Preferencje witryn, w których możesz dostosować sposób przeglądania poszczególnych witryn internetowych w Safari.

Blokowanie wyświetlania okien wyskakujących na poszczególnych witrynach

Zamiast blokować lub zezwalać na wszystkich witrynach, wybierz te witryny, na których chcesz blokować okna wyskakujące. Niektóre witryny działają lepiej, jeśli pozwolisz im na wyświetlanie okien wyskakujących.

Blokowanie wyświetlania okien wyskakujących w Safari

Okno Safari z czterema kartami. Na każdej karcie widoczna jest ikona i nazwa witryny.

Pokazuj ikony witryn na kartach

Dołączenie ikon witryn ułatwia określenie, co znajduje się na każdej karcie.

Zmienianie preferencji kart w Safari

Preferencje haseł oraz ostrzeżenie o dwóch witrynach, na których używasz tego samego hasła.

Zabezpieczanie kont internetowych za pomocą zróżnicowanych haseł

Jeśli używasz tych samych haseł w różnych witrynach i ktoś pozna Twoje hasło do jednej witryny, może uzyskać dostęp do Twoich kont w innych witrynach. Safari powiadomi Cię o tym, że używasz tego samego hasła w różnych witrynach.

Zmienianie preferencji haseł w Safari

Widok strony rejestracji konta oraz automatyczne tworzenie hasła z możliwością wyboru odrzucenia go lub użycia.

Używanie automatycznie tworzonych silnych haseł

Gdy konfigurujesz hasło lub zmieniasz istniejące hasło, Safari może utworzyć za Ciebie silne hasło. Gdy spróbujesz się zalogować później, te dane zostaną automatycznie podane.

Automatyczne wypełnianie haseł w Safari

Aby przeglądać podręcznik użytkownika Safari, kliknij w Spis treści na górze tej strony. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź witrynę Wsparcia dla przeglądarki Safari.