Jeśli nie można zaimportować zdjęć z telefonu iPhone, iPada albo iPoda touch na komputer

Jeśli nie można zaimportować zdjęć na komputer lub komputer nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada albo iPoda touch jako aparatu, spróbuj wykonać poniższe czynności. 

Użyj biblioteki zdjęć iCloud lub albumu Mój strumień zdjęć

Jeśli masz włączoną bibliotekę zdjęć iCloud na komputerze Mac i urządzeniu z systemem iOS, zdjęcia mogą się już znajdować na komputerze. Wykonaj te czynności, aby sprawdzić, czy zdjęcia znajdują się w aplikacji Zdjęcia dla systemu OS X. Możesz też przejść do witryny iCloud.com i otworzyć aplikację Zdjęcia, aby wyświetlić całą bibliotekę zdjęć i wybrać zdjęcia do zaimportowania. 

Aby uzyskać dostęp do zdjęć na komputerze, można też użyć albumu Mój strumień zdjęć.

Sprawdź dostępność uaktualnień

 1. Sprawdź, czy są dostępne uaktualnienia oprogramowania do zarządzania zdjęciami i programu iTunes.
 2. Uaktualnij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 3. Uaktualnij komputer Mac lub PC. W systemie Windows użyj aplikacji Windows Update.

Ponownie spróbuj zaimportować zdjęcia

Najpierw wykonaj te czynności, aby ponownie zaimportować zdjęcia na komputer. Następnie spróbuj wykonać poniższe czynności:

 1. Utwórz nowe zdjęcie do zaimportowania. Możesz zachować zrzut ekranu na urządzeniu z systemem iOS, naciskając jednocześnie przyciski Początek i Usypianie/Budzenie. 
 2. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 3. Ponownie spróbuj zaimportować zdjęcia za pomocą oprogramowania do zarządzania zdjęciami. Możesz też wykonać poniższe czynności na komputerze PC:
  • Mac: otwórz aplikację Pobieranie obrazów (w katalogu Programy).
  • Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wprowadź wyraz Komputer i naciśnij klawisz Return. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie w polu Urządzenia przenośne (jeśli jest dostępne) i wybierz opcję Importuj zdjęcia.
  • Windows 7: wybierz kolejno opcje Start > Komputer. W polu Urządzenia przenośne kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz opcję Importuj zdjęcia.
 4. Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia, upewnij się, że urządzenie ufa komputerowi.

Spróbuj użyć innego komputera

Jeśli nie widać pozycji aparatu w oknie Menedżer urządzeń, przetestuj urządzenie z systemem iOS z innym komputerem.

 • Jeśli inny komputer rozpoznaje urządzenie z systemem iOS jako aparat, skontaktuj się z firmą Microsoft lub innym podmiotem świadczącym wsparcie dla systemu Windows w celu uzyskania pomocy związanej z tym problemem.
 • Jeśli ten sam problem występuje na innym komputerze, odtwórz urządzenie i skonfiguruj je jako nowe. Pamiętaj, aby wykonać kopię zdjęć przed odtworzeniem urządzenia. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: