Spravované Apple ID pre vzdelávanie

Prečítajte si, ako sa používa spravované Apple ID, ktoré vám priradila vzdelávacia inštitúcia.

Tento článok je určený pre používateľov spravovaného Apple ID. Ak ste IT administrátorom, prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť a používať spravované Apple ID pomocou služby Apple School Manager

Vaša vzdelávacia inštitúcia môže vytvoriť spravované Apple ID pre vyučujúcich a študentov na vzdelávacie účely. Spravované Apple ID sú jedinečné pre vašu inštitúciu a oddelené od Apple ID, ktoré si môžete vytvoriť sami. Spravované Apple ID môžete priradiť k rovnakej e-mailovej adrese a telefónnemu číslu, ktoré máte priradené k osobnému Apple ID. Na rozdiel od osobného Apple ID však služby, ku ktorým máte prístup so spravovaným Apple ID, spravujú IT administrátori.

Kontrola dostupnosti funkcií

Vo vašej škole alebo školskom obvode sa môžu spravované Apple ID používať na prihlasovanie do zdieľaných iPadov a získanie prístupu k službám spoločnosti Apple. Medzi tieto služby patrí iCloud, iTunes U a Škola, takže v rámci organizácie môžete spolupracovať s ostatnými používateľmi v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote. Spravované Apple ID zahŕňajú aj 200 GB úložisko v iCloude.

S cieľom zachovania dôrazu na vzdelávanie sú v spravovaných Apple ID zakázané nasledujúce služby: 

 • Nákupy v obchode App Store
 • Nákupy v obchode iTunes Store
 • Nákupy v obchode Book Store
 • Zariadenia pripojené cez HomeKit
 • Apple Pay
 • Nájsť môj iPhone
 • Nájsť môj Mac
 • Nájsť priateľov
 • iCloud Mail
 • iCloud Kľúčenka (položky kľúčenky sa však na zdieľaných iPadoch ukladajú a obnovujú)
 • Rodinné zdieľanie iCloudu
 • FaceTime (táto služba je predvolene vypnutá, inštitúcia ju však môže zapnúť)
 • iMessage (táto služba je predvolene vypnutá, inštitúcia ju však môže zapnúť)

Keďže spravované Apple ID neumožňujú nakupovanie, priradeným zariadeniam alebo spravovaným Apple ID musia obsah priraďovať administrátori.

Niektoré služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Meno používateľa a heslo

Keď vám inštitúcia vytvorí účet, môžete svoje spravované Apple ID začať používať. Súčasťou spravovaného Apple ID môže byť názov inštitúcie alebo reťazec „appleid“. Vaše Apple ID môže mať napríklad formát jankohrasko@appleid.myschool.edu.

Názov vášho účtu nastavuje administrátor služby Apple School Manager vo vašej inštitúcii. Ak vaše meno používateľa obsahuje chybu alebo ak potrebujete zmeniť informácie o účte, obráťte sa na administrátora vo svojej inštitúcii.

Vytvorenie hesla

Keď sa prvýkrát prihlásite pomocou spravovaného Apple ID, použite dočasné heslo, ktoré vám pridelil vyučujúci alebo administrátor. Po prihlásení sa zobrazí výzva na nastavenie nového hesla. Heslo je potrebné nastaviť skôr, než sa budete môcť prihlásiť do niektorých služieb spoločnosti Apple, ako je napríklad služba iTunes U alebo kreditný portál Programu hromadných nákupov (VPP).

Ak ste manažérom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom, prihláste sa na stránke appleid.apple.com na Macu alebo zariadení so systémom iOS a nastavte si heslo. Je potrebné použiť štandardné heslo obsahujúce najmenej osem písmen a číslic.

Ak ste študentom, je možné, že namiesto štandardného hesla budete môcť použiť šesťmiestne alebo štvormiestne heslo. Požadovanú zložitosť hesla určuje školský administrátor. Ak si chcete nastaviť heslo, prihláste sa na zdieľanom iPade, prípadne sa na školskom zariadení prihláste do iCloudu. 

Resetovanie hesla

Na rozdiel od osobných Apple ID musí vaše heslo resetovať administrátor. Nové heslo si vytvoríte takto:

 1. Požiadajte administrátora o dočasné heslo.
 2. Pomocou dočasného hesla sa prihláste na zdieľanom iPade, prípadne sa na svojom zariadení prihláste do iCloudu. Pomocou dočasného hesla sa tiež môžete prihlásiť do služby Apple School Manager, ak k nej máte v rámci svojej pozície prístup.
 3. Vytvorte si nové heslo.

Heslo spravovaného Apple ID nie je možné resetovať na stránke účtu Apple ID ani na stránke iforgot.apple.com.

Prihlásenie pomocou spravovaného Apple ID

Ak sa chcete prihlásiť do zariadení, ktoré boli nastavené pomocou služby Apple School Manager, použite svoje spravované Apple ID a heslo. Ak sa chcete prihlásiť do zariadení, ktoré neboli nastavené pomocou služby Apple School Manager, použite postup zodpovedajúci vašej pozícii:

 • Študenti: Použite svoje spravované Apple ID, heslo a šesťmiestny overovací kód. Tento kód vám poskytne škola alebo administrátor a jeho platnosť uplynie po jednom roku.
 • Manažéri, vyučujúci a iní zamestnanci: Použite svoje spravované Apple ID a heslo s dvojzložkovou autorizáciou.

Prístup administrátora k vášmu účtu

Váš účet vlastní inštitúcia, ktorá vytvorila vaše spravované Apple ID. IT administrátori majú k vášmu účtu neustály prístup a môžu v ňom vykonávať nasledujúce zmeny:

 • Obmedzenie prístupu k účtu
 • Odstránenie účtu
 • Aktualizácia informácií o účte

Pozrite si zásady, ktoré administrátor, správcovia alebo vyučujúci nastavili pre osobné používanie spravovaných Apple ID.

Aktualizácia informácií o účte

Ak ste manažérom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom, na spravovanie a aktualizovanie informácií o účte použite stránku účtu Apple ID. Ak chcete zmeniť dôveryhodné zariadenia, musíte byť administrátorom, správcom alebo vyučujúcim.

Ak ste študentom, o aktualizovanie informácií o účte požiadajte administrátora. 

Dátum zverejnenia: