Uaktualnianie z aplikacji iPhoto do aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Począwszy od systemu OS X Yosemite 10.10.3, komputery Mac zawierają aplikację Zdjęcia. Użytkownicy, którzy do tej pory korzystali z aplikacji iPhoto lub Aperture, tutaj znajdą więcej informacji o konwersji do aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie z aplikacji iPhoto odbywa się automatycznie. Aplikacja Zdjęcia jest instalowana automatycznie z systemem OS X Yosemite 10.10.3 lub nowszym. W wielu przypadkach, jeśli w folderze Obrazki jest jedna biblioteka iPhoto, to cała biblioteka — wraz ze zdjęciami, filmami, projektami, albumami itp. — jest wyświetlana automatycznie w aplikacji Zdjęcia po jej pierwszym uruchomieniu. 

Migracja więcej niż jednej biblioteki zdjęć

Jeśli na komputerze Mac masz więcej niż jedną bibliotekę zdjęć, po pierwszym uruchomieniu aplikacji Zdjęcia zobaczysz prośbę o wybranie tej, którą chcesz przekonwertować. Aplikacja Zdjęcia umożliwia otwieranie i używanie bibliotek utworzonych w aplikacjach iPhoto i Aperture. 

Aby ręcznie przeprowadzić migrację kolejnej biblioteki zdjęć: 

  1. Zamknij aplikację Zdjęcia. 
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie uruchom aplikację Zdjęcia.
  3. Zaznacz bibliotekę, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij opcję Wybierz bibliotekę. Jeśli nie widzisz na liście odpowiedniej biblioteki, kliknij opcję Inna biblioteka. Przejdź do odpowiedniej biblioteki i kliknij przycisk Otwórz.

Możesz też przeciągnąć bibliotekę, którą chcesz otworzyć, na ikonę aplikacji Zdjęcia w Docku. Jeszcze innym sposobem jest kliknięcie przycisku Utwórz nową, aby utworzyć całkowicie nową, pustą bibliotekę. 

Aplikacja Zdjęcia obsługuje biblioteki z aplikacji iPhoto w wersji 8.0 lub nowszej oraz ze wszystkich wersji aplikacji Aperture. Jeśli chcesz przeprowadzić migrację biblioteki z aplikacji iPhoto w wersji 7 lub starszej, użyj bezpłatnego narzędzia iPhoto Library Upgrader od Apple, aby najpierw przygotować swoją bibliotekę.

Informacje o nowej bibliotece aplikacji Zdjęcia

  • Aplikacja Zdjęcia domyślnie przechowuje bibliotekę w folderze Obrazki na komputerze Mac. 
  • Lokalizacja bibliotek przekonwertowanych z aplikacji iPhoto i Aperture nie zmienia się. W aplikacji Zdjęcia takie biblioteki są przechowywane w tym samym miejscu, co oryginalne biblioteki. Aplikacja Zdjęcia używa tych samych oryginalnych plików co aplikacje iPhoto i Aperture, więc korzystanie z obu aplikacji nie wymaga dwukrotnie większej ilości miejsca.
  • Aplikacja Zdjęcia przekształca wydarzenia aplikacji iPhoto w albumy, które znajdziesz w folderze Wydarzenia iPhoto w widoku Albumy. 
  • Niektóre metadane, takie jak oceny (gwiazdki) i sygnalizatory, są przekształcane w słowa kluczowe, według których możesz z łatwością przeszukiwać zdjęcia. Dowiedz się więcej o tym, jak aplikacja Zdjęcia obsługuje albumy inteligentne oraz zawartość i metadane z aplikacji iPhoto i Aperture
  • Jeśli korzystasz z kilku bibliotek, konieczne może być wyznaczenie systemowej biblioteki zdjęć, aby usługa iCloud i inne aplikacje, takie jak Mail czy iMovie, miały dostęp do odpowiednich zdjęć. 

  Jeśli przechowujesz bibliotekę aplikacji Zdjęcia w lokalizacji będącej częścią usługi chmurowej (na przykład Dropbox, Box lub Dysk Google), biblioteka może zostać uszkodzona w procesie synchronizacji. Efektem może być utrata zdjęć.
Aby zdjęcia były widoczne na wszystkich Twoich urządzeniach, możesz użyć biblioteki zdjęć iCloud. Aby wykonać backup biblioteki, możesz użyć programu Time Machine.

Korzystanie z aplikacji iPhoto i Aperture po przeprowadzeniu migracji do aplikacji Zdjęcia

Aplikacje iPhoto i Aperture (jeśli została zainstalowana) pozostają dostępne w systemie w folderze Aplikacje i nadal można ich używać. Jeśli po przeprowadzeniu konwersji do aplikacji Zdjęcia otworzysz aplikację iPhoto lub Aperture, zobaczysz pytanie, czy chcesz otworzyć swoją bibliotekę w tej aplikacji czy w aplikacji Zdjęcia. 

Żadne zmiany ani poprawki wprowadzone w aplikacji iPhoto lub Aperture nie są odzwierciedlane w aplikacji Zdjęcia. Podobnie żadne zmiany i poprawki z aplikacji Zdjęcia nie są uwzględniane w aplikacji iPhoto ani w aplikacji Aperture.

Włączanie biblioteki zdjęć iCloud, aby zdjęcia były dostępne na innych urządzeniach Apple

Jeśli po przeprowadzeniu konwersji do aplikacji Zdjęcia chcesz używać biblioteki zdjęć iCloud, możesz ją włączyć w oknie Zdjęcia > Preferencje > iCloud. Uruchomi to przesyłanie zdjęć i filmów z systemowej biblioteki zdjęć do usługi iCloud w pełnej rozdzielczości i w oryginalnym formacie. Aplikacja Zdjęcia oszacuje rozmiar Twojej kolekcji i w razie potrzeby pomoże w wyborze innego pakietu miejsca dyskowego w usłudze iCloud. Jeśli biblioteka zdjęć zajmuje więcej miejsca niż 1 TB, instrukcje postępowania zawiera ten artykuł.

Użytkownik może zezwolić, aby komputer Mac lub urządzenie z systemem iOS automatycznie zarządzało wielkością biblioteki zdjęć na danym urządzeniu. Jest to użyteczne w przypadku dużej kolekcji zdjęć albo wtedy, gdy na urządzeniu jest mało miejsca. Na komputerze Mac wybierz opcję Optymalizuj dysk Maca w oknie Zdjęcia > Preferencje > iCloud. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdjęcia, a następnie wybierz opcję Optymalizuj dysk [urządzenie].

Wybór opcji optymalizacji dysku pozwala oszczędzać miejsce przez automatyczne zapisywanie zdjęć i filmów w pełnej rozdzielczości w usłudze iCloud i pozostawianie na dysku pomniejszonych wersji o rozmiarze idealnie dostosowanym do każdego urządzenia. Wszystkie materiały na urządzeniu są zawsze dostępne, nawet w trybie offline.

Biblioteka zdjęć iCloud na bieżąco synchronizuje jedną bibliotekę — systemową bibliotekę zdjęć — na wszystkich Twoich urządzeniach. Jeśli zmienisz swoją systemową bibliotekę zdjęć, zawartość nowej biblioteki zostanie scalona z zawartością, która już znajduje się w usłudze iCloud. Tego procesu nie można cofnąć, więc nie przeprowadzaj takiej zmiany, o ile nie chcesz połączyć swoich bibliotek.

Tworzenie backupu biblioteki aplikacji Zdjęcia przy użyciu aplikacji Time Machine

Twoje zdjęcia i filmy to ważne dane. Nawet jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, zalecamy korzystanie z aplikacji Time Machine do tworzenia backupu danych przechowywanych na komputerze Mac, w tym biblioteki aplikacji Zdjęcia.

Przechowuj bibliotekę aplikacji Zdjęcia i backupy wykonane w aplikacji Time Machine na różnych dyskach. W tym celu możesz po prostu zachować bibliotekę aplikacji Zdjęcia w folderze Obrazki (w domyślniej lokalizacji) i ustawić aplikację Time Machine tak, aby backup był zapisywany na dysku zewnętrznym lub sieciowym albo na urządzeniu Time Capsule.

Data publikacji: