Uaktualnianie aplikacji iTunes do najnowszej wersji

Dowiedz się, jak pobrać najnowszą wersję aplikacji iTunes na komputer Mac lub PC.

Na komputerze Mac

Po uaktualnieniu komputera Mac do systemu macOS Catalina lub nowszego biblioteka multimediów iTunes jest dostępna w aplikacjach Apple Music, Apple TV, Apple Books i Apple Podcasts. Do ręcznego tworzenia backupów, odtwarzania lub synchronizowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch służy Finder.

Jeśli nie możesz uaktualnić systemu macOS do najnowszej wersji

Możesz uaktualnić do najnowszej wersji aplikację iTunes (do wersji iTunes 12.8).

  1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
  2. Kliknij opcję Uaktualnienia w górnej części okna App Store.
  3. Jeśli są dostępne uaktualnienia aplikacji iTunes, kliknij opcję Instaluj.


Na komputerze PC

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowana aplikacja iTunes, pobierz iTunes ze sklepu Microsoft Store (Windows 10). Możesz też pobrać najnowszą wersję iTunes z witryny firmy Apple

Zależnie od używanej wersji aplikacji iTunes dostępnych jest kilka sposobów uaktualniania.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana ze sklepu Microsoft Store

Aplikacja iTunes w sklepie Microsoft Store jest automatycznie uaktualniana do nowo wydawanych wersji.

Możesz także sprawdzić dostępność uaktualnień za pośrednictwem sklepu Microsoft Store.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny firmy Apple

  1. Otwórz aplikację iTunes.
  2. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź uaktualnienia.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować najnowszą wersję.

Jeśli w menu Pomoc nie ma opcji Sprawdź uaktualnienia, oznacza to, że aplikację iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store.


Więcej informacji

Funkcje aplikacji iTunes mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: