Používanie multitaskingu na iPade

Vďaka multitaskingu môžete na iPade so systémom iOS 11 alebo novšom pracovať v dvoch aplikáciách naraz, odpovedať na e-maily pri sledovaní videa, prepínať medzi aplikáciami pomocou gest a vykonávať ďalšie akcie.

Prepínanie medzi aplikáciami pomocou gest

Pomocou gest multitaskingu môžete na iPade rýchlo zobraziť prepínač aplikácií, prepnúť na inú aplikáciu alebo sa vrátiť na plochu:

 • Zobrazenie prepínača aplikácií: V systéme iOS 12 potiahnite jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky a podržte ho uprostred obrazovky, až kým sa nezobrazí prepínač aplikácií. Otvorené aplikácie môžete zobraziť aj dvojitým stlačením tlačidla Domov. Potiahnutím jedným prstom doprava vyhľadajte a otvorte inú aplikáciu.
 • Prepínanie medzi aplikáciami: Keď máte otvorenú aplikáciu, potiahnutím štyrmi alebo piatimi prstami doľava alebo doprava prepnete na predtým používanú aplikáciu. Na 11-palcovom iPade Pro alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia) môžete medzi naposledy používanými aplikáciami prepínať potiahnutím prstom pozdĺž dolného okraja obrazovky. 
 • Návrat na plochu: Pri používaní aplikácie v systéme iOS 12 potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky. Na plochu sa môžete vrátiť aj zovretím štyroch alebo piatich prstov naraz.

Práca s viacerými aplikáciami naraz pomocou Docku

Dock umožňuje okamžite otvárať aplikácie a prepínať medzi nimi z ľubovoľnej aplikácie, ktorú máte práve otvorenú. Ľavú stranu Docku si dokonca môžete prispôsobiť svojimi obľúbenými aplikáciami. Na pravej strane sa zasa zobrazujú nedávno používané aplikácie a aplikácie, ktoré máte otvorené na iPhone a Macu.

Dock sa nachádza v dolnej časti plochy. Ak chcete Dock zobraziť pri používaní aplikácie, potiahnite jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky, až kým sa Dock nezobrazí, a potom prst uvoľnite. 

Ak si chcete Dock prispôsobiť svojimi obľúbenými aplikáciami, podržte požadovanú aplikáciu na ploche a okamžite ju potiahnite na ľavú stranu Docku.

Ak chcete aplikáciu z Docku odstrániť, podržte ju na jeho ľavej strane a okamžite ju potiahnite mimo neho.

Používanie dvoch aplikácií naraz

Dock umožňuje jednoducho pracovať s viacerými aplikáciami naraz. Potiahnutím aplikácie mimo Docku otvoríte zobrazenie Slide Over, potiahnutím aplikácie na pravý alebo ľavý okraj obrazovky ju zasa otvoríte v zobrazení Split View. Na jednej obrazovke môžete dokonca pracovať s jednou aplikáciou v zobrazení Slide Over, zobraziť dve aplikácie v zobrazení Split View a sledovať film alebo používať FaceTime v režime Obraz v obraze.

Otvorenie druhej aplikácie v zobrazení Slide Over

Animácia znázorňujúca zobrazenie Slide Over v akcii

V zobrazení Slide Over môžete pracovať s aplikáciou, ktorá sa zobrazuje nad ľubovoľnou otvorenou aplikáciou – dokonca aj nad dvomi otvorenými aplikáciami v zobrazení Split View:

 1. Otvorte aplikáciu.
 2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 3. V Docku podržte druhú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť, a potiahnite ju na obrazovku.

Ak pracujete s dvomi aplikáciami v zobrazení Split View a chcete otvoriť tretiu aplikáciu v zobrazení Slide Over, potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock. Potom aplikáciu potiahnite na oddeľovač aplikácií.

Ak chcete presunúť aplikáciu otvorenú v zobrazení Slide Over, podržte ikonu Ikona v tvare pomlčky a potiahnite aplikáciu na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.

Aplikáciu otvorenú v zobrazení Slide Over môžete tiež presunúť mimo obrazovky, a keď ju budete chcieť znova použiť, môžete ju presunúť späť. Stačí položiť prst na ikonu Ikona v tvare pomlčky a potiahnuť aplikáciu doprava a mimo obrazovky. Keď budete chcieť aplikáciu znova použiť, potiahnite prstom doľava z pravej strany obrazovky.

Zobrazenie Slide Over možno používať na iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air alebo novšom a iPade mini 2 alebo novšom.

Používanie dvoch aplikácií naraz pomocou zobrazenia Split View

Animácia znázorňujúca zobrazenie Split View v akcii

V zobrazení Split View môžete pracovať s dvomi aplikáciami naraz. Môžete si napríklad prezerať fotky pri písaní e-mailu. Alebo si v Safari hľadať nápady na dovolenku a zároveň si prezerať miesta v Mapách.

Používanie zobrazenia Split View:

 1. Otvorte aplikáciu.
 2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 3. V Docku podržte druhú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť, a potiahnite ju mimo Docku.
 4. Keď sa aplikácia otvorí v zobrazení Slide Over, potiahnite ikonu Ikona v tvare pomlčky smerom nadol.

Úprava zobrazenia Split View:

 • Ak chcete, aby aplikácie zaberali rovnakú časť obrazovky, potiahnite oddeľovač aplikácií do stredu obrazovky.
 • Ak chcete zobrazenie Split View zmeniť na zobrazenie Slide Over, potiahnite prstom nadol z hornej časti aplikácie.
 • Ak chcete zobrazenie Split View zatvoriť, potiahnite oddeľovač aplikácií cez aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť.

Prečítajte si, ako možno pomocou zobrazenia Split View zobraziť v Safari na iPade dve webové stránky vedľa seba.

Zobrazenie Split View možno používať na iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air 2 alebo novšom a iPade mini 4 alebo novšom.

Sledovanie videa pri používaní inej aplikácie pomocou funkcie Obraz v obraze

Aplikácia FaceTime v režime Obraz v obraze pri hraní hry.

Funkcia Obraz v obraze umožňuje napríklad odpovedať na e-mail počas sledovania TV seriálu. Ak práve používate FaceTime alebo sledujete film, po klepnutí na ikonu Ikona Obraz v obraze sa obrazovka s videom zmenší do rohu displeja. Potom môžete otvoriť druhú aplikáciu a video sa bude ďalej prehrávať. 

Ak chcete video presunúť, potiahnite ho do iného rohu. Ak chcete video znova sledovať na celej obrazovke, klepnite na ikonu Ikona celej obrazovky v ľavom rohu videa. Video tiež môžete skryť – potiahnite ho na ľavý alebo pravý okraj displeja. Klepnutím na ikonu šípky ho znova zobrazíte.

Funkciu Obraz v obraze možno používať na iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air alebo novšom a iPade mini 2 alebo novšom.

Preťahovanie obsahu medzi aplikáciami

Animácia znázorňujúca pretiahnutie obsahu v akcii

Preťahovaním môžete presúvať text, fotky a súbory z jednej aplikácie do druhej. Môžete napríklad pretiahnuť text zo Safari do poznámky, obrázok z aplikácie Fotky do e-mailu alebo udalosť kalendára do textovej správy:

 1. Otvorte dve aplikácie v zobrazení Split View alebo Slide Over.
 2. Stlačte položku a podržte ju, kým sa nenadvihne. Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte jednu položku, mierne ju potiahnite, ďalej ju držte a zároveň iným prstom klepnite na ďalšie položky. Počet vybraných položiek bude uvedený v odznaku. Ak chcete presunúť text, najskôr ho vyberte a potom ho podržte, kým sa nenadvihne.
 3. Potiahnite položku do inej aplikácie a pustite ju.

Zapnutie a vypnutie funkcií multitaskingu

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkcie multitaskingu, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Multitasking a Dock, kde môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

 • Povoliť viacero aplikácií: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať zobrazenie Slide Over alebo Split View.
 • Trvalá vrstva videa: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať funkciu Obraz v obraze.
 • Gestá: Túto možnosť vypnite, ak nechcete používať gestá multitaskingu na zobrazenie prepínača aplikácií, návrat na plochu a ďalšie gestá.
 • Zobraziť navrhované a posledné aplikácie: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby sa na pravej strane Docku zobrazovali naposledy používané aplikácie.

Osviežovanie aplikácií na pozadí

Nastavenia možnosti Osviežovanie na pozadí

Keď prepnete na inú aplikáciu, niektoré aplikácie budú krátko po zatvorení ďalej pokračovať vo svojej činnosti a následne sa prepnú do režimu odstavenia. Aplikácie v režime odstavenia sa aktívne nepoužívajú, nie sú otvorené ani nevyužívajú systémové prostriedky. Pomocou funkcie osviežovania aplikácií na pozadí môžu aplikácie v režime odstavenia kontrolovať aktualizácie a nový obsah. 

Ak chcete, aby aplikácie v režime odstavenia kontrolovali nový obsah, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie na pozadí a zapnite možnosť Osviežovanie na pozadí. Ak ukončíte aplikáciu pomocou prepínača aplikácií, pravdepodobne sa nebude môcť spustiť ani nebude môcť kontrolovať nový obsah, kým ju znova neotvoríte.

Dátum zverejnenia: