macOS High Sierra

Skróty klawiszowe i inne w Safari

Poniżej znajduje się opis przydatnych w użyciu skrótów, uzupełniających skróty widoczne w menu Safari.

Otwórz Safari

Strony internetowe

Przewijanie do góry, w dół, lewo lub w prawo

Naciskaj klawisze strzałki.

Szybsze przewijanie

Klawisz Option + klawisze ze strzałkami

Przewijanie w dół o cały ekran

Page Down

Spacja

Przewijanie w górę o cały ekran

Page Up

Shift + Spacja

Przewijanie do górnego lewego lub dolnego lewego rogu okna

Command–strzałka w górę lub Home

Command–strzałka w dół lub End

Uaktywnienie następnej rzeczy na stronie www.

Tabulator uaktywnia następne pole lub menu podręczne. Tabulator uaktywnia także przyciski oraz inne widżety, gdy w panelu Skróty w preferencjach klawiatury w oknie Preferencji systemowych zaznaczone jest pole wyboru „wszystkie elementy sterujące”.

Option-Tab uaktywnia te same rzeczy, co klawisz Tab, jak również pozostałe rzeczy klikalne.

Aby przełączyć zachowanie klawisza Tabulator oraz kombinacji Option-Tabulator, w preferencjach zaawansowanych Safari włącz opcję Klawisz Tab uaktywnia kolejno wszystkie elementy strony.

Pokaż wszystkie karty

Shift-Command-\

Otwieranie strony w nowej karcie

Kliknij w łącze, trzymając naciśnięty klawisz Command

Kliknij w zakładkę, trzymając naciśnięty klawisz Command

Naciśnij Command–Return po wpisaniu w inteligentnym polu wyszukiwania.

Otwieranie strony w nowej karcie i uaktywnianie tej karty

Kliknij w łącze, trzymając naciśnięte klawisze Shift-Command

Kliknij w zakładkę, trzymając naciśnięte klawisze Shift-Command

Naciśnij Shift-Command-Return po wpisaniu w inteligentnym polu wyszukiwania.

Uaktywnianie następnej karty

Control-Tab lub Shift–Command-]

Uaktywnianie poprzedniej karty

Control-Shift-Tab lub Shift-Command -[

Zaznacz jedną z pierwszych dziewięciu kart

Command-1 do Command-9

Zamykanie wszystkich kart z wyjątkiem jednej

Kliknij z naciśniętym klawiszem Option w przycisk  zamykający kartę, która ma pozostać otwarta

Ponowne otwarcie ostatnio zamkniętej karty lub okna

Shift-Command-T

Wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych stron według nazw

Naciśnij przycisk Wstecz lub Dalej i przytrzymaj go, aż pojawi się lista

Wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych stron według adresów sieciowych (URL)

Naciśnij klawisz Option i przytrzymaj przycisk Wstecz lub Dalej, aż pojawi się lista

Wyświetlenie strony domowej

Naciśnij Command-Home

Odtworzenie bieżącego adresu strony www w trakcie pisania w inteligentnym polu wyszukiwania

Esc

Zamknięcie Readera

Esc

Opuszczenie trybu wyświetlania na pełnym ekranie

Esc

Pobranie pliku wskazywanego przez łącze

Kliknij z naciśniętym klawiszem Option w łącze do pliku

Otwieranie pobranego pliku

Kliknij dwukrotnie w plik na liście pobierania

Powiększenie lub pomniejszenie zawartości strony www

Naciśnij Command-plus (+) lub Command-minus (–).

Powiększenie lub pomniejszenie tekstu na stronie www

Naciśnij klawisz Option podczas wybierania polecenia menu Widok > Większa czcionka lub Widok > Mniejsza czcionka

Lista Czytelnia

Pokazywanie lub ukrywanie paska bocznego z listą Czytelnia

Control-Command-2

Dodanie bieżącej strony

Shift-Command-D

Dodanie strony wskazywanej przez łącze

Kliknij z naciśniętym klawiszem Shift w łącze do strony

Usuwanie strony

Kliknij w skrót strony na pasku bocznym, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Usuń rzecz.

Możesz także przesunąć w lewo po podsumowaniu strony, a następnie kliknąć w Usuń. Możesz także przesunąć całkiem w lewo, aż skrót strony zniknie.

Zakładki

Dodawanie zakładki do paska ulubionych

Kliknij w inteligentne pole wyszukiwania, aby pokazać pełny adres strony oraz jej ikonę, a następnie przeciągnij tę ikonę do paska ulubionych

Otwieranie w kartach wszystkich zakładek z folderu na pasku ulubionych

Kliknij z naciśniętym Command w folder na pasku ulubionych

Przeniesienie zakładki na pasku ulubionych

Przeciągnij zakładkę w lewo lub w prawo

Usunięcie zakładki z paska ulubionych

Przeciągnij zakładkę poza pasek

Pasek boczny zakładek i widok zakładek

Pokazywanie lub ukrywanie paska bocznego z zakładkami

Control-Command-1

Zaznaczenie zakładek oraz folderów na pasku bocznym

Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Command w każdą zakładkę i folder

Kliknięcie z naciśniętymi klawiszami Shift-Command w celu rozwinięcia zaznaczenia

Zaznaczenie następnej zakładki lub folderu

Klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół

Otwarcie zaznaczonej zakładki

Spacja

Otwarcie zaznaczonego folderu

Spacja lub strzałka w prawo

Zamknięcie zaznaczonego folderu

Spacja lub strzałka w lewo

Zmienianie nazwy lub adresu zakładki

Zaznacz zakładkę, a następnie naciśnij Return

Możesz także kliknąć mocno w tę zakładkę

Anulowanie edycji nazwy zakładki na pasku bocznym

Esc

Kończenie edycji nazwy zakładki:

Return

W widoku zakładek: utworzenie folderu zawierającego zaznaczone zakładki oraz foldery

Kliknij z klawiszem Option w Nowy folder w prawym górnym rogu

Usuwanie zakładki

Zaznacz zakładkę, a następnie naciśnij Delete.