Jeśli komputer nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Dowiedz się, co zrobić, gdy komputer nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB.

Gdy komputer nie rozpoznaje podłączonego urządzenia, może zostać wyświetlony komunikat o nieznanym błędzie lub błędzie „0xE”. W takiej sytuacji wykonaj poniższe czynności i spróbuj podłączyć urządzenie po każdym kroku:

 1. Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub iPadOS jest odblokowane i wyświetla ekran początkowy.
 2. Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji oprogramowania na komputerze Mac lub komputerze PC z systemem Windows. Jeśli używasz aplikacji iTunes, upewnij się, że masz jej najnowszą wersję.
 3. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 4. Jeśli wyświetlany jest komunikat Ufać temu komputerowi, odblokuj urządzenie i stuknij opcję Zaufaj.
 5. Odłącz od komputera wszystkie inne akcesoria USB poza urządzeniem. Wypróbuj wszystkie porty USB. Wypróbuj inny przewód Apple USB.*
 6. Uruchom ponownie komputer. 
 7. Uruchom ponownie urządzenie:
 8. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego komputera. Jeśli ten sam problem powtórzy się również na innym komputerze, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, wykonaj poniższe czynności dla komputera Mac lub komputera PC z systemem Windows.


* Dowiedz się, jak podłączyć iPada Pro 11 cali lub iPada Pro 12,9 cala (3. generacji) do komputera.

Na komputerze Mac

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS lub iPadOS i upewnij się, że jest odblokowane i wyświetla ekran początkowy.
 2. Na komputerze Mac przytrzymaj klawisz Option, kliknij menu Apple i wybierz opcję Informacje o systemie lub Raport systemowy.
 3. Wybierz urządzenie USB z listy po lewej stronie. 
 4. Jeśli widzisz telefon iPhone, iPada lub iPoda w obszarze Drzewo urządzeń USB, pobierz najnowszą wersję systemu macOS lub zainstaluj najnowsze uaktualnienia. Jeśli nie widzisz swojego urządzenia lub nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Na komputerze z systemem Windows

Procedura różni się w zależności od tego, czy aplikacja iTunes została pobrana ze sklepu Microsoft Store czy z witryny Apple.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana ze sklepu Microsoft Store

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie zainstalować sterownik Apple Mobile Device USB Driver:

 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Odblokuj urządzenie z systemem iOS lub iPadOS i przejdź do ekranu początkowego. Następnie podłącz urządzenie. Jeśli otworzy się aplikacja iTunes, zamknij ją.
 3. Kliknij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) przycisk Start, po czym wybierz opcję Menedżer urządzeń.
 4. Znajdź i rozwiń sekcję Urządzenia przenośne.
 5. Poszukaj podłączonego urządzenia (takiego jak Apple iPhone), a następnie kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Aktualizuj sterownik.
 6. Wybierz opcję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
 7. Po zainstalowaniu oprogramowania wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i upewnij się, że nie są dostępne żadne inne uaktualnienia.
 8. Otwórz program iTunes.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny Apple

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie zainstalować sterownik Apple Mobile Device USB Driver:

 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Odblokuj urządzenie z systemem iOS lub iPadOS i przejdź do ekranu początkowego. Następnie podłącz urządzenie. Jeśli otworzy się aplikacja iTunes, zamknij ją.
 3. Naciśnij klawisze Windows-R, aby otworzyć okno Uruchamianie.
 4. W oknie Uruchamianie wpisz:
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik usbaapl64.inf lub usbaapl.inf i wybierz polecenie Instaluj.

  Możesz znaleźć inne pliki o nazwie usbaapl64 lub usbaapl. Upewnij się, że instalujesz plik z rozszerzeniem .inf. Jeśli nie wiesz, który plik zainstalować, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie Eksploratora plików, a następnie wybierz kolejno opcje Widok i Szczegóły, aby znaleźć właściwy rodzaj pliku. Plik, który należy zainstalować, to plik typu Informacje Instalatora.
 7. Odłącz urządzenie od komputera, a następnie ponownie uruchom komputer.
 8. Podłącz urządzenie i otwórz aplikację iTunes.

Jeśli urządzenie nadal nie jest rozpoznawane

Sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy sterownik Apple Mobile Device USB Driver został zainstalowany. Aby otworzyć Menedżera urządzeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisze Windows-R, aby otworzyć okno Uruchamianie.
 2. W oknie Uruchamianie wpisz devmgmt.msc, a następnie kliknij OK. Powinno to uruchomić Menedżera urządzeń. 
 3. Znajdź i rozwiń sekcję Sterowniki USB.
 4. Znajdź sterownik Apple Mobile Device USB Driver.

Jeśli nie widzisz sterownika Apple Mobile Device USB Driver lub widzisz pozycję Nieznane urządzenie:

 • Podłącz urządzenie do komputera za pomocą innego przewodu USB.
 • Podłącz urządzenie do innego komputera. Jeśli ten sam problem powtórzy się również na innym komputerze, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli przy sterowniku Apple Mobile Device USB Driver pojawia się symbol błędu:

Jeśli widzisz symbol   lub  przy sterowniku Apple Mobile Device USB Driver, wykonaj następujące czynności:

 1. Ponownie uruchom usługę Apple Mobile Device Service (AMDS).
 2. Sprawdź i rozwiąż konflikty z oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm, a następnie uruchom ponownie komputer.
 3. Spróbuj zainstalować plik usbaapl64.inf lub usbaapl.inf ponownie.

 

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: