Komunikat „Ufać temu komputerowi?” na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Uzyskaj informacje na temat zaufanych komputerów i dowiedz się, jak zmienić ustawienia.

Co oznaczają ustawienia zaufania na urządzeniu

Gdy podłączysz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera lub innego urządzenia po raz pierwszy, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy ufać komputerowi:

  • Zaufane komputery mogą wykonywać synchronizację z urządzeniem z systemem iOS, tworzyć backupy i uzyskiwać dostęp do zdjęć, nagrań wideo, kontaktów oraz innej zawartości. Komputery te pozostają zaufane do momentu zmiany zaufanych komputerów lub wymazania urządzenia z systemem iOS.
  • Jeśli nie zdecydujesz się na zaufanie podłączonemu komputerowi, zablokujesz mu dostęp do zawartości na urządzeniu. Komunikat dotyczący zaufania będzie się pojawiał przy każdym podłączeniu urządzenia z systemem iOS do tego komputera.

Decydowanie, czy ufać komputerowi

  1. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera lub innego urządzenia.
  2. Wprowadź kod, jeśli jest ustawiony, aby odblokować urządzenie z systemem iOS.
  3. Jeśli nie chcesz ufać komputerowi lub innemu podłączonemu urządzeniu, na urządzeniu z systemem iOS stuknij opcję Nie ufaj. Aby zaufać komputerowi lub innemu urządzeniu, stuknij opcję Zaufaj. 
  4. Jeśli urządzenie zostało podłączone do komputera, stuknij opcję Dalej w aplikacji iTunes. Jeśli urządzenie zostało podłączone do innego urządzenia, odpowiedz na pozostałe pytania.

Zmienianie ustawień zaufanych komputerów

Urządzenie z systemem iOS zapamiętuje komputery, które zostały wybrane jako zaufane.

Jeśli nie ufasz już komputerowi lub innemu urządzeniu, zmień ustawienia prywatności na telefonie iPhone, iPadzie albo iPodzie touch. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Dane lokalizacji/prywatności. Teraz gdy podłączysz urządzenie do dawniej zaufanego komputera, zostanie wyświetlone pytanie, czy ufać temu komputerowi.

Pomoc

Jeśli po stuknięciu opcji Zaufaj lub Nie ufaj system iOS nie akceptuje odpowiedzi albo komunikat dotyczący zaufania nie pojawia się, wykonaj następujące czynności. Spróbuj ponownie po każdej z nich:

  1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji iTunes
  2. Odłącz urządzenie z systemem iOS od komputera i podłącz je z powrotem.
  3. Uruchom ponownie urządzenie z systemem iOS oraz komputer.
  4. Zresetuj ustawienia zaufania.

Jeśli powyższe kroki nie pomogły, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij opcję Ustawienia sieciowe. Powoduje to też zresetowanie wcześniej używanych sieci Wi-Fi i haseł, ustawień sieci komórkowej oraz ustawień sieci VPN i APN.

Jeśli aplikacja iTunes dla systemu Windows została pobrana ze sklepu Microsoft Store, upewnij się, że usługa iTunes Mobile Device Helper (Element pomocniczy iTunes dla urządzeń mobilnych) jest włączona jako element startowy.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: