Przenoszenie zdjęć i nagrań wideo z iPhone’a lub iPada na komputer Mac lub PC

Aby przesyłać zdjęcia i nagrania wideo na komputer, potrzebna jest tylko aplikacja Zdjęcia oraz kabel USB. Możesz też udostępniać zdjęcia na wszystkich swoich urządzeniach za pomocą usługi Zdjęcia w iCloud.


Używanie usługi Zdjęcia w iCloud

Dzięki usłudze Zdjęcia w iCloud zdjęcia i nagrania wideo są bezpieczne, aktualne i automatycznie dostępne na wszystkich urządzeniach Apple, w witrynie iCloud.com, a nawet na komputerze PC. Gdy używasz usługi Zdjęcia w iCloud, nie musisz importować zdjęć z jednego urządzenia usługi iCloud na inne. Usługa Zdjęcia w iCloud zawsze przesyła i przechowuje oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Możesz zachować oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości na każdym z urządzeń lub oszczędzić miejsce dzięki wersjom zoptymalizowanym pod kątem konkretnych urządzeń. W każdym przypadku możesz pobrać oryginalne zdjęcia, kiedy tylko ich potrzebujesz. Wszelkie wprowadzane zmiany organizacyjne lub modyfikacje są zawsze aktualizowane na wszystkich Twoich urządzeniach Apple. Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Zdjęcia w iCloud i z niej korzystać.

Zdjęcia i nagrania wideo, które przechowujesz w usłudze Zdjęcia w iCloud, zajmują miejsce w usłudze iCloud. Zanim włączysz usługę Zdjęcia w iCloud, upewnij się, że masz w usłudze iCloud wystarczająco dużo miejsca na całą kolekcję. Możesz sprawdzić, ile miejsca potrzebujesz, a następnie w razie potrzeby zwiększyć ilość miejsca dyskowego.


Importowanie na komputer Mac

Zdjęcia i nagrania wideo możesz importować na Maca, podłączając urządzenie do Maca. Jeśli jednak używasz usługi Zdjęcia w iCloud, nie musisz wykonywać importu. 

Aby importować na Maca: 

 1. Podłącz iPhone’a lub iPada do Maca, używając przewodu USB.
 2. Otwórz aplikację Zdjęcia na komputerze.
 3. W aplikacji Zdjęcia jest wyświetlany ekran Importowanie ze wszystkimi zdjęciami i nagraniami wideo, które znajdują się na podłączonym urządzeniu. Jeśli ekran Importowanie nie pojawi się automatycznie, kliknij nazwę urządzenia na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia.
 4. Jeśli pojawi się monit, odblokuj urządzenie z systemem iOS lub iPadOS za pomocą kodu. Jeśli na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS zostanie wyświetlony monit o zaufanie komputerowi, stuknij opcję Zaufaj, aby kontynuować.
 5. Wybierz, gdzie chcesz zaimportować zdjęcia. Obok opcji Importuj do możesz wybrać istniejący album lub utworzyć nowy.
 6. Wybierz zdjęcia do zaimportowania i kliknij opcję Importuj zaznaczone lub użyj opcji Importuj wszystkie nowe zdjęcia.
  Ekran Maca wyświetlający zdjęcia dostępne do importu
 7. Poczekaj na zakończenie procesu, a następnie odłącz urządzenie od komputera Mac.


Importowanie na komputer PC z systemem Windows

Aby zaimportować zdjęcia na komputer PC, możesz podłączyć urządzenie do komputera i użyć aplikacji Zdjęcia Windows:

 1. Uaktualnij aplikację iTunes na komputerze PC do najnowszej wersji. Importowanie zdjęć na komputerze PC wymaga programu iTunes w wersji 12.5.1 lub nowszej.
 2. Podłącz iPhone’a lub iPada do komputera PC, używając przewodu USB.
 3. Jeśli pojawi się monit, odblokuj urządzenie z systemem iOS lub iPadOS za pomocą kodu.
 4. Jeśli na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS zostanie wyświetlony monit „Ufać temu komputerowi?”, stuknij opcję Zaufaj lub Pozwól, aby kontynuować.

Następnie otwórz witrynę firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak zaimportować zdjęcia do aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 10 lub Windows 11.

Jeśli masz włączoną usługę Zdjęcia w iCloud, przed zaimportowaniem zdjęć na komputer PC musisz pobrać oryginalne wersje zdjęć w pełnej rozdzielczości na iPhone’a lub iPada.

Podczas importowania nagrań wideo z urządzenia z systemem iOS lub iPadOS na komputer PC niektóre z nich mogą zostać niewłaściwie obrócone w aplikacji Zdjęcia Windows. Możesz dodać takie nagrania wideo do aplikacji iTunes, aby odtwarzać je we właściwej orientacji.

Jeśli chcesz mieć pewność, że zdjęcia z urządzenia z systemem iOS lub iPadOS mają najlepszą zgodność z systemem Windows 10 lub Windows 11, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij pozycję Aparat, a następnie stuknij opcję Formaty.
 3. Stuknij opcję Najbardziej zgodne. Teraz aparat będzie tworzył zdjęcia i nagrania wideo w formatach JPEG i H.264.


Więcej sposobów przesyłania zdjęć i nagrań wideo na komputer

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: