Aktualizácia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prečítajte si, ako aktualizovať iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS – bezdrôtovo alebo pomocou iTunes.

iPhone, iPad alebo iPod touch môžete na najnovšiu verziu systému iOS aktualizovať bezdrôtovo.* Ak sa aktualizácia na vašom zariadení nezobrazuje, môžete ho aktualizovať manuálne pomocou iTunes.

Pred aktualizáciou

Vytvorte si zálohu zariadenia pomocou iCloudu alebo iTunes.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Ak sa zobrazí správa s informáciou o tom, že je k dispozícii aktualizácia, klepnite na položku Inštalovať. Môžete tiež postupovať podľa týchto krokov: 

 1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania a potom ho pripojte na internet pomocou Wi-Fi siete.
 2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
  Obrazovka Aktualizácia softvéru
 3. Klepnite na položku Stiahnuť a nainštalovať. Ak sa zobrazí výzva na dočasné odstránenie aplikácií, pretože systém iOS potrebuje viac miesta na aktualizáciu, klepnite na položku Pokračovať alebo Zrušiť. Systém iOS neskôr preinštaluje aplikácie, ktoré odstránil. Ak klepnete na položku Zrušiť, prečítajte si, ako postupovať ďalej.
 4. Ak chcete aktualizáciu vykonať okamžite, klepnite na položku Inštalovať. Môžete tiež klepnúť na položku Neskôr a vybrať možnosť Inštalovať v noci alebo Pripomenúť neskôr. Ak klepnete na možnosť Inštalovať v noci, stačí, ak zariadenie so systémom iOS pripojíte večer k zdroju napájania. Zariadenie sa v noci automaticky aktualizuje.
 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód. Ak kód nepoznáte, prečítajte si, ako postupovať.

Čo robiť, ak sa pri bezdrôtovej aktualizácii zobrazí chyba alebo ak systém potrebuje viac miesta

Ak sa pokúšate aktualizovať zariadenie bezdrôtovo a zobrazí sa vám chybová správa, zistite, ako postupovať. Ak sa na bezdrôtovú aktualizáciu vyžaduje viac miesta, môžete aktualizovať pomocou iTunes alebo manuálne vymazať obsah zo zariadenia. Bez ohľadu na to, či zariadenie aktualizujete pomocou iTunes alebo bezdrôtovo, po nainštalovaní aktualizácie zostane v zariadení rovnako veľké voľné miesto.

Niektoré aktualizácie softvéru iOS nie sú dostupné bezdrôtovo. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami pre systém iOS.

Automatická aktualizácia

Ak používate systém iOS 12, zariadenie sa môže aktualizovať automaticky. Ak chcete zapnúť automatické aktualizácie, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Automatické aktualizácie. Systém iOS sa v zariadení automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu. Niektoré aktualizácie môže byť potrebné nainštalovať manuálne.

Aktualizácia zariadenia pomocou iTunes

Ak zariadenie so systémom iOS nemôžete aktualizovať bezdrôtovo, môžete ho aktualizovať manuálne pomocou iTunes na dôveryhodnom počítači. Ak je počítač pripojený na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu v zariadení so systémom iOS, ktoré aktualizujete, pred aktualizáciou pripojte počítač k inej Wi-Fi alebo ethernetovej sieti.

 1. Nainštalujte do počítača najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču.
 3. Otvorte iTunes a vyberte zariadenie.
 4. Kliknite na položku Zhrnutie a potom na položku Vyhľadať aktualizáciu. 
  Panel Zhrnutie v iTunes
 5. Kliknite na položku Stiahnuť a aktualizovať.
 6. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód. Ak kód nepoznáte, prečítajte si, ako postupovať.

Čo robiť, ak sa v iTunes zobrazujú chybové správy alebo ak aktualizácia vyžaduje viac miesta

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa počas aktualizovania zariadenia pomocou iTunes zobrazujú chybové správy. Ak sa na aktualizáciu vyžaduje viac miesta, môžete manuálne vymazať obsah zo zariadenia.

* Upgradovaním na najnovšiu verziu softvéru systému iOS získate najnovšie funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. Niektoré funkcie nemusia byť v niektorých zariadeniach alebo oblastiach k dispozícii. Na výdrž batérie a výkon systému môžu mať vplyv mnohé faktory vrátane stavu siete a spôsobu používania. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Dátum zverejnenia: