macOS High Sierra

Tworzenie skrótów klawiszowych dla aplikacji

Możesz tworzyć własne skróty klawiszowe poleceń dostępnych w menu dowolnej aplikacji macOS, w tym również Findera. Może być to przydatne w przypadku występowania konfliktu skrótu aplikacji z globalnym skrótem klawiszowym (działającym tak samo w większości aplikacji). W tym przypadku możesz utworzyć nową kombinację klawiszy.

Skróty klawiszowe można tworzyć tylko dla istniejących poleceń menu. Nie można tworzyć skrótów klawiszowych do zadań ogólnych, takich jak otwieranie określonej aplikacji.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Skróty.

  Otwórz panel Skróty

 2. Zaznacz Skróty aplikacji po lewej, kliknij w przycisk dodawania , kliknij w menu podręczne Aplikacja, a następnie wybierz żądaną aplikację lub Wszystkie aplikacje.

  Na przykład, aby utworzyć skrót dla polecenia w aplikacji TextEdit, wybierz TextEdit. Jeśli żądanej aplikacji nie ma na liście, wybierz Inne, a następnie wskaż aplikację przy użyciu okna dialogowego Otwórz. Niektóre aplikacje nie zezwalają na konfigurowanie skrótów klawiszowych.

  Jeśli chcesz utworzyć skrót klawiszowy dla polecenia menu pojawiającego się w wielu aplikacjach, wybierz Wszystkie aplikacje.

 3. W polu Nazwa menu wpisz polecenie menu, dla którego chcesz utworzyć skrót. Wpisz je w dokładnie takiej samej postaci, w jakiej wyświetlane jest w aplikacji, włączając w to znak > (wpisz ->), wielokropek (wpisz trzy kropki bez spacji lub naciśnij Option-;) oraz inne znaki interpunkcyjne.

  Na przykład, aby ustawić skrót dla polecenia ustawiającego domyślną ligaturę w TextEdit, wpisz Format->Czcionka->Ligatury->Używaj domyślnej. Aby ustawić skrót dla polecenia Eksportuj do PDF, wpisz Plik->Eksportuj jako PDF… we wspomnianym polu tekstowym.

 4. Kliknij w pole Skrót klawiszowy, naciśnij kombinację klawiszy, której chcesz użyć jako skrótu klawiszowego, a następnie kliknij w Dodaj.

  Na przykład, naciśnij jednocześnie klawisze Control, Option oraz Z. Ten sam klawisz może zostać użyty tylko raz w jednej kombinacji klawiszy.

Jeśli utworzysz skrót klawiszowy, który już istnieje w innej aplikacji lub jest przypisany do innego polecenia, Twój nowy skrót nie będzie działał. Musisz zmienić jeden z nich, nowy lub istniejący. Aby zmienić skrót, zaznacz go, kliknij w kombinację klawiszy, a następnie naciśnij nową kombinację klawiszy.

Aby usunąć utworzony skrót, zaznacz go, a następnie kliknij w przycisk usuwania .