Wsparcie dla konta Apple ID

Więcej o Apple ID

Uaktualniaj ustawienia i usługi Apple na wszystkich swoich urządzeniach. Wystarczy, jeśli wszędzie zalogujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Chroń swoje konto

Apple bardzo poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa danych osobowych. Aby konto Apple ID było bezpieczne, dowiedz się, jak zapobiegać nieautoryzowanemu logowaniu.

Udostępnianie rodzinie

Chmura rodzinna pozwala dzielić się zakupami w iTunes Store i App Store, miejscem dyskowym w iCloud oraz innymi rzeczami z członkami rodziny. Rodzice mogą także korzystać z funkcji Poproś o zakup, aby zatwierdzać zakupy dziecka, oraz funkcji Czas przed ekranem, aby ustawiać limity ich aktywności.