Jeśli program iTunes nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Dowiedz się, co zrobić, gdy program iTunes nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB.

Gdy program iTunes na Twoim komputerze nie rozpoznaje podłączonego urządzenia, może wyświetlić się nieznany błąd lub błąd „0xE”. W takiej sytuacji wykonaj poniższe czynności i spróbuj podłączyć urządzenie po każdym kroku:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu iTunes obsługiwanej przez komputer.
 2. Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji oprogramowania na komputerze Mac lub komputerze PC z systemem Windows.
 3. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 4. Jeśli jest wyświetlany komunikat „Ufać temu komputerowi?”, odblokuj urządzenie i stuknij opcję Zaufaj.
 5. Odłącz od komputera wszystkie inne akcesoria USB poza urządzeniem. Wypróbuj wszystkie porty USB. Wypróbuj inny przewód Apple USB.
 6. Ponownie uruchom komputer oraz telefon iPhone, iPad lub iPod.
 7. Aby sprawdzić, czy urządzenie nie wymaga serwisu, spróbuj podłączyć je do innego komputera. Jeśli powtórzy się ten sam problem, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, wykonaj poniższe czynności dla komputera Mac lub komputera PC z systemem Windows.

Na komputerze Mac

 1. Przytrzymaj klawisz Option, kliknij menu Apple i wybierz opcję Informacje o systemie lub Raport systemowy.
 2. Wybierz urządzenie USB z listy po lewej stronie. 
 3. Jeśli widzisz telefon iPhone, iPada lub iPoda w obszarze Drzewo urządzeń USB, odinstaluj oprogramowanie zabezpieczające innych firm. W przeciwnym wypadku skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Na komputerze z systemem Windows

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, wykonując następujące czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows:
  • Windows 10: kliknij pole wyszukiwania w lewym dolnym rogu ekranu, wpisz „Menedżer urządzeń” i naciśnij klawisz Enter. Na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej znajdź pozycję Apple Mobile Device USB Driver.
  • Windows 8: przesuń po ekranie od prawej krawędzi. Stuknij opcję Szukaj i wpisz „Menedżer urządzeń”, po czym kliknij pozycję Menedżer urządzeń. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej znajdź pozycję Apple Mobile Device USB Driver.
  • Windows 7: kliknij kolejno przycisk Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Menedżer urządzeń.‌ Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej znajdź pozycję Apple Mobile Device USB Driver.
 2. Nawet jeśli nie możesz znaleźć sterownika firmy Apple, wykonaj poniższą procedurę (odpowiednio do tego, które elementy widać).

Nie widać symboli obok pozycji Apple Mobile Device USB Driver

Jeśli nie widać ikony , ani  obok pozycji Apple Mobile Device USB Driver, sprawdź, czy nie występują konflikty z oprogramowaniem innych firm. Jeśli po tym nadal potrzebujesz pomocy, uruchom ponownie usługę Apple Mobile Device Service lub skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Widać strzałkę w dół

Jeśli widać ikonę  obok pozycji Apple Mobile Device USB Driver, kliknij sterownik prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Włącz. Jeśli po tym nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Widać wykrzyknik lub znak zapytania

Jeśli widać ikonę lub przy pozycji Apple Mobile Device USB Driver, kliknij tę pozycję prawym przyciskiem myszy, a następnie ręcznie uaktualnij sterownik Apple Mobile Device USB Driver.

Nie widać pozycji Apple Mobile Device USB Driver

 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Wykonaj zrzut ekranu, naciskając jednocześnie przycisk Początek i przycisk Usypianie/Budzenie. Ekran powinien mignąć.
 3. Podłącz ponownie urządzenie do komputera.
 4. Jeśli widzisz w aplikacji Menedżer urządzeń którąś z poniższych sekcji, rozwiń je:
  • Urządzenia do obrazowania
  • Inne urządzenia
  • Urządzenia przenośne
  • Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej

Następnie znajdź pozycję, w której urządzenie zostało rozpoznane jako aparat. Powinno być widać pozycję Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję z urządzeniem, a następnie ręcznie uaktualnij sterownik Apple Mobile Device USB Driver.

Jeśli wyświetlana jest tylko pozycja Nieznane urządzenie:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Nieznane urządzenie.
 2. Wybierz opcję Właściwości z menu skrótów, a następnie kliknij kartę Szczegóły.
 3. W menu rozwijanym wybierz pozycję Identyfikatory sprzętu.
 4. Jeśli identyfikator zaczyna się inaczej niż od USB\VID_0000&PID_0000, przejdź do Menedżera urządzeń i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Nieznane urządzenie, a następnie ręcznie uaktualnij sterownik Apple Mobile Device USB Driver
 5. Jeśli identyfikator zaczyna się od USB\VID_0000&PID_0000, wykonaj pozostałe czynności.
 6. Odłącz urządzenie, a następnie odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB.
 7. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.
 8. Podłącz ponownie urządzenie, testując każdy port USB przez około 30 sekund, aby sprawdzić, czy urządzenie zostanie rozpoznane.
 9. Jeśli masz taką możliwość, spróbuj użyć innego sprawnego przewodu z wtyczką 30-stykową i złączem USB albo przewodu ze złącza Lightning na USB.

Jeśli po tym nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Ręczne uaktualnianie sterownika Apple Mobile Device USB Driver

Jeśli do tej sekcji przekierowała Cię jedna z powyższych sekcji, wpis w Menedżerze urządzeń został już kliknięty. Teraz wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz opcję „Aktualizuj oprogramowanie sterownika”.
 2. Wybierz opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
 3. Wybierz opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
 4. Kliknij przycisk Z dysku. Jeśli ten przycisk nie jest dostępny, wybierz kategorię urządzeń, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, jeśli są one podane.
 5. Kliknij przycisk Dalej. Powinno być widać przycisk Z dysku.
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do katalogu C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl. Jeśli używasz 64-bitowej wersji systemu Windows, plik będzie nosił nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz w tym miejscu pliku usbaapl64 lub nie ma tam katalogu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 8. W oknie Z dysku kliknij przycisk Otwórz, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 9. System Windows zainstaluje sterownik. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów logo Windows, kliknij opcję Kontynuuj mimo to. Pomoc dotyczącą innych częstych błędów i numerów kodów błędów możesz uzyskać w tym artykule firmy Microsoft.
 10. Otwórz program iTunes i upewnij się, że rozpoznaje on urządzenie. Jeśli nie rozpoznaje, uruchom ponownie usługę Apple Mobile Device Service.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: