Aktualizácia softvéru systému iOS v iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si informácie o aktualizácii zariadenia so systémom iOS bezdrôtovo alebo pomocou aplikácie iTunes.

Aktualizácie softvéru systému iOS prinášajú nové funkcie, ktoré rozširujú možnosti iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Svoje zariadenie nezabudnite aktualizovať, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie.

Pred aktualizáciou

Zálohujte zariadenie do služby iCloud alebo pomocou aplikácie iTunes.

Ak počítač pripájate na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu v zariadení, aktualizujte zariadenie bezdrôtovo alebo pripojte počítač k inej sieti.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Najjednoduchším spôsobom aktualizácie zariadenia je bezdrôtová aktualizácia. Postupujte takto:

  1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
  2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.


  3. Klepnite na položku Stiahnuť a nainštalovať. Ak je zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania, aktualizácie sa môžu sťahovať automaticky.
  4. Klepnite na položku Inštalovať. Ak chcete aktualizáciu nainštalovať neskôr, klepnite na položku Neskôr. Ak používate heslo, budete ho musieť zadať pred nainštalovaním aktualizácie.

Ak v zariadení máte voľné miesto, ale nie dostatok na bezdrôtovú aktualizáciu, môžete aktualizovať pomocou aplikácie iTunes alebo manuálne vymazať obsah zo zariadenia. Bez ohľadu na to, či zariadenie aktualizujete pomocou aplikácie iTunes alebo bezdrôtovo, po nainštalovaní aktualizácie zostane v zariadení rovnako veľké voľné miesto.

Niektoré aktualizácie softvéru systému iOS nie sú dostupné ako aktualizácie prostredníctvom bezdrôtových sietí. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami pre systém iOS.

Aktualizácia zariadenia pomocou aplikácie iTunes

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať bezdrôtovo alebo ak ho chcete aktualizovať pomocou aplikácie iTunes, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Nainštalujte do počítača najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču.
  3. V aplikácii iTunes vyberte zariadenie.
  4. Na paneli Zhrnutie kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciu. 
  5. Kliknite na položku Stiahnuť a aktualizovať.

Ak v zariadení nie je dostatok voľného miesta na aktualizáciu pomocou aplikácie iTunes, bude potrebné manuálne vymazať obsah zo zariadenia.

Zistite, ako postupovať, ak sa pri aktualizovaní zariadenia zobrazujú iné chybové správy.

Naposledy upravené:
Boli tieto informácie užitočné?

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory produktov

Slovensko