macOS High Sierra

Używanie podglądu klawiatury

Możesz sprawdzać ułożenie na klawiaturze znaków używanych w innych językach oraz znaków specjalnych i symboli.

Okno podglądu klawiatury z hiszpańskim układem klawiszy.

Wskazówka: Jeśli masz kłopoty z używaniem klawiatury fizycznej, wypróbuj ekranową klawiaturę dostępności, zawierającą zaawansowane funkcje pisania i nawigacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie klawiatury dostępności.

  1. Kliknij w menu wprowadzania na pasku menu, a następnie wybierz Pokaż Podgląd klawiatury.

    Jeśli polecenie to nie jest widoczne, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, kliknij w Klawiatura, a następnie zaznacz Pokazuj podgląd klawiatury i ikon emoji na pasku menu.

    Otwórz panel Klawiatura

  2. Kliknij w menu klawiatury na pasku menu, a następnie wybierz źródło wprowadzania dla języka, którego klawiaturę chcesz wyświetlić.

  3. Naciśnij klawisz na klawiaturze, odpowiadający znakowi widocznemu w oknie podglądu klawiatury, lub kliknij w klawisze w oknie podglądu klawiatury.

    Naciśnij klawisz modyfikujący lub ich kombinację, aby zobaczyć dostępne znaki specjalne i symbole. Na przykład, naciśnij klawisz Option lub klawisze Option-Shift. Dotyczy to także martwych klawiszy (klawisza modyfikującego naciskanego razem z innym klawiszem, aby wprowadzić literę ze znakiem diakrytycznym). Klawisze te są wyróżniane w układzie klawiatury kolorem pomarańczowym. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzanie znaków akcentowanych.

Jeśli w kroku 2 zmienisz źródło wprowadzania lub układ klawiatury, pamiętaj, aby następnie przywrócić poprzednie źródło wprowadzania lub poprzedni układ klawiatury (jeśli to konieczne).

Jeśli nie widzisz określonego znaku lub symbolu, spróbuj użyć okna emoji i symboli.