Uaktualnianie aplikacji iTunes do najnowszej wersji

Dowiedz się, jak pobrać najnowszą wersję aplikacji iTunes na komputer Mac lub PC.

MacBook z aplikacją iTunes otwartą na karcie Biblioteka.

 

Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja iTunes, wybierz urządzenie, aby uaktualnić je do najnowszej wersji.

Jeśli masz komputer Mac

W przypadku systemu macOS 10.14 Mojave aplikacja iTunes jest dostarczana w pakiecie z systemem macOS. Aby uzyskać najnowszą wersję aplikacji iTunes, uaktualnij oprogramowanie na komputerze Mac: wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Uaktualnienia.

Panel Uaktualnienia w Preferencjach systemowych na komputerze Mac. Na obrazie widać komunikat „Sprawdzam dostępność uaktualnień”.

Jeśli nie możesz wykonać uaktualnienia do systemu macOS 10.14 Mojave, możesz nadal mieć możliwość pobrania uaktualnień aplikacji iTunes (maksymalnie do wersji iTunes 12.8). Otwórz sklep App Store na komputerze Mac, a następnie kliknij opcję Uaktualnienia u góry okna App Store. Jeśli są dostępne uaktualnienia aplikacji iTunes, kliknij opcję Instaluj.


Jeśli masz komputer PC

Zależnie od używanej wersji aplikacji iTunes są dostępne różne sposoby uaktualniania. Jeśli na komputerze nie jest zainstalowana aplikacja iTunes, pobierz jej najnowszą wersję z witryny firmy Apple lub uzyskaj ją ze sklepu Microsoft Store (Windows 10).

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny firmy Apple

  1. Otwórz aplikację iTunes.
  2. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź uaktualnienia (Sprawdź aktualizacje).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować najnowszą wersję.

Jeśli w menu Pomoc nie ma opcji Sprawdź uaktualnienia (Sprawdź aktualizacje), oznacza to, że aplikację iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store.

Jeśli aplikację iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store

Aplikacja iTunes w sklepie Microsoft Store jest automatycznie uaktualniana do nowo wydawanych wersji.

Możesz także sprawdzić dostępność uaktualnień za pośrednictwem sklepu Microsoft Store.


Więcej informacji

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie iOS na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Dowiedz się, jak uzyskać uaktualnienia oprogramowania na komputerze Mac.

 

Brak monitu o zainstalowanie nowej wersji aplikacji iTunes oznacza, że masz już zainstalowaną najnowszą wersję obsługiwaną w używanym systemie operacyjnym. Niektóre funkcje lub urządzenia wymagają nowszej wersji aplikacji iTunes niż obsługiwana przez dany system. Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi na stronie pobierania aplikacji iTunes, aby uzyskać więcej informacji o wersji obsługiwanej przez dany system. 

Funkcje programu iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: