Aktualizujte si iPhone alebo iPad

Prečítajte si, ako si aktualizovať iPhone alebo iPad na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.

iPhone alebo iPad si môžete na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS aktualizovať bezdrôtovo.

Ak sa aktualizácia na zariadení nezobrazí, aktualizujte ho manuálne pomocou počítača. Prečítajte si, ako zariadenie aktualizovať manuálne, ak používate Mac so systémom macOS Catalina či novším, Mac so systémom macOS Mojave či starším alebo PC s Windowsom.

Bezdrôtová aktualizácia iPhonu alebo iPadu

 1. Zálohujte si zariadenie pomocou iCloudu alebo počítača.
 2. Pripojte zariadenie ku zdroju napájania a potom ho pripojte na internet prostredníctvom siete Wi-Fi..
 3. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné a potom klepnite na Aktualizácia softvéru.
 4. Ak sa zobrazuje viac ako jedna možnosť aktualizácie softvéru, vyberte tú, ktorú chcete nainštalovať.
  Apka Nastavenia na iPhone s možnosťami aktualizácie na systém iOS 15.7 alebo iOS 16.
 5. Klepnite na Inštalovať. Ak sa namiesto toho zobrazuje možnosť Stiahnuť a nainštalovať, klepnutím na ňu stiahnite aktualizáciu, zadajte kód a potom klepnite na Inštalovať. Ak kód nepoznáte, prečítajte si, čo robiť.

Ak sa pri bezdrôtovej aktualizácii zobrazí upozornenie

Prečítajte si, čo robiť, ak sa pri pokuse o bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia zobrazí upozornenie.

Niektoré aktualizácie softvéru nie sú dostupné bezdrôtovo. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami.

Ak sa na bezdrôtovú aktualizáciu vyžaduje viac miesta

Ak sa zobrazí správa s výzvou na dočasné odstránenie apiek, pretože softvér potrebuje viac miesta na aktualizáciu, klepnutím na Pokračovať povoľte odstránenie apiek. Po dokončení inštalácie sa tieto apky automaticky znova nainštalujú. Ak namiesto toho klepnete na Zrušiť, môžete zväčšiť voľné miesto v zariadení manuálnym vymazaním obsahu.

Prispôsobenie automatických aktualizácií

Zariadenie sa môže automaticky aktualizovať cez noc počas nabíjania.

Apka Nastavenia na iPhone s možnosťami automatickej aktualizácie zariadenia. 

Zapnutie automatických aktualizácií

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 2. Klepnite na Automatické aktualizácie a potom zapnite možnosť Sťahovať aktualizácie iOS.
 3. Zapnite možnosť Inštalovať aktualizácie iOS. Zariadenie sa automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS. Niektoré aktualizácie možno bude potrebné nainštalovať manuálne.

Inštalácia rýchlych bezpečnostných opráv

Rýchle bezpečnostné opravy poskytujú dôležité vylepšenia zabezpečenia rýchlejšie, skôr než budú zahrnuté do budúcich aktualizácií softvéru.

Ak chcete rýchle bezpečnostné opravy získavať automaticky, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 2. Klepnite na Automatické aktualizácie.
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Bezpečnostné opravy a systémové súbory.

Ak nechcete, aby sa rýchle bezpečnostné opravy inštalovali automaticky, môžete inštalovať rýchle bezpečnostné opravy ako aktualizácie softvéru.

Ak potrebujete odstrániť rýchlu bezpečnostnú opravu, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie.
 2. Klepnite na Verzia iOS.
 3. Klepnite na Odstrániť bezpečnostnú opravu.

Rýchlu bezpečnostnú opravu môžete preinštalovať neskôr alebo môžete počkať, až sa natrvalo nainštaluje ako súčasť štandardnej aktualizácie softvéru.

Upgradovaním na najnovšiu verziu softvéru iOS alebo iPadOS získate najnovšie funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. Niektoré funkcie nemusia byť v niektorých zariadeniach alebo v niektorých krajinách či oblastiach k dispozícii. Na výdrž batérie a výkon systému môžu mať vplyv mnohé faktory vrátane stavu siete a spôsobu používania. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Dátum zverejnenia: