Zakładanie konta Apple ID w programie iTunes

Dowiedz się, jak założyć konto Apple ID na komputerze lub urządzeniu z systemem iOS, aby móc robić zakupy w sklepie iTunes Store.

Aby kupować i pobierać rzeczy w sklepie iTunes Store, potrzebujesz konta Apple ID. Jeśli masz już takie konto założone na przykład na potrzeby usługi iCloud, sklepu Mac App Store czy sklepu Apple Online Store, możesz go używać także w sklepie iTunes Store.

Zanim przystąpisz do zakładania konta Apple ID, sprawdź, czy już go nie masz. Jeśli nie, możesz je utworzyć przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu iTunes Store. 

Utwórz konto Apple ID na komputerze.

Utwórz konto Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Tworzenie konta Apple ID na komputerze

 1. Otwórz program iTunes. Jeśli nie masz programu iTunes, możesz go pobrać.
 2. Z menu Sklep wybierz polecenie Utwórz Apple ID.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki korzystania z usługi i zasady zachowania poufności informacji. Zapoznaj się z nimi i zaznacz pole wyboru obok opcji „Znam treść i akceptuję niniejsze warunki korzystania z usługi”.
 5. Kliknij przycisk Akceptuję. 
 6. Wypełnij formularz, aby utworzyć bezpłatne konto Apple ID. Zawiera on pytania zabezpieczające zapewniające ochronę oraz umożliwia wprowadzenie opcjonalnego ratunkowego adresu e-mail. Zalecamy podanie takiego adresu.
 7. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Kontynuuj.
 8. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że podany adres e-mail jest już powiązany z kontem Apple ID, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami dotyczącymi użycia istniejącego konta Apple ID.
 9. Podaj akceptowaną metodę płatności i adres do rozliczeń. Nie obciążymy Cię, dopóki czegoś nie kupisz.
 10. Podaj wymagane dane do rozliczeń i kliknij przycisk Kontynuuj.
 11. Zweryfikuj swój adres e-mail. Odbierz weryfikacyjną wiadomość e-mail od firmy Apple.
 12. W weryfikacyjnej wiadomości e-mail otrzymanej od firmy Apple kliknij łącze Potwierdź teraz.
 13. Zostanie otwarta strona konta Apple ID, na której możesz potwierdzić swój adres e-mail.
 14. Wprowadź adres e-mail i hasło użyte podczas tworzenia konta Apple ID.
 15. Kliknij opcję Zweryfikuj adres.

Tworzenie konta Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Na ekranie początkowym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store i App Store.
 2. Jeśli urządzenie jest już zalogowane na koncie Apple ID, stuknij nazwę konta Apple ID, a następnie stuknij opcję Wyloguj się.
 3. Stuknij opcję Utwórz nowy Apple ID.
 4. Stuknij opcję Sklep, aby wybrać odpowiedni sklep, a następnie wskaż swój kraj zamieszkania.
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby potwierdzić wybór, a następnie stuknij opcję Dalej.
 6. Aby kontynuować, zaakceptuj warunki i zasady oraz zasady zachowania poufności informacji. Możesz poprosić o wysłanie ich pocztą e-mail, aby łatwiej Ci się czytało. W tym celu stuknij opcję Wyślij przez email. Wprowadź prawidłowy adres e-mail i stuknij opcję Wyślij.
 7. Stuknij przycisk Akceptuję w prawym dolnym rogu strony.
 8. Gdy zostanie wyświetlone potwierdzenie, ponownie stuknij przycisk Akceptuję.
 9. Po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi podaj adres e-mail i hasło, a następnie wybierz trzy pytania zabezpieczające i udziel na nie odpowiedzi. Wskazany przez Ciebie adres będzie Twoim nowym identyfikatorem Apple ID. Wprowadź swój adres e-mail i stuknij opcję Dalej.
  Opcjonalnie możesz też podać ratunkowy adres e-mail. Zalecamy podanie takiego adresu.
 10. Jeśli podasz istniejący identyfikator Apple ID, na przykład adres e-mail z usługi iCloud, zobaczysz komunikat z informacją, że ten adres jest już używany jako Apple ID. Jeśli chcesz utworzyć konto przy użyciu tego istniejącego identyfikatora, stuknij opcję Kontynuuj, a na następnym ekranie stuknij opcję Użyj istniejącego konta.
 11. Wprowadź dane dotyczące płatności. Aby wybrać inny typ karty kredytowej, stuknij jedną z dostępnych opcji, a następnie stuknij opcję Gotowe. Karta nie zostanie obciążona, dopóki nie dokonasz zakupu. 
 12. Po podaniu wszystkich danych dotyczących płatności stuknij opcję Dalej.
 13. Zostanie wyświetlony ekran Zweryfikuj konto.
 14. Stuknij przycisk Gotowe i odbierz weryfikacyjną wiadomość e-mail od firmy Apple. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej poczty e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, dowiedz się, jak dodać konto e-mail na urządzeniu z systemem iOS.
 15. Otwórz wiadomość e-mail i stuknij zawarte w niej łącze Potwierdź teraz, aby aktywować konto.
 16. Na urządzeniu otworzy się bezpieczna strona, na której musisz wpisać identyfikator Apple ID i hasło.
 17. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła stuknij opcję Zweryfikuj adres.

  Aby wprowadzić zmiany w danych konta, takich jak nazwa konta Apple ID, informacje dotyczące płatności lub adres do rozliczeń, po zalogowaniu się w sklepie iTunes Store stuknij nazwę swojego konta u dołu strony. Po wyświetleniu monitu stuknij opcję Pokaż konto.

  W celu weryfikacji może być wymagane ponowne podanie hasła do konta.

  Aby wylogować się z konta w sklepie iTunes Store, stuknij nazwę konta u dołu strony sklepu App Store lub iTunes Store.

Więcej informacji

Ostatnia modyfikacja: