Používanie multitaskingu na iPade

Vďaka multitaskingu môžete v systéme iPadOS pracovať v dvoch aplikáciách naraz, odpovedať na e-maily pri sledovaní videa, prepínať medzi aplikáciami pomocou gest a vykonávať ďalšie akcie.

Práca s viacerými aplikáciami naraz pomocou Docku

Dock umožňuje okamžite otvárať aplikácie a prepínať medzi nimi z ľubovoľnej aplikácie, ktorú máte práve otvorenú. Ľavú stranu Docku si dokonca môžete prispôsobiť svojimi obľúbenými aplikáciami. Na pravej strane sa zasa zobrazujú nedávno používané aplikácie a aplikácie, ktoré máte otvorené v iPhone a na Macu.

Dock sa nachádza v dolnej časti plochy. Ak chcete Dock zobraziť pri používaní aplikácie, potiahnite jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky, až kým sa Dock nezobrazí, a potom prst uvoľnite. 

Ak si chcete Dock prispôsobiť svojimi obľúbenými aplikáciami, podržte požadovanú aplikáciu na ploche a okamžite ju potiahnite na ľavú stranu Docku.

Ak chcete aplikáciu z Docku odstrániť, podržte ju na jeho ľavej strane a okamžite ju potiahnite mimo neho.

Používanie dvoch aplikácií naraz

Dock umožňuje jednoducho pracovať s viacerými aplikáciami naraz. Potiahnutím aplikácie mimo Docku otvoríte zobrazenie Slide Over, potiahnutím aplikácie na pravý alebo ľavý okraj obrazovky ju zasa otvoríte v zobrazení Split View. Na jednej obrazovke môžete dokonca pracovať s viacerými aplikáciami v zobrazení Slide Over, zobraziť si dve aplikácie v zobrazení Split View a sledovať film alebo používať FaceTime v režime Obraz v obraze.

Otvorenie aplikácie v zobrazení Slide Over

V zobrazení Slide Over môžete pracovať s aplikáciou, ktorá sa zobrazuje nad ľubovoľnou otvorenou aplikáciou – dokonca aj nad dvomi otvorenými aplikáciami v zobrazení Split View.

Používanie zobrazenia Slide Over:

 1. Otvorte aplikáciu.
 2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 3. V Docku podržte druhú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť, a potiahnite ju na obrazovku.

Používanie zobrazenia Slide Over v zobrazení Split View:

Ak pracujete s dvomi aplikáciami v zobrazení Split View a chcete otvoriť tretiu aplikáciu v zobrazení Slide Over, potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock. Potom aplikáciu potiahnite na oddeľovač aplikácií.

 • Ak chcete presunúť aplikáciu otvorenú v zobrazení Slide Over, podržte ikonu Ikona v tvare pomlčky a potiahnite aplikáciu na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.
 • Aplikáciu otvorenú v zobrazení Slide Over môžete tiež presunúť mimo obrazovky, a keď ju budete chcieť znova použiť, môžete ju presunúť späť. Stačí položiť prst na ikonu Ikona v tvare pomlčky a potiahnuť aplikáciu doprava a mimo obrazovky. Keď budete chcieť aplikáciu znova použiť, potiahnite prstom doľava z pravej strany obrazovky.
 • V zobrazení Split View môžete pracovať s viacerými aplikáciami, ktoré sú otvorené v zobrazení Slide Over. Medzi aplikáciami otvorenými v zobrazení Slide Over môžete prepínať potiahnutím ikony Ikona v tvare pomlčky doprava alebo doľava. Ak chcete zavrieť aplikáciu otvorenú v zobrazení Slide Over, potiahnite prstom nahor po ikone Ikona v tvare pomlčky a podržte ho uprostred obrazovky, kým sa nezobrazia všetky otvorené aplikácie. Potom ním opäť potiahnite nahor na aplikáciu, ktorú chcete zavrieť.

Niektoré podporované aplikácie, ako napríklad iWork a Súbory, vám umožňujú používať zobrazenie Split View v rovnakej aplikácii.

Zobrazenie Slide Over možno používať v iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air 2 a novšom alebo iPade mini 4 a novšom.

Používanie dvoch aplikácií naraz pomocou zobrazenia Split View

V zobrazení Split View môžete pracovať s dvomi aplikáciami naraz. Môžete si napríklad prezerať fotky pri písaní e-mailu. Alebo si v Safari hľadať nápady na dovolenku a zároveň si prezerať miesta v Mapách.

Používanie zobrazenia Split View:

 1. Otvorte aplikáciu.
 2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 3. V Docku podržte druhú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť, a potiahnite ju z neho na pravý alebo ľavý okraj obrazovky.

Úprava zobrazenia Split View:

 • Ak chcete, aby aplikácie zaberali rovnakú časť obrazovky, potiahnite oddeľovač aplikácií do stredu obrazovky.
 • Ak chcete zobrazenie Split View zmeniť na zobrazenie Slide Over, potiahnite prstom nadol z hornej časti aplikácie.
 • Ak chcete zobrazenie Split View zatvoriť, potiahnite oddeľovač aplikácií cez aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť.

Prečítajte si, ako možno pomocou zobrazenia Split View zobraziť v Safari v iPade dve webové stránky vedľa seba.

Zobrazenie Split View možno používať v iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air 2 alebo novšom a iPade mini 4 alebo novšom.

Sledovanie videa pri používaní inej aplikácie pomocou funkcie Obraz v obraze

Funkcia Obraz v obraze umožňuje napríklad odpovedať na e-mail počas sledovania TV seriálu. Ak práve používate FaceTime alebo sledujete film, po klepnutí na ikonu Ikona Obraz v obraze sa obrazovka s videom zmenší do rohu displeja. Potom môžete otvoriť druhú aplikáciu a video sa bude ďalej prehrávať. 

Ak chcete video presunúť, potiahnite ho do iného rohu. Ak chcete video znova sledovať na celej obrazovke, klepnite na ikonu Ikona celej obrazovky v ľavom rohu videa. Video tiež môžete skryť – potiahnite ho na ľavý alebo pravý okraj displeja. Klepnutím na ikonu šípky ho znova zobrazíte.

Funkciu Obraz v obraze možno používať v iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air 2 alebo novšom a iPade mini 4 alebo novšom.

Používanie gest v systéme iPadOS

Pomocou gest multitaskingu si môžete v iPade rýchlo zobraziť prepínač aplikácií, prepnúť na inú aplikáciu alebo sa vrátiť na plochu:

 • Zobrazenie prepínača aplikácií: Potiahnite jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky a podržte ho uprostred obrazovky, až kým sa nezobrazí prepínač aplikácií. Keď potom jedným prstom potiahnete doľava alebo doprava, prejdete do inej aplikácie, ktorá sa otvorí.
 • Prepínanie medzi aplikáciami: Keď máte otvorenú aplikáciu, potiahnutím štyrmi alebo piatimi prstami doľava alebo doprava prepnete na predtým používanú aplikáciu. V iPade Pro s funkciou Face ID, 11-palcovom iPade Pro alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia) môžete medzi naposledy používanými aplikáciami prepínať potiahnutím prstom pozdĺž dolného okraja obrazovky. 
 • Návrat na plochu: Pri používaní aplikácie potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky. Na plochu sa môžete vrátiť aj zovretím piatich prstov naraz.

Preťahovanie obsahu medzi aplikáciami

Preťahovaním môžete presúvať text, fotky a súbory z jednej aplikácie do druhej. Môžete napríklad pretiahnuť text zo Safari do poznámky, obrázok z aplikácie Fotky do e-mailu alebo udalosť kalendára do textovej správy:

 1. Otvorte dve aplikácie v zobrazení Split View alebo Slide Over.
 2. Stlačte položku a podržte ju, kým sa nenadvihne. Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte jednu položku, mierne ju potiahnite, ďalej ju držte a zároveň iným prstom klepnite na ďalšie položky. Počet vybraných položiek bude uvedený v odznaku. Ak chcete presunúť text, najskôr ho vyberte a potom ho podržte, kým sa nenadvihne.
 3. Potiahnite položku do inej aplikácie a pustite ju.

Zapnutie a vypnutie funkcií multitaskingu

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkcie multitaskingu, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Multitasking a Dock, kde môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

 • Povoliť viacero aplikácií: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať zobrazenie Slide Over alebo Split View.
 • Obraz v obraze: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať funkciu Obraz v obraze.
 • Gestá: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať gestá multitaskingu na zobrazenie prepínača aplikácií, návrat na plochu a ďalšie gestá.
 • Zobraziť navrhované a posledné aplikácie: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby sa na pravej strane Docku zobrazovali naposledy používané aplikácie.

Dátum zverejnenia: