzi vypnutým zvukom a reproduktorom.

 

Klepnutím na položku Kamera vypnete kameru. Ďalším klepnutím na túto položku kameru znova zapnete*.

 

 

* Ak chcete uskutočňovať videohovory Skupinový FaceTime, musíte mať systém iOS 12.1.4 na jednom z týchto zariadení: iPhone 6s alebo novší, iPad Pro alebo novší, iPad Air 2 alebo novší, iPad Mini 4 alebo novší alebo iPod touch (7. generácia). Staršie modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, ktoré podporujú systém iOS 12.1.4, sa k hovorom Skupinový FaceTime môžu pripojiť ako ku klasickému hlasovému hovoru.

Ďalšie možnosti aplikácie FaceTime

Dátum zverejnenia: