macOS High Sierra

Czym są symbole widoczne w menu?

W wielu aplikacjach obok niektórych poleceń menu widoczne są kombinacje klawiszy, na przykład Symbol Command oraz litera N. Symbole w tych kombinacjach klawiszy reprezentują klawisze specjalne na klawiaturze, tzw. klawisze modyfikujące.

Możesz naciskać te kombinacje klawiszy widoczne w menu w celu wykonania pewnej czynności bez otwierania menu.

Klawisz modyfikujący

Symbol

Command

Symbol Command

Shift

Symbol Shift

Opcja

Symbol Option

Control

Symbol Control

Return

Symbol Return

Delete

Symbol Delete

Forward Delete

Symbol Forward Delete

Strzałka w górę

Symbol Strzałka w górę

Strzałka w dół

Symbol Strzałka w dół

Strzałka w lewo

Symbol Strzałka w lewo

Strzałka w prawo

Symbol Strzałka w prawo

Page Up

Symbol Strona w górę

Page Down

Symbol Strona w dół

Home

Symbol Home

End

Symbol End

Prawy tabulator

Symbol prawego tabulatora

Lewy tabulator

Symbol lewego tabulatora

Esc (Escape)

Symbol Esc

Gdy włączysz funkcję Lepkie klawisze w preferencjach dostępności, symbole naciskanych klawiszy Command, Shift, Option i Control będą wyświetlane na ekranie. Aby otworzyć preferencje dostępności, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Dostępność.

Otwórz preferencje dostępności