Používanie hovorov Skupinový FaceTime na iPhone, iPade a iPode touch

Funkcia Skupinový FaceTime umožňuje jednoducho volať s viacerými ľuďmi naraz. Hovor Skupinový FaceTime môžete uskutočniť priamo v apke FaceTime alebo v skupinovej konverzácii v apke Správy. Môžete doň pridať až 32 ľudí. Dlaždica s osobou, ktorá práve hovorí, sa automaticky zväčší, takže sa v rozhovore nikdy nestratíte.

 

Ak chcete uskutočňovať videohovory Skupinový FaceTime, musíte mať systém iOS 12.1.4 alebo novší, prípadne iPadOS v jednom z týchto zariadení: iPhone 6s alebo novší, iPad Pro alebo novší, iPad Air 2 alebo novší, iPad mini 4 alebo novší, iPad (5. generácia) alebo novší alebo iPod touch (7. generácia). Staršie modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, ktoré podporujú systém iOS 12.1.4, sa k hovorom Skupinový FaceTime môžu pripojiť ako ku klasickému hlasovému hovoru.

Apka FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Začatie hovoru Skupinový FaceTime v apke FaceTime

 1. Prejdite na Nastavenia > FaceTime a uistite sa, že je zapnutá možnosť FaceTime.
 2. Otvorte apku FaceTime a v pravom hornom rohu klepnite na tlačidlo Pridať .
 3. Zadajte mená, telefónne čísla alebo e-mailové adresy kontaktov.
 4. Hovor cez FaceTime začnete klepnutím na položku Audio alebo Video.

Do hovoru Skupinový FaceTime môžete pridať až 32 ľudí.

Začatie hovoru Skupinový FaceTime v apke Správy

Hovor Skupinový FaceTime môžete začať aj priamo v skupinovej konverzácii v apke Správy. Postupujte takto:

 1. Otvorte apku Správy a začnite skupinovú konverzáciu. Môžete tiež prejsť do existujúcej skupinovej konverzácie.
 2. V hornej časti konverzácie klepnite na kontakty.
 3. Klepnite na položku FaceTime  a začnite hovor.

Do hovoru Skupinový FaceTime môžete pridať až 32 ľudí.

Pripojenie k hovoru Skupinový FaceTime

Existuje viacero spôsobov, ako sa pripojiť k hovoru Skupinový FaceTime niekoho iného:

 • Klepnite na hlásenie v centre hlásení alebo na zamknutej ploche a potom klepnite na ikonu Ikona FaceTime
 • V apke Správy sa k hovoru Skupinový FaceTime pripojíte klepnutím na hlásenie v hornej časti obrazovky alebo tak, že v skupinovej konverzácii apky Správy klepnete na Pripojiť sa. Po klepnutí na Pripojiť sa vás apka automaticky pripojí.
 • V apke FaceTime sa k hovoru jednoducho pripojíte tak, že v nej prejdete na aktívny hovor FaceTime a klepnete na ikonu Ikona FaceTime

 

Z hlásenia

 

Zo skupinovej správy

 

Pridanie účastníka do hovoru Skupinový FaceTime

 1. V hovore klepnite na tlačidlo Pridať Ikona Pridať.
 2. Klepnite na položku Pridať osobu. 
 3. Zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mail kontaktu.
 4. Klepnite na položku Pridať osobu do FaceTime.

Keď niekoho pridáte do hovoru, vedľa jeho mena môžete klepnúť na položku Zavolať, aby ho zariadenie upozornilo na prichádzajúci hovor.

Keď je niekto pridaný do hovoru Skupinový FaceTime, nedá sa z neho odstrániť. Tento účastník musí hovor Skupinový FaceTime ukončiť.

Pridanie efektov kamery do hovorov Skupinový FaceTime

Na iPhone X alebo novšom, 11-palcovom iPade Pro (1. a 2. generácia) alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia a novší) môžete v hovoroch Skupinový FaceTime používať symboly Animoji a Memoji. V zariadeniach, v ktorých nemáte Face ID, môžete počas hovorov Skupinový FaceTime používať iné efekty kamery, napríklad filtre, text a tvary.

Ak chcete použiť symbol Animoji alebo Memoji:

 1. Počas hovoru cez FaceTime klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na ikonu Ikona Memoji a vyberte požadovaný symbol Animoji alebo Memoji.

Ďalšie efekty kamery vložíte takto:

 1. Počas hovoru cez FaceTime klepnite na tlačidlo Efekty .
 2. Klepnite na Filtre Ikona Filtre, Text Ikona Text alebo Tvary Ikona Tvary, Memoji nálepky Memoji nálepka* alebo Emoji nálepky *.

Na používanie Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro (1. a 2. generácia) alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia a novší). Niektoré filtre a efekty nie sú podporované vo všetkých zariadeniach. Na používanie Memoji a Emoji nálepiek potrebujete iOS 13 alebo iPadOS.

Zmena nastavení zvuku a videa v hovoroch cez FaceTime

Nastavenia zvuku a videa môžete v apke FaceTime zmeniť kedykoľvek počas hovoru. Ak chcete zmeniť nastavenia, klepnite na obrazovku a potiahnutím nahor si zobrazte ďalšie možnosti alebo klepnite na niektorú z nasledujúcich možností:

Klepnutím na položku Kamera vypnete kameru. Ďalším klepnutím na túto položku kameru znova zapnete*.

 

 

Klepnutím na položku Preklopiť prepnete na zadnú kameru. Ďalším klepnutím na túto položku prepnete späť na prednú kameru.

Klepnutím na položku Stíšiť vypnete zvuk. Ďalším klepnutím na túto položku zvuk znova zapnete.

Klepnutím na položku Reproduktor prepnete medzi vypnutým zvukom a reproduktorom.

 

Ak sa tlačidlo Kamera nezobrazuje skontrolujte, či máte kompatibilné zariadenie.

Dlaždica s osobou, ktorá práve hovorí, sa počas hovoru Skupinový FaceTime automaticky zväčší. Ak chcete toto správanie zakázať, prejdite na Nastavenia > FaceTime. V časti Automatické zvýraznenie vypnite položku Hovoriaci účastník.

* Ak chcete uskutočňovať videohovory Skupinový FaceTime, musíte mať systém iOS 12.1.4 alebo novší, prípadne iPadOS v jednom z týchto zariadení: iPhone 6s alebo novší, iPad Pro alebo novší, iPad Air 2 alebo novší, iPad mini 4 alebo novší, iPad (5. generácia) alebo novší alebo iPod touch (7. generácia). Staršie modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, ktoré podporujú systém iOS 12.1.4, sa k hovorom Skupinový FaceTime môžu pripojiť ako ku klasickému hlasovému hovoru.

Ďalšie možnosti apky FaceTime

Získanie pomoci

Ak sa zobrazuje trojuholník s výkričníkom , možno máte pomalé pripojenie alebo iní používatelia streamujú audio alebo video v rovnakej sieti. Na používanie hovoru Skupinový FaceTime potrebujete vy aj ostatní účastníci silné mobilné alebo Wi-Fi pripojenie. Pri používaní Wi-Fi pripojenia vyžaduje apka FaceTime širokopásmové pripojenie.

Dátum zverejnenia: