Používanie multitaskingu na iPade

Vďaka multitaskingu môžete na iPade so systémom iOS 11 pracovať v dvoch apkách naraz, odpovedať na e-maily pri sledovaní videa, prepínať medzi apkami pomocou gest a vykonávať ďalšie akcie.

Prepínanie medzi apkami pomocou gest

Pomocou gest multitaskingu môžete na iPade rýchlo zobraziť prepínač apiek, prepnúť na inú apku alebo sa vrátiť na plochu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Zobrazenie prepínača apiek: Potiahnutím jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky alebo dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte všetky otvorené apky. Potiahnutím jedným prstom doprava vyhľadajte a otvorte inú apku.
 • Prepínanie medzi apkami: Keď máte otvorenú apku, potiahnutím štyrmi alebo piatimi prstami doľava alebo doprava prepnete na predtým používanú apku.
 • Návrat na plochu: V otvorenej apke zovrite na obrazovke štyri alebo päť prstov.

Práca s viacerými apkami naraz pomocou Docku

Dock umožňuje okamžite otvárať apky a prepínať medzi nimi z ľubovoľnej apky, ktorú máte práve otvorenú. Ľavú stranu Docku si dokonca môžete prispôsobiť svojimi obľúbenými apkami. Na pravej strane sa zasa zobrazujú nedávno používané apky a apky, ktoré máte otvorené na iPhone a Macu.

Dock sa nachádza v dolnej časti plochy. Ak chcete Dock zobraziť pri používaní apky, potiahnite jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky.

Ak si chcete Dock prispôsobiť svojimi obľúbenými apkami, podržte požadovanú apku na ploche a okamžite ju potiahnite na ľavú stranu Docku.

Ak chcete apku z Docku odstrániť, podržte ju na jeho ľavej strane a okamžite ju potiahnite mimo neho.

Používanie dvoch apiek naraz

Dock umožňuje jednoducho pracovať s viacerými apkami naraz. Potiahnutím apky mimo Docku otvoríte zobrazenie Slide Over, potiahnutím apky na pravý alebo ľavý okraj obrazovky ju zasa otvoríte v zobrazení Split View. Na jednej obrazovke môžete dokonca pracovať s jednou apkou v zobrazení Slide Over, zobraziť dve apky v zobrazení Split View a sledovať film alebo používať FaceTime v režime Obraz v obraze.

Otvorenie druhej apky v zobrazení Slide Over

V zobrazení Slide Over môžete pracovať s apkou, ktorá sa zobrazuje nad ľubovoľnou otvorenou apkou – dokonca aj nad dvomi otvorenými apkami v zobrazení Split View. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte apku.
 2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 3. V Docku podržte druhú apku, ktorú chcete otvoriť, a potiahnite ju na obrazovku.

Ak pracujete s dvomi apkami v zobrazení Split View a chcete otvoriť tretiu apku v zobrazení Slide Over, potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock. Potom apku potiahnite na oddeľovač apiek.

Ak chcete presunúť apku otvorenú v zobrazení Slide Over, podržte ikonu  a potiahnite apku na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.

Apku otvorenú v zobrazení Slide Over môžete tiež presunúť mimo obrazovky a keď ju budete chcieť znova použiť, môžete ju presunúť späť. Stačí položiť prst na ikonu  a potiahnuť apku doprava a mimo obrazovky. Keď budete chcieť apku znova použiť, potiahnite prstom doľava z pravej strany obrazovky.

Zobrazenie Slide Over možno používať na iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air alebo novšom a iPade mini 2 alebo novšom.

Používanie dvoch apiek naraz pomocou zobrazenia Split View

V zobrazení Split View môžete pracovať s dvomi apkami naraz. Môžete si napríklad prezerať fotky pri písaní e-mailu. Alebo si v Safari hľadať nápady na dovolenku a zároveň si prezerať miesta v Mapách.

Použitie zobrazenia Split View:

 1. Otvorte apku.
 2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 3. V Docku podržte druhú apku, ktorú chcete otvoriť, a potiahnite ju mimo Docku.
 4. Keď sa apka otvorí v zobrazení Slide Over, potiahnite ikonu  smerom nadol.

Nastavenie zobrazenia Split View:

 • Ak chcete, aby apky zaberali rovnakú časť obrazovky, potiahnite oddeľovač apiek do stredu obrazovky.
 • Ak chcete zobrazenie Split View zmeniť na zobrazenie Slide Over, potiahnite prstom nadol z hornej časti apky.
 • Ak chcete zobrazenie Split View zatvoriť, potiahnite oddeľovač apiek cez apku, ktorú chcete zatvoriť.

Prečítajte si, ako možno pomocou zobrazenia Split View zobraziť v Safari na iPade dve webové stránky vedľa seba.

Zobrazenie Split View možno používať na iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air 2 a iPade mini 4.

Sledovanie videa pri používaní inej apky pomocou funkcie Obraz v obraze

Funkcia Obraz v obraze umožňuje napríklad odpovedať na e-mail počas sledovania TV seriálu. Ak práve používate FaceTime alebo sledujete film, po klepnutí na ikonu  sa obrazovka s videom zmenší do rohu displeja. Potom môžete otvoriť druhú apku a video sa bude ďalej prehrávať. 

Ak chcete video presunúť, potiahnite ho do iného rohu. Ak chcete video znova sledovať na celej obrazovke, klepnite na ikonu  v ľavom rohu videa.

Funkciu Obraz v obraze možno používať na iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air alebo novšom a iPade mini 2 alebo novšom.

Preťahovanie obsahu medzi apkami

Preťahovaním môžete presúvať text, fotky a súbory z jednej apky do druhej. Môžete napríklad pretiahnuť text zo Safari do poznámky, obrázok z apky Fotky do e-mailu alebo udalosť kalendára do textovej správy. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte dve apky v zobrazení Split View alebo Slide Over.
 2. Stlačte položku a podržte ju, kým sa nenadvihne. Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte jednu položku, mierne ju potiahnite, ďalej ju držte a zároveň iným prstom klepnite na ďalšie položky. Počet vybraných položiek bude uvedený v odznaku. Ak chcete presunúť text, najskôr ho vyberte a potom ho podržte, kým sa nenadvihne.
 3. Potiahnite položku do inej apky a pustite ju.

Zapnutie a vypnutie funkcií multitaskingu

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkcie multitaskingu, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Multitasking a Dock, kde môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

 • Povoliť viacero apiek: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať zobrazenie Slide Over alebo Split View.
 • Trvalá vrstva videa: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať funkciu Obraz v obraze.
 • Gestá: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať gestá multitaskingu na zobrazenie prepínača apiek, návrat na plochu a ďalšie gestá.
 • Zobraziť navrhované a posledné apky: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby sa na pravej strane Docku zobrazovali naposledy používané apky.

Osviežovanie apiek na pozadí

Keď prepnete na inú apku, niektoré apky budú krátko po zatvorení ďalej pokračovať vo svojej činnosti a následne sa prepnú do režimu odstavenia. Apky v režime odstavenia sa aktívne nepoužívajú, nie sú otvorené ani nevyužívajú systémové prostriedky. Pomocou funkcie osviežovania apiek na pozadí môžu apky v režime odstavenia kontrolovať aktualizácie a nový obsah. 

Ak chcete, aby apky v režime odstavenia kontrolovali nový obsah, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie na pozadí a zapnite možnosť Osviežovanie na pozadí. Ak ukončíte apku pomocou prepínača apiek, pravdepodobne sa nebude môcť spustiť ani nebude môcť kontrolovať nový obsah, kým ju znova neotvoríte.

Dátum zverejnenia: