Przesyłanie zdjęć i nagrań wideo z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Dowiedz się, jak importować zdjęcia i nagrania wideo z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub komputer PC. Pokażemy Ci też, jak udostępnić zdjęcia wszystkim Twoim urządzeniom w Bibliotece zdjęć iCloud.

Wybieranie miejsca przechowywania zdjęć i nagrań wideo

Najpierw zdecyduj, gdzie chcesz przechowywać swoją kolekcję zdjęć i nagrań wideo. Możesz udostępnić ją wszystkim swoim urządzeniom dzięki Bibliotece zdjęć iCloud. Możesz też przechowywać je lokalnie na komputerze Mac lub PC.

Biblioteka zdjęć iCloud

Biblioteka zdjęć iCloud umożliwia uzyskanie dostępu do zdjęć i nagrań wideo na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV, w witrynie iCloud.com, a nawet na komputerze PC. Najnowsze zdjęcia są automatycznie dodawane do biblioteki zdjęć iCloud, a wszystkie wprowadzone zmiany organizacyjne i edycyjne są zawsze synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami.1

Zanim rozpoczniesz:

 1. Upewnij się, że masz aktualne oprogramowanie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, komputerze Mac oraz urządzeniu Apple TV.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich swoich urządzeniach. W przypadku komputera PC pobierz aplikację iCloud dla Windows. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.
 3. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Włączanie biblioteki zdjęć iCloud:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoja nazwa użytkownika] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz opcję Biblioteka zdjęć iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zdjęcia.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud. Kliknij przycisk Opcje przy pozycji Zdjęcia, a następnie wybierz opcję Biblioteka zdjęć iCloud.
 • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud > Biblioteka zdjęć iCloud.
 • Na komputerze PC postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować bibliotekę zdjęć iCloud.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS są zsynchronizowane zdjęcia z programu iTunes, po włączeniu biblioteki zdjęć iCloud zostanie wyświetlony komunikat „Zdjęcia i wideo synchronizowane z iTunes zostaną usunięte”. Zdjęcia i nagrania wideo zsynchronizowane z komputera pozostaną na komputerze, ale zostaną usunięte z urządzenia z systemem iOS.

Możesz przywrócić te zdjęcia i nagrania wideo na urządzenie z systemem iOS, włączając bibliotekę zdjęć iCloud na komputerze Mac lub PC. Zdjęcia z komputera zostaną wtedy przesłane do usługi iCloud i będziesz mieć do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach. Po włączeniu biblioteki zdjęć iCloud wszystkie zdjęcia są przechowywane w chmurze iCloud i masz do nich dostęp w aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac lub folderze na komputerze PC.

W razie potrzeby możesz uzyskać więcej pomocy dotyczącej używania biblioteki zdjęć iCloud na komputerze Mac lub komputerze PC.

1 Zdjęcia i nagrania wideo, które przechowujesz w bibliotece zdjęć iCloud, zajmują miejsce w usłudze iCloud. Zanim włączysz bibliotekę zdjęć iCloud, upewnij się, że masz w usłudze iCloud wystarczająco dużo miejsca na całą swoją kolekcję. Możesz sprawdzić, ile miejsca potrzebujesz, a następnie w razie potrzeby zwiększyć ilość miejsca dyskowego.

Importowanie na komputer Mac

Możesz importować zdjęcia z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac bez konieczności korzystania z Biblioteki zdjęć iCloud — za pomocą aplikacji Zdjęcia. Te same czynności umożliwiają też importowanie zdjęć z aparatów cyfrowych i kart SD. 

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu iTunes na swoim komputerze Mac. Importowanie zdjęć na komputerze Mac wymaga programu iTunes w wersji 12.5.1 lub nowszej.
 2. Podłącz telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub aparat cyfrowy do komputera Mac, używając przewodu USB. Jeśli używasz karty SD, włóż ją do gniazda SD w komputerze Mac lub podłącz ją, używając czytnika kart.
 3. Konieczne może być odblokowanie urządzenia z systemem iOS przy użyciu kodu. Na urządzeniu z systemem iOS może się pojawić komunikat „Ufać temu komputerowi?”. Stuknij opcję Zaufaj, aby kontynuować.
 4. Na komputerze Mac zostanie automatycznie otwarta aplikacja Zdjęcia. Jeśli tak się nie stanie, otwórz aplikację Zdjęcia.
 5. W aplikacji Zdjęcia jest wyświetlany ekran Import ze wszystkimi zdjęciami i nagraniami wideo, które znajdują się na podłączonym urządzeniu. Jeśli ekran Import nie pojawi się automatycznie, kliknij kartę Import u góry okna aplikacji Zdjęcia lub kliknij nazwę urządzenia na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia.
 6. Aby importować wybrane zdjęcia, kliknij je, a następnie kliknij opcję Importuj zaznaczone. Aby importować wszystkie nowe zdjęcia, kliknij opcję Importuj wszystkie nowe zdjęcia.
 7. Możesz teraz odłączyć urządzenie od komputera Mac. Po zaimportowaniu zdjęć z karty SD lub innego urządzenia USB użyj polecenia bezpiecznego wysunięcia urządzenia.

W systemie macOS High Sierra lub nowszym zaimportowane zdjęcia pojawią się w aplikacji Zdjęcia w albumie Import. Jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu macOS, znajdziesz zdjęcia w albumie Ostatni import.

Zdjęć i nagrań wideo zsynchronizowanych z komputera z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch przy użyciu programu iTunes nie można importować z powrotem na komputer. 

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zaimportować zdjęć z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer.

Importowanie na komputer PC

Aby zaimportować zdjęcia na komputer PC, możesz podłączyć urządzenie do komputera i użyć aplikacji Zdjęcia Windows:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu iTunes na swoim komputerze PC. Importowanie zdjęć na komputerze PC wymaga programu iTunes w wersji 12.5.1 lub nowszej.
 2. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera PC, używając przewodu USB.
 3. Konieczne może być odblokowanie urządzenia z systemem iOS przy użyciu kodu.
 4. Na urządzeniu z systemem iOS może się pojawić komunikat „Ufać temu komputerowi?”. Stuknij opcję Zaufaj lub Pozwól, aby kontynuować.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami z poniższych artykułów bazy wiedzy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak importować zdjęcia do aplikacji Zdjęcia Windows:

Podczas importowania nagrań wideo z urządzenia z systemem iOS na komputer PC niektóre z nich mogą zostać niewłaściwie obrócone w aplikacji Zdjęcia systemu Windows. Możesz dodać takie nagrania wideo do programu iTunes, aby odtwarzać je we właściwej orientacji.

Zdjęć i nagrań wideo zsynchronizowanych z komputera z urządzeniem z systemem iOS przy użyciu programu iTunes nie można importować z powrotem na komputer. 

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zaimportować zdjęć z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer.

Przenoszenie zdjęć z komputera na urządzenie z systemem iOS

Masz do wyboru kilka opcji transferu zdjęć i plików wideo z komputera na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch:

 • Aby bezpiecznie przechowywać i aktualizować zdjęcia na wszystkich swoich urządzeniach, skorzystaj z Biblioteki zdjęć iCloud i aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS lub aplikacji iCloud for Windows.
 • Używaj funkcji AirDrop do bezprzewodowego przesyłania zdjęć i nagrań wideo z komputera Mac na urządzenie z systemem iOS. To łatwy i szybki sposób na przesłanie kilku elementów, działający tylko na komputerach Mac. Zdjęcia i nagrania wideo przesłane na urządzenie z systemem iOS za pomocą funkcji AirDrop pojawiają się w aplikacji Zdjęcia na tym urządzeniu.
 • Ręczne synchronizowanie zdjęć za pomocą programu iTunes. Za każdym razem, gdy urządzenie iOS jest synchronizowane z iTunes, zdjęcia i nagrania wideo na urządzeniu są uaktualniane, aby odpowiadały albumom na komputerze.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: