Uaktualnianie aplikacji iTunes do najnowszej wersji

Dowiedz się, jak pobrać najnowszą wersję aplikacji iTunes na komputer Mac lub PC.

Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja iTunes, wybierz urządzenie, aby uaktualnić je do najnowszej wersji.

Jeśli masz komputer Mac

Po uaktualnieniu komputera Mac do systemu macOS Catalina biblioteka multimediów iTunes jest dostępna w aplikacjach Apple Music, Apple TV, Apple Books i Apple Podcasts. Do ręcznego tworzenia backupów, odtwarzania lub synchronizowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch służy Finder.

Jeśli nie możesz uaktualnić systemu macOS do najnowszej wersji

Możesz uaktualnić do najnowszej wersji aplikację iTunes (do wersji iTunes 12.8).

  1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
  2. Kliknij opcję Uaktualnienia w górnej części okna App Store.
  3. Jeśli są dostępne uaktualnienia aplikacji iTunes, kliknij opcję Instaluj.


Jeśli masz komputer PC

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowana aplikacja iTunes, pobierz ją ze sklepu Microsoft Store (Windows 10) lub pobierz najnowszą wersję z witryny firmy Apple

Zależnie od używanej wersji aplikacji iTunes dostępnych jest kilka sposobów uaktualniania.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana ze sklepu Microsoft Store

Aplikacja iTunes w sklepie Microsoft Store jest automatycznie uaktualniana do nowo wydawanych wersji.

Możesz także sprawdzić dostępność uaktualnień za pośrednictwem sklepu Microsoft Store.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny firmy Apple

  1. Otwórz aplikację iTunes.
  2. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź uaktualnienia.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować najnowszą wersję.

Jeśli w menu Pomoc nie ma opcji Sprawdź uaktualnienia, oznacza to, że aplikację iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store.


Więcej informacji

Funkcje aplikacji iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: