Uaktualnianie aplikacji iTunes do najnowszej wersji

Dowiedz się, jak pobrać najnowszą wersję aplikacji iTunes na komputer Mac lub PC.

 

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program iTunes, wybierz urządzenie, aby uaktualnić go do najnowszej wersji.


Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany program iTunes, pobierz jego najnowszą wersję z witryny firmy Apple lub uzyskaj go ze sklepu Microsoft Store (Windows 10).

Jeśli masz komputer Mac

  1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
  2. U góry okna sklepu App Store kliknij opcję Uaktualnienia.
  3. Jeśli są dostępne uaktualnienia systemu macOS lub programu iTunes, kliknij opcję Instaluj.

Jeśli masz komputer z systemem Windows

Zależnie od używanej wersji programu iTunes są dostępne różne sposoby uaktualniania.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny firmy Apple

  1. Otwórz aplikację iTunes.
  2. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź uaktualnienia (Sprawdź aktualizacje).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować najnowszą wersję.

Jeśli w menu Pomoc nie ma opcji Sprawdź uaktualnienia, oznacza to, że program iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store.

Jeśli program iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store

Program iTunes w sklepie Microsoft Store jest automatycznie uaktualniany do nowo wydawanych wersji.

Możesz także sprawdzić dostępność uaktualnień za pośrednictwem sklepu Microsoft Store.

Więcej informacji

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie iOS na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Dowiedz się, jak uzyskać uaktualnienia oprogramowania na komputerze Mac.

 

Brak monitu o zainstalowanie nowej wersji programu iTunes oznacza, że masz już zainstalowaną najnowszą wersję obsługiwaną w używanym systemie operacyjnym. Niektóre funkcje lub urządzenia wymagają nowszej wersji aplikacji iTunes niż obsługiwana przez dany system. Wymagania systemowe znajdziesz na stronie pobierania aplikacji iTunes.

Funkcje programu iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: