Każdy członek rodziny powinien mieć swoje unikalne konto Apple ID

Jeśli chcesz dzielić się zakupami lub subskrypcjami z rodziną, skorzystaj z Chmury rodzinnej. Każda osoba powinna używać własnego konta Apple ID.

Konto Apple ID nie powinno być współdzielone

Apple zaleca, aby nie udostępniać nikomu swojego konta Apple ID. Zamiast tego skonfiguruj Chmurę rodzinną, aby każda osoba mogła używać własnego konta Apple ID. Dzięki temu rodzina będzie mogła dzielić się zakupami, subskrypcjami itd. bez udostępniania osobistych informacji, takich jak wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe czy hasła.

Jeśli udostępnisz swoje konto Apple ID członkowi rodziny, niektóre usługi będą traktować Was jak tę samą osobę. Mogą wystąpić następujące problemy:

 • Rodzinna subskrypcja usługi Apple Music: zamiast korzystać z zalet własnego członkostwa z osobistą biblioteką, będziesz dzielić bibliotekę i rekomendacje z innym członkiem rodziny.
 • Zakupy w sklepach App Store, Apple Books i iTunes: jeśli Chmura rodzinna zostanie w przyszłości rozwiązana, właściciel konta Apple ID, które współdzielisz, zatrzyma całe zakupy. Możesz stracić dostęp do wszystkiego, co zostało kupione za pośrednictwem tego konta, w tym do zakupów, które zostały zainicjowane przez Ciebie.
 • Apple Podcasts, Apple Books: odcinki podcastów i zakładki mogą zostać synchronizowane zgodnie z preferencjami innego członka rodziny lub przypadkowo usunięte.
 • Wiadomości: możesz otrzymywać wiadomości tekstowe przeznaczone dla innego członka Twojej rodziny.
 • Fitness: możesz zobaczyć szczegóły dotyczące zdrowia i treningów oraz zalecenia Fitness+ przeznaczone dla członka rodziny.

Pomóż członkowi rodziny utworzyć konto Apple ID, a następnie skonfiguruj Chmurę rodzinną

Aby uniknąć problemów spowodowanych udostępnianiem konta Apple ID, utwórz Apple ID dla każdego członka rodziny i skonfiguruj Chmurę rodzinną.

 1. Na urządzeniu członka rodziny wyloguj się z iCloud.
 2. Poproś członka rodziny o utworzenie konta Apple ID. Jeśli członek rodziny ma mniej niż 13 lat, utwórz konto Apple ID dla dziecka.
 3. Poproś członka rodziny, aby zalogował się do usługi iCloud na urządzeniu przy użyciu nowego konta Apple ID.
 4. Skonfiguruj Chmurę rodzinną i zaproś członka rodziny do swojej grupy.
 5. Skonfiguruj udostępnianie zakupów. Jeśli masz w rodzinie dzieci, możesz też skonfigurować opcję Poproś o zakup
 6. Możesz dzielić się z rodziną zakupami, subskrypcjami i nie tylko.
Data publikacji: