Ekran MacBooka Pro z otwartą paletą szablonów Numbers. Po lewej stronie zaznaczona jest kategoria Wszystkie szablony, a po prawej widoczne są szablony ułożone w wierszach według kategorii.

Zacznij od szablonu

Tworzenie każdego arkusza kalkulacyjnego rozpoczyna się od wybrania szablonu stanowiącego punkt wyjścia. Następnym krokiem jest zastąpienie wykresów i danych szablonu własną zawartością, dodanie nowych tabel, formuł itd.

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego

Tabela przedstawiająca długości wędrówek. Otwarty jest edytor formuł i funkcję SUMA przy kolumnie Dystans.

Dodaj dane do tabeli

Wprowadź własne dane lub zaimportuj je z innego pliku. Do dowolnej komórki możesz także dodawać szeroki wachlarz formuł, takich jak suma czy średnia. Aby porządkować dane i identyfikować trendy, możesz dodawać filtry, grupować dane w kategorie, tworzyć tabele przestawne i nie tylko.

Wprowadzanie tekstu i liczb w tabelach

Wykres kołowy pokazujący procent przebytych szlaków. Otwarte jest także menu Format, pokazujące różne style wykresu do wyboru, a także opcje włączania lub wyłączanie tytułu wykresu lub legendy, pokazywania ukrytych danych oraz edycji czcionki, koloru i tła wykresu.

Utwórz wykres

Możesz przedstawiać dane przy użyciu wykresu 2D, 3D lub wykresu interaktywnego. Zmiana danych w tabeli powoduje automatyczne uaktualnienie wykresu.

Dodawanie wykresu

Arkusz kalkulacyjny śledzący informacje o pieszych wędrówkach, zawierający arkusz z nazwami u góry ekranu. Po lewej stronie widoczny jest przycisk dodawania arkusza, a obok niego karty Plan wędrówki, Wzniesienia, Odcinki szlaków, Sprzęt i Żywność. Zaznaczony jest arkusz Wzniesienia.

Lepsza organizacja dzięki arkuszom

Możesz uporządkować swój arkusz kalkulacyjny, używając różnych arkuszy dla różnych rodzajów danych — przychodów, wydatków itd. Potem wystarczy kliknąć w kartę na górze arkusza kalkulacyjnego, aby przełączyć się na potrzebny arkusz.

Dodawanie arkuszy

Menu współpracy zawierające nazwiska osób wspólnie pracujących nad arkuszem kalkulacyjnym.

Współpracuj na żywo

Możesz zaprosić innych do wspólnej pracy nad arkuszem kalkulacyjnym. Każdy, kogo zaprosisz, widzi zmiany dokonywane na bieżąco, ale Ty kontrolujesz, kto z zaproszonych może edytować, a kto tylko wyświetlać arkusz kalkulacyjny.

Wprowadzenie do współpracy

Ten podręcznik pomaga rozpocząć korzystanie z aplikacji Numbers 14.0 na Macu. Aby sprawdzić posiadaną wersję Numbers, wybierz polecenie menu Numbers > Numbers (menu Numbers znajduje się na górze ekranu). Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Numbers, kliknij w Spis treści u góry strony albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź witrynę wsparcia dla aplikacji Numbers.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.