Aktualizácia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prečítajte si, ako aktualizovať iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS – bezdrôtovo alebo pomocou počítača.

iPhone, iPad alebo iPod touch môžete na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS aktualizovať bezdrôtovo.* Ak sa aktualizácia na zariadení nezobrazuje, môžete ho aktualizovať manuálne pomocou počítača.

Pred aktualizáciou

Vytvorte si zálohu zariadenia pomocou iCloudu alebo počítača.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Ak sa zobrazí správa s informáciou o tom, že je k dispozícii aktualizácia, klepnite na položku Inštalovať. Môžete tiež postupovať podľa týchto krokov: 

 1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania a potom ho pripojte na internet pomocou Wi-Fi siete.
 2. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné a potom klepnite na položku Aktualizácia softvéru.
 3. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať. Ak sa zobrazí výzva na dočasné odstránenie apiek, pretože softvér potrebuje viac miesta na aktualizáciu, klepnite na Pokračovať alebo Zrušiť. Systém iOS alebo iPadOS neskôr apky, ktoré odstránil, preinštaluje. Ak klepnete na položku Zrušiť, prečítajte si, ako postupovať ďalej.
 4. Ak chcete aktualizáciu vykonať okamžite, klepnite na položku Inštalovať. Môžete tiež klepnúť na Neskôr a vybrať Inštalovať v noci alebo Pripomenúť neskôr. Ak klepnete na Inštalovať v noci, stačí, ak zariadenie pripojíte večer ku zdroju napájania. Zariadenie sa v noci automaticky aktualizuje.
 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód. Ak kód nepoznáte, prečítajte si, ako postupovať.

Čo robiť, ak sa pri bezdrôtovej aktualizácii zobrazí chyba alebo ak systém potrebuje viac miesta

Ak sa pokúšate aktualizovať zariadenie bezdrôtovo a zobrazí sa vám chybová správa, zistite, ako postupovať. Ak sa na bezdrôtovú aktualizáciu vyžaduje viac miesta, môžete aktualizovať pomocou počítača alebo manuálne vymazať obsah zo zariadenia. Bez ohľadu na to, či zariadenie aktualizujete pomocou počítača alebo bezdrôtovo, po nainštalovaní aktualizácie v ňom zostane rovnaké množstvo voľného miesta.

Niektoré aktualizácie softvéru systému nie sú dostupné bezdrôtovo. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami.


Prispôsobenie automatických aktualizácií

V systéme iOS 12 alebo novšom alebo v systéme iPadOS si zariadenie môžete nechať aktualizovať automaticky cez noc, keď sa nabíja. Ak chcete zapnúť automatické aktualizácie, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Prispôsobenie automatických aktualizácií a potom zapnite možnosť Inštalovať aktualizácie systému iOS. Systém iOS alebo iPadOS v zariadení sa automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu. Niektoré aktualizácie možno bude potrebné nainštalovať manuálne.

V systéme iOS 13.6 a iPadOS môžete zvoliť, že sa aktualizácie softvéru nemajú sťahovať automaticky. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Prispôsobenie automatických aktualizácií a potom vypnite možnosť Sťahovať aktualizácie systému iOS.

Aktualizovanie zariadenia pomocou počítača

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať bezdrôtovo, môžete ho aktualizovať manuálne pomocou dôveryhodného počítača. Ak je počítač pripojený na internet pomocou funkcie Osobný hotspot v zariadení, ktoré aktualizujete, pred aktualizáciou pripojte počítač k inej Wi-Fi alebo ethernetovej sieti.

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču.
 3. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 4. Kliknite na položku Všeobecné alebo Nastavenia a potom na položku Vyhľadať aktualizáciu. 
 5. Kliknite na položku Stiahnuť a aktualizovať.
 6. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód. Ak kód nepoznáte, prečítajte si, ako postupovať.

Na počítači sa zobrazujú chybové správy alebo si aktualizácia vyžaduje viac miesta

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa počas aktualizovania zariadenia pomocou počítača zobrazujú chybové správy. Ak sa na aktualizáciu vyžaduje viac miesta, môžete manuálne vymazať obsah zo zariadenia.

* Upgradovaním na najnovšiu verziu softvéru iOS alebo iPadOS získate najnovšie funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. Niektoré funkcie nemusia byť v niektorých zariadeniach alebo oblastiach k dispozícii. Na výdrž batérie a výkon systému môžu mať vplyv mnohé faktory vrátane stavu siete a spôsobu používania. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Dátum zverejnenia: