macOS High Sierra

Korzystanie z globalnych skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe pozwalają na szybkie wykonywanie określonych zadań przez naciskanie klawiszy na klawiaturze. Aby wyświetlić listę skrótów klawiszowych macOS, otwórz Artykuł wsparcia produktów Apple: Skróty klawiszowe na komputerze Mac.

Wiele globalnych skrótów klawiszowych (czyli tych działających w większości aplikacji — na przykład wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą klawiszy Command-Shift-3) można wyłączyć lub zmienić.

Zmiana lub wyłączenie skrótu klawiszowego może być przydatne, jeśli na przykład jakiś globalny skrót klawiszowy jest używany przez którąś aplikację do innych celów. W tym przypadku można wyłączyć niepotrzebny skrót lub przypisać go do innej kombinacji klawiszy.

Uwaga: Skróty klawiszowe można tworzyć tylko dla istniejących poleceń menu. Nie można definiować skrótów klawiszowych do zadań ogólnych, takich jak otwieranie określonej aplikacji lub przełączanie aplikacji.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Skróty.

    Otwórz panel Skróty

  2. Zaznacz pozycję w panelu po lewej, a następnie (w panelu po prawej) zaznacz pole wyboru obok skrótu, który chcesz zmienić.

  3. Kliknij dwukrotnie w bieżącą kombinację klawiszy, a następnie naciśnij nową kombinację klawiszy, której chcesz używać.

    Określonego typu klawisza (np. klawisza litery) można użyć tylko raz w danej kombinacji.

  4. Zakończ i uruchom ponownie wszystkie aplikacje, w których używasz nowej kombinacji klawiszy, aby ta kombinacja zaczęła działać.

Nowo przypisany skrót klawiszowy nie będzie działał, jeśli skrót taki już istnieje i wywołuje inne polecenie lub inną aplikację. W takiej sytuacji należy znaleźć istniejący skrót klawiszowy i zmienić jego kombinację klawiszy.

Wyłączenie zaznaczenia skrótu na liście powoduje wyłączenie danego skrótu klawiszowego.

Jeśli pojawi się potrzeba przywrócenia oryginalnych kombinacji klawiszy dla wszystkich skrótów klawiszowych, wystarczy kliknąć w Przywróć domyślne.