Aktualizácia softvéru iOS v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si informácie o aktualizácii zariadenia so systémom iOS bezdrôtovo alebo pomocou aplikácie iTunes. Aktualizácie systému iOS prinášajú nové funkcie, ktoré rozširujú možnosti iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Svoje zariadenie nezabudnite aktualizovať, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie.

Skôr než začnete

Vytvorte si zálohu zariadenia pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Ak sa zobrazí správa s informáciu o tom, že je k dispozícii aktualizácia, klepnite na položku Inštalovať. Môžete tiež postupovať podľa týchto krokov: 

  1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania a na internet pomocou Wi-Fi siete.
  2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
  3. Klepnite na položku Stiahnuť a nainštalovať. Ak sa zobrazí výzva na dočasné odstránenie aplikácií, pretože systém iOS potrebuje viac miesta na aktualizáciu, klepnite na položku Pokračovať alebo Zrušiť. Systém iOS neskôr preinštaluje aplikácie, ktoré odstránil. Ak klepnete na položku Zrušiť, prečítajte si, ako postupovať ďalej.
  4. Ak chcete aktualizáciu vykonať okamžite, klepnite na položku Inštalovať. Môžete tiež klepnúť na položku Neskôr a vybrať možnosť Inštalovať v noci alebo Pripomenúť neskôr. Ak klepnete na možnosť Inštalovať v noci, stačí, ak zariadenie so systémom iOS pripojíte večer k zdroju napájania. Zariadenie sa v noci automaticky aktualizuje.
  5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo.

Čo robiť, ak sa pri bezdrôtovej aktualizácii zobrazí chyba alebo ak systém potrebuje viac miesta

Ak sa pokúšate aktualizovať zariadenie bezdrôtovo a zobrazí sa vám pritom chybová správa, zistite, ako postupovať. Ak sa na bezdrôtovú aktualizáciu vyžaduje viac miesta, môžete aktualizovať pomocou aplikácie iTunes alebo manuálne vymazať obsah zo zariadenia. Bez ohľadu na to, či zariadenie aktualizujete pomocou aplikácie iTunes alebo bezdrôtovo, po nainštalovaní aktualizácie zostane v zariadení rovnako veľké voľné miesto.

Niektoré aktualizácie softvéru iOS nie sú dostupné bezdrôtovo. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami pre systém iOS.

Aktualizácia zariadenia pomocou aplikácie iTunes

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať bezdrôtovo, môžete na aktualizáciu použiť aplikáciu iTunes. Ak počítač používa funkciu Zdieľanie internetu v zariadení so systémom iOS, ktoré aktualizujete, pripojte počítač k inej sieti.

  1. Nainštalujte do počítača najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču.
  3. Otvorte aplikáciu iTunes a vyberte zariadenie.
  4. Kliknite na položku Zhrnutie a potom na položku Vyhľadať aktualizáciu. 
  5. Kliknite na položku Stiahnuť a aktualizovať.

Čo robiť, ak sa v aplikácii iTunes zobrazujú chybové správy alebo ak aktualizácia vyžaduje viac miesta

Prečítajte si, čo môžete robiť po zobrazení chybových správ počas aktualizácie zariadenia pomocou aplikácie iTunes. Ak sa na aktualizáciu vyžaduje viac miesta, môžete manuálne vymazať obsah zo zariadenia

Naposledy upravené: