Importowanie zdjęć i nagrań wideo z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Dowiedz się, jak zaimportować zdjęcia zrobione lub zachowane na urządzeniu z systemem iOS na komputer.

Importowanie multimediów na komputer Mac

Multimedia z urządzenia z systemem iOS możesz zaimportować przy użyciu programu iPhoto, Pobieranie obrazów lub Aperture. Po przeprowadzeniu importu możesz edytować swoje zdjęcia i nagrania wideo, tworzyć filmy na podstawie klipów wideo, składać fotoksiążki i nie tylko.

iPhoto i Pobieranie obrazów

Dowiedz się, jak zaimportować zdjęcia przy użyciu programu iPhoto.

Dowiedz się, jak przenieść obrazy przy użyciu programu Pobieranie obrazów.

Aperture

Dowiedz się, jak zaimportować zdjęcia bezpośrednio do programu Aperture.

Importowanie multimediów na komputer PC z systemem Windows

Przed zaimportowaniem multimediów wykonaj następujące czynności:

Windows 8: Dowiedz się, jak zaimportować zdjęcia lub nagrania wideo z aparatu, telefonu lub płyty DVD (Pomoc dla systemu Windows)
Windows 7 i Windows Vista: Dowiedz się, jak pobrać zdjęcia z aparatu fotograficznego na komputer (Pomoc dla systemu Windows)

Dowiedz się, co zrobić, jeśli komputer nie rozpoznaje podłączonego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch jako aparatu, uniemożliwiając Ci zaimportowanie zdjęć.

Więcej informacji

  • iPhoto, Pobieranie obrazów i Aperture nie są jedynymi aplikacjami, za pomocą których można zaimportować zdjęcia na komputer.
  • Dowiedz się więcej o używaniu kamery z komputerem Mac.
  • Dowiedz się, jak zaimportować zdjęcia na komputer przy użyciu funkcji Strumień zdjęć.
  • Zdjęcia zaimportowane z urządzenia z systemem iOS lub z albumu Zachowane można z powrotem zsynchronizować z urządzeniem przy użyciu programu iTunes.
  • Importować można tylko zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą wbudowanego aparatu lub zachowane na urządzeniu. Nie można importować zdjęć ani materiałów wideo zsynchronizowanych za pomocą programu iTunes.
  • Część zdjęć i nagrań wideo zaimportowanych z urządzenia na komputer z systemem Windows może być nieobrócona. Niektóre programy innych firm służące do zarządzania zdjęciami w systemie Windows wyświetlają zdjęcia z systemu iOS z prawidłową orientacją, tak że nie trzeba ich obracać. Aby obejrzeć nagrania wideo we właściwej orientacji, należy odtworzyć je w programie iTunes dla systemu Windows.
  • System Windows XP może nie być w stanie zaimportować nagrań wideo o rozmiarze przekraczającym 500 MB bez zainstalowanego programu iTunes, programu innej firmy lub uaktualnionych sterowników.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: