Importowanie zdjęć i nagrań wideo z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer

Dowiedz się, jak importować zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane lub zachowane na urządzeniu z systemem iOS na komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows.

Importowanie zdjęć i nagrań wideo na komputer Mac

Aplikacje Zdjęcia i Pobieranie obrazów umożliwiają importowanie materiałów z urządzenia z systemem iOS. Po zaimportowaniu można edytować zdjęcia i nagrania wideo. Można również przycinać klipy wideo, tworzyć albumy zdjęć i wykonywać inne czynności.

Zdjęcia zaimportowane z urządzenia z systemem iOS na komputer można z powrotem zsynchronizować z urządzeniem przy użyciu programu iTunes. Nie można importować zdjęć ani nagrań wideo zsynchronizowanych z programu iTunes. Zdjęcia i nagrania wideo można importować tylko z albumu Rolka z aparatu na urządzeniu.

Aplikacje Zdjęcia i Pobieranie obrazów

Jeśli zdjęcia lub nagrania wideo są zachowane na dysku twardym lub innym urządzeniu pamięci masowej, można zaimportować je do aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac. 

Jeśli masz zdjęcia zrobione aparatem tradycyjnym, możesz zaimportować je do aplikacji Zdjęcia, konwertując je na pliki cyfrowe przy użyciu skanera. Aplikacja Zdjęcia pozwala też zmienić datę i godzinę zeskanowanych obrazów. Zaznacz obraz i wybierz kolejno opcje Obraz > Dostosuj datę i czas.

Dowiedz się więcej o importowaniu obrazów za pomocą aplikacji Pobieranie obrazów.

Importowanie zdjęć i nagrań wideo na komputer PC z systemem Windows

Przed importowaniem zdjęć i nagrań wideo:

  • Odblokuj urządzenie z systemem iOS za pomocą kodu.
  • Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS ufa komputerowi używanemu do importowania materiałów.

Podczas importowania zdjęć i nagrań wideo z urządzenia na komputer niektóre z nich mogą zostać nieprawidłowo obrócone. Aby obejrzeć nagrania wideo we właściwej orientacji, należy odtworzyć je w programie iTunes dla systemu Windows.

Jeśli nie możesz zaimportować zdjęć na komputer lub komputer nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada albo iPoda touch jako aparatu, dowiedz się, co zrobić. System Windows XP może nie być w stanie zaimportować nagrań wideo o rozmiarze przekraczającym 500 MB bez zainstalowanego programu iTunes, programu innej firmy lub uaktualnionych sterowników.

Dowiedz się, jak importować zdjęcia i nagrania wideo w systemie Windows 10Windows 8 lub Windows 7

Więcej informacji

Biblioteka zdjęć iCloud w połączeniu z aplikacją Zdjęcia pozwala zachowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud oraz uaktualniać je na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac oraz w witrynie iCloud.com. Dowiedz się więcej o używaniu aparatu z komputerem Mac.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: