macOS High Sierra

Jak to się nazywa na Macu?

Jeśli nie masz pewności, jak dana rzecz nazywa się na Macu, poniższe zestawienie terminów stosowanych w systemach Windows i Maca pomoże znaleźć to, czego szukasz.

Uwaga: Jeśli używasz Maca przenośnego, podczas naciskania klawiszy skrótu przytrzymaj również klawisz Fn (np. naciśnij Fn-Control-F2).

Nazwa w Windows

Nazwa na Macu

Użycie

Klawisz Alt

Klawisz Option

Jeśli chcesz wprowadzić znak, którego nie ma na klawiaturze, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option w połączeniu z klawiszem z literą. Na przykład, aby wpisać literę ę (korzystając z układu klawiatury Polski pro), naciśnij klawisz Option i trzymając go, naciśnij e.

Klawisz Alt

Control-F2

Jeśli chcesz otworzyć za pomocą klawiatury menu widoczne na pasku menu, naciśnij klawisze Control-F2, a następnie użyj klawiszy ze strzałkami, aby wybrać menu. Naciśnięcie klawisza Return spowoduje rozwinięcie wybranego menu. Użyj ponownie klawiszy ze strzałkami i klawisza Return, aby dokonać wyboru polecenia.

Alt-Tabulator

Command-Tab

Możesz szybko przełączać otwarte aplikacje, naciskając klawisze Command-Tab. Puść te klawisze, gdy zaznaczona zostanie właściwa aplikacja.

Alt-Tabulator

Exposé

Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie okna bieżącej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj ikonę tej aplikacji w Docku. Zwolnij przycisk gładzika lub myszy, gdy wyświetlone zostaną miniaturki okien. Naciśnięcie klawisza Tab spowoduje pokazanie okien kolejnej uruchomionej aplikacji.

Przycisk zamykania

Przycisk zamykania

Aby zamknąć okno, kliknij w czerwony przycisk w lewym górnym rogu tego okna.

Klawisz Control

klawisz Command

Klawisz Command służy w połączeniu z innymi klawiszami do wykonywania określonych czynności. Na przykład, naciśnięcie Command-S zwykle powoduje zachowanie dokumentu lub pliku.

Panel sterowania

Preferencje systemowe

Jeśli chcesz zmienić ustawienia, np. tło biurka, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe.

Menedżer urządzeń

Informacje o systemie

Informacje o systemie to aplikacja wyświetlająca szczegółowe informacje o wyposażeniu sprzętowym Maca i oprogramowaniu. Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac.

Przycisk otwierania napędu

Klawisz wysuwania płyty

Klawisz wysuwania płyty ⏏ służy do otwierania i zamykania napędu optycznego. Jeśli chcesz wysunąć płyty z innych napędów (lub gdy na klawiaturze nie ma tego klawisza), zaznacz ikonę płyty w Finderze, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Wysuń.

Zakończ

Zakończ

Jeśli chcesz zakończyć pracę aplikacji, wybierz z jej menu polecenie Zakończ. Menu aplikacji nosi nazwę tej aplikacji, na przykład Safari lub Mail.

Flip 3D

Mission Control

Aby zobaczyć wszystkie otwarte okna, naciśnij klawisz Mission Control  (lub użyj paska Control Strip) lub naciśnij klawisze Control-Strzałka w górę.

Aby tymczasowo odsunąć wszystkie okna i odsłonić biurko, naciśnij razem klawisze Command i Mission Control.

Gadżety

Widżety Dashboard

Widok Dzisiaj w Centrum powiadomień

Dashboard zawiera widżety do sporządzania notatek, śledzenia notowań giełdowych i sprawdzania prognozy pogody.

Aby otworzyć Dashboard, kliknij w ikonę Launchpada w Docku (lub stuknij w przycisk Launchpada na pasku Control Strip).

Możesz także uzyskiwać szybkie informacje w widoku Dzisiaj w Centrum powiadomień. Aby otworzyć Centrum powiadomień, kliknij w jego ikonę na pasku menu.

Microsoft Photo Editor

Zdjęcia

Przy użyciu aplikacji Zdjęcia możesz importować zdjęcia (oraz nagrania wideo) z urządzenia iOS lub aparatu, wyświetlać i edytować zdjęcia, udostępniać je itd.

Mysz

Mysz (jednoprzyciskowa)

Jeśli używasz myszy jednoprzyciskowej i chcesz otworzyć menu podręczne, kliknij przytrzymując naciśnięty klawisz Control.

Mysz

Magic Mouse, Mighty Mouse lub Apple Mouse

Jeśli używasz Magic Mouse lub innej myszy wieloprzyciskowej, możesz dostosować działanie jej przycisków, wybierając polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie klikając w Mysz.

Otwórz preferencje myszy

Mój komputer, ten PC

Wybierz w Finderze polecenie menu Idź > Komputer.

Wyświetlone zostaną dyski podłączone do Maca, płyty CD i DVD włożone do napędu optycznego, podłączone woluminy sieciowe oraz dostępne partycje dyskowe.

Moje dokumenty, folder Dokumenty

Folder Dokumenty

Aby przechowywać dokumenty, użyj folderu Dokumenty. Aby zobaczyć swój folder Dokumenty, otwórz okno Findera, a następnie kliknij w Dokumenty na pasku bocznym.

Moje obrazy, folder Obrazy

Folder Obrazki

Folder Obrazki znajduje się w folderze domowym. Wybierz w Finderze polecenie menu Idź > Folder domowy.

Ostatnie dokumenty

Ostatnie rzeczy (w menu Apple)

Nazwy otwieranych aplikacji i plików zapamiętywane są na liście Ostatnie rzeczy, znajdującej się w menu Apple. Przy użyciu listy Ostatnie rzeczy możesz szybko ponownie otwierać ostatnio używane aplikacje i dokumenty.

Wiele aplikacji posiada polecenie Otwórz ostatnie lub Ostatnio otwierane, zawierające listę ostatnio używanych dokumentów.

Połączenia sieciowe

Preferencje sieci

Aby skonfigurować ustawienia sieci, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

Otwórz preferencje sieci

Aby uzyskać pomoc lub rozwiązać problemy z siecią, kliknij w przycisk Pomóż mi w preferencjach sieci.

Klawiatura ekranowa

Podgląd klawiatury

Aby otworzyć Podgląd klawiatury, na pasku menu kliknij w menu klawiatury (identyfikowane przez ikonę Pokaż Emoji i symbole  lub rodzaj metody wprowadzania), a następnie wybierz Pokaż Podgląd klawiatury.

Jeśli to menu nie jest widoczne, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, kliknij w Klawiatura, a następnie zaznacz Pokazuj podgląd klawiatury i ikon emoji na pasku menu.

Otwórz panel Klawiatura

Panel sterowania Wydajność

Monitor aktywności

Do sprawdzania aktywności Maca i wyświetlania listy uruchomionych procesów służy Monitor aktywności. Znajdziesz go w folderze Narzędzia, umieszczonym w folderze Aplikacje.

Drukarki i skanery

Preferencje drukarek i skanerów

Aby wybrać lub skonfigurować drukarkę, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

Otwórz preferencje drukarek i skanerów

Print Screen

Shift-Command-3

Shift-Command-4

Aby zrobić zrzut całego ekranu, naciśnij Shift-Command-3. Aby zrobić zrzut fragmentu ekranu, naciśnij klawisze Shift-Command-4, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć obszar.

Menu aplikacji

Launchpad

Kliknij w ikonę Launchpada  w Docku, aby uzyskać szybki dostęp do wszystkich swoich aplikacji i narzędzi (lub stuknij w przycisk Launchpada na pasku Control Strip).

Właściwości

Informacje

Jeśli chcesz zobaczyć informacje o pliku, folderze, dysku, serwerze lub innej rzeczy, zaznacz daną rzecz w Finderze, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje. W oknie informacyjnym można także ustalić właściciela i uprawnienia dostępu do danej rzeczy. W przypadku plików można wybrać aplikację używaną do ich otwierania.

Kosz

Kosz (w Docku)

Aby usunąć pliki i foldery, wystarczy przeciągnąć je do Kosza. Aby trwale usunąć te pliki, wybierz polecenie menu Plik > Opróżnij Kosz.

Szukaj

Spotlight

Aby znaleźć pliki, dokumenty, aplikacje, wiadomości email i inne rzeczy, kliknij w ikonę Spotlight na prawym końcu paska menu, a następnie wpisz słowo lub frazę.

Wiele aplikacji (takich jak Finder, Mail i Kontakty) zawiera pole wyszukiwania na pasku narzędzi, umożliwiające szybkie wyszukiwanie rzeczy w danej aplikacji.

Skróty

Skrót

Jeśli chcesz utworzyć skrót, zaznacz plik lub aplikację, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Utwórz skrót.

Narzędzie wycinania

Grab

Przy użyciu aplikacji Grab (znajduje się w folderze Narzędzia, wewnątrz folderu Aplikacje) możesz robić zdjęcia okien, całego ekranu lub jego fragmentów.

Hibernacja

Uśpij (w menu Apple)

Usypianie komputera oznacza przełączenie go w tryb niskiego zużycia energii. Aby uśpić komputer, wybierz polecenie menu Apple > Uśpij.

Menu Start i pasek zadań

Dock

Za pomocą Docka możesz otwierać ulubione aplikacje, pliki, foldery i witryny internetowe. Domyślnie Dock umieszczony jest na dole ekranu. Aby dodać plik lub folder do Docka, przeciągnij jego ikonę do Docka i upuść ją po prawej stronie linii oddzielającej.

Menu Start

Spotlight

Aby znaleźć pliki, wiadomości email i inne rzeczy, kliknij w ikonę Spotlight na pasku menu.

Ikony statusu

Menu statusu

Menu statusu wyświetlane są jako ikony na prawej połowie paska menu. Przy użyciu menu statusu możesz łączyć się z sieciami bezprzewodowymi, sprawdzać status baterii w Macu przenośnym itp.

Menedżer zadań

Monitor aktywności

Do sprawdzania aktywności Maca i wyświetlania listy uruchomionych procesów służy Monitor aktywności. Znajdziesz go w folderze Narzędzia, umieszczonym w folderze Aplikacje.

Eksplorator Windows

Finder

Do zarządzania plikami, aplikacjami i folderami służy Finder. Aby otworzyć okno Findera, kliknij w biurko, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Nowe okno Findera.

Windows Media Player

QuickTime Player

iTunes

Do odtwarzania filmów i muzyki służy aplikacja QuickTime Player.

Do słuchania muzyki z płyt CD i z dysku komputera, kupowania muzyki w iTunes Store i tworzenia własnej biblioteki muzycznej służy aplikacja iTunes.

Windows MovieMaker

iMovie

Do pobierania nagrań wideo z kamery cyfrowej i montażu własnych filmów służy aplikacja iMovie.

Cortana

Siri

Polecenia głosowe rozpoznawane przez Siri pozwalają na wykonywanie takich czynności, jak otwieranie plików lub aplikacji oraz znajdowanie rzeczy na Macu lub w Internecie. Wyniki zwrócone przez Siri możesz w łatwy sposób zostawić na Biurku lub w centrum powiadomień.

Aby użyć Siri, kliknij w ikonę Siri  na pasku menu (lub użyj paska Touch Bar).