Spravované Apple ID pre vzdelávanie

Prečítajte si, ako sa používa spravované Apple ID, ktoré vám priradila vzdelávacia organizácia.

Tento článok je určený pre používateľov spravovaného Apple ID. Ak ste IT administrátor, prečítajte si viac o vytváraní a používaní spravovaných Apple ID pomocou Apple School Managera

Vaša vzdelávacia organizácia môže vytvoriť spravované účty Apple ID pre vyučujúcich a študentov na vzdelávacie účely. Spravované účty Apple ID sú jedinečné pre vašu organizáciu a sú oddelené od účtov Apple ID, ktoré si môžete vytvoriť sami. Spravované Apple ID môžete priradiť k rovnakej e-mailovej adrese a telefónnemu číslu, ktoré máte priradené k osobnému Apple ID. Na rozdiel od osobného Apple ID však služby, ku ktorým máte prístup so spravovaným Apple ID, spravujú IT administrátori.

Kontrola dostupnosti funkcií

Vo vašej škole alebo školskom obvode sa môžu spravované Apple ID používať na prihlasovanie do zdieľaných iPadov a na získanie prístupu k službám spoločnosti Apple. Medzi tieto služby patria iCloud a Škola. Okrem toho môžete v rámci organizácie spolupracovať s ďalšími používateľmi v apkách Pages, Numbers a Keynote. Spravované účty Apple ID zahŕňajú aj 200 GB úložisko iCloud.

S cieľom zachovania dôrazu na vzdelávanie sú v spravovaných Apple ID zakázané nasledujúce služby: 

 • Nákupy v App Store
 • Nákupy v iTunes Store
 • Nákupy v Book Store
 • Zariadenia pripojené cez HomeKit
 • Apple Pay
 • Nájsť
 • iCloud Mail
 • iCloud Kľúčenka (položky kľúčenky sa však na zdieľaných iPadoch ukladajú a obnovujú)
 • Rodinné zdieľanie iCloudu
 • Game Center

Keďže spravované Apple ID neumožňujú nakupovanie, priradeným zariadeniam alebo spravovaným Apple ID musia obsah priraďovať administrátori.

Administrátori môžu pre spravované účty Apple ID povoliť alebo zakázať nasledujúce služby:

 • FaceTime
 • iMessage
 • Zdieľanie fotiek a dokumentov Pages, Numbers a Keynote v rámci organizácie alebo mimo nej
 • Vyhľadávanie ďalších spravovaných účtov Apple ID v rámci organizácie
 • Možnosť požiadať o kópiu údajov spojených so spravovaným účtom Apple ID

Niektoré služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Meno používateľa a heslo

Keď vám organizácia vytvorí účet, môžete svoje spravované Apple ID začať používať. Súčasťou spravovaného Apple ID môže byť názov organizácie alebo reťazec „appleid“. Vaše Apple ID môže mať napríklad formát jankohrasko@appleid.myschool.edu. Ak vaša organizácia podporuje overenie združenej identity, ako svoje spravované Apple ID môžete použiť svoje meno používateľa a heslo pre účet Azure AD.

Názov vášho účtu nastavuje administrátor Apple School Managera vo vašej organizácii. Ak vaše meno používateľa obsahuje chybu alebo ak potrebujete zmeniť informácie o účte, obráťte sa na administrátora vo svojej organizácii.

Vytvorenie hesla

Keď sa prvýkrát prihlasujete pomocou spravovaného Apple ID, použite dočasné heslo, ktoré vám pridelil vyučujúci alebo administrátor. Po prihlásení sa zobrazí výzva na nastavenie nového hesla. Skôr než sa budete môcť prihlásiť do niektorých služieb spoločnosti Apple, ako je napríklad kreditný portál Programu hromadných nákupov (VPP), je potrebné nastaviť heslo.

Ak ste manažérom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom, prihláste sa na stránke appleid.apple.com na Macu alebo zariadení so systémom iOS a nastavte si heslo. Je potrebné použiť štandardné heslo obsahujúce najmenej osem písmen a číslic.

Ak ste študentom, je možné, že namiesto štandardného hesla budete môcť použiť šesťmiestne alebo štvormiestne heslo. Požadovanú zložitosť hesla určuje školský administrátor. Ak si chcete nastaviť heslo, prihláste sa na zdieľanom iPade alebo sa na školskom zariadení prihláste do iCloudu. 

Resetovanie hesla

Na rozdiel od osobných Apple ID musí vaše heslo resetovať administrátor. Nové heslo si vytvoríte takto:

 1. Požiadajte administrátora o dočasné heslo.
 2. Pomocou dočasného hesla sa prihláste na zdieľanom iPade alebo sa na svojom zariadení prihláste do iCloudu. Alebo sa pomocou dočasného hesla prihláste do Apple School Managera, ak k nemu máte v rámci svojej pozície prístup.
 3. Vytvorte si nové heslo.

Heslá spravovaných Apple ID nie je možné resetovať na stránke účtu Apple ID ani na stránke iforgot.apple.com.

Prihlásenie pomocou spravovaného Apple ID

Ak sa chcete prihlásiť do zariadení, ktoré boli nastavené pomocou Apple School Managera, použite svoje spravované Apple ID a heslo. Ak sa chcete prihlásiť do zariadení, ktoré neboli nastavené pomocou Apple School Managera, použite postup zodpovedajúci vašej pozícii:

 • Študenti: Použite svoje spravované Apple ID, heslo a šesťmiestny overovací kód. Tento kód vám poskytne škola alebo administrátor a jeho platnosť uplynie po jednom roku.
 • Manažéri, vyučujúci a iní zamestnanci: Použite svoje spravované Apple ID a heslo s dvojfaktorovou autentifikáciou.

Prístup administrátora k vášmu účtu

Váš účet vlastní organizácia, ktorá vaše spravované Apple ID vytvorila. IT administrátori majú k vášmu účtu neustály prístup a môžu v ňom vykonávať nasledujúce zmeny:

 • Obmedzenie prístupu k účtu
 • Odstránenie účtu
 • Aktualizácia informácií o účte

Pozrite si zásady, ktoré administrátor, manažéri alebo vyučujúci nastavili pre osobné používanie spravovaných Apple ID.

Aktualizácia informácií o účte

Ak ste manažérom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom, na spravovanie a aktualizovanie informácií o účte použite stránku účtu Apple ID. Ak chcete zmeniť dôveryhodné zariadenia, musíte byť administrátorom, manažérom alebo vyučujúcim.

Ak ste študentom, o aktualizovanie informácií o účte požiadajte administrátora. 

Dátum zverejnenia: