Jak wykonać zrzut ekranu na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak wykonać zrzut ekranu na urządzeniu z systemem iOS.

robienie zrzutu ekranu

Na telefonie iPhone X lub nowszym

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny z prawej strony telefonu iPhone.
  2. Natychmiast kliknij przycisk zwiększania głośności z lewej strony, a następnie puść przyciski.
  3. W lewym dolnym rogu telefonu iPhone pojawi się miniaturka zrzutu ekranu. Stuknij miniaturkę, aby dodać rysunki i tekst za pomocą funkcji Oznaczenia, lub naciśnij i przytrzymaj miniaturkę, aby udostępnić zrzut ekranu. Przesuń palcem w lewo na miniaturze, aby ją odrzucić.

Na iPadzie Pro 11 cali i iPadzie Pro 12,9 cala

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny i natychmiast kliknij przycisk zwiększania głośności, a następnie puść oba przyciski. 
  2. Stuknij miniaturkę, aby dodać rysunki i tekst za pomocą funkcji Oznaczenia, lub naciśnij i przytrzymaj miniaturkę, aby udostępnić zrzut ekranu. Przesuń palcem w lewo na miniaturze, aby ją odrzucić.

Na telefonie iPhone 8 lub starszym, iPadzie i iPodzie touch

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny lub boczny. 
  2. Natychmiast kliknij przycisk Początek, a następnie puść przycisk górny lub boczny.
  3. W lewym dolnym rogu urządzenia pojawi się miniaturka zrzutu ekranu. Stuknij miniaturkę, aby dodać rysunki i tekst za pomocą funkcji Oznaczenia, lub naciśnij i przytrzymaj miniaturkę, aby udostępnić zrzut ekranu. Przesuń palcem w lewo na miniaturze, aby ją odrzucić.

Aby odnaleźć właśnie zrobiony zrzut ekranu — oraz te zrobione wcześniej — wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy i stuknij opcję Zrzuty ekranu.

Więcej informacji

Aby przechwycić wideo ekranu urządzenia z systemem iOS, użyj funkcji rejestrowania ekranu.

Data publikacji: