Jak wykonać zrzut ekranu na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak przechwycić zawartość ekranu urządzenia z systemem iOS i dodać rysunki lub tekst za pomocą funkcji Oznaczenia.

animacja pokazująca procedurę tworzenia zrzutu ekranu

  1. Na telefonie iPhone 8 lub starszym, iPadzie lub iPodzie touch naciśnij i przytrzymaj przycisk górny lub boczny. 
  2. Natychmiast kliknij przycisk Początek, a następnie puść przycisk górny lub boczny.
  3. W systemie iOS 11 miniatura zrzutu ekranu pojawi się w lewym dolnym rogu urządzenia. Stuknij miniaturę, aby dodać rysunki i tekst za pomocą funkcji Oznaczenia, lub naciśnij i przytrzymaj miniaturę, aby udostępnić zrzut ekranu. Przesuń palcem w lewo na miniaturze, aby ją odrzucić.

Aby odnaleźć właśnie zrobiony zrzut ekranu — wraz z tymi, które zrobiono wcześniej — wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy i stuknij opcję Zrzuty ekranu.

Na telefonie iPhone X

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny z prawej strony urządzenia.
  2. Natychmiast kliknij przycisk zwiększania głośności z lewej strony, a następnie puść przyciski.
  3. Miniaturka zrzutu ekranu pojawi się w lewym dolnym rogu urządzenia. Stuknij miniaturkę, aby dodać rysunki i tekst za pomocą funkcji Oznaczenia, lub naciśnij i przytrzymaj miniaturkę, aby udostępnić zrzut ekranu. Przesuń palcem w lewo na miniaturze, aby ją odrzucić.

Dodawanie rysunków, tekstu, kształtów i innych elementów za pomocą funkcji Oznaczenia

Po wykonaniu zrzutu ekranu możesz za pomocą funkcji Oznaczenia zakreślić lokalizację na mapie, powiększyć fragment strony internetowej, wyróżnić zdanie w wiadomości e-mail i zrobić wiele innych rzeczy.

Stuknij miniaturę wyświetloną w lewym dolnym rogu. Zrzut ekranu zostaje otwarty w widoku Oznaczenia pozwalającym użyć narzędzi opisanych poniżej.

Rysowanie na zrzucie ekranu

ekran pokazujący narzędzia do rysowania

Wybierz narzędzie Pióro, Zakreślacz, Ołówek lub Gumka. Stuknij okrąg, aby wybrać kolor, i zacznij rysować. Chcesz zacząć od nowa? Możesz cofnąć lub ponowić dowolną czynność oznaczania, używając ikony ikona cofania oraz ikony ikona ponawiania.

 

Przenoszenie rysunków

ekran pokazujący narzędzie lasso

Narysowane elementy można przenosić. Stuknij narzędzie Lasso, wykreśl okrąg wokół rysunku, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w dowolne miejsce.

 

ekran pokazujący więcej narzędzi oznaczania

Korzystanie z narzędzi tekstu, podpisu, powiększenia oraz kształtu

Stuknij ikonę ikona plusa, aby wybrać inne narzędzia oznaczania:

  • Narzędzie Tekst umożliwia wpisanie słów na zrzucie ekranu. Stuknij okrąg, aby wybrać inny kolor tekstu, i stuknij ikonę ikona dopasowania tekstu, aby dopasować czcionkę, rozmiar i wyrównanie tekstu.
  • Narzędzie Podpis umożliwia szybkie dodanie zachowanego podpisu.
  • Narzędzie Powiększenie umieszcza lupę na zrzucie ekranu w celu powiększenia wybranego fragmentu. Możesz przeciągać lupę, zmieniać rozmiar lupy za pomocą niebieskiej kropki oraz zmniejszać lub zwiększać poziom powiększenia za pomocą zielonej kropki.
  • Stuknij kształt (prostokąt, okrąg, dymek dialogowy lub strzałkę), aby umieścić go na zrzucie ekranu. Następnie przeciągnij kształt do wybranego miejsca i dostosuj jego rozmiar oraz formę za pomocą niebieskich kropek. Dostosuj zakrzywienie strzałki i wygląd dymka dialogowego za pomocą zielonych kropek.

Kończenie

Aby wykadrować zrzut ekranu, przeciągnij niebieskie linie pomocnicze na jego brzegach i rogach w celu wybrania części obrazu, którą chcesz zatrzymać.

Po zakończeniu stuknij ikonę ikona udostępniania, aby udostępnić zrzut ekranu, lub stuknij opcję Gotowe. Następnie wybierz opcję Zachowaj w Zdjęciach lub Usuń zrzut ekranu.

Więcej informacji

Aby przechwycić wideo ekranu urządzenia z systemem iOS, użyj funkcji rejestrowania ekranu.

Data publikacji: Wed Mar 07 22:15:52 GMT 2018