Telefon iPhone, iPad lub iPod nie jest rozpoznawany w programie iTunes dla systemu Windows

Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod nie może nawiązać połączenia z programem iTunes na komputerze PC, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Wykonaj poniższe czynności, jeśli Twój iPhone, iPad lub iPod nie pojawia się w sekcji Urządzenia w programie iTunes po podłączeniu do komputera PC z systemem Windows. Podczas wykonywania tych czynności nie przełączaj urządzenia ręcznie w tryb awaryjny. Na komputerze mógł też wystąpić jeden z następujących objawów:

 • Pojawia się komunikat „Nie można odtworzyć urządzenia w programie iTunes”.
 • Obok wpisu urządzenia w Menedżerze urządzeń widać symbol „!” lub „?”, symbol wtyczki lub znak „X”.
 • Program iTunes przestaje rozpoznawać urządzenie podczas uaktualniania lub odtwarzania.

Jeśli używasz komputera Mac, instrukcje znajdziesz w artykule Urządzenie nie jest rozpoznawane w programie iTunes dla systemu OS X.

Ponowne uruchomienie

Wyłącz komputer i urządzenie z systemem iOS lub iPoda, a następnie włącz je ponownie.

Uaktualnienie komputera

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano wszelkie wymagane uaktualnienia.

Uaktualnienie programu iTunes

Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes.

Sprawdzenie, czy urządzenie z systemem iOS ufa komputerowi

Jeśli po podłączeniu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera pojawia się komunikat „Jeśli jeszcze nie podłączano urządzenia z systemem iOS do tego komputera, odblokuj urządzenie i stuknij opcję Zaufaj”, upewnij się, że urządzenie ufa komputerowi.

Jeśli komunikat dotyczący zaufania jest wielokrotnie wyświetlany na urządzeniu w przypadku używania systemu Windows XP, upewnij się, że zainstalowano program iTunes. Dowiedz się, jak rozwiązać problem z powtarzającym się komunikatem dotyczącym zaufania w systemie Windows XP. Może być konieczne wyzerowanie folderu Lockdown.

Sprawdzenie kabla USB

Upewnij się, że przewód ze złącza 30-stykowego na USB lub przewód ze złącza Lightning na USB nie jest zanieczyszczony ani uszkodzony. Jeśli jest dostępny inny przewód, przeprowadź test z tym przewodem.

Kable USB dołączone do produktów i akcesoriów innych firm mogą służyć tylko do ładowania tych produktów i nie przesyłać żadnych danych. W przypadku używania etui lub baterii zewnętrznej innej firmy spróbuj zdjąć etui oraz podłączyć kabel USB dostarczony przez firmę Apple bezpośrednio do urządzenia.

Sprawdzenie, czy zainstalowano program Apple Mobile Device Support

Urządzenia z systemem iOS wymagają programu Apple Mobile Device Support, który powinien zostać automatycznie zainstalowany z programem iTunes. Aby sprawdzić, czy ten program został zainstalowany, wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego Windows.

Windows 8

 1. Umieść kursor w prawym górnym rogu ekranu i kliknij lupę.
 2. Wpisz tekst Panel sterowania i naciśnij klawisz Return.
 3. Kliknij pozycję „Odinstaluj program”.
 4. Sprawdź, czy na liście zainstalowanych programów widnieje pozycja Apple Mobile Device Support.

Jeśli program Apple Mobile Device Support nie jest wymieniony na liście, usuń programy iTunes, QuickTime, Apple Software Update i Apple Application Support, a następnie ponownie zainstaluj program iTunes.

Jeśli po ponownym zainstalowaniu programu iTunes program Apple Mobile Device Support nadal nie jest zainstalowany, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z instalowaniem programu iTunes dla systemu Windows.

Windows Vista i Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wybierz opcję Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję „Odinstaluj program” (Windows Vista: jeśli korzystasz z Panelu sterowania w widoku klasycznym, kliknij opcję „Programy i funkcje”).
 4. Sprawdź, czy na liście zainstalowanych programów widnieje pozycja Apple Mobile Device Support.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wybierz opcję Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania otwórz aplet „Dodaj lub usuń programy” i sprawdź, czy na liście zainstalowanych programów widnieje pozycja Apple Mobile Device Support.

Ponowne uruchomienie usługi Apple Mobile Device

Dowiedz się, jak ponownie uruchomić usługę Apple Mobile Device Service (AMDS) w systemie Windows.

Sprawdzenie, czy sterownik Apple Mobile Device USB Driver został zainstalowany

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Zamknij program iTunes, jeśli zostanie otwarty.
 3. Windows Vista i Windows 7:
  • Kliknij menu Start, kliknij opcję Mój komputer prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.
  • W lewym górnym rogu kliknij pozycję Menedżer urządzeń. 
  • Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz polecenie devmgmt.msc i naciśnij klawisz Return. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij ikonę plus (+) lub — w przypadku systemów Windows 7 i Windows 8 — trójkątny przycisk rozwijania ( ) obok pozycji „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej”, aby rozwinąć tę część listy.

 5. Odszukaj pozycję Apple Mobile Device USB Driver. Jeśli ta pozycja jest wyświetlana bez strzałki w dół, symbolu „!” lub symbolu „?”, oznacza to, że sterownik został zainstalowany pomyślnie. Przejdź do sekcji Sprawdzenie, czy występują konflikty z oprogramowaniem innych firm.

  • Jeśli sterownika Apple Mobile Device USB Driver nie ma na liście, przejdź do sekcji Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście.
  • Jeśli obok wpisu dla urządzenia widać strzałkę w dół, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Aby je włączyć, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Włącz z menu skrótów.

  • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver występuje na liście, ale jest oznaczony symbolem „!” lub „?”, ponownie zainstaluj sterownik Apple Mobile Device Driver:
   1. W Menedżerze urządzeń kliknij pozycję Apple Mobile Device prawym przyciskiem myszy.
   2. Z menu skrótów wybierz opcję Odinstaluj.
   3. W wyświetlonym monicie zaznacz pole wyboru „Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia” i kliknij przycisk OK.
   4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK.
   5. W oknie Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej” i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
    System Windows automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki i podejmie próbę ponownego zamontowania urządzenia.
  • Jeśli na wpisie Apple Mobile Device USB Driver nadal jest wyświetlany wykrzyknik lub znak zapytania, kliknij tę pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Sprawdź informacje w obszarze „Stan urządzenia” na karcie Ogólne.
  • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: „System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła doprowadzić do instalacji pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony albo może być złośliwym oprogramowaniem z nieznanego źródła. (Kod 52)”. W takiej sytuacji zapoznaj się z kolejną sekcją zatytułowaną Kod błędu 52.
  • W przypadku innego kodu błędu należy ręcznie uaktualnić sterownik Apple Mobile Device:
   1. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple Mobile Device.
   2. Wybierz opcję „Aktualizuj oprogramowanie sterownika”.
   3. Wybierz opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
   4. Wybierz opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
   5. Kliknij przycisk Z dysku. Jeśli przycisk Z dysku nie jest dostępny, wybierz kategorię urządzeń, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące. Następnie kliknij przycisk Dalej. Powinien zostać wyświetlony przycisk Z dysku.
   6. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do katalogu C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   7. Dwukrotnie kliknij plik usbaapl. (W 64-bitowej wersji systemu Windows ten plik nosi nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz pliku usbaapl64 w tym miejscu lub nie ma tam folderu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers).
   8. W oknie Z dysku kliknij przycisk Otwórz. Kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Zakończ. System Windows zainstaluje sterownik

Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows, kliknij przycisk Mimo to kontynuuj, aby kontynuować instalowanie sterowników. Rozwiązania dotyczące innych typowych błędów i numerów kodów błędów można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft.

Windows XP

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Zamknij program iTunes, jeśli zostanie otwarty.
 3. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 5. Kliknij ikonę plus (+) obok pozycji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby rozwinąć tę część listy.

 6. Znajdź na tej liście pozycję Apple Mobile Device USB Driver. Jeśli ta pozycja jest wyświetlana bez żadnych znaków „x”, „!” lub „?”, oznacza to, że sterownik został zainstalowany pomyślnie. Przejdź do sekcji Sprawdzenie, czy występują konflikty z oprogramowaniem innych firm.

  • Jeśli sterownika Apple Mobile Device USB Driver nie ma na liście, przejdź do sekcji Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście.
  • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver jest wyświetlany na liście, ale obok pozycji urządzenia jest widoczny czerwony znak „X”, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Aby je włączyć, kliknij jego pozycję prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Włącz.


  • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver widać na liście, ale jest oznaczony wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, ponownie zainstaluj sterownik Apple Mobile Device Driver:

   1. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple Mobile Device.
   2. Z menu skrótów wybierz opcję Odinstaluj.
   3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK.
   4. W oknie Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej” i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
    System Windows automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki i podejmie próbę ponownego zamontowania urządzenia.
  • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver jest wciąż wyświetlany z wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, uaktualnij sterownik Apple Mobile Device Driver ręcznie:
   1. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple Mobile Device.
   2. Z menu skrótów wybierz opcję Aktualizuj sterownik.
   3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o połączenie z witryną Windows Update w celu wyszukania oprogramowania, wybierz opcję „Nie, nie tym razem”.
   4. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)”.
   5. Kliknij przycisk Dalej.
   6. Wybierz opcję „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania”.
   7. Kliknij przycisk Dalej.

   8. Kliknij przycisk Z dysku. Jeśli przycisk Z dysku nie jest dostępny, wybierz kategorię, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące. Następnie kliknij przycisk Dalej. Powinien zostać wyświetlony przycisk Z dysku. 
   9. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   10. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl.
   11. W oknie Z dysku kliknij przycisk OK.
   12. Kliknij przycisk Dalej.
   13. Kliknij przycisk Zakończ. Sterownik zostanie zainstalowany w systemie Windows.

Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows, kliknij przycisk Mimo to kontynuuj, aby kontynuować instalowanie sterowników.

Kod błędu 52

W oknie Właściwości urządzenia może zostać wyświetlony następujący komunikat: „System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła doprowadzić do instalacji pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony albo może być złośliwym oprogramowaniem z nieznanego źródła. (Kod 52)”.

Aby rozwiązać problem z kodem błędu 52:

 • Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji na temat stosownych czynności można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft.
 • Uzyskaj uaktualnienia sterowników komputera (między innymi dla napędów dyskowych, mikroukładów i kontrolerów USB) od producenta komputera.
 • Tymczasowo wyłącz opcję wymuszania podpisywania sterowników:

  1. Ponownie uruchom komputer.
  2. Podczas uruchamiania naciśnij klawisz F8.
  3. Windows Vista i Windows 7:
   • Powinna zostać wyświetlona lista Zaawansowane opcje systemu Windows. Naciskaj klawisz ze strzałką w dół do momentu wyróżnienia opcji Wyłącz wymuszanie podpisywania sterowników.
   • Naciśnij klawisz Return.
  4. Windows 8:
   1. Powinna zostać wyświetlona lista Zaawansowane opcje systemu Windows. Naciskaj klawisz ze strzałką w dół do momentu wyróżnienia opcji Wyłącz wymuszanie podpisywania sterowników.
   2. Naciśnij klawisz Return.
   3. Kliknij opcję „Zmień ustawienia domyślne lub wybierz inne opcje”.
   4. Kliknij opcję „Wybierz inne opcje”.
   5. Kliknij opcję „Rozwiąż problemy”.
   6. Kliknij opcję „Opcje zaawansowane”.
   7. Kliknij opcję „Ustawienia uruchamiania”.
   8. Gdy pojawi się monit, kliknij opcję „Uruchom ponownie”.
   9. Gdy zostanie wyświetlony monit, naciśnij klawisz 7 w celu użycia opcji „Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników”.
  5. Ponownie podłącz urządzenie.

Jeśli urządzenie zostanie pomyślnie rozpoznane, wykonanie tych czynności będzie konieczne za każdym razem podczas uruchamiania komputera. Aby uniknąć konieczności wybierania tej opcji za każdym razem, w celu uzyskania dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu tego problemu skonsultuj się z firmą Microsoft lub inną firmą udzielającą wsparcia dotyczącego instalacji systemu Windows na komputerze.

Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście

 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Zachowaj zrzut ekranu, naciskając jednocześnie przycisk Początek oraz przycisk usypiania/budzenia (ekran powinien zamigać). Do tworzenia zrzutów ekranu i zachowywania obrazów na iPodzie touch jest wymagany system iOS w wersji 2.0 lub nowszej.
 3. Podłącz ponownie urządzenie do komputera.
 4. Otwórz Menedżera urządzeń w systemie Windows:
  • Windows 8:
   1. Przesuń kursor w prawy górny róg.
   2. Kliknij ikonę lupy.
   3. Wpisz ciąg devmgmt.msc.
   4. Naciśnij klawisz Return.
  • Windows Vista lub Windows 7:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Wpisz ciąg devmgmt.msc.
   3. Naciśnij klawisz Return.
   4. Jeśli w systemie Windows zostanie wyświetlony monit o zezwolenie, kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Windows XP:
   1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
   2. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz ciąg devmgmt.msc.
   3. Naciśnij klawisz Return.
 5. Rozwiń sekcje o następujących nazwach (niektóre sekcje mogą nie znajdować się na liście):
  • Urządzenia do obrazowania
  • Inne urządzenia
  • Urządzenia przenośne
  • Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
 6. Znajdź pozycję, w której urządzenie zostało rozpoznane jako aparat. Ta pozycja powinna nosić nazwę Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod.

Jeśli wyświetlana jest tylko pozycja „Nieznane urządzenie”:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję „Nieznane urządzenie”.
 2. Z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Szczegóły.
 4. W menu rozwijanym wybierz pozycję „Identyfikatory sprzętu”.
 5. Jeśli wyświetlony identyfikator sprzętu zaczyna się od ciągu USB\VID_0000&PID_0000 (Oznacza to, że system Windows nie może odczytać sprzętowych identyfikatorów urządzenia, dlatego zastąpił je zerami. Zwykle jest to spowodowane uszkodzonym połączeniem USB lub niezgodnością ze sterownikami zestawu układów USB).
 6. Odłącz urządzenie, a następnie odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB.
 7. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.
 8. Podłącz ponownie urządzenie, testując każdy port USB przez około 30 sekund, aby sprawdzić, czy urządzenie zostanie rozpoznane.
 9. Jeśli jest to możliwe, przeprowadź test z użyciem innego, znanego sprawnego przewodu ze złącza 30-stykowego na USB lub przewodu ze złącza Lightning na USB.
 10. Jeśli masz zewnętrzny koncentrator USB 2.0, podłącz go do komputera PC, a następnie podłącz urządzenie do tego koncentratora.
 11. Jeśli urządzenie pojawi się w programie iTunes, spróbuj odłączyć zewnętrzny koncentrator USB 2.0 i podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera PC. Jeśli problem powróci, skorzystaj tymczasowo z zewnętrznego koncentratora USB 2.0. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać uaktualnienia dla zestawu układów USB.

Jeśli pozycja „Nieznane urządzenie” pojawia się po podłączeniu do więcej niż jednego znanego sprawnego komputera przy użyciu więcej niż jednego znanego sprawnego kabla USB, urządzenie może wymagać serwisowania. Dowiedz się więcej na temat opcji serwisowania.

Jeśli wyświetlane są tylko pozycje Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod, wykonaj następujące czynności:

Windows XP

 1. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o połączenie z witryną Windows Update w celu wyszukania oprogramowania, wybierz opcję „Nie, nie tym razem” i kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)” i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania” i kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Z dysku. (Jeśli przycisk Z dysku nie jest dostępny, wybierz kategorię, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przycisk Z dysku powinien się wtedy pojawić). W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Przejdź do folderu C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dwukrotnie kliknij plik usbaapl.inf, który znajduje się w tym folderze. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć procedurę instalacji sterownika. Otwórz program iTunes, aby się upewnić, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane.

Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

 1. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. Kliknij opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
 3. Kliknij opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
 4. Kliknij przycisk Z dysku. (Jeśli przycisk Z dysku nie jest dostępny, wybierz kategorię, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przycisk Z dysku powinien się wtedy pojawić).
 5. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Przy użyciu tego okna przejdź do następującego folderu:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 7. Dwukrotnie kliknij plik usbaapl. (W 64-bitowej wersji systemu Windows ten plik nosi nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz pliku usbaapl64 w tym miejscu lub nie ma tam folderu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers ).
 8. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć procedurę instalacji sterownika. Otwórz program iTunes, aby się upewnić, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane.

Jeśli urządzenie nie jest rozpoznawane w trybie awaryjnym

Urządzenie może nie zostać rozpoznane w trybie awaryjnym. Może się tak zdarzyć podczas uaktualniania lub odtwarzania urządzenia. Zwykle na ekranie urządzenia działającego w trybie awaryjnym jest wyświetlane logo „Połącz z iTunes”. Jeśli program iTunes nie rozpoznaje urządzenia w tym stanie:

 1. Otwórz Menedżera urządzeń:
  • Windows XP:
   1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
   2. Wpisz ciąg devmgmt.msc.
   3. Naciśnij klawisz Return.
  • Windows Vista lub Windows 7:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Wpisz ciąg devmgmt.msc.
   3. Naciśnij klawisz Return.
   4. Jeśli w systemie Windows zostanie wyświetlony monit o zezwolenie, kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Windows 8:
   1. Umieść kursor w prawym górnym rogu ekranu i kliknij lupę.
   2. Wpisz ciąg devmgmt.msc.
   3. Naciśnij klawisz Return.
 2. W przypadku systemu Windows XP lub Windows Vista kliknij ikonę plus (+), a w przypadku systemu Windows 7 lub Windows 8 kliknij trójkątny przycisk rozwijania ( ) kolejno obok pozycji Urządzenia do obrazowania, Inne urządzenia, Urządzenia przenośne i Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 3. Sprawdź, czy w rozwiniętych właśnie sekcjach znajdują się wpisy „Apple Mobile Device (Recovery Mode)”. Przy niektórych z tych wpisów mogą być wyświetlane wykrzykniki.

Jeśli widać tylko jeden wpis „Apple Mobile Device USB Driver” bez żadnych błędów

Dowiedz się, czy komputer ma porty USB 3.0. W tym celu sprawdź, czy w sekcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej znajdują się wpisy zawierające w nazwie człon „USB 3.0” lub „SuperSpeed USB”. Jeśli tak, oznacza to, że komputer jest wyposażony w port USB 3.0.

Jeśli w komputerze jest port USB 3.0

 1. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB. Sprawdzaj kolejne porty, aż urządzenie zostanie rozpoznane. Niektóre komputery mają dedykowane porty USB 2.0 i 3.0. W takiej sytuacji użycie portu USB 2.0 może rozwiązać problem.
 2. Sprawdź, czy producent oferuje uaktualnienie sterowników do zestawu układów USB 3.0.
 3. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do sekcji Sprawdzenie, czy występują konflikty z oprogramowaniem innych firm.

Jeśli w komputerze nie ma portu USB 3.0

Przejdź do sekcji Sprawdzenie, czy występują konflikty z oprogramowaniem innych firm.

Jeśli widać dwa wpisy „Apple Mobile Device (Recovery Mode)” z symbolem „!”

 1. Otwórz Menedżera urządzeń i podłącz urządzenie.
 2. Kliknij menu Widok.
 3. Wybierz opcję „Urządzenia według połączeń”.
 4. Znajdź błędne pozycje „Apple Mobile Device (Recovery Mode)”. Aby je zobaczyć, być może trzeba rozwinąć wszystkie sekcje w Menedżerze urządzeń.
 5. Bezpośrednio nad każdą z tych pozycji znajduje się pozycja Urządzenie kompozytowe USB.

W zależności od używanej wersji systemu Windows wykonaj poniższe czynności w celu uaktualnienia tego sterownika:

Windows XP

 1. Kliknij prawym przyciskiem pozycję nadrzędną Urządzenie kompozytowe USB.
 2. Z menu skrótów wybierz opcję Aktualizuj sterownik.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o połączenie z witryną Windows Update w celu wyszukania oprogramowania, wybierz opcję „Nie, nie tym razem”.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)”.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz opcję „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania”.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk Z dysku.
 10. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk Przeglądaj.
 11. Przy użyciu tego okna przejdź do następującego folderu: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 12. Dwukrotnie kliknij plik usbaapl, który znajduje się w tym folderze. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk OK.
 13. Kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć procedurę instalacji sterownika.
 14. Otwórz program iTunes, aby upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane, a następnie kontynuuj odtwarzanie urządzenia.

Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

 1. Kliknij prawym przyciskiem pozycję nadrzędną Urządzenie kompozytowe USB.
 2. Z menu skrótów wybierz opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 3. Kliknij opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
 4. Kliknij opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
 5. Kliknij przycisk Z dysku.
 6. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk Przeglądaj.
 7. Przy użyciu tego okna przejdź do następującego folderu:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 8. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl. (W 64-bitowej wersji systemu Windows ten plik nosi nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz pliku usbaapl64 w tym miejscu lub nie ma tam folderu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers).
 9. W oknie dialogowym „Instalowanie z dysku” kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć procedurę instalacji sterownika.
 11. Otwórz program iTunes, aby upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane, a następnie kontynuuj odtwarzanie urządzenia.

Sprawdzenie, czy występują konflikty z oprogramowaniem innych firm

Niektóre programy pozwalające na komunikację komputera z telefonem lub urządzeniem komórkowym producentów takich, jak Samsung, Nokia, Bora, Novatel, Sony, Android, LG, Sierra, Huawei, Pantech lub Motorola mogą uniemożliwiać rozpoznawanie innych urządzeń. W przypadku używania takiego oprogramowania na komputerze:

 1. Tymczasowo odinstaluj oprogramowanie tego typu i przeprowadź test. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonywania tej czynności, skontaktuj się z producentem oprogramowania. Jeśli telefon lub urządzenie komórkowe innej firmy zapewniają Ci dostęp do Internetu, spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi lub siecią Ethernet.
 2. Usuń program iTunes i powiązane z nim oprogramowanie firmy Apple.

  Usuwanie i ponowne instalowanie programu iTunes oraz innych komponentów programowych w systemie Windows XP
  Usuwanie i ponowne instalowanie programu iTunes oraz powiązanych z nim komponentów programowych w systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 

 3. Przetestuj urządzenie po ponownym zainstalowaniu programu iTunes.
 4. Jeśli nadal potrzebujesz usuniętego oprogramowania do obsługi łączności z telefonem lub urządzeniem komórkowym innej firmy, zainstaluj je ponownie, a następnie przetestuj urządzenie, aby się upewnić, że wciąż działa z programem iTunes. Jeśli problem znowu wystąpi, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania do obsługi łączności telefonicznej.

Przyczyną problemów z rozpoznawaniem urządzeń w programie iTunes mogą być także konflikty z oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm. Zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązać problemy, które mogą być spowodowane przez oprogramowanie zabezpieczające innej firmy. Po rozwiązaniu problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym może być konieczne ponowne wykonanie czynności opisanych w tym artykule.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: