Ponowne uruchamianie iPoda touch

Dowiedz się, jak wyłączyć, a następnie ponownie włączyć iPoda touch.

Jak ponownie uruchomić iPoda touch

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż pojawi się suwak wyłączania.
    Przycisk zasilania znajduje się w górnej części urządzenia
  2. Przeciągnij suwak i poczekaj 30 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Jeśli urządzenie „zawiesiło się” lub nie odpowiada, wymuś jego ponowne uruchomienie.
  3. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk górny i przytrzymaj go, aż pojawi się logo Apple.
Data publikacji: