Jeśli nie można zaimportować zdjęć z telefonu iPhone, iPada albo iPoda touch na komputer

Jeśli nie można zaimportować zdjęć na komputer lub komputer nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada albo iPoda touch jako aparatu, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Sprawdź, czy możesz korzystać z biblioteki zdjęć iCloud i albumu Mój strumień zdjęć

Jeśli masz włączoną bibliotekę zdjęć iCloud na komputerze Mac i telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, Twoje zdjęcia mogą już być widoczne na komputerze. Wykonaj te czynności, aby sprawdzić, czy zdjęcia znajdują się w aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS. Możesz też przejść do witryny iCloud.com i otworzyć aplikację Zdjęcia, aby wyświetlić całą bibliotekę zdjęć i wybrać zdjęcia do zaimportowania. Jeśli nie masz włączonej biblioteki zdjęć iCloud, spróbuj skorzystać z albumu Mój strumień zdjęć, by uzyskać dostęp do swoich zdjęć na komputerze.

Jeśli nie korzystasz z biblioteki zdjęć iCloud ani albumu Mój strumień zdjęć, wypróbuj poniższe kroki.

Sprawdź połączenia i zaktualizuj oprogramowanie

Spróbuj przesłać zdjęcia za pomocą innego kabla USB firmy Apple.

Jeśli nadal nie możesz zaimportować zdjęć, zaktualizuj oprogramowanie:

 1. Sprawdź dostępność uaktualnień swojego oprogramowania do zarządzania zdjęciami.
 2. Zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes.
 3. Uaktualnij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 4. Uaktualnij komputer Mac lub PC. W systemie Windows użyj aplikacji Windows Update.
 5. Spróbuj ponownie zaimportować zdjęcia

Spróbuj zaimportować nowe zdjęcie

 1. Możesz zrobić nowe zdjęcie lub zachować zrzut ekranu na urządzeniu z systemem iOS, naciskając jednocześnie przyciski Początek i Usypianie/Budzenie. 
 2. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 3. Spróbuj zaimportować zdjęcia, korzystając z oprogramowania do zarządzania zdjęciami. Możesz też wykonać poniższe czynności:
  • Na komputerze Mac otwórz folder Aplikacje i uruchom program Pobieranie obrazów.
  • Na komputerze PC przejdź na stronę firmy Microsoft, gdzie znajdziesz informacje dotyczące importowania zdjęć w systemach Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.

Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia, upewnij się, że urządzenie ufa komputerowi.

Spróbuj użyć innego komputera

Jeśli nie widać pozycji aparatu w oknie Menedżer urządzeń, przetestuj urządzenie z systemem iOS z innym komputerem. Jeśli inny komputer rozpoznaje urządzenie z systemem iOS jako aparat, skontaktuj się z firmą Microsoft lub innym podmiotem świadczącym wsparcie dla systemu Windows w celu uzyskania pomocy.

Jeśli korzystasz z komputera Mac, spróbuj użyć funkcji AirDrop, by przesłać zdjęcia na komputer drogą bezprzewodową.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: